Izjemne izboljšave zgornjega uda 30-letne bolnice po možganski kapi

Intervju Pacientov napredek

Izjemne izboljšave zgornjega uda je dosegla 30-letna ženska, ki se je udeležila terapij z metodo recoveriX v Schiedlbergu (Avstrija). Pri 29 letih je utrpela ishemično možgansko kap podaljšane sredice, zaradi česar je bila prizadeta njena desna stran. Enajst mesecev po možganski kapi se je prijavila kot pacientka recoveriX v Schiedlbergu (Avstrija) za rehabilitacijo zgornjega uda.

Pred terapijo recoveriX

Predhodna ocena, ki se opravi pred prvo terapijo, je pokazala, da je bila minimalno oslabljena. Natančneje, njena ocena zgornjega uda po Fugl-Meyerju je znašala 45 od 66 točk. Čeprav se to običajno označuje kot minimalna okvara, to ne pomeni, da njena leva (zdrava) in desna (prizadeta) stran ne delujeta približno enako dobro. To je razvidno, če si ogledate spodnjo sliko, ki prikazuje test Box&Block in test 9 zatičev za zdravo in prizadeto stran. S testom Box&Block se ocenjuje spretnost rok, pri čemer mora bolnik v eni minuti poskusiti preložiti čim več kock iz enega polja v drugo polje. Test 9 zatičev je namenjen ocenjevanju spretnosti prstov, pri čemer mora bolnik čim hitreje vstaviti 9 zatičev (tj. paličic) iz škatlice ipsilateralno v 9 luknjic kontralateralno in nato spet nazaj v škatlico. Oba testa sta pokazala, da je med zdravo in prizadeto stranjo jasna razlika v finih motoričnih spretnostih. Vendar je to pričakovano, saj sta oba testa za bolnike po možganski kapi zelo težka. V številkah lahko v naši študiji test 9 zatičev izvede le 20 % bolnikov, saj zahteva precejšnje spretnosti fine motorike.

Box and Blocks Test 9 Hole Peg Test Pre-Assessment

“Healthy(Zdrava)” in “Affected(prizadeta)” se nanašata na posamezno roko bolnika. Siva puščica kaže, da je pri testu BoxandBlock rezultat boljši (tj. več blokov). Pri testu 9 zatičev je boljši nižji rezultat (tj. manj sekund).

Med terapijo

Bolnica je lahko sistem recoveriX zelo dobro nadzorovala in dosegla povprečno natančnost klasifikacije 91 % v vseh 25 terapevtskih seansah. Z drugimi besedami: računalnik (algoritem, ki se uporablja za dekodiranje namišljenih gibov) je lahko pravilno zaznal njen namišljeni gib v 91 od 100 primerov. Na osmi terapevtski seansi je poročala, da lahko bolje premika prizadeto roko. To lahko vidimo tudi ob pogledu na test Box and Block ter pri testu 9 zatičev, ki ju je med terapevtsko obravnavo izvedla štirikrat. Pri obeh testih je opazen jasen trend izboljševanja med terapijo.

Box and Blocks Test 9 Hole Peg Test during therapy

Test Box and Block in test 9 zatičev sta bila izvedena v času pred ocenjevanjem, po 6., 11., 16. in 21. terapevtskem srečanju ter po ocenjevanju. Tu sta prikazana rezultata prizadete strani, s sivimi puščicami pa je označeno, ali je zaželen visok ali nizek rezultat.

Po terapiji recoveriX

Ocena po terapiji, ki se opravi po zadnji terapiji, je pokazala, da se je njen rezultat ocene Fugl-Meyer za zgornji ud izboljšal za 11 točk, s 45 na 56 točk. Z drugimi besedami, izboljšala se je njena funkcija zgornjih udov! Izboljšale so se predvsem funkcije rame, podlakti, zapestja in dlani.

fugl meyer assessment scores

Ocene zgornjih udov po Fugl-Meyerjevi oceni pred ocenjevanjem in po njem. UE … Motorična funkcija zgornjega uda (največ 36 točk) Zapestje … Motorična funkcija zapestja (največ 10 točk) Roka … Motorična funkcija roke (največ 14 točk) CoS … Koordinacija in hitrost (največ 6 točk) Skupaj … Vsota točk UE, zapestja, roke in CoS (največ 66) Puščica kaže, da je višji rezultat pri oceni Fugl-Meyer zaželen, saj je povezan z večjo motorično funkcijo.

Izboljšanje finih motoričnih spretnosti lahko vidimo tudi pri testu Box&Block ter testu 9 zatičev. Pravzaprav vam jih lahko celo posredujemo, saj te teste beležimo za vse bolnike. Njen test Box&Block se je izboljšal za neverjetnih 86 % z 21 na 39 kock. Podobno je bila za več kot minuto hitrejša pri izvajanju testa 9 zatičev (59-odstotno izboljšanje z 2:35 na 1:04 minute).

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

 


Slovar

Ocena zgornjega uda po Fugl-Meyerju
Ocena zgornjega uda po Fugl-Meyerju je ocena za ocenjevanje in kvantifikacijo motorične funkcije zgornjega uda pri bolnikih po možganski kapi. Ta ocena je uveljavljeno merilo v študijah rehabilitacije po možganski kapi z odlično zanesljivostjo med ocenjevalci.

Minimalna okvara
0 do 28 točk: Težko prizadet
29 do 42 točk: Zmerno oslabljen
43 do 66 točk: Blago oslabljen

Računalnik
Tu se “računalnik” nanaša na algoritem, ki se uporablja za dekodiranje predstavljenih gibov.

Ipsilateralni
Nahaja se ali se pojavlja na isti strani telesa ali vpliva nanjo.

Kontralateralni
Pojavlja se na delu na nasprotni strani telesa, vpliva nanj ali deluje v povezavi z njim. Motorična skorja nadzoruje kontralateralne mišice.