Pravilnik o zasebnosti

Uvod in pregled

To izjavo o zasebnosti (različica 07.12.2021-111895461) smo napisali zato, da vam v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in veljavne nacionalne zakonodaje pojasnimo, katere osebne podatke (na kratko podatke) kot upravljavec – in obdelovalci (npr. ponudniki), ki smo jih pooblastili – obdelujemo in bomo obdelovali v prihodnje ter kakšne zakonite možnosti imate. Uporabljene izraze je treba razumeti kot spolno nevtralne.
Skratka, zagotavljamo vam izčrpne informacije o podatkih, ki jih obdelujemo o vas.

Izjave o zasebnosti so običajno zelo tehnične in uporabljajo pravno terminologijo. Namen te izjave o zasebnosti pa je čim bolj preprosto in pregledno opisati najpomembnejše stvari za vas. V obsegu, ki prispeva k preglednosti, so tehnični izrazi razloženi na bralcu prijazen način, zagotovljene so povezave do nadaljnjih informacij in uporabljene so grafike. Na ta način vas v jasnem in preprostem jeziku obveščamo, da osebne podatke v okviru svojih poslovnih dejavnosti obdelujemo le, če obstaja ustrezna pravna podlaga. Tega zagotovo ni mogoče doseči s čim bolj jedrnatimi, nejasnimi in legalističnimi razlagami, kar je pogosto običajna praksa na internetu, ko gre za varstvo podatkov. Upam, da se vam bodo naslednja pojasnila zdela zanimiva in poučna ter da boste morda našli eno ali dve informaciji, ki jih še niste poznali.
Če imate še vedno vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na odgovorno osebo, navedeno spodaj ali v odtisu, da sledite navedenim povezavam in si ogledate dodatne informacije na spletnih mestih tretjih oseb. Naše kontaktne podatke seveda najdete tudi v odtisu.

Področje uporabe

Ta izjava o varstvu podatkov velja za vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v podjetju, in za vse osebne podatke, ki jih obdelujejo podjetja, ki jih naročimo (obdelovalci naročil). Z osebnimi podatki mislimo na informacije v smislu člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 4 št. 1 DSGVO, kot so ime in priimek osebe, e-poštni naslov in poštni naslov. Obdelava osebnih podatkov zagotavlja, da lahko ponujamo in zaračunavamo svoje storitve in izdelke, bodisi prek spleta bodisi brez spleta. Področje uporabe te politike zasebnosti vključuje:

 • vse spletne predstavitve (spletna mesta, spletne trgovine), ki jih upravljamo.
 • Nastopi v družabnih medijih in komunikacija prek e-pošte
 • mobilne aplikacije za pametne telefone in druge naprave.

Skratka, izjava o varstvu podatkov velja za vsa področja, na katerih se v podjetju strukturirano obdelujejo osebni podatki prek zgoraj navedenih kanalov. Če z vami sklenemo pravno razmerje zunaj teh kanalov, vas bomo o tem po potrebi obvestili posebej.

Pravna podlaga

V naslednji izjavi o zasebnosti vam zagotavljamo pregledne informacije o pravnih načelih in predpisih, tj. pravnih podlagah Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki nam omogočajo obdelavo osebnih podatkov. Kar zadeva
zakonodajo EU, se sklicujemo na UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016. To Splošno uredbo EU o varstvu podatkov lahko seveda preberete na spletu v EUR-Lexu, dostopu do prava EU, na naslovu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Vaše podatke obdelujemo le, če velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. Soglasje (člen 6(1)(a) DSGVO): Dali ste nam soglasje za obdelavo podatkov za določen namen. Primer je shranjevanje vaših vnesenih podatkov iz kontaktnega obrazca.
 2. Pogodba (člen 6(1)(b) DSGVO): Da bi izpolnili pogodbo ali predpogodbene obveznosti z vami, obdelujemo vaše podatke. Na primer, če z vami sklenemo kupoprodajno pogodbo, potrebujemo predhodne osebne podatke.
 3. Pravna obveznost (člen 6(1)(c) DSGVO): Vaše podatke obdelujemo, če za nas velja zakonska obveznost. Na primer, zakonsko smo dolžni hraniti račune za računovodske namene. Ti običajno vsebujejo osebne podatke.
 4. Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) DSGVO): V primeru zakonitih interesov, ki ne omejujejo vaših temeljnih pravic, si pridržujemo pravico do obdelave osebnih podatkov. Določene podatke moramo na primer obdelati za varno in ekonomsko učinkovito delovanje našega spletnega mesta. Ta obdelava je torej zakoniti interes.

Nadaljnji pogoji, kot so izvedba posnetkov v javnem interesu in izvajanje uradnih pooblastil ter zaščita vitalnih interesov, se pri nas praviloma ne pojavljajo. Če bi bila takšna pravna podlaga relevantna, jo bomo navedli na ustreznem mestu.

Poleg uredbe EU se uporabljajo tudi nacionalni zakoni:

 • V Avstriji je to Zvezni zakon o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Zakon o varstvu podatkov) ali krajše DSG.
 • V Nemčiji se uporablja Zvezni zakon o varstvu podatkov ali krajše BDSG.

Če veljajo drugi regionalni ali nacionalni zakoni, vas bomo o njih obvestili v naslednjih razdelkih.

Kontaktni podatki odgovorne osebe

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, spodaj najdete kontaktne podatke odgovorne osebe ali urada:
g.tec medical engineering GmbHSarah
Breinbauer
Sierningstraße 14, 4521 Schiedlberg, Avstrija

Pooblaščen za zastopanje: Christoph Guger

E-naslov: office@gtec.at

Telefon: +43 (0)7251 222 40

Odtis: gtec.at/imprint

Trajanje shranjevanja

Dejstvo, da osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov, pri nas velja kot splošno merilo. To pomeni, da osebne podatke izbrišemo takoj, ko ni več razloga za njihovo obdelavo. V nekaterih primerih moramo po zakonu določene podatke hraniti tudi po prenehanju prvotnega namena, na primer za računovodske namene.

Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo podatki izbrisani takoj, ko bo to mogoče, in v kolikor jih ni treba shraniti.

V nadaljevanju vas bomo obvestili o posebnem trajanju zadevne obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije.

Pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov

V skladu s 13. členom GDPR imate naslednje pravice za zagotovitev poštene in pregledne obdelave podatkov:

 • V skladu s 15. členom GDPR imate pravico vedeti, ali obdelujemo podatke o vas. V tem primeru imate pravico, da prejmete kopijo podatkov in naslednje informacije:
  • namen, za katerega izvajamo obdelavo;
  • kategorije, tj. vrste podatkov, ki se obdelujejo;
  • kdo prejme te podatke in če se podatki prenesejo v tretje države, kako je zagotovljena varnost;
  • kako dolgo bodo podatki shranjeni;
  • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave in pravice do ugovora obdelavi;
  • da se lahko pritožite nadzornemu organu (povezave do teh organov so na voljo spodaj);
  • izvor podatkov, če jih nismo zbrali od vas;
  • ali se izvaja profiliranje, tj. ali se podatki samodejno ovrednotijo, da se oblikuje vaš osebni profil.
 • V skladu s členom 16 GDPR imate pravico do popravka podatkov, kar pomeni, da moramo podatke popraviti, če najdete napake.
 • V skladu s členom 17 GDPR imate pravico do izbrisa (“pravica biti pozabljen”), kar pomeni, da lahko zahtevate izbris svojih podatkov.
 • V skladu s členom 18 GDPR imate pravico do omejitve obdelave, kar pomeni, da lahko podatke le shranimo, ne smemo pa jih več uporabljati.
 • V skladu s členom 19 GDPR imate pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da vam bomo na zahtevo posredovali vaše podatke v običajni obliki.
 • V skladu s členom 21 SUVP imate pravico do ugovora, ki po uveljavitvi pomeni spremembo obdelave.
  • Če obdelava vaših podatkov temelji na členu 6(2)(2). e (javni interes, izvajanje javne oblasti) ali člena 6(1)(e) (javni interes, izvajanje javne oblasti). f (zakoniti interes), lahko obdelavi ugovarjate. Nato bomo v najkrajšem možnem času preverili, ali lahko temu ugovoru zakonito ugodimo.
  • Če se podatki uporabljajo za neposredno trženje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Nato vaših podatkov ne smemo uporabljati za neposredno trženje.
  • Če se podatki uporabljajo za profiliranje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Nato vaših podatkov ne smemo uporabljati za profiliranje.
 • V skladu s členom 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate lahko pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (na primer profiliranje).

Skratka, imate pravice – ne oklevajte in se z nami obrnite na zgoraj navedeno odgovorno osebo!

Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile kako drugače kršene vaše pravice do varstva podatkov, se lahko pritožite nadzornemu organu. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov, katerega spletna stran je na voljo na naslovu https://www.dsb.gv.at/. V Nemčiji ima vsaka zvezna dežela svojega pooblaščenca za varstvo podatkov. Za več informacij se lahko obrnete na zveznega pooblaščenca za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (BfDI). Za naše podjetje je pristojen naslednji lokalni organ za varstvo podatkov:

 

Spletno gostovanje

Povzetek spletnega gostovanja👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: strokovno gostovanje spletnega mesta in zagotavljanje njegovega delovanja
📓 Obdelani podatki: IP naslov, čas obiska spletnega mesta, uporabljeni brskalnik in drugi podatki. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri zadevnem ponudniku spletnega gostovanja, ki ga uporabljate.
📅 Obdobje shranjevanja: odvisno od ponudnika, vendar običajno 2 tedna.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletno gostovanje?

Dandanes se ob obisku spletnih mest samodejno ustvarjajo in shranjujejo določene informacije, vključno z osebnimi podatki, tudi na tem spletnem mestu. Te podatke je treba obdelovati čim bolj poredko in le z utemeljitvijo. S spletnim mestom mimogrede mislimo na celoto vseh spletnih strani v domeni, tj. vse od začetne strani (homepage) do zadnje podstrani (kot je ta). Z domeno mislimo na primer na example.de ali sampleexample.com.

Če si želite ogledati spletno mesto na zaslonu, za to uporabite program, imenovan spletni brskalnik. Nekatere spletne brskalnike verjetno poznate po imenu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in Apple Safari.

Ta spletni brskalnik se mora povezati z drugim računalnikom, v katerem je shranjena koda spletnega mesta: s spletnim strežnikom. Upravljanje spletnega strežnika je zapleteno in drago opravilo, zato to običajno opravijo profesionalni ponudniki, ponudniki. Ti ponujajo spletno gostovanje in s tem zagotavljajo zanesljivo in brezhibno shranjevanje podatkov spletnega mesta.

Ko se brskalnik na vašem računalniku (namizni računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon) poveže ter med prenosom podatkov na spletni strežnik in z njega, se lahko obdelujejo osebni podatki. Po eni strani vaš računalnik shranjuje podatke, po drugi strani pa mora tudi spletni strežnik nekaj časa shranjevati podatke, da zagotovi pravilno delovanje.

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

Nameni obdelave podatkov so:

 1. Profesionalno gostovanje spletne strani in varovanje delovanja
 2. ohranjanje operativne varnosti in varnosti IT
 3. Anonimna ocena vedenja pri dostopu za izboljšanje naše ponudbe in po potrebi za kazenski pregon ali pregon zahtevkov.

Kateri podatki se obdelujejo?

Tudi ko trenutno obiskujete našo spletno stran, naš spletni strežnik, tj. računalnik, na katerem je shranjena ta spletna stran, običajno samodejno shranjuje podatke, kot so

 • celoten spletni naslov (URL) obiskane spletne strani (npr. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111895461).
 • Brskalnik in različica brskalnika (npr. Chrome 87)
 • Uporabljeni operacijski sistem (npr. Windows 10)
 • Naslov (URL) predhodno obiskane strani (URL napotitelja) (npr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • Ime gostitelja in naslov IP naprave, iz katere se dostopa (npr. COMPUTERNAME in 194.23.43.121)
 • Datum in čas
 • V datotekah, tako imenovanih dnevniških datotekah spletnega strežnika

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Navedeni podatki se praviloma hranijo dva tedna, nato pa se samodejno izbrišejo. Teh podatkov ne posredujemo, vendar ne moremo izključiti možnosti, da bi si jih v primeru nezakonitega ravnanja ogledali organi.

Na kratko, vaš obisk beleži naš ponudnik (podjetje, ki upravlja našo spletno stran na posebnih računalnikih (strežnikih)), vendar vaših podatkov ne delimo brez privolitve!

Pravna podlaga

Zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru spletnega gostovanja izhaja iz člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 6 odst. 1(f) DSGVO (varstvo zakonitih interesov), saj je uporaba profesionalnega gostovanja pri ponudniku potrebna za varno in uporabniku prijazno predstavitev podjetja na spletu ter za možnost uveljavljanja napadov in zahtevkov iz tega naslova, če je to potrebno.

Med nami in ponudnikom gostovanja je običajno sklenjena pogodba o naročeni obdelavi v skladu s čl. f DSGVO, ki zagotavlja skladnost z varstvom podatkov in zagotavlja varnost podatkov.

Pravilnik o zasebnosti DomainFactory

Za svoje spletno mesto uporabljamo DomainFactory, ki je med drugim tudi ponudnik spletnega gostovanja. Ponudnik storitev je nemško podjetje domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Nemčija. Več o podatkih, ki jih obdelujemo z uporabo storitve DomainFactory, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Sistemi za izdelavo spletnih strani

Povzetek pravilnika o zasebnosti spletne strani Building Block Systems

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so tehnične informacije o uporabi, na primer dejavnost brskalnika, dejavnost klikov, toplotne karte sej, pa tudi kontaktni podatki, naslov IP ali vaša geografska lokacija. Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti in v pravilniku o zasebnosti ponudnikov.
📅 Trajanje shranjevanja: Odvisno od ponudnika
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št.  1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi), čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev)

Kaj so sistemi za izdelavo spletnih strani?

Za svoje spletno mesto uporabljamo sistem gradnikov spletnih strani. Sistemi gradnikov so posebne oblike sistema za upravljanje vsebine (CMS). S sistemom gradnikov lahko lastniki spletnih mest zelo preprosto ustvarijo spletno mesto brez znanja programiranja. V mnogih primerih spletni gostitelji ponujajo tudi sisteme gradnikov. Z uporabo gradbenega sistema se lahko zbirajo, shranjujejo in obdelujejo tudi vaši osebni podatki. V tem besedilu o varstvu podatkov vam posredujemo splošne informacije o obdelavi podatkov z modularnimi sistemi. Podrobnejše informacije lahko najdete v izjavah ponudnika o varstvu podatkov.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo sisteme za izdelavo spletnih strani?

Največja prednost modularnega sistema je enostavna uporaba. Zagotoviti vam želimo jasno, preprosto in jedrnato spletno mesto, ki ga bomo zlahka upravljali in vzdrževali sami – brez zunanje podpore. Modularni sistem medtem ponuja številne uporabne funkcije, ki jih lahko uporabljamo tudi brez znanja programiranja. To nam omogoča, da svojo spletno prisotnost oblikujemo v skladu z našimi željami ter vam ponudimo informativno in prijetno preživljanje časa na našem spletnem mestu.

Katere podatke hrani modularni sistem?

Kateri podatki so shranjeni, je seveda odvisno od uporabljenega sistema za izdelavo spletnih strani. Vsak ponudnik obdeluje in zbira različne podatke obiskovalca spletnega mesta. Praviloma pa se zbirajo tehnični podatki o uporabi, kot so operacijski sistem, brskalnik, ločljivost zaslona, nastavitve jezika in tipkovnice, ponudnik gostovanja in datum obiska spletnega mesta. Poleg tega se lahko obdelajo tudi podatki o sledenju (npr. aktivnost brskalnika, aktivnost klikanja, toplotne karte sej itd. Poleg tega se lahko zbirajo in shranjujejo tudi osebni podatki. To so predvsem kontaktni podatki, kot so e-poštni naslov, telefonska številka (če ste jo navedli), naslov IP in podatki o geografski lokaciji. Katere podatke točno shranjujemo, si lahko ogledate v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov v povezavi z uporabljenim sistemom za izdelavo spletnega mesta, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Podrobne informacije o tem boste našli v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Lahko se zgodi, da ponudnik hrani vaše podatke v skladu s svojimi specifikacijami, na katere nimamo vpliva.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko kadarkoli obrnete tudi na osebo, odgovorno za uporabljeni sistem izdelave spletne strani. Kontaktne podatke lahko najdete v naši politiki zasebnosti ali na spletni strani zadevnega ponudnika.

Piškotke, ki jih ponudniki uporabljajo za svoje funkcije, lahko izbrišete, deaktivirate ali upravljate v svojem brskalniku. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. Upoštevajte pa, da vse funkcije morda ne bodo več delovale kot običajno.

Pravna podlaga

V našem zakonitem interesu je, da uporabljamo sistem za izdelavo spletnega mesta, da bi optimizirali našo spletno storitev ter vam jo učinkovito in uporabniku prijazno predstavili. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu sistem gradbenega kompleta uporabljamo le, če ste v to privolili.

Če obdelava podatkov ni nujno potrebna za delovanje spletnega mesta, se podatki obdelujejo le na podlagi vaše privolitve. To velja zlasti za dejavnosti sledenja. Pravna podlaga v zvezi s tem je člen 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 6 odst. a DSGVO.

S tem pravilnikom o zasebnosti smo vam približali najpomembnejše splošne informacije o obdelavi podatkov. Če želite v zvezi s tem pridobiti podrobnejše informacije, jih boste našli v naslednjem razdelku ali v politiki zasebnosti ponudnika, če so na voljo.

Politika zasebnosti WordPress.com

Za svoje spletno mesto uporabljamo sistem za izdelavo spletnih strani WordPress.com. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA.

WordPress med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To lahko spremljajo različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja WordPress uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer v ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se WordPress zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogodbe o obdelavi podatkov, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo spletnega mesta WordPress.com, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://automattic.com/de/privacy/.

Politika zasebnosti piškotkov Facebook Pixel

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebookov piksel iz Facebooka. V ta namen smo na našem spletnem mestu namestili kodo. Piksel Facebook je delček kode JavaScript, ki naloži zbirko funkcij, s katerimi lahko Facebook spremlja vaša uporabniška dejanja, če ste na naše spletno mesto prišli prek oglasov Facebook. Ko na primer kupite izdelek na našem spletnem mestu, se sproži piksel Facebook in vaša dejanja na našem spletnem mestu shrani v enega ali več piškotkov. Ti piškotki Facebooku omogočajo, da vaše uporabniške podatke (podatke o stranki, kot so naslov IP, ID uporabnika) poveže s podatki o vašem računu na Facebooku. Nato Facebook te podatke ponovno izbriše. Zbrani podatki so anonimni in nam niso vidni ter se lahko uporabljajo samo v okviru umeščanja oglasov. Če ste sami uporabnik Facebooka in ste prijavljeni, se obisk naše spletne strani samodejno pripiše vašemu uporabniškemu računu na Facebooku.

Svoje storitve ali izdelke želimo prikazati le tistim, ki jih resnično zanimajo. S pomočjo Facebookovih pikslov lahko naše oglaševalske ukrepe bolje prilagodimo vašim željam in interesom. Tako se uporabnikom Facebooka (če so dovolili prilagojeno oglaševanje) prikaže ustrezno oglaševanje. Poleg tega Facebook zbrane podatke uporablja za namene analize in lastne oglase.

V nadaljevanju so prikazani piškotki, ki so bili nastavljeni z vgradnjo storitve Facebook Pixel na testno stran. Upoštevajte, da so to le vzorčni piškotki. Glede na interakcijo na našem spletnem mestu se nastavijo različni piškotki.

Ime: _fbp
Value: fb.1.1568287647279.257405483-6111895461-7
Predvidena uporaba: Ta piškotek uporablja Facebook za prikazovanje oglaševalskih izdelkov.
Datum izteka veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: fr
Vrednost: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za pravilno delovanje storitve Facebook Pixel.
Datum izteka veljavnosti: po 3 mesecih

Name: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111895461-3
Vrednost: Ime avtorja
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje besedilo in ime uporabnika, ki pusti komentar, na primer.
Datum izteka veljavnosti: Po 12 mesecih

Name: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrednost: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL avtorja)
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje URL spletnega mesta, ki ga uporabnik vnese v besedilno polje na našem spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: Po 12 mesecih

Name: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrednost: Avtor: e-poštni naslov avtorja
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje elektronski naslov uporabnika, če ga je ta navedel na spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: Po 12 mesecih

Opomba: Zgoraj omenjeni piškotki se nanašajo na vedenje posameznega uporabnika. Zlasti pri uporabi piškotkov ni mogoče nikoli izključiti sprememb na Facebooku.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve oglasov na spletnem mestu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Če niste uporabnik Facebooka, lahko svoje spletno oglaševanje, ki temelji na uporabi, načeloma upravljate na spletni strani http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tam imate možnost, da onemogočite ali omogočite ponudnike.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi pogoji obdelave podatkov, ki so v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Če želite izvedeti več o Facebookovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo, da si preberete lasten podatkovni pravilnik na spletnem mestu https://www.facebook.com/policy.php.

Politika zasebnosti samodejnega naprednega ujemanja v Facebooku

V okviru funkcije Facebook Pixel smo omogočili tudi samodejno napredno ujemanje. Ta funkcija piksla nam omogoča, da Facebooku pošljemo hashirana e-poštna sporočila, ime, spol, mesto, državo, poštno številko in datum rojstva ali telefonsko številko kot dodatne informacije, če ste nam te podatke posredovali. Ta aktivacija nam omogoča, da oglaševalske kampanje na Facebooku še natančneje prilagodimo ljudem, ki jih zanimajo naše storitve ali izdelki.

Pravilnik o zasebnosti storitve Google Analytics

Povzetek pravilnika o zasebnosti storitve Google Analytics

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: Vrednotenje podatkov o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: Statistični podatki o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravah, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: Odvisno od uporabljenih lastnosti
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google Analytics?

Na naši spletni strani uporabljamo orodje za sledenje analizi Google Analytics (GA) ameriškega podjetja Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google Analytics zbira podatke o vaših dejanjih na naši spletni strani. Ko na primer kliknete na povezavo, se to dejanje shrani v piškotek in pošlje v Google Analytics. S pomočjo poročil, ki jih prejmemo iz storitve Google Analytics, lahko naše spletno mesto in storitve bolje prilagodimo vašim željam. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili orodje za sledenje in vas zlasti obvestili o tem, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to preprečite.

Google Analytics je orodje za sledenje, ki se uporablja za analizo prometa na našem spletnem mestu. Za delovanje orodja Google Analytics je v kodo našega spletnega mesta vgrajena koda za sledenje. Ko obiščete naše spletno mesto, ta koda beleži različna dejanja, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Ko zapustite naše spletno mesto, se ti podatki pošljejo v strežnike storitve Google Analytics in se tam shranijo.

Google obdeluje podatke, mi pa prejemamo poročila o vašem uporabniškem vedenju. Ta poročila lahko med drugim vključujejo:

 • Poročila ciljnih skupin: S poročili o ciljnih skupinah bolje spoznamo svoje uporabnike in natančneje vemo, kdo se zanima za naše storitve.
 • Oglasna poročila: Poročila o oglasih nam omogočajo lažje analiziranje in izboljšanje našega spletnega oglaševanja.
 • Poročila o pridobitvah: Poročila o pridobivanju nam dajejo koristne informacije o tem, kako pridobiti več ljudi, ki bi se zanimali za našo storitev.
 • Poročila o vedenju: Tu izvemo, kako komunicirate z našim spletnim mestom. Spremljamo lahko, po kateri poti hodite po našem spletnem mestu in katere povezave kliknete.
 • Poročila o pretvorbi: Konverzija je ime za proces, v katerem zaradi marketinškega sporočila izvedete želeno dejanje. Na primer, ko iz obiskovalca spletnega mesta postanete kupec ali naročnik novic. Ta poročila nam pomagajo izvedeti več o tem, kako so naša trženjska prizadevanja učinkovita za vas. Na ta način želimo povečati stopnjo konverzije.
 • Poročila v realnem času: Tu vedno takoj vemo, kaj se dogaja na našem spletnem mestu. Vidimo lahko na primer, koliko uporabnikov bere to besedilo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics?

Naš cilj na tem spletnem mestu je jasen: zagotoviti vam želimo najboljše možne storitve. Statistični podatki in podatki iz orodja Google Analytics nam pomagajo pri doseganju tega cilja.

Statistično ovrednoteni podatki nam kažejo jasno sliko prednosti in slabosti našega spletnega mesta. Po eni strani lahko spletno mesto optimiziramo tako, da ga bodo zainteresirane osebe lažje našle v Googlu. Po drugi strani pa nam podatki pomagajo bolje razumeti vas kot obiskovalce. Tako dobro vemo, kaj moramo na našem spletnem mestu izboljšati, da vam lahko zagotovimo najboljše možne storitve. Podatki nam pomagajo tudi pri bolj individualnem in stroškovno učinkovitem izvajanju oglaševalskih in trženjskih ukrepov. Konec koncev je smiselno, da svoje izdelke in storitve predstavimo le ljudem, ki jih zanimajo.

Katere podatke shranjuje Google Analytics?

Google Analytics uporablja kodo za sledenje, s katero ustvari naključni, edinstven ID, povezan s piškotkom vašega brskalnika. Tako vas Google Analytics prepozna kot novega uporabnika. Ob naslednjem obisku našega spletnega mesta boste prepoznani kot “vračajoči se” uporabnik. Vsi zbrani podatki so shranjeni skupaj s tem uporabniškim ID. To omogoča ocenjevanje psevdonimnih uporabniških profilov.

Za analizo našega spletnega mesta s storitvijo Google Analytics je treba v kodo za sledenje vnesti ID nepremičnine. Podatki se nato shranijo v ustrezno lastnost. Za vsako novo ustvarjeno lastnost je lastnost Google Analytics 4 standardna. Alternativno lahko ustvarite tudi lastnost Universal Analytics. Glede na uporabljeno lastnost se podatki shranjujejo različno dolgo.

Oznake, kot so piškotki in ID-ji primerov aplikacij, se uporabljajo za merjenje vaših interakcij na našem spletnem mestu. Interakcije so vse vrste dejanj, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Če uporabljate tudi druge Googlove sisteme (na primer račun Google), so lahko podatki, pridobljeni prek storitve Google Analytics, povezani s piškotki tretjih oseb. Google ne deli podatkov Google Analytics, razen če to dovolimo mi kot upravljavec spletnega mesta. Izjeme se lahko pojavijo, če to zahteva zakonodaja.

Google Analytics uporablja naslednje piškotke:

Ime: _ga
Value: 2.1326744211.152111895461-5
Predvidena uporaba: Analytics.js privzeto uporablja piškotek _ga za shranjevanje ID uporabnika. V osnovi se uporablja za razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: _gid
Value: 2.1687193234.152111895461-1
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja tudi za razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta
Datum izteka veljavnosti: Po 24 urah

Ime: _gat_gtag_UA_<property-id>
Vrednost: 1
Namen uporabe: Uporablja se za znižanje stopnje zahtevkov. Kadar je storitev Google Analytics nameščena prek orodja Google Tag Manager, je ta piškotek poimenovan _dc_gtm_ <property-id>.
Datum izteka veljavnosti: Po 1 minuti

Ime: AMP_TOKEN
Vrednost:  Vrednost: Ni določena
Predvidena uporaba: Piškotek vsebuje žeton, ki se lahko uporabi za pridobitev ID uporabnika iz storitve AMP Client ID. Druge možne vrednosti označujejo odjavo, zahtevo ali napako.
Datum izteka veljavnosti: Po 30 sekundah do enega leta

Ime: __utma
Value: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Predvidena uporaba: Ta piškotek se lahko uporablja za spremljanje vašega vedenja na spletnem mestu in merjenje uspešnosti. Piškotek se posodobi vsakič, ko se informacije pošljejo v storitev Google Analytics.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: __utmt
Vrednost: 1
Namen uporabe: Piškotek se uporablja kot _gat_gtag_UA_<property-id> za omejevanje hitrosti zahtevkov.
Datum izteka veljavnosti: Po 10 minutah

Ime: __utmb
Vrednost: 3.10.1564498958
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za določanje novih sej. Posodobi se vsakič, ko se v Google Analytics pošljejo novi podatki ali informacije.
Datum izteka veljavnosti: Po 30 minutah

Ime: __utmc
Vrednost: 167421564
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za nastavitev novih sej za obiskovalce, ki se vračajo. To je piškotek seje in je shranjen le, dokler ne zaprete brskalnika.
Datum izteka veljavnosti: Po zaprtju brskalnika

Ime: __utmz
Vrednost: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja za identifikacijo vira prometa na naši spletni strani. To pomeni, da piškotek shranjuje podatke o tem, od kod ste prišli na naše spletno mesto. To je bila lahko druga stran ali oglas.
Datum izteka veljavnosti: Po 6 mesecih

Ime: __utmv
Vrednost: Vrednost: ni določena
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabniških podatkov po meri. Posodobi se, kadar koli se informacije pošljejo v Google Analytics.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Opomba: Ta seznam ne more biti popoln, saj Google vedno znova spreminja izbiro svojih piškotkov.

Tukaj vam predstavljamo pregled najpomembnejših podatkov, ki se zbirajo z orodjem Google Analytics:

Toplotne karte: Google ustvarja tako imenovane toplotne karte. S toplotnimi zemljevidi lahko vidite točno tista področja, na katera ste kliknili. To nam daje informacije o tem, kje na našem spletnem mestu se “premikate”.

Trajanje seje: Google definira trajanje seje kot čas, ki ga preživite na našem spletnem mestu, ne da bi ga zapustili. Če ste bili neaktivni 20 minut, se seja samodejno konča.

Stopnja odboja: Ko si ogledate le eno stran na našem spletnem mestu in nato zapustite naše spletno mesto, se šteje, da ste odskočili.

Ustvarjanje računa: Google Analytics zbira te podatke, ko ustvarite račun ali oddate naročilo na našem spletnem mestu.

Naslov IP: Naslov IP je prikazan le v skrajšani obliki, tako da jasna dodelitev ni mogoča.

Lokacija: Na podlagi naslova IP je mogoče določiti državo in vašo približno lokacijo. Ta postopek se imenuje tudi določanje lokacije IP.

Tehnične informacije: Tehnične informacije med drugim vključujejo vrsto brskalnika, ponudnika internetnih storitev ali ločljivost zaslona.

Vir izvora: Google Analytics, seveda pa nas zanima tudi, s katerega spletnega mesta ali oglasa ste prišli na naše spletno mesto.

Drugi podatki vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, predvajanje medijev (npr. ko predvajate videoposnetek prek našega spletnega mesta), deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje med priljubljene. Ta seznam ne trdi, da je popoln, in služi le kot splošna usmeritev za shranjevanje podatkov v storitvi Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so razporejeni po vsem svetu. Večina strežnikov je v Ameriki, zato so vaši podatki večinoma shranjeni v ameriških strežnikih. Tukaj si lahko preberete, kje natančno se nahajajo Googlovi podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Vaši podatki so porazdeljeni na različnih fizičnih nosilcih podatkov. Prednost tega je, da lahko podatke hitreje prikličete in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo. V vsakem Googlovem podatkovnem središču so za vaše podatke na voljo ustrezni programi za nujne primere. Če na primer pri Googlu odpove strojna oprema ali naravne nesreče ohromijo strežnike, je tveganje prekinitve storitev pri Googlu še vedno majhno.

Obdobje hrambe podatkov je odvisno od uporabljenih lastnosti. Če uporabljate novejše lastnosti Google Analytics 4, je obdobje hrambe vaših uporabniških podatkov določeno na 14 mesecev. Za druge tako imenovane podatke o dogodkih lahko izberemo obdobje hrambe 2 meseca ali 14 mesecev.

Pri lastnostih Universal Analytics je privzeto obdobje hrambe podatkov o uporabnikih v storitvi Google Analytics 26 mesecev. Nato se vaši uporabniški podatki izbrišejo. Vendar imamo možnost, da sami izberemo obdobje hranjenja uporabniških podatkov. V ta namen imamo na voljo pet različic:

 • Izbris po 14 mesecih
 • Izbris po 26 mesecih
 • Izbris po 38 mesecih
 • Izbris po 50 mesecih
 • Brez samodejnega brisanja

Poleg tega obstaja tudi možnost, da se podatki izbrišejo le, če v izbranem obdobju ne obiščete več našega spletnega mesta. V tem primeru se obdobje hrambe ponastavi vsakič, ko v določenem obdobju ponovno obiščete naše spletno mesto.

Po preteku določenega obdobja se podatki izbrišejo enkrat na mesec. To obdobje hrambe velja za vaše podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabnikov in oglaševalskimi identifikatorji (npr. piškotki domene DoubleClick). Rezultati poročanja temeljijo na zbirnih podatkih in se hranijo ločeno od uporabniških podatkov. Agregirani podatki so združitev posameznih podatkov v večjo enoto.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z zakonodajo Evropske unije o varstvu podatkov imate pravico pridobiti informacije o svojih podatkih, jih posodobiti, izbrisati ali omejiti. Z dodatkom za brskalnik za onemogočanje Googlove storitve Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) lahko preprečite, da bi Google Analytics uporabljal vaše podatke. Dodatek za brskalnik lahko prenesete in namestite na spletnem mestu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upoštevajte, da ta dodatek onemogoča le zbiranje podatkov s strani storitve Google Analytics.

Če želite na splošno onemogočiti, izbrisati ali upravljati piškotke (neodvisno od storitve Google Analytics), so za vsak brskalnik na voljo ločena navodila:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Google Analytics je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s čl. 6, odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš zakoniti interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo storitve Google Analytics odkrivamo napake na spletnem mestu, lahko prepoznamo napade in izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Analytics uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Analytics, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Upamo, da smo vam uspeli posredovati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics. Če želite izvedeti več o storitvi sledenja, vam priporočamo ti dve povezavi: http://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Poročila Google Analytics o demografskih značilnostih in interesih

Vklopili smo funkcije oglaševalskih poročil v storitvi Google Analytics. Demografska in interesna poročila vsebujejo informacije o starosti, spolu in interesih. To nam omogoča – ne da bi te podatke lahko pripisali posameznim osebam -, da dobimo boljšo sliko o naših uporabnikih. Več o funkcijah oglaševanja si lahko preberete na spletni strani auf https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Uporabo dejavnosti in podatkov iz svojega Googlovega računa lahko ustavite v “Nastavitvah oglaševanja” na spletni strani https://adssettings.google.com/authenticated s potrditvenim poljem.

Google Analytics Google Signali Pravilnik o zasebnosti

V storitvi Google Analytics smo omogočili Googlove signale. S tem so posodobljene obstoječe funkcije storitve Google Analytics (poročila o oglasih, ponovno trženje, poročila o različnih napravah ter poročila o interesih in demografskih podatkih), da od vas pridobijo zbirne in anonimizirane podatke, če ste v svojem računu Google dovolili prilagojene oglase.

Posebnost je, da gre za sledenje med napravami. To pomeni, da lahko vaše podatke analizirate v različnih napravah. Če omogočite Googlove signale, se podatki zbirajo in povežejo z Googlovim računom. Google lahko tako na primer prepozna, če si izdelek na našem spletnem mestu ogledate prek pametnega telefona in ga šele pozneje kupite prek prenosnega računalnika. Zahvaljujoč aktivaciji Googlovih signalov lahko izvajamo kampanje ponovnega trženja med napravami, ki sicer v tej obliki ne bi bile mogoče. Ponovno trženje pomeni, da vam lahko našo ponudbo prikažemo tudi na drugih spletnih mestih.

Google Analytics v signalih Google zbira tudi druge podatke o obiskovalcih, kot so lokacija, zgodovina iskanja, zgodovina YouTube in podatki o vaših dejanjih na našem spletnem mestu. To nam omogoča boljša poročila o oglaševanju s strani Googla ter koristnejše informacije o vaših interesih in demografskih podatkih. To vključuje vašo starost, jezik, ki ga govorite, kraj, kjer živite, ali spol. Poleg tega so dodani tudi socialni kriteriji, kot so vaš poklic, zakonski stan ali dohodek. Vse te značilnosti pomagajo orodju Google Analytics opredeliti skupine ljudi ali ciljne skupine.

Poročila nam pomagajo tudi bolje oceniti vaše vedenje, želje in interese. To nam omogoča optimizacijo in prilagoditev naših storitev in izdelkov za vas. Ti podatki privzeto prenehajo veljati po 26 mesecih. Upoštevajte, da se ti podatki zbirajo le, če ste v svojem Googlovem računu dovolili prilagojeno oglaševanje. Vedno gre za zbirne in anonimne podatke in nikoli za podatke posameznih oseb. V svojem računu Google lahko upravljate te podatke ali jih izbrišete.

Anonimizacija IP v storitvi Google Analytics

Na tem spletnem mestu smo izvedli anonimizacijo IP-naslova Google Analytics. To funkcijo je razvil Google, da bi tej spletni strani omogočil skladnost z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in priporočili lokalnih organov za varstvo podatkov, kadar ti prepovedujejo shranjevanje celotnega naslova IP. Anonimizacija ali maskiranje IP se izvede takoj, ko naslovi IP prispejo v omrežje za zbiranje podatkov Google Analytics, in preden se podatki shranijo ali obdelajo.

Več informacij o anonimizaciji IP je na voljo na spletnem mestu https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Dodatek o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics

Z Googlom smo sklenili pogodbo o neposredni uporabi storitve Google Analytics s sprejetjem “Dodatka o obdelavi podatkov” v storitvi Google Analytics.

Več informacij o dodatku o obdelavi podatkov za Google Analytics najdete tukaj: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad.

Pravilnik o zasebnosti Google Tag Manager

Povzetek pravilnika o zasebnosti Google Tag Manager

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: organizacija posameznih orodij za sledenje
📓 Obdelani podatki: Google Tag Manager sam ne shranjuje nobenih podatkov. Podatke zbirajo oznake uporabljenih orodij za spletno analitiko.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenega orodja za spletno analitiko
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: čl. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google Tag Manager?

Za našo spletno stran uporabljamo Google Tag Manager podjetja Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Ta upravitelj oznak je eden od številnih koristnih trženjskih izdelkov družbe Google. Prek storitve Google Tag Manager lahko centralno vključimo in upravljamo dele kode iz različnih orodij za sledenje, ki jih uporabljamo na naši spletni strani.

V tem pravilniku o zasebnosti želimo podrobneje pojasniti, kaj počne Google Tag Manager, zakaj ga uporabljamo in v kakšni obliki obdelujemo podatke.

Google Tag Manager je organizacijsko orodje, ki nam omogoča centralno in prek uporabniškega vmesnika vključevanje in upravljanje oznak spletnih mest. Oznake so majhni deli kode, ki na primer beležijo (sledijo) vaše dejavnosti na našem spletnem mestu. V ta namen se v izvorno kodo naše strani vstavijo deli kode JavaScript. Oznake pogosto izvirajo iz Googlovih notranjih izdelkov, kot sta Google Ads ali Google Analytics, vendar lahko vključite tudi oznake drugih podjetij in jih upravljate prek upravitelja. Takšne oznake opravljajo različne naloge. Zbirajo lahko podatke o brskalniku, s podatki oskrbujejo trženjska orodja, vgrajujejo gumbe, nastavljajo piškotke in tudi sledijo uporabnikom na več spletnih mestih.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo Google Tag Manager?

Kot pravi pregovor: organizacija je polovica uspeha! To seveda velja tudi za vzdrževanje naše spletne strani. Da bi bila naša spletna stran čim boljša za vas in vse, ki jih zanimajo naši izdelki in storitve, potrebujemo različna orodja za sledenje, kot je Google Analytics. Zbrani podatki iz teh orodij nam pokažejo, kaj vas najbolj zanima, kje lahko izboljšamo svoje storitve in katerim ljudem moramo še vedno prikazovati naše ponudbe. Da bi to sledenje delovalo, moramo v svoje spletno mesto vgraditi ustrezne kode JavaScript. Načeloma bi lahko v svojo izvorno kodo vključili vsak del kode vsakega orodja za sledenje posebej. Vendar to zahteva razmeroma veliko časa in zlahka izgubimo sled. Zato uporabljamo Google Tag Manager. Vanj lahko preprosto vključimo potrebne skripte in jih upravljamo z enega mesta. Poleg tega Google Tag Manager ponuja vmesnik, ki je enostaven za uporabo, in zanj ne potrebujete nobenega znanja programiranja. Tako nam uspe ohraniti red v naši džungli oznak.

Katere podatke shrani Google Tag Manager?

Sam upravitelj oznak je domena, ki ne nastavlja piškotkov in ne shranjuje podatkov. Deluje le kot upravitelj implementiranih oznak. Podatke zbirajo posamezne oznake različnih orodij za spletno analitiko. Podatki se praktično posredujejo posameznim orodjem za sledenje v upravitelju oznak Google in se ne shranjujejo.

Drugače pa je z vgrajenimi oznakami različnih orodij za spletno analitiko, kot je Google Analytics. Odvisno od orodja za analizo se s pomočjo piškotkov običajno zbirajo, shranjujejo in obdelujejo različni podatki o vašem vedenju na spletu. V zvezi s tem preberite besedila o zasebnosti posameznih orodij za analizo in sledenje, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu.

V nastavitvah računa upravitelja oznak smo Googlu dovolili, da od nas prejema anonimizirane podatke. Vendar gre le za uporabo in uporabo našega upravitelja oznak, ne pa za vaše podatke, shranjene prek delov kode. Googlu in drugim dovolimo prejemanje izbranih podatkov v anonimizirani obliki. S tem soglašamo z anonimno izmenjavo podatkov o našem spletnem mestu. Katere povzete in anonimne podatke natančno posredujemo, nam – kljub dolgemu raziskovanju – ni uspelo izvedeti. V vsakem primeru Google izbriše vse podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati našo spletno stran. Google podatke združi s stotinami drugih anonimnih podatkov o spletnih mestih in oblikuje trende uporabnikov kot del primerjalnih meritev. Pri primerjalni analizi se naši rezultati primerjajo z rezultati naših konkurentov. Na podlagi zbranih informacij je mogoče optimizirati procese.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Ko Google shranjuje podatke, so ti shranjeni na Googlovih strežnikih. Strežniki so razporejeni po vsem svetu. Večina jih je v Ameriki. Na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si lahko natančno preberete, kje se nahajajo Googlovi strežniki.

Kako dolgo posamezna orodja za sledenje shranjujejo vaše podatke, lahko najdete v naših posameznih besedilih o zasebnosti za posamezna orodja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Upravitelj oznak Google sam ne nastavlja piškotkov, temveč upravlja oznake z različnih spletnih mest za sledenje. V naših besedilih o zasebnosti za posamezna orodja za sledenje boste našli podrobne informacije o tem, kako izbrisati ali upravljati svoje podatke.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Zato se podatki v nezanesljive tretje države ne smejo preprosto prenašati, shranjevati in obdelovati v njih, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezna jamstva (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Google Tag Manager je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš zakoniti interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo upraviteljev oznak Google lahko izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu upravitelja oznak Google uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji za obdelavo podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Tag Manager, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Če želite izvedeti več o programu Google Tag Manager, vam priporočamo pogosto zastavljena vprašanja na spletnem mestu https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Politika zasebnosti Hotjar

Povzetek pravilnika o zasebnosti Hotjar

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Vrednotenje podatkov o obiskovalcih za optimizacijo uporabniške izkušnje.
📓 Obdelani podatki: Podatki o obiskovalcih: Statistični podatki o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravah, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki se izbrišejo po enem letu.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Hotjar?

Za statistično analizo podatkov o obiskovalcih na našem spletnem mestu uporabljamo Hotjar podjetja Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Hotjar je storitev, ki s kombinacijo analitičnih orodij in orodij za povratne informacije analizira vedenje in povratne informacije vas, uporabnikov, na našem spletnem mestu. Od storitve Hotjar prejmemo poročila in vizualne prikaze, ki nam kažejo, kje in kako se “premikate” po našem spletnem mestu. Osebni podatki so samodejno anonimizirani in nikoli ne dosežejo strežnikov podjetja Hotjar. To pomeni, da niste osebno prepoznani kot uporabnik spletnega mesta, kljub temu pa izvemo veliko o vašem vedenju.

Kot je navedeno v zgornjem razdelku, nam Hotjar pomaga analizirati vedenje obiskovalcev našega spletnega mesta. Ta orodja, ki jih ponuja Hotjar, vključujejo toplotne karte, lijake konverzije, beleženje obiskovalcev, prejete povratne informacije, ankete za povratne informacije in ankete (za več informacij o njih obiščite https://www.hotjar.com/). Tako nam Hotjar pomaga, da vam zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo in storitve. Tako po eni strani zagotavlja dobro analizo spletnega vedenja, po drugi strani pa dobimo tudi dobre povratne informacije o kakovosti našega spletnega mesta. Ker poleg vseh vidikov analize seveda preprosto želimo izvedeti vaše mnenje o našem spletnem mestu. In z orodjem za povratne informacije lahko storimo prav to.

Zakaj uporabljamo Hotjar na našem spletnem mestu?

V zadnjih letih se je pomen uporabniške izkušnje na spletnih mestih močno povečal. In to z dobrim razlogom. Spletno mesto mora biti zgrajeno tako, da se na njem kot obiskovalec počutite udobno in se zlahka znajdete. Zahvaljujoč orodjem za analitiko in povratne informacije podjetja Hotjar lahko svoje spletno mesto in ponudbo naredimo privlačnejše. Za nas so še posebej dragocene toplotne karte iz orodja Hotjar. Toplotne karte so oblika prikaza za vizualizacijo podatkov. S pomočjo toplotnih zemljevidov Hotjarja na primer zelo natančno vidimo, na kaj najraje kliknete, se dotaknete in kje se pomikate.

Katere podatke hrani Hotjar?

Ko brskate po našem spletnem mestu, Hotjar samodejno zbira informacije o vašem vedenju. Da bi lahko zbirali te informacije, smo na našem spletnem mestu implementirali lastno kodo za sledenje. Naslednji podatki se lahko zbirajo prek vašega računalnika ali brskalnika:

 • naslov IP vašega računalnika (zbran in shranjen v anonimni obliki).
 • Velikost zaslona
 • Informacije o brskalniku (kateri brskalnik, katera različica itd.)
 • vaš kraj (vendar le država).
 • Vaša želena jezikovna nastavitev
 • Obiskane spletne strani (podstrani)
 • Datum in čas dostopa do ene od naših podstrani (spletnih strani).

Poleg tega piškotki shranjujejo tudi podatke, ki so shranjeni v vašem računalniku (običajno v brskalniku). V njih se ne zbirajo osebni podatki. Hotjar načeloma ne deli zbranih podatkov s tretjimi osebami. Vendar pa Hotjar izrecno poudarja, da je včasih treba podatke deliti s spletnimi storitvami Amazon. Takrat so deli vaših podatkov shranjeni v njihovih strežnikih. Vendar je Amazon zavezan k zaupnosti, da teh podatkov ne sme razkriti.

Dostop do shranjenih informacij ima le omejeno število oseb (Hotjarovi zaposleni). Strežniki Hotjar so zaščiteni s požarnimi zidovi in omejitvami IP (dostop samo do odobrenih naslovov IP). Požarni zidovi so varnostni sistemi, ki ščitijo računalnike pred nezaželenim dostopom do omrežja. Služijo kot pregrada med varnim notranjim omrežjem podjetja Hotjar in internetom. Poleg tega Hotjar za svoje storitve uporablja tudi podjetja tretjih oseb, kot sta Google Analytics ali Optimizely. Ta podjetja lahko shranjujejo tudi podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje na naše spletno mesto.

Hotjar uporablja naslednje piškotke. Ker se med drugim sklicujemo na seznam piškotkov iz pravilnika o zasebnosti podjetja Hotjar na spletnem mestu https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information, vsak piškotek nima vzorčne vrednosti. Seznam prikazuje primere piškotkov, ki jih uporablja Hotjar, in ne trdi, da je popoln.

Ime: ajs_anonymous_id
Value: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111895461-5
Predvidena uporaba: Piškotek se običajno uporablja za analitične namene in pomaga pri štetju obiskovalcev našega spletnega mesta, tako da spremlja, ali ste že bili na tej strani.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: ajs_group_id
Vrednost: 0
Namen uporabe: Ta piškotek zbira podatke o vedenju uporabnikov. Te podatke je nato mogoče dodeliti določeni skupini obiskovalcev na podlagi skupnih značilnosti obiskovalcev spletnega mesta.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjid
Value: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja za ohranjanje uporabniškega ID Hotjara, ki je edinstven za spletno stran v brskalniku. To omogoča, da se obnašanje uporabnika ob naslednjih obiskih poveže z istim ID uporabnika.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjMinimizedPolls
Vrednost: 462568111895461-8
Predvidena uporaba: Hotjar nastavi ta piškotek vedno, ko minimizirate gradnik za ankete o povratnih informacijah. Piškotek zagotavlja, da gradnik ostane zmanjšan, ko brskate po naših straneh.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjIncludedInSample
Vrednost: 1
Namen uporabe: Vrednost: 1: Ta piškotek seje je nastavljen za obveščanje Hotjarja, ali ste del izbranih ljudi (vzorca), ki se uporablja za ustvarjanje lijakov.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjClosedSurveyInvites
Predvidena uporaba: Ta piškotek se nastavi, ko se v pojavnem oknu prikaže vabilo na anketo o povratnih informacijah. Piškotek se uporablja za zagotovitev, da se vam to vabilo prikaže samo enkrat.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjDonePolls
Predvidena uporaba: Ta piškotek se v vašem brskalniku nastavi takoj, ko končate “krog vprašanj” za povratne informacije s tako imenovanim gradnikom Feedback Poll. To preprečuje, da bi vam Hotjar v prihodnosti ponovno pošiljal iste ankete.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjDoneTestersWidgets
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporabi takoj, ko vnesete svoje podatke v pripomoček “Recruit User Tester Widget”. S tem pripomočkom vas želimo zaposliti kot testerja. Da se ta obrazec ne bi prikazoval vedno znova, se uporabi piškotek.
Rok veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjMinimizedTestersWidgets
Predvidena uporaba: Ta piškotek je nastavljen tako, da ostane “Testerji za rekrutiranje uporabnikov” na vseh naših straneh minimiziran, ko ga minimizirate.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _hjShownFeedbackMessage
Predvidena uporaba: Ta piškotek se nastavi, ko ste zmanjšali ali dopolnili prejete povratne informacije. To je storjeno zato, da se prejete povratne informacije takoj naložijo kot minimizirane, ko preidete na drugo stran, kjer bi morale biti prikazane.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na naše spletno mesto smo vključili kodo za sledenje, ki se prenaša na strežnike Hotjar na Irskem (EU). Ta sledilna koda vzpostavi stik s strežniki podjetja Hotjar in pošlje skripto v vaš računalnik ali napravo, ki jo uporabljate za dostop do našega spletnega mesta. Skripta zbira določene podatke, povezane z vašo interakcijo z našim spletnim mestom. Ti podatki se nato pošljejo v obdelavo Hotjarovim strežnikom. Hotjar je določil 365-dnevno obdobje hrambe podatkov. To pomeni, da se vsi podatki, ki jih zbere Hotjar in so starejši od enega leta, samodejno izbrišejo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Hotjar ne shranjuje nobenih vaših osebnih podatkov za analizo. Podjetje se celo oglašuje s sloganom “Sledimo vedenju, ne posameznikom”. Vedno imate tudi možnost, da preprečite zbiranje svojih podatkov. V ta namen morate samo obiskati “Stran za odjavo” in klikniti “Onemogoči Hotjar”. Upoštevajte, da izbris piškotkov, uporaba zasebnega načina brskalnika ali uporaba drugega brskalnika povzroči ponovno zbiranje podatkov. Poleg tega lahko v brskalniku aktivirate tudi gumb “Ne sledi”. V brskalniku Chrome, na primer, morate klikniti na tri črte v zgornjem desnem kotu in iti na “Nastavitve”. Tam boste v razdelku “Zasebnost” našli možnost “Pošlji zahtevo “Ne sledi” z dostopi do brskalnika”. Zdaj samo aktivirajte ta gumb in Hotjar ne bo zbiral nobenih podatkov.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Hotjar je potrebna vaša privolitev, ki smo jo pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš legitimni interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo aplikacije Hotjar odkrivamo napake na spletnem mestu, lahko prepoznamo napade in izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Hotjar uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Več podrobnosti o pravilniku o zasebnosti ter o tem, katere podatke in na kakšen način zbira Hotjar, je na voljo na spletnem mestu https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111895461.

Trženje po e-pošti

Povzetek trženja e-pošte

👥 Prizadeto: Naročniki na novice
🤝 Namen: neposredno oglaševanje po e-pošti, obveščanje o sistemsko pomembnih dogodkih.
📓 Obdelani podatki: Podatki, vneseni ob registraciji, vendar vsaj naslov elektronske pošte. Več podrobnosti o tem najdete v ustreznem uporabljenem orodju za e-poštno trženje.
📅 Obdobje shranjevanja: Trajanje obstoja naročnine.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1(a) DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je e-poštno trženje?

Da bi vas vedno obveščali o novostih, uporabljamo tudi možnost trženja prek e-pošte. Če ste se strinjali, da želite prejemati naša e-sporočila ali glasila, bodo obdelani in shranjeni tudi vaši podatki. Trženje po e-pošti je podpodročje spletnega trženja. Gre za pošiljanje novic ali splošnih informacij o podjetju, izdelkih ali storitvah po elektronski pošti določeni skupini ljudi, ki jih to zanima.

Če želite sodelovati v našem e-poštnem trženju (običajno prek e-novic), se morate običajno le registrirati s svojim e-poštnim naslovom. To storite tako, da izpolnite spletni obrazec in ga pošljete. Lahko pa se zgodi, da vas na primer prosimo za vaš naziv in ime, da vam lahko osebno pišemo.

Načeloma prijava na e-novice poteka s pomočjo tako imenovanega “postopka dvojne prijave”. Ko se na našem spletnem mestu prijavite na naše novice, prejmete elektronsko sporočilo za potrditev prijave na novice. To zagotavlja, da e-poštni naslov pripada vam in da se ni nihče registriral z e-poštnim naslovom tretje osebe. Mi ali orodje za obveščanje, ki ga uporabljamo, beleži vsako posamezno prijavo. To je potrebno, da lahko dokažemo tudi pravno pravilen postopek prijave. Praviloma se shranijo čas registracije, čas potrditve registracije in vaš naslov IP. Poleg tega se beleži tudi, ko opravite spremembe v shranjenih podatkih.

Zakaj uporabljamo e-poštno trženje?

Seveda želimo ostati v stiku z vami in vam vedno predstaviti najpomembnejše novice o našem podjetju. V ta namen med drugim uporabljamo e-poštno trženje, ki ga pogosto imenujemo samo “novice”, kot bistveni del našega spletnega trženja. Če se s tem strinjate ali če je to zakonsko dovoljeno, vam bomo po elektronski pošti pošiljali novice, sistemska e-sporočila ali druga obvestila. Ko v nadaljnjem besedilu uporabljamo izraz “novice”, imamo v mislih predvsem redno pošiljanje elektronskih sporočil. Seveda pa vas z novicami ne želimo na noben način obremenjevati. Zato se res vedno trudimo, da vam zagotavljamo le ustrezne in zanimive vsebine. V njih boste na primer izvedeli več o našem podjetju, naših storitvah ali izdelkih. Ker vedno izboljšujemo svojo ponudbo, vas bodo naše novice obveščale tudi o novostih ali posebnih, donosnih akcijah. Če za trženje e-pošte uporabljamo ponudnika storitev, ki ponuja profesionalno poštno orodje, to počnemo zato, da vam lahko ponudimo hitre in varne e-novice. Namen našega e-poštnega trženja je v osnovi obveščanje o novih ponudbah in tudi približevanje našim poslovnim ciljem.

Kateri podatki se obdelujejo?

Ko postanete naročnik na naše novice prek našega spletnega mesta, z elektronskim sporočilom potrdite, da ste član e-poštnega seznama. Poleg naslova IP in e-poštnega naslova se lahko shranijo tudi vaš naziv, ime, naslov in telefonska številka. Vendar le, če se strinjate s shranjevanjem teh podatkov. Tako označeni podatki so potrebni, da lahko sodelujete pri ponujenih storitvah. Zagotavljanje teh podatkov je prostovoljno, vendar če jih ne boste zagotovili, ne boste mogli uporabljati storitve. Poleg tega se lahko shranijo podatki o vaši napravi ali želeni vsebini na našem spletnem mestu. Več o shranjevanju podatkov ob obisku spletnega mesta si lahko preberete v poglavju “Samodejno shranjevanje podatkov”. Vašo izjavo o privolitvi beležimo, da lahko vedno dokažemo, da je ta skladna z našimi zakoni.

Trajanje obdelave podatkov

Če svoj e-poštni naslov odjavite z našega seznama za pošiljanje e-pošte/novic, lahko na podlagi naših zakonitih interesov vaš naslov hranimo do tri leta, da lahko takrat še vedno dokažemo vaše soglasje. Te podatke lahko obdelujemo le, če se moramo braniti pred morebitnimi zahtevki.

Če pa potrdite, da ste nam dali soglasje za prijavo na e-novice, lahko kadar koli vložite individualno zahtevo za izbris. Če soglasju trajno nasprotujete, si pridržujemo pravico, da vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo. Dokler ste se prostovoljno naročili na naše novice, bomo seveda hranili tudi vaš e-poštni naslov.

Pravica do ugovora

Naročnino na novice lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da prekličete svoje soglasje za naročnino na novice. To običajno traja le nekaj sekund oziroma en ali dva klika. Večinoma boste povezavo za preklic naročnine na novice našli na koncu vsakega e-poštnega sporočila. Če povezave v glasilu res ne najdete, se obrnite na nas po pošti in takoj bomo preklicali vašo naročnino na glasilo.

Pravna podlaga

Pošiljanje naših novic temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). To pomeni, da vam lahko glasilo pošljemo le, če ste se nanj predhodno aktivno prijavili. Po potrebi vam lahko pošiljamo tudi oglasna sporočila na podlagi člena 7(3) nemškega Zakona o nelojalni konkurenci (UWG), če ste postali naša stranka in niste nasprotovali uporabi vašega e-poštnega naslova za neposredno oglaševanje.

Informacije o posebnih storitvah e-poštnega trženja in o tem, kako obdelujejo osebne podatke – če so na voljo – najdete v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti CleverReach

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev CleverReach za trženje e-pošte. Ponudnik storitve je nemško podjetje CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve CleverReach, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sporočilo in komunikacija

Povzetek pravilnika o zasebnosti v sporočilih in komunikacijah

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Zahteve za stik in splošna komunikacija med nami in vami.
📓 Obdelani podatki: Kontaktna oseba: Kontaktna oseba, ki nam posreduje informacije: Podatki, kot so ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, splošni podatki o vsebini, po potrebi IP naslov. Več podrobnosti o tem najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih sporočil in komunikacijskih funkcij.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi), čl. 6 odst. 1, točka 1(b) DSGVO (pogodbene ali predpogodbene obveznosti).

Kaj so funkcije sporočilnika in komunikacije?

Na našem spletnem mestu ponujamo različne možnosti (kot so funkcije sporočilnika in klepeta, spletni obrazec, e-pošta, telefon ali družabni mediji) za komuniciranje z nami. Pri tem se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo tudi v obsegu, ki je potreben za odgovor na vašo poizvedbo in naše nadaljnje ukrepe.

Poleg klasičnih načinov komunikacije, kot so e-pošta, kontaktni obrazci ali telefon, uporabljamo tudi klepetalnice ali sporočilce. Trenutno je najpogosteje uporabljena funkcija sporočilnika WhatsApp, seveda pa obstaja veliko različnih ponudnikov, ki ponujajo funkcije sporočilnika posebej za spletna mesta. Če je vsebina šifrirana od konca do konca, je to navedeno v posameznih besedilih o zasebnosti ali v politiki zasebnosti zadevnega ponudnika. Šifriranje od konca do konca ne pomeni nič drugega kot to, da sama vsebina sporočila ponudniku ni vidna. Vendar pa se informacije o vaši napravi, nastavitvah lokacije in drugi tehnični podatki še vedno lahko obdelujejo in shranjujejo.

Zakaj uporabljamo funkcije sporočilnika in komunikacije?

Možnosti komunikacije z vami so nam zelo pomembne. Navsezadnje se želimo z vami pogovarjati in na najboljši možni način odgovoriti na vsa morebitna vprašanja o naših storitvah. Dobro delujoča komunikacija je pomemben del naših storitev. S priročnimi funkcijami sporočil in komunikacije lahko vedno izberete tiste, ki vam bolj ustrezajo. V izjemnih primerih pa na določena vprašanja morda ne bomo mogli odgovoriti prek klepeta ali messengerja. Tako je na primer, ko gre za notranje pogodbene zadeve. V tem primeru vam priporočamo druga komunikacijska sredstva, kot sta e-pošta ali telefon.

Na splošno domnevamo, da ostajamo odgovorni v skladu z zakonom o varstvu podatkov, tudi če uporabljamo storitve platforme družabnih medijev. Vendar pa je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je v nekaterih primerih upravljavec platforme družabnih medijev lahko skupaj z nami odgovoren v smislu člena 26 Splošne uredbe o varstvu podatkov. V kolikor gre za tak primer, na to posebej opozarjamo in v zvezi s tem delujemo na podlagi dogovora. Bistvo sporazuma je za zadevno platformo povzeto v nadaljevanju.

Upoštevajte, da se pri uporabi naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni ponudniki, na primer Facebook Messenger ali WhatsApp, ameriška podjetja. Zaradi tega morda ne boste mogli več tako enostavno uveljavljati ali uveljavljati svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je natančno odvisno od posameznega ponudnika funkcij sporočilnika in komunikacije. V osnovi so to podatki, kot so ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in podatki o vsebini, kot so vse informacije, ki jih vnesete v kontaktni obrazec. V večini primerov so shranjeni tudi podatki o vaši napravi in naslov IP. Podatki, ki se zbirajo prek funkcije sporočil in komunikacije, so prav tako shranjeni na strežnikih ponudnikov.

Če želite natančno vedeti, katere podatke hranijo in obdelujejo posamezni ponudniki ter kako lahko ugovarjate obdelavi podatkov, natančno preberite ustrezen pravilnik o zasebnosti podjetja.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Kako dolgo se podatki obdelujejo in hranijo, je odvisno predvsem od orodij, ki jih uporabljamo. Več o obdelavi podatkov posameznih orodij si lahko preberete v nadaljevanju. V izjavah o zasebnosti ponudnikov je običajno natančno navedeno, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo ter koliko časa. Načeloma osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših storitev. Če so podatki shranjeni v piškotkih, je obdobje shranjevanja zelo različno. Podatki se lahko izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, lahko pa ostanejo shranjeni tudi več let. Če želite izvedeti več o shranjevanju podatkov, si zato podrobno oglejte vsak posamezen piškotek. V večini primerov boste informativne informacije o posameznih piškotkih našli tudi v izjavah o zasebnosti posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, onemogočanjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. Za več informacij glejte poglavje o privolitvi.

Ker lahko funkcije Messenger & Communication uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo z integriranimi funkcijami sporočil in komunikacij, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Vašo zahtevo obdelujemo in vaše podatke upravljamo v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij, da bi izpolnili svoje predpogodbene in pogodbene obveznosti ali se odzvali na zahteve. Podlaga za to je čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. b DSGVO. Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji, če je bilo dano soglasje.

 

Pravilnik o zasebnosti HubSpotove službe za pomoč strankam

Na našem spletnem mestu uporabljamo HubSpot, med drugim kot orodje za storitve za stranke. Ponudnik storitev je ameriško podjetje HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, ZDA. Podjetje ima registriran sedež tudi na Irskem, in sicer na naslovu 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska.

HubSpot med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

HubSpot kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se HubSpot zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogodba o obdelavi podatkov, ki ustreza standardnim pogodbenim klavzulam, je na voljo na spletni strani https://legal.hubspot.com/dpa.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo HubSpota, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 

Klepetalni roboti

Povzetek politike zasebnosti klepetalnikov

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Zahteve za stik in splošna komunikacija med nami in vami.
📓 Obdelani podatki: Kontaktna oseba: Kontaktna oseba, ki se obrača na nas: Podatki, kot so ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, splošni podatki o vsebini, po potrebi IP naslov. Več podrobnosti o tem najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih klepetalnih robotov in klepetalnih funkcij.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi), čl. 6 odst. 1, točka 1(b) DSGVO (pogodbene ali predpogodbene obveznosti).

Kaj so klepetalni roboti?

Z nami lahko komunicirate tudi prek klepetalnih robotov ali podobnih funkcij klepeta. Klepet ponuja možnost pisanja ali pogovora z zelo majhnim časovnim zamikom. Klepetalni robot je programska oprema, ki poskuša odgovoriti na vaše vprašanje in vas po potrebi obvesti o novostih. Z uporabo teh komunikacijskih sredstev se lahko obdelujejo in shranjujejo tudi vaši osebni podatki.

Zakaj uporabljamo klepetalnike?

Možnosti komunikacije z vami so nam pomembne. Navsezadnje se želimo z vami pogovoriti in na najboljši možni način odgovoriti na vsa vprašanja o naših storitvah. Dobro delujoča komunikacija je pomemben del naše storitve. Velika prednost klepetalnih robotov je, da lahko s pomočjo te programske opreme samodejno odgovarjamo na pogosto zastavljena vprašanja. S tem nam prihranite čas, vi pa še vedno prejmete podrobne in koristne odgovore. Če klepetalni robot ne more pomagati, imate seveda tudi možnost, da nas kadar koli osebno kontaktirate.

Upoštevajte, da se pri uporabi naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni ponudniki ameriška podjetja. Zaradi tega morda ne boste mogli več tako enostavno uveljavljati ali uveljavljati svojih pravic v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Lahko se zgodi, da storitve klepeta uporabljate tudi na drugih spletnih mestih/platformi. V tem primeru bo vaše uporabniško ime prav tako shranjeno na strežnikih tega spletnega mesta. Prav tako smo lahko obveščeni o tem, kateri uporabnik je uporabljal klepet ob katerem času. Shranjena je tudi vsebina. Kateri podatki so natančno shranjeni, je odvisno od zadevne storitve. Praviloma pa gre za kontaktne podatke, kot so e-poštni naslov ali telefonska številka, naslov IP in različni podatki o uporabi.

Če ste privolili v uporabo funkcije klepeta, se ta privolitev prav tako shrani ali zabeleži skupaj z morebitno registracijo. To storimo zato, da lahko registracijo ali soglasje tudi dokažemo, če to zahteva zakon.

Ponudnik platforme za klepet lahko izve tudi, kdaj klepetate, in prejme tehnične informacije o napravi, ki jo uporabljate. Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno tudi od nastavitev vašega računalnika. V številnih primerih se lahko na primer zbirajo podatki o vaši približni lokaciji. To se po eni strani izvaja zaradi optimizacije storitev klepeta, po drugi strani pa zaradi zagotavljanja večje varnosti. Poleg tega se podatki lahko uporabijo tudi za nastavitev prilagojenih oglaševalskih in trženjskih ukrepov.

Če ste se strinjali, da vam klepetalni robot lahko pošlje sporočilo, lahko to aktivacijo seveda kadar koli deaktivirate. Klepetalni robot vam pri tem služi tudi kot pomoč in vam pokaže, kako se od te funkcije odjaviti. Vsi vaši podatki v zvezi s tem bodo naknadno izbrisani iz imenika prejemnikov.

Zgoraj navedene podatke uporabljamo na primer zato, da vas lahko osebno nagovorimo prek klepeta, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja in poizvedbe ali da vam pošljemo morebitne vsebine. Poleg tega jih lahko uporabimo tudi za temeljito izboljšanje naših storitev klepeta.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Kako dolgo se podatki obdelujejo in hranijo, je odvisno predvsem od orodij, ki jih uporabljamo. Več o obdelavi podatkov posameznih orodij si lahko preberete v nadaljevanju. V izjavah o zasebnosti ponudnikov je običajno natančno navedeno, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo ter koliko časa. Načeloma osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših storitev. Če so podatki shranjeni v piškotkih, je obdobje shranjevanja zelo različno. Podatki se lahko izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, lahko pa ostanejo shranjeni tudi več let. Če želite izvedeti več o shranjevanju podatkov, si zato podrobno oglejte vsak posamezen piškotek. V večini primerov boste informativne informacije o posameznih piškotkih našli tudi v izjavah o zasebnosti posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, onemogočanjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Ker lahko storitve klepeta uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

V pojavnem oknu vas prosimo za dovoljenje za obdelavo vaših podatkov v okviru storitev klepeta. Če soglašate, je to soglasje tudi pravna podlaga (člen 6(1)(a) DSGVO) za obdelavo podatkov. Poleg tega obdelujemo vaše poizvedbe in upravljamo vaše podatke v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij, da bi izpolnili svoje predpogodbene in pogodbene obveznosti ali odgovorili na poizvedbe. Podlaga za to je čl. 6 odst. 1, točka 1, črka b DSGVO. Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6, odstavek 1, točka f DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

 

Pravilnik o zasebnosti HubSpot (klepetalni robot)

Uporabljamo tudi funkcijo klepetalnega robota HubSpot. Ponudnik storitev je ameriško podjetje HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, ZDA.

HubSpot med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

HubSpot kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se HubSpot zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Uporabljamo tudi funkcijo klepetalnega robota Pogodba o obdelavi podatkov, ki je skladna s standardnimi pogodbenimi klavzulami, je na voljo na spletni strani https://legal.hubspot.com/dpa.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo HubSpota, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 

Pravilnik o zasebnosti v Facebooku

Povzetek pravilnika o zasebnosti v Facebooku

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so podatki o strankah, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov. Več podrobnosti si lahko preberete v nadaljevanju v Pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: dokler podatki niso več uporabni za Facebookove namene
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (EU) št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so orodja Facebook?

Na našem spletnem mestu uporabljamo izbrana orodja družbe Facebook. Facebook je družabno omrežje podjetja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. S pomočjo teh orodij lahko vam in ljudem, ki jih zanimajo naši izdelki in storitve, ponudimo najboljšo možno ponudbo.

Če se podatki zbirajo od vas in posredujejo prek naših vgrajenih elementov Facebook ali prek naše strani Facebook (Fanpage), smo za to odgovorni mi in družba Facebook Ireland Ltd. Za nadaljnjo obdelavo teh podatkov je odgovoren izključno Facebook. Naše skupne obveznosti so določene tudi v javno dostopnem sporazumu na spletnem naslovu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ta na primer določa, da vas moramo jasno obvestiti o uporabi orodij Facebook na naši spletni strani. Poleg tega smo odgovorni tudi za zagotovitev, da so orodja varno vključena v našo spletno stran v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Po drugi strani pa je Facebook odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook, na primer. Če imate kakršna koli vprašanja o zbiranju in obdelavi podatkov s strani Facebooka, se lahko obrnete neposredno na podjetje. Če vprašanje naslovite na nas, smo ga dolžni posredovati družbi Facebook.

V nadaljevanju bomo predstavili pregled različnih orodij Facebook, katere podatke pošiljamo Facebooku in kako lahko te podatke izbrišete.

Med številnimi drugimi izdelki Facebook ponuja tudi tako imenovana “Facebookova poslovna orodja”. To je uradno ime podjetja Facebook. Ker pa je ta izraz skoraj neznan, smo se odločili, da jih bomo preprosto imenovali Facebookova orodja. Med njimi so:

 • Facebook pixel
 • vtičniki za družabna omrežja (na primer gumb “Všeč mi je” ali “Deli”).
 • Prijava za Facebook
 • Nabor računov
 • API (programski vmesnik)
 • SDK-ji (zbirka programskih orodij)
 • Integracije platform
 • Vtičniki
 • Kode
 • Specifikacije
 • Dokumentacija
 • Tehnologije in storitve

S temi orodji Facebook razširja storitve in lahko pridobiva informacije o dejavnostih uporabnikov zunaj Facebooka.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo orodja Facebook?

Svoje storitve in izdelke želimo pokazati le ljudem, ki jih resnično zanimajo. S pomočjo oglasov (oglasi na Facebooku) lahko dosežemo prav te ljudi. Vendar pa Facebook za prikazovanje ustreznih oglasov uporabnikom potrebuje informacije o željah in potrebah ljudi. Tako so informacije o vedenju uporabnikov (in kontaktni podatki) na našem spletnem mestu na voljo podjetju. Posledično Facebook zbira boljše podatke o uporabnikih in lahko zainteresiranim ljudem prikazuje ustrezne oglase o naših izdelkih ali storitvah. Orodja tako omogočajo prilagojene oglaševalske kampanje na Facebooku.

Podatke o vašem vedenju na našem spletnem mestu Facebook imenuje “podatki o dogodkih”. Uporabljajo se tudi za storitve merjenja in analize. Tako lahko Facebook v našem imenu pripravi “poročila o kampanjah” o učinkih naših oglaševalskih kampanj. Poleg tega nam analitika omogoča boljši vpogled v to, kako uporabljate naše storitve, spletno mesto ali izdelke. Zato nekatera od teh orodij uporabljamo za optimizacijo vaše uporabniške izkušnje na našem spletnem mestu. Družabni vtičniki vam na primer omogočajo, da vsebine na našem spletnem mestu delite neposredno v omrežju Facebook.

Katere podatke shranjujejo Facebookova orodja?

Z uporabo posameznih orodij Facebook lahko osebne podatke (podatke o strankah) pošljete Facebooku. Odvisno od uporabljenih orodij se lahko pošljejo podatki o stranki, kot so ime, naslov, telefonska številka in naslov IP.

Facebook te informacije uporablja za primerjavo podatkov s podatki, ki jih ima o vas (če ste član Facebooka). Preden se podatki o stranki pošljejo Facebooku, se izvede postopek, ki se imenuje “hashanje”. To pomeni, da se podatkovni zapis katere koli velikosti pretvori v znakovni niz. To služi tudi za šifriranje podatkov.

Poleg kontaktnih podatkov se prenašajo tudi “podatki o dogodkih”. Podatki o dogodku” se nanašajo na informacije, ki jih o vas prejmemo na našem spletnem mestu. Na primer, katere podstrani obiščete ali katere izdelke kupite pri nas. Facebook prejetih podatkov ne posreduje tretjim osebam (na primer oglaševalcem), razen če ima za to izrecno dovoljenje ali če je to zakonsko predpisano. “Podatki o dogodkih” so lahko povezani tudi s kontaktnimi podatki. To Facebooku omogoča, da ponudi bolje prilagojeno oglaševanje. Po že omenjenem postopku ujemanja Facebook ponovno izbriše kontaktne podatke.

Facebook podatke o dogodkih uporablja le, če jih je združil z drugimi podatki (ki jih je zbral na druge načine), da bi lahko oglase prikazoval na optimiziran način. Facebook te podatke o dogodkih uporablja tudi za varnostne, zaščitne, razvojne in raziskovalne namene. Večina teh podatkov se Facebooku posreduje prek piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za shranjevanje podatkov ali informacij v brskalnikih. Odvisno od orodij, ki jih uporabljate, in od tega, ali ste član Facebooka, se v vašem brskalniku ustvari različno število piškotkov. V opisih posameznih Facebookovih orodij podrobneje opisujemo posamezne Facebookove piškotke. Splošne informacije o uporabi Facebookovih piškotkov so na voljo tudi na spletni strani https://www.facebook.com/policies/cookies.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Facebook v bistvu hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoje storitve in Facebookove izdelke. Facebook ima strežnike po vsem svetu, kjer so shranjeni njegovi podatki. Vendar se podatki o strankah izbrišejo v 48 urah po tem, ko so primerjani z lastnimi podatki o uporabnikih.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z osnovno uredbo o varstvu podatkov imate pravico do obveščenosti, popravka, prenosa in izbrisa svojih podatkov.

Do popolnega izbrisa podatkov pride le, če v celoti izbrišete svoj račun Facebook. Tako deluje brisanje računa Facebook:

1) Na desni strani Facebooka kliknite Nastavitve.

2) Nato v levem stolpcu kliknite na “Your Facebook information”.

3) Zdaj kliknite “Deaktivacija in brisanje”.

4) Zdaj izberite “Delete account” in kliknite “Continue and delete account”.

5) Zdaj vnesite geslo, kliknite “Nadaljuj” in nato kliknite “Izbriši račun”.

Shranjevanje podatkov, ki jih Facebook prejme prek našega spletnega mesta, se med drugim izvaja s piškotki (npr. za vtičnike družabnih omrežij). V brskalniku lahko onemogočite, izbrišete ali upravljate posamezne ali vse piškotke. Odvisno od tega, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. V naslednjih navodilih je prikazano, kako upravljati piškotke v brskalniku:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če piškotkov načeloma ne želite, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Na ta način se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo z integriranimi orodji Facebooka, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate politiko zasebnosti ali politiko piškotkov družbe Facebook.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi pogoji obdelave podatkov, ki so v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Upamo, da smo vam približali najpomembnejše informacije o uporabi in obdelavi podatkov s Facebookovimi orodji. Če želite izvedeti več o tem, kako Facebook uporablja vaše podatke, vam priporočamo, da si preberete pravilnike o podatkih na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

Pravilnik o zasebnosti družabnih vtičnikov Facebooka

Na našem spletnem mestu so nameščeni tako imenovani socialni vtičniki družbe Facebook Inc. Te gumbe lahko prepoznate po klasičnem logotipu Facebook, kot je gumb “Všeč mi je” (roka z dvignjenim palcem), ali po jasni oznaki “Facebook Plug-in”. Vtičnik družabnega omrežja je majhen del družbe Facebook, ki je vgrajen v naše spletno mesto. Vsak vtičnik ima svojo funkcijo. Najpogosteje uporabljeni funkciji sta dobro znana gumba “Všeč mi je” in “Deli”.

Facebook ponuja naslednje vtičnike družabnih omrežij:

 • Gumb “Shrani”
 • gumb “Všeč mi je”, deljenje, pošiljanje in citiranje
 • Vtičnik strani
 • Razdelek s komentarji
 • Vtičnik Messenger
 • Vdelane objave in predvajalnik videoposnetkov
 • Vtičnik Skupine

Na spletnem mestu https://developers.facebook.com/docs/plugins boste našli podrobnejše informacije o uporabi posameznih vtičnikov. Družabne vtičnike uporabljamo po eni strani zato, da vam lahko ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo na našem spletnem mestu, po drugi strani pa zato, ker lahko Facebook optimizira naše oglase.

Če imate račun na Facebooku ali ste že obiskali spletno stran facebook.com, je Facebook v vaš brskalnik že nastavil vsaj en piškotek. V tem primeru vaš brskalnik prek tega piškotka pošlje informacije Facebooku takoj, ko obiščete našo spletno stran ali ko sodelujete z družabnimi vtičniki (npr. gumbom “Všeč mi je”).

Pridobljeni podatki se v 90 dneh izbrišejo ali ponovno anonimizirajo. Po navedbah Facebooka ti podatki vključujejo vaš naslov IP, spletno mesto, ki ste ga obiskali, datum, čas in druge informacije o vašem brskalniku.

Če želite preprečiti, da bi Facebook med vašim obiskom našega spletnega mesta zbiral veliko podatkov in jih povezal s podatki Facebooka, se morate med obiskom spletnega mesta odjaviti iz Facebooka (odjava).

Če niste prijavljeni v Facebook ali nimate računa Facebook, bo vaš brskalnik Facebooku poslal manj informacij, saj imate manj piškotkov Facebook. Kljub temu se lahko podatki, kot je vaš IP-naslov ali katero spletno mesto ste obiskali, pošljejo Facebooku. Še vedno želimo izrecno poudariti, da ne poznamo natančne vsebine teh podatkov. Kljub temu vas poskušamo o obdelavi podatkov čim bolje obvestiti glede na naše trenutno stanje znanja. O tem, kako Facebook uporablja podatke, si lahko preberete tudi v podatkovni politiki podjetja na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Naslednji piškotki so v vašem brskalniku nameščeni vsaj takrat, ko obiščete spletno mesto z družabnimi vtičniki družbe Facebook:

Ime: dpr
Vrednost: Vrednost: Ni določena
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za delovanje družabnih vtičnikov na naši spletni strani.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: fr
Value: 0jieyh4111895461c2GnlufEJ9.. Bde09j…1.0.Bde09j
Predvidena uporaba: Piškotek je potreben tudi za pravilno delovanje vtičnikov.
Datum izteka veljavnosti: Po 3 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu, tudi če niste član Facebooka.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve oglasov na spletnem mestu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Če niste uporabnik Facebooka, lahko svoje spletno oglaševanje, ki temelji na uporabi, upravljate na spletni strani http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tam imate možnost, da deaktivirate ali aktivirate ponudnike.

Če želite izvedeti več o Facebookovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo, da si preberete lasten podatkovni pravilnik na spletnem mestu https://www.facebook.com/policy.php.

 

Politika zasebnosti Instagrama

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežju LinkedIn

👥 Predmet podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnika, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov. Več podrobnosti je na voljo spodaj v politiki zasebnosti.
📅 Rok hrambe: Podatki se praviloma izbrišejo v 30 dneh.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Instagram?

V svoje spletno mesto smo vključili funkcije Instagrama. Instagram je platforma družabnih medijev podjetja Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ZDA. Instagram je od leta 2012 hčerinsko podjetje družbe Facebook Inc. in je eden od Facebookovih izdelkov. Vstavljanje vsebine Instagrama na naše spletno mesto se imenuje vstavljanje. To nam omogoča, da vam vsebine, kot so gumbi, fotografije ali videoposnetki iz Instagrama, prikažemo neposredno na našem spletnem mestu. Ko na našem spletnem mestu prikličete spletne strani, ki imajo vgrajeno funkcijo Instagrama, se podatki prenesejo v Instagram, shranijo in obdelajo. Instagram uporablja enake sisteme in tehnologije kot Facebook. Vaši podatki se tako obdelujejo v vseh družbah družbe Facebook.

V nadaljevanju vam želimo podrobneje predstaviti, zakaj Instagram zbira podatke, kakšni so ti podatki in kako lahko v veliki meri nadzorujete njihovo obdelavo. Ker je Instagram v lasti družbe Facebook Inc, pridobivamo podatke po eni strani iz pravilnikov družbe Instagram, po drugi strani pa tudi iz samih podatkovnih pravilnikov družbe Facebook.

Instagram je eno najbolj priljubljenih družabnih omrežij na svetu. Instagram združuje prednosti bloga in prednosti avdiovizualnih platform, kot sta YouTube ali Vimeo. Na “Insta” (kot platformi naključno pravijo številni uporabniki) lahko nalagate fotografije in kratke videoposnetke, jih urejate z različnimi filtri in jih tudi razširjate po drugih družabnih omrežjih. In če sami ne želite biti aktivni, lahko samo sledite drugim zanimivim uporabnikom.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Instagram?

Instagram je platforma družabnih medijev, ki je v zadnjih letih zelo napredovala. Seveda smo se na ta razcvet odzvali tudi mi. Želimo, da se na našem spletnem mestu počutite čim bolj udobno. Zato je pestra priprava naših vsebin za nas samoumevna. S pomočjo vgrajenih funkcij Instagrama lahko naše vsebine obogatimo s koristnimi, zabavnimi ali zanimivimi vsebinami iz sveta Instagrama. Ker je Instagram hčerinsko podjetje družbe Facebook, nam lahko zbrani podatki služijo tudi za prilagojeno oglaševanje na Facebooku. Tako naše oglase prejmejo le ljudje, ki jih resnično zanimajo naši izdelki ali storitve.

Instagram zbrane podatke uporablja tudi za namene merjenja in analize. Tako dobimo zbirne statistične podatke in s tem boljši vpogled v vaše preference in interese. Pomembno je poudariti, da ta poročila ne omogočajo vaše osebne identifikacije.

Katere podatke hrani Instagram?

Ko naletite na eno od naših strani, ki ima vgrajene funkcije Instagrama (na primer slike Instagrama ali vtičnike), se vaš brskalnik samodejno poveže z Instagramovimi strežniki. Pri tem se podatki pošljejo Instagramu, shranijo in obdelajo. In to ne glede na to, ali imate račun Instagram ali ne. To vključuje podatke o našem spletnem mestu, o vašem računalniku, o opravljenih nakupih, o oglasih, ki jih vidite, in o tem, kako uporabljate našo ponudbo. Poleg tega sta shranjena tudi datum in čas vaše interakcije z Instagramom. Če imate račun Instagram ali ste prijavljeni, Instagram o vas shrani bistveno več podatkov.

Facebook razlikuje med podatki o strankah in podatki o dogodkih. Predvidevamo, da to velja tudi za Instagram. Podatki o strankah so na primer ime, naslov, telefonska številka in naslov IP. Ti podatki o strankah se Instagramu posredujejo le, če ste bili pred tem “hashirani”. Hashiranje pomeni, da se zapis podatkov pretvori v znakovni niz. To omogoča šifriranje podatkov o stikih. Poleg tega se posredujejo tudi zgoraj omenjeni “podatki o dogodkih”. S “podatki o dogodkih” Facebook – in posledično Instagram – razume podatke o vašem uporabniškem vedenju. Lahko se tudi zgodi, da se kontaktni podatki kombinirajo s podatki o dogodkih. Zbrani kontaktni podatki se uskladijo s podatki, ki jih Instagram že ima o vas.

Z majhnimi besedilnimi datotekami (piškotki), ki so običajno nameščene v vašem brskalniku, se zbrani podatki prenesejo v Facebook. Odvisno od uporabljenih funkcij Instagrama in od tega, ali imate sami račun Instagram, se shranijo različne količine podatkov.

Predvidevamo, da Instagramova obdelava podatkov deluje enako kot Facebookova. To pomeni, da če imate račun Instagram ali ste obiskali spletno stran www.instagram.com, je Instagram nastavil vsaj piškotek. V tem primeru vaš brskalnik prek piškotka pošlje informacije Instagramu takoj, ko pridete v stik s funkcijo Instagrama. Najpozneje po 90 dneh (po ujemanju) se ti podatki ponovno izbrišejo ali anonimizirajo. Čeprav smo intenzivno preučevali obdelavo podatkov v Instagramu, ne moremo natančno povedati, katere podatke Instagram zbira in shranjuje.

V nadaljevanju vam predstavljamo piškotke, ki se v vašem brskalniku nastavijo vsaj takrat, ko kliknete funkcijo Instagrama (na primer gumb ali sliko Insta). V našem preizkusu predvidevamo, da nimate računa na Instagramu. Če ste prijavljeni v Instagram, se v brskalniku seveda nastavi bistveno več piškotkov.

Ti piškotki so bili uporabljeni v našem testu:

Ime: csrftoken
Vrednost: “”
Predvidena uporaba: Ta piškotek je najverjetneje nastavljen iz varnostnih razlogov, da se prepreči ponarejanje zahtevkov. Vendar o tem nismo mogli izvedeti več.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: mid
Vrednost: mid: “”
Predvidena uporaba: Instagram nastavi ta piškotek za optimizacijo svojih storitev in ponudb na Instagramu in zunaj njega. Piškotek nastavi edinstven ID uporabnika.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: fbsr_111895461124024
Vrednost: Vrednost: ni določena
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje zahtevo za prijavo uporabnikov aplikacije Instagram.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: rur
Vrednost: ATN
Predvidena uporaba: To je Instagramov piškotek, ki zagotavlja funkcionalnost na Instagramu.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: urlgen
Vrednost: “{“194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111895461”
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za namene trženja družbe Instagram.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Opomba: Na tem mestu ne moremo trditi, da so podatki popolni. Kateri piškotki so nastavljeni v posameznih primerih, je odvisno od vgrajenih funkcij in vaše uporabe Instagrama.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Instagram deli informacije, ki jih prejme med podjetji Facebook, z zunanjimi partnerji in ljudmi, s katerimi se povezujete po vsem svetu. Obdelava podatkov poteka v skladu z njegovo politiko ravnanja s podatki. Vaši podatki so med drugim zaradi varnostnih razlogov porazdeljeni na Facebookovih strežnikih po vsem svetu. Večina teh strežnikov se nahaja v ZDA.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z osnovno uredbo o varstvu podatkov imate pravico do dostopa, prenosljivosti, popravka in izbrisa svojih podatkov. Svoje podatke lahko upravljate v nastavitvah Instagrama. Če želite popolnoma izbrisati svoje podatke na Instagramu, morate trajno izbrisati svoj račun Instagram.

Tako deluje brisanje računa Instagram:

Najprej odprite aplikacijo Instagram. Na strani svojega profila se spustite navzdol in kliknite “Pomoč”. Zdaj boste prišli na spletno stran podjetja. Na spletni strani kliknite “Upravljanje računa” in nato kliknite “Izbriši svoj račun”.

Če v celoti izbrišete svoj račun, Instagram izbriše objave, kot so vaše fotografije in posodobitve stanja. Informacije, ki so jih o vas delili drugi ljudje, ne pripadajo vašemu računu in zato ne bodo izbrisane.

Kot smo že omenili, Instagram vaše podatke shranjuje predvsem prek piškotkov. Te piškotke lahko upravljate, onemogočite ali izbrišete v brskalniku. Odvisno od brskalnika upravljanje vedno deluje nekoliko drugače. V nadaljevanju vam prikazujemo navodila za najpomembnejše brskalnike.

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Prav tako lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Nato se lahko vedno sami odločite, ali želite piškotek dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Instagram in Facebook med drugim obdelujeta podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države Facebook uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Te klavzule zavezujejo Facebook, da tudi pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločbo in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Poskušali smo vam približati najpomembnejše informacije o Instagramovi obdelavi podatkov. Več o Instagramovih pravilih ravnanja s podatki lahko izveste na spletni strani https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Pravilnik o zasebnosti v omrežju LinkedIn

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežju LinkedIn

👥 Predmet podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnika, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov. Več podrobnosti je na voljo spodaj v politiki zasebnosti.
📅 Rok hrambe: Podatki se praviloma izbrišejo v 30 dneh.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je LinkedIn?

Na našem spletnem mestu uporabljamo vtičnike družabnih omrežij LinkedIn podjetja LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Družabni vtičniki so lahko viri, deljenje vsebine ali povezave do naše strani LinkedIn. Družabni vtičniki so jasno označeni z znanim logotipom LinkedIn in omogočajo na primer neposredno deljenje zanimivih vsebin prek našega spletnega mesta. Za Evropski gospodarski prostor in Švico je za obdelavo podatkov odgovorno podjetje LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place v Dublinu.

Z vgradnjo takšnih vtičnikov lahko podatke pošljete v omrežje LinkedIn ter jih tam shranite in obdelate. V tem pravilniku o zasebnosti vas želimo obvestiti o tem, za katere podatke gre, kako omrežje te podatke uporablja in kako lahko urejate ali preprečite shranjevanje podatkov.

LinkedIn je največje družbeno omrežje za poslovne stike. Za razliko od Facebooka, na primer, se podjetje osredotoča izključno na vzpostavljanje poslovnih stikov. Podjetja lahko na platformi predstavijo storitve in izdelke ter vzpostavijo poslovne odnose. Veliko ljudi uporablja LinkedIn tudi za iskanje delovnih mest ali za iskanje primernih zaposlenih za svoje podjetje. Samo v Nemčiji ima omrežje več kot 11 milijonov članov. V Avstriji jih je približno 1,3 milijona.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo LinkedIn?

Vemo, kako zaposleni ste. Ne morete posamično spremljati vseh kanalov družbenih medijev. Tudi če bi bilo vredno, kot v našem primeru. Vedno znova namreč objavljamo zanimive novice ali poročila, ki jih je vredno razširiti. Zato smo na našem spletnem mestu omogočili, da zanimivo vsebino delite neposredno na omrežju LinkedIn ali da se neposredno povežete z našo stranjo LinkedIn. Vgrajene družabne vtičnike obravnavamo kot razširjeno storitev na našem spletnem mestu. Podatki, ki jih zbira LinkedIn, nam pomagajo tudi pri prikazovanju morebitnih oglaševalskih ukrepov samo ljudem, ki jih zanima naša ponudba.

Katere podatke hrani LinkedIn?

Samo z vključitvijo družabnih vtičnikov LinkedIn ne shranjuje nobenih osebnih podatkov. LinkedIn te podatke, ki jih ustvarijo vtičniki, imenuje pasivni vtisi. Ko pa kliknete na družabni vtičnik, na primer za deljenje naše vsebine, platforma shrani osebne podatke kot tako imenovane “aktivne vtise”. In to ne glede na to, ali imate račun LinkedIn ali ne. Če ste prijavljeni, se zbrani podatki pripišejo vašemu računu.

Vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo z LinkedInovimi strežniki, ko uporabljate naše vtičnike. Na ta način podjetje beleži različne podatke o uporabi. Poleg vašega naslova IP so to lahko na primer podatki o prijavi, podatki o napravi ali informacije o vašem internetnem ali mobilnem ponudniku. Če do storitev LinkedIn dostopate prek pametnega telefona, se lahko določi tudi vaša lokacija (če ste to dovolili). LinkedIn lahko te podatke v “hashirani” obliki deli tudi z oglaševalci tretjih oseb. Hashiranje pomeni, da se zapis spremeni v niz znakov. To se lahko uporabi za šifriranje podatkov tako, da posameznikov ni več mogoče identificirati.

Večina podatkov o vašem vedenju je shranjena v piškotkih. To so majhne besedilne datoteke, ki so običajno nameščene v vašem brskalniku. Poleg tega lahko LinkedIn uporablja tudi spletne svetilnike, pikselske oznake, prikazne oznake in druge identifikatorje naprav.

Različni testi tudi pokažejo, kateri piškotki se nastavijo, ko uporabnik sodeluje z družabnim vtičnikom. Najdeni podatki ne morejo biti izčrpni in so navedeni le kot primer. Naslednji piškotki so bili nastavljeni, ne da bi bil uporabnik prijavljen v LinkedIn:

Ime: bcookie
Value: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111895461-
Predvidena uporaba: Piškotek je tako imenovani “piškotek ID brskalnika” in posledično shranjuje vašo identifikacijsko številko (ID).
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: lang
Vrednost: v=2&lang=de-de
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje vaš prednastavljeni ali želeni jezik.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: lidc
Value: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111895461…
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za usmerjanje. Usmerjanje beleži načine, kako ste prišli na LinkedIn in kako se premikate po tamkajšnjem spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: Po 24 urah

Ime: rtc
Vrednost: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Predvidena uporaba: O tem piškotku ni bilo mogoče pridobiti dodatnih informacij.
Datum izteka veljavnosti: Po 2 minutah

Ime: JSESSIONID
Value: ajax:1118954612900777718326218137
Predvidena uporaba: To je piškotek seje, ki ga LinkedIn uporablja za vzdrževanje anonimnih uporabniških sej prek strežnika.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: bscookie
Vrednost: “v=1&201910230812…
Predvidena uporaba: Ta piškotek je varnostni piškotek. LinkedIn ga opisuje kot piškotek za varno identifikacijo brskalnika.
Datum izteka veljavnosti: Po 2 letih

Ime: fid
Vrednost: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Predvidena uporaba: O tem piškotku ni bilo mogoče najti dodatnih informacij.
Datum izteka veljavnosti: Po 7 dneh

Opomba: LinkedIn sodeluje tudi s tretjimi ponudniki. Zato smo med testiranjem zaznali tudi piškotka Google Analytics _ga in _gat.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na splošno bo LinkedIn vaše osebne podatke hranil toliko časa, kolikor se mu zdi potrebno za zagotavljanje svojih storitev. Vendar LinkedIn izbriše vaše osebne podatke, ko izbrišete svoj račun. V nekaterih izjemnih primerih LinkedIn ohrani nekatere podatke v zbirni in anonimizirani obliki tudi po tem, ko izbrišete svoj račun. Ko izbrišete svoj račun, drugi ljudje v enem dnevu ne bodo mogli videti vaših podatkov. LinkedIn običajno izbriše podatke v 30 dneh. Vendar pa LinkedIn obdrži podatke, če je to potrebno zaradi pravne obveznosti. Podatki, ki jih ni več mogoče dodeliti posameznikom, ostanejo shranjeni tudi po zaprtju računa. Podatki so shranjeni na različnih strežnikih v Ameriki in verjetno tudi v Evropi.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Kadar koli imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in tudi do njihovega izbrisa. V svojem računu LinkedIn lahko upravljate, spreminjate in brišete svoje podatke. Poleg tega lahko od družbe LinkedIn zahtevate tudi kopijo svojih osebnih podatkov.

Dostop do informacij o računu v profilu LinkedIn:

V omrežju LinkedIn kliknite ikono svojega profila in izberite razdelek “Nastavitve in zasebnost”. Zdaj kliknite “Zasebnost” in nato v razdelku “Kako LinkedIn uporablja vaše podatke” kliknite “Spremeni”. V kratkem času boste lahko prenesli izbrane podatke o svoji spletni dejavnosti in zgodovini računa.

V svojem brskalniku imate tudi možnost, da LinkedInu preprečite obdelavo vaših podatkov. Kot smo že omenili, LinkedIn večino podatkov shranjuje s piškotki, ki so nastavljeni v vašem brskalniku. Te piškotke lahko upravljate, deaktivirate ali izbrišete. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, upravljanje deluje nekoliko drugače. Navodila za najpogostejše brskalnike lahko najdete tukaj:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v Chromu

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Prav tako lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Nato se lahko vedno sami odločite, ali želite piškotek dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

LinkedIn med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja LinkedIn uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se LinkedIn zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah družbe LinkedIn je na voljo na spletnih straneh https://de.linkedin.com/legal/l/dpa ali https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Poskušali smo vam približati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v omrežju LinkedIn. Na spletni strani https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy lahko o obdelavi podatkov v družabnem omrežju LinkedIn izveste še več.

 

Družbeni mediji

Povzetek pravilnika o zasebnosti v družabnih medijih

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Predstavitev in optimizacija naših storitev, stiki z obiskovalci, zainteresiranimi osebami itd. in oglaševanje.
📓 Obdelani podatki: Podatki, ki se obdelujejo na spletni strani: Podatki, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in naslovu IP. Več podrobnosti o tem lahko najdete pri ustreznem uporabljenem orodju družbenega medija.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih platform družbenih medijev.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj so družbeni mediji?

Poleg naše spletne strani smo dejavni tudi na različnih platformah družabnih medijev. V tem kontekstu lahko uporabniške podatke obdelujemo tako, da lahko ciljno usmerjamo uporabnike, ki se zanimajo za nas prek družabnih omrežij. Poleg tega so lahko elementi platforme družbenih medijev vgrajeni tudi neposredno v našo spletno stran. Tako je na primer, ko na našem spletnem mestu kliknete na tako imenovani družabni gumb in ste preusmerjeni neposredno na našo prisotnost v družabnih medijih. Tako imenovani družbeni mediji ali socialna omrežja so spletna mesta in aplikacije, prek katerih lahko registrirani člani ustvarjajo vsebine, jih delijo odprto ali v določenih skupinah ter se povezujejo z drugimi člani.

Zakaj uporabljamo družbene medije?

Družabni mediji so že leta prostor, kjer ljudje komunicirajo in vzpostavljajo stike prek spleta. Prisotnost v družbenih medijih nam omogoča, da svoje izdelke in storitve približamo potencialnim strankam. Elementi družabnih medijev, vgrajeni v našo spletno stran, vam pomagajo, da lahko hitro in brez zapletov preklopite na vsebine naših družabnih medijev.

Podatki, ki se shranjujejo in obdelujejo pri vaši uporabi kanala družabnih medijev, so namenjeni predvsem izvajanju spletnih analiz. Cilj teh analiz je omogočiti razvoj natančnejših in bolj prilagojenih strategij trženja in oglaševanja. Glede na vaše vedenje na platformi družbenih medijev je mogoče s pomočjo ovrednotenih podatkov oblikovati ustrezne zaključke o vaših interesih in ustvariti tako imenovane uporabniške profile. To platformam omogoča tudi, da vam predstavijo prilagojene oglase. V večini primerov se v ta namen v vašem brskalniku nastavijo piškotki, ki shranjujejo podatke o vašem vedenju pri uporabi.

Na splošno domnevamo, da ostajamo odgovorni v skladu z zakonom o varstvu podatkov, tudi če uporabljamo storitve platforme družabnih medijev. Vendar je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je v nekaterih primerih upravljavec platforme družbenih medijev lahko skupaj z nami odgovoren v smislu člena 4(1)(a) Direktive o varstvu podatkov. 26 DSGVO. V kolikor gre za tak primer, na to posebej opozorimo in delujemo na podlagi dogovora v zvezi s tem. Bistvo dogovora z zadevno platformo je nato povzeto v nadaljevanju.

Upoštevajte, da se pri uporabi platform družabnih medijev ali naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni kanali družabnih medijev, na primer Facebook ali Twitter, ameriška podjetja. Zaradi tega morda ne boste mogli več tako enostavno uveljavljati ali uveljavljati svojih pravic v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno od ponudnika platforme družabnih medijev. Običajno so to podatki, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, podatki o uporabniku, kot so gumbi, ki jih kliknete, kdo vam je všeč ali komu sledite, kdaj ste obiskali katere strani, informacije o vaši napravi in naslov IP. Večina teh podatkov je shranjena v piškotkih. Zlasti če imate sami profil v obiskanem kanalu družabnih medijev in ste prijavljeni, se lahko podatki povežejo z vašim profilom.

Vsi podatki, zbrani prek platforme družbenih medijev, so prav tako shranjeni na strežnikih ponudnikov. Tako imajo dostop do podatkov samo ponudniki, ki vam lahko posredujejo ustrezne informacije ali jih spremenijo.

Če želite natančno vedeti, katere podatke hranijo in obdelujejo ponudniki družabnih medijev ter kako lahko ugovarjate obdelavi podatkov, natančno preberite ustrezen pravilnik o zasebnosti podjetja. Priporočamo tudi, da se obrnete neposredno na ponudnika, če imate vprašanja o shranjevanju in obdelavi podatkov ali če želite uveljavljati ustrezne pravice.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Družabna platforma Facebook na primer hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoj namen. Vendar pa podatke o strankah, ki se ujemajo z našimi lastnimi podatki o uporabnikih, izbrišemo že v dveh dneh. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakonodaja, na primer v primeru računovodstva, lahko ta rok hrambe presežemo.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali ponudnikov tretjih oseb, kot so vgrajeni elementi družbenih medijev. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, onemogočanjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Ker lahko orodja družabnih medijev uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da si preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma se v primeru podane privolitve vaši podatki hranijo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste podali soglasje. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Informacije o posameznih platformah družbenih medijev – če so na voljo – najdete v naslednjih razdelkih.

 

Pravilnik o zasebnosti TikTok

Uporabljamo tudi TikTok, kanal za družbene medije in videoposnetke. Ponudnik storitev je kitajsko podjetje Beijing Bytedance Technology Ltd. Irsko podjetje TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska, je odgovorno za evropsko regijo.

TikTok med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To lahko spremljajo različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja TikTok uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se podatki prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se TikTok zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Če želite izvedeti več o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo piškotkov TikTok Pixel, si oglejte politiko zasebnosti na spletnih straneh https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de in https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

 

Twitterjev pravilnik o zasebnosti

Povzetek Twitterjevega pravilnika o zasebnosti

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnika, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju v politiki zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Twitter zbrane podatke z drugih spletnih mest izbriše najpozneje po 30 dneh.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 1.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Twitter?

V svoje spletno mesto smo vključili funkcije Twitterja. To so na primer vdelani tviti, časovnice, gumbi ali hashtagi. Twitter je storitev kratkih sporočil in platforma družabnih medijev družbe Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irska.

Po našem vedenju se v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici s samo vključitvijo funkcije Twitter družbi Twitter ne posredujejo nobeni osebni podatki ali podatki v zvezi z vašimi spletnimi dejavnostmi. Podatki se lahko pošljejo Twitterju, tam shranijo in obdelajo le, ko sodelujete s funkcijami Twitterja, na primer s klikom na gumb. Na to obdelavo podatkov nimamo vpliva in zanjo ne nosimo nobene odgovornosti. V okviru tega pravilnika o zasebnosti vam želimo predstaviti, katere podatke Twitter shranjuje, kaj Twitter počne s temi podatki in kako se lahko v veliki meri zaščitite pred prenosom podatkov.

Za nekatere je Twitter novičarski servis, za druge platforma družbenih medijev, tretji pa govorijo o storitvi mikroblogiranja. Vsi ti izrazi imajo svojo utemeljitev in pomenijo bolj ali manj isto stvar.

Tako posamezniki kot podjetja uporabljajo Twitter za komuniciranje z zainteresiranimi ljudmi prek kratkih sporočil. Twitter dovoljuje le 280 znakov na sporočilo. Ta sporočila se imenujejo “tviti”. Za razliko od na primer Facebooka se storitev ne osredotoča na širjenje omrežja za “prijatelje”, temveč želi biti razumljena kot svetovna in odprta platforma za novice. Twitter uporabnikom omogoča tudi anonimni račun, tvite pa lahko izbriše podjetje na eni strani in uporabniki sami na drugi strani.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Twitter?

Tako kot številna druga spletna mesta in podjetja poskušamo svoje storitve ponujati in komunicirati s strankami prek različnih kanalov. Zlasti Twitter nam je prirasel k srcu kot uporabna “mala” storitev obveščanja. Vedno znova tvitamo ali retvitamo vznemirljive, smešne ali zanimive vsebine. Zavedamo se, da ne morete slediti vsakemu kanalu posebej. Navsezadnje imate tudi kaj drugega za početi. Zato smo na našo spletno stran vključili funkcije Twitterja. Našo dejavnost na Twitterju lahko spremljate “na mestu” ali pa sledite neposredni povezavi do naše strani na Twitterju. S to integracijo želimo okrepiti naše storitve in prijaznost do uporabnika na našem spletnem mestu.

Katere podatke shranjuje Twitter?

Na nekaterih podstraneh so vgrajene funkcije Twitterja. Ko komunicirate z vsebino Twitterja, na primer kliknete na gumb, lahko Twitter zbira in shranjuje podatke. To velja tudi, če sami nimate računa Twitter. Twitter te podatke imenuje “dnevniški podatki”. Vključujejo demografske podatke, ID piškotkov brskalnika, ID vašega pametnega telefona, šifrirane e-poštne naslove in informacije o tem, katere strani ste obiskali na Twitterju in katera dejanja ste izvedli. Twitter seveda shrani več podatkov, če imate račun Twitter in ste prijavljeni. Večinoma se to shranjevanje zgodi prek piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so običajno nameščene v vašem brskalniku in Twitterju posredujejo različne informacije.

Zdaj vam bomo pokazali, kateri piškotki so nastavljeni, če niste prijavljeni v Twitter, vendar obiščete spletno mesto z vgrajenimi funkcijami Twitterja. Ta seznam upoštevajte kot primer. Nikakor ne moremo jamčiti za popolnost, saj se izbira piškotkov vedno spreminja in je odvisna od vaših posameznih dejanj z vsebino Twitterja.

Ti piškotki so bili uporabljeni v našem testu:

Ime: personalization_id
Vrednost: “v1_cSJIsogU51SeE111895461”
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in prek katerih oglasov ste morda prišli na Twitter.
Rok veljavnosti: po dveh letih

Ime: lang
Vrednost: de
Vrednost: lang: Ta piškotek shranjuje vaš prednastavljeni ali želeni jezik.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: guest_id
Vrednost: 111895461v1%3A157132626
Predvidena uporaba: Ta piškotek je nastavljen, da vas identificira kot gosta.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: fm
Vrednost: 0
 Na žalost nam ni uspelo ugotoviti namena tega piškotka.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: external_referer
Value: 1118954612beTA0sf5lkMrlGt
Predvidena uporaba: Ta piškotek zbira anonimne podatke, na primer o tem, kako pogosto obiskujete Twitter in kako dolgo ga obiskujete.
Datum izteka veljavnosti: po 6 dneh

Ime: eu_cn
Vrednost: 1
Namen uporabe: Ta piškotek shranjuje dejavnost uporabnika in služi različnim oglaševalskim namenom Twitterja.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: ct0
Value: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Predvidena uporaba: Na žalost nismo našli nobenih informacij o tem piškotku.
Datum izteka veljavnosti: Po 6 urah

Ime: _twitter_sess
Value: 53D%253D–dd0248111895461-
Predvidena uporaba: Ta piškotek vam omogoča uporabo funkcij na spletnem mestu Twitter.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Opomba: Twitter sodeluje tudi s tretjimi ponudniki. Zato smo med testiranjem zaznali tudi tri piškotke Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Twitter zbrane podatke po eni strani uporablja za boljše razumevanje vedenja uporabnikov in s tem za izboljšanje svojih storitev in oglaševalskih ponudb, po drugi strani pa podatki služijo tudi notranjim varnostnim ukrepom.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Ko Twitter zbira podatke iz drugih spletnih mest, jih po največ 30 dneh izbriše, združi ali kako drugače zakrije. Twitterjevi strežniki se nahajajo v različnih strežniških centrih v Združenih državah Amerike. Zato se lahko domneva, da so zbrani podatki zbrani in shranjeni v Ameriki. Po naši raziskavi nismo mogli jasno ugotoviti, ali ima Twitter svoje strežnike tudi v Evropi. Načeloma lahko Twitter zbrane podatke hrani, dokler niso več koristni za podjetje, dokler podatkov ne izbrišete ali dokler ne poteče zakonsko določen rok za izbris.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Twitter v svojem pravilniku o zasebnosti večkrat poudarja, da ne shranjuje nobenih podatkov iz obiskov zunanjih spletnih mest, če se vi ali vaš brskalnik nahajate v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici. Če pa neposredno komunicirate s Twitterjem, bo ta seveda shranil podatke o vas.

Če imate račun Twitter, lahko svoje podatke upravljate tako, da pod gumbom “Profil” kliknete na “Več”. Nato kliknite “Nastavitve in zasebnost”. Tu lahko individualno upravljate obdelavo podatkov.

Če nimate računa Twitter, lahko obiščete spletno stran twitter.com in nato kliknete možnost “Individualizacija”. Pod točko “Individualizacija in podatki” lahko upravljate svoje zbrane podatke.

Večina podatkov je shranjenih v piškotkih, kot je navedeno zgoraj, in jih lahko upravljate, onemogočite ali izbrišete v svojem brskalniku. Upoštevajte, da lahko piškotke “urejate” samo v izbranem brskalniku. To pomeni: če boste v prihodnosti uporabljali drug brskalnik, boste morali piškotke v njem znova urediti v skladu z vašimi željami. Tukaj so navodila za upravljanje piškotkov najbolj priljubljenih brskalnikov.

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Svoj brskalnik lahko upravljate tudi tako, da ste obveščeni o vsakem posameznem piškotku. Tako se lahko vedno posebej odločite, ali boste piškotek dovolili ali ne.

Twitter podatke uporablja tudi za prilagojeno oglaševanje znotraj in zunaj Twitterja. V nastavitvah lahko personalizirano oglaševanje onemogočite v razdelku “Individualizacija in podatki”. Če Twitter uporabljate v brskalniku, lahko personalizirano oglaševanje onemogočite na naslovu http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Twitter vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja Twitter uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Twitter zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več informacij o Twitterjevih standardnih pogodbenih klavzulah je na voljo na spletni strani https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Upamo, da smo vam predstavili osnovni pregled Twitterjeve obdelave podatkov. Od Twitterja ne prejemamo nobenih podatkov in nismo odgovorni za to, kaj Twitter počne z vašimi podatki. Če imate dodatna vprašanja o tej temi, vam priporočamo, da si preberete Twitterjevo izjavo o zasebnosti na spletni strani https://twitter.com/de/privacy.

 

Googlovi oglasi (Google AdWords) Sledenje konverzijam Pravilnik o zasebnosti

Google Ads (Google AdWords) Sledenje konverzijam Povzetek pravilnika o zasebnosti

👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: gospodarski uspeh in optimizacija učinkovitosti naših storitev.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime in priimek ali e-poštni naslov.
📅 Čas shranjevanja: Piškotki za pretvorbo običajno potečejo po 30 dneh in ne prenašajo nobenih osebnih podatkov.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je sledenje konverzijam v Google Ads?

Google Ads (prej Google AdWords) uporabljamo kot spletno tržno sredstvo za promocijo naših izdelkov in storitev. Na ta način želimo več ljudi opozoriti na visoko kakovost naše ponudbe na spletu. V okviru oglaševalskih ukrepov prek storitve Google Ads na našem spletnem mestu uporabljamo sledenje konverzijam podjetja Google Inc. V Evropi pa je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). S pomočjo tega brezplačnega orodja za sledenje lahko našo oglaševalsko ponudbo bolje prilagodimo vašim interesom in potrebam. V naslednjem članku bomo podrobneje predstavili, zakaj uporabljamo sledenje konverzijam, kateri podatki se pri tem shranjujejo in kako lahko to shranjevanje podatkov preprečite.

Google Ads (prej Google AdWords) je interni spletni oglaševalski sistem družbe Google Inc. Prepričani smo o kakovosti naše ponudbe in želimo, da bi našo spletno stran spoznalo čim več ljudi. Google Ads je v spletnem sektorju najboljša platforma za to. Seveda želimo imeti tudi natančen pregled nad razmerjem med stroški in koristmi naših oglaševalskih kampanj. Zato uporabljamo orodje za sledenje konverzijam v storitvi Google Ads.

Toda kaj je pravzaprav pretvorba? Konverzija se zgodi, ko iz zgolj zainteresiranega obiskovalca spletnega mesta postanete delujoči obiskovalec. To se zgodi vedno, ko kliknete na naš oglas in nato izvedete drugo dejanje, na primer obiščete naše spletno mesto. Z Googlovim orodjem za sledenje konverzijam beležimo, kaj se zgodi, ko uporabnik klikne na naš oglas Google Ads. Vidimo lahko na primer, ali so bili izdelki kupljeni, storitve uporabljene ali pa so se uporabniki prijavili na naše novice.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo sledenje konverzijam Google Ads?

Za opozarjanje na našo ponudbo na drugih spletnih mestih uporabljamo tudi Googlove oglase. S tem želimo zagotoviti, da naše oglaševalske kampanje dosežejo le tiste ljudi, ki jih naša ponudba zanima. Z orodjem za sledenje konverzijam vidimo, katere ključne besede, oglasi, skupine oglasov in kampanje vodijo do želenih dejanj strank. Vidimo, koliko strank na napravi sodeluje z našimi oglasi in nato izvede konverzijo. S temi podatki lahko izračunamo svoj faktor stroškov in koristi, izmerimo uspešnost posameznih oglaševalskih ukrepov in posledično optimiziramo svoje ukrepe spletnega trženja. Pridobljene podatke lahko uporabimo tudi za to, da je naše spletno mesto za vas bolj zanimivo in da našo oglaševalsko ponudbo še bolj individualno prilagodimo vašim potrebam.

Kateri podatki so shranjeni pri sledenju konverzijam v storitvi Google Ads?

V svoje spletno mesto smo vključili oznako za sledenje konverzijam ali delček kode, da bi bolje analizirali določena dejanja uporabnikov. Če zdaj kliknete na enega od naših oglasov Google Ads, se v vašem računalniku (večinoma v brskalniku) ali mobilni napravi shrani piškotek “Conversion”, ki je v domeni Google. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo informacije v vašem računalniku.

Tukaj so podatki o najpomembnejših piškotkih za sledenje konverzijam iz Googla:

Ime: .
Vrednost: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111895461-3
Predvidena uporaba: Ta piškotek shrani vsako pretvorbo, ki jo opravite na našem spletnem mestu, potem ko ste prišli k nam prek oglasa Google.
Rok veljavnosti: Po 3 mesecih

Ime: _gac
Vrednost: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Predvidena uporaba: To je klasični piškotek Google Analytics, ki se uporablja za beleženje različnih dejanj na našem spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: po 3 mesecih

Opomba: Piškotek _gac se pojavi le v povezavi z Google Analytics. Zgornji seznam ni izčrpen, saj Google za analitično vrednotenje uporablja tudi druge piškotke.

Takoj ko na našem spletnem mestu izvedete dejanje, Google prepozna piškotek in vaše dejanje shrani kot tako imenovano konverzijo. Dokler brskate po naši spletni strani in piškotek še ni potekel, mi in Google prepoznavamo, da ste nas našli prek našega oglasa Google Ads. Piškotek se prebere in pošlje nazaj v Google Ads s podatki o konverziji. Možno je, da se za merjenje konverzij uporabljajo tudi drugi piškotki. Sledenje konverzijam v oglasih Google Ads je mogoče dodatno izpopolniti in izboljšati s pomočjo orodja Google Analytics. Za oglase, ki jih Google prikazuje na različnih mestih na spletu, se lahko pod našo domeno nastavijo piškotki z imenom “__gads” ali “_gac”. Od septembra 2017 se različne informacije o kampanjah iz spletnega mesta analytics.js shranjujejo s piškotkom _gac. Piškotek te podatke shrani takoj, ko obiščete eno od naših strani, za katero je bilo nastavljeno samodejno označevanje oglasov Google Ads. Za razliko od piškotkov, nastavljenih za Googlove domene, lahko Google te piškotke za pretvorbo prebere le, ko ste na našem spletnem mestu. Ne zbiramo in ne prejemamo nobenih osebnih podatkov. Od Googla prejmemo poročilo s statističnimi ocenami. Tako na primer izvemo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas, in vidimo, kateri oglaševalski ukrepi so bili dobro sprejeti.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na tem mestu želimo poudariti, da nimamo vpliva na to, kako Google uporablja zbrane podatke. Google navaja, da so podatki šifrirani in shranjeni na varnih strežnikih. V večini primerov piškotki za pretvorbo potečejo po 30 dneh in ne prenašajo nobenih osebnih podatkov. Piškotki z imenom “Conversion” in “_gac” (ki se uporablja v povezavi s storitvijo Google Analytics) imajo rok veljavnosti 3 mesece.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Imate možnost, da ne sodelujete pri sledenju konverzijam v storitvi Google Ads. Če prek brskalnika deaktivirate Googlov piškotek za sledenje konverzijam, onemogočite sledenje konverzijam. V tem primeru ne boste vključeni v statistične podatke orodja za sledenje. Nastavitve piškotkov v brskalniku lahko kadar koli spremenite. Pri vsakem brskalniku to deluje nekoliko drugače. Tukaj najdete navodila za upravljanje piškotkov v brskalniku:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v Chromu

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če piškotkov načeloma ne želite, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Na ta način se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne. S prenosom in namestitvijo tega vtičnika za brskalnik na naslovu https://support.google.com/ads/answer/7395996 boste onemogočili tudi vse “oglaševalske piškotke”. Ne pozabite, da z onemogočanjem teh piškotkov ne preprečite oglasov, temveč le prilagojene oglase.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Google Ads Conversion Tracking, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google Ads Conversion Tracking.

Naš zakoniti interes je tudi uporaba storitve Google Ads Conversion Tracking za optimizacijo naših spletnih storitev in trženjskih ukrepov. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo Google Ads Conversion Tracking samo, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji za obdelavo podatkov za Googlove oglaševalske izdelke (Pogoji za varstvo podatkov upravljavca Google Ads), ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Ads, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Če želite izvedeti več o Googlovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo, da preberete Googlov splošni pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Spletno trženje

Povzetek pravilnika o zasebnosti pri spletnem trženju

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Vrednotenje podatkov o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, obnašanje pri navigaciji, obnašanje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime ali e-poštni naslov. Več podrobnosti o tem je na voljo pri ustreznem uporabljenem orodju za spletno trženje.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij za spletno trženje.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 1. 6. odst. 1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je spletno trženje?

Spletno trženje se nanaša na vse ukrepe, ki se izvajajo na spletu za doseganje trženjskih ciljev, kot sta povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali sklenitev posla. Poleg tega je cilj naših ukrepov spletnega trženja pritegniti pozornost ljudi na naše spletno mesto. Da bi lahko našo ponudbo predstavili številnim zainteresiranim ljudem, se zato ukvarjamo s spletnim trženjem. To običajno vključuje spletno oglaševanje, vsebinsko trženje ali optimizacijo za iskalnike. Da lahko učinkovito in ciljno usmerjeno uporabljamo spletno trženje, shranjujemo in obdelujemo tudi osebne podatke. Po eni strani nam ti podatki pomagajo, da svoje vsebine prikazujemo le tistim, ki jih resnično zanimajo, po drugi strani pa lahko merimo oglaševalsko uspešnost naših ukrepov spletnega trženja.

Zakaj uporabljamo orodja za spletno trženje?

Svojo spletno stran želimo prikazati vsaki osebi, ki jo zanima naša ponudba. Zavedamo se, da to ni mogoče brez zavestno določenih ukrepov. Zato izvajamo spletno trženje. Obstajajo različna orodja, ki nam olajšajo delo pri ukrepih spletnega trženja, poleg tega pa prek podatkov vedno zagotavljajo predloge za izboljšave. To nam omogoča, da svoje kampanje natančneje usmerimo v ciljno skupino. Namen teh orodij za spletno trženje, ki jih uporabljamo, je torej navsezadnje optimizacija naše ponudbe.

Kateri podatki se obdelujejo?

Da bi naše spletno trženje delovalo in da bi bilo mogoče meriti uspešnost ukrepov, se ustvarijo uporabniški profili in podatki se shranijo na primer v piškotkih (to so majhne besedilne datoteke). S pomočjo teh podatkov lahko ne le objavljamo oglase v klasičnem smislu, temveč tudi neposredno na naši spletni strani prikazujemo naše vsebine na način, ki vam ustreza. V ta namen obstajajo različna orodja tretjih oseb, ki ponujajo te funkcije in v skladu s tem tudi zbirajo in shranjujejo vaše podatke. V imenovanih piškotkih so na primer shranjeni podatki o tem, katere spletne strani ste obiskali na naši spletni strani, kako dolgo ste si te strani ogledovali, katere povezave ali gumbe ste kliknili ali s katere spletne strani ste prišli do nas. Poleg tega se lahko shranjujejo tudi tehnične informacije. Na primer vaš IP-naslov, kateri brskalnik uporabljate, s katere naprave obiščete naše spletno mesto ali čas, ko ste vstopili na naše spletno mesto in kdaj ste ga ponovno zapustili. Če ste privolili, da lahko določimo tudi vašo lokacijo, lahko shranimo in obdelamo tudi to.

Vaš naslov IP je shranjen v psevdonimizirani obliki (tj. skrajšan). Edinstveni podatki, ki vas neposredno identificirajo kot osebo, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, so prav tako shranjeni le v psevdonimizirani obliki kot del postopkov oglaševanja in spletnega trženja. Zato vas ne moremo identificirati kot osebo, temveč imamo v uporabniških profilih shranjene le psevdonimizirane podatke.

V določenih okoliščinah se lahko piškotki namestijo tudi na drugih spletnih mestih, ki delujejo z istimi oglaševalskimi orodji, ter se analizirajo in uporabljajo za oglaševanje. Podatki se lahko nato shranijo tudi na strežnikih ponudnikov oglaševalskih orodij.

V izjemnih primerih se lahko v uporabniških profilih shranijo tudi edinstveni podatki (ime, e-poštni naslov itd.). Do tega shranjevanja pride na primer, če ste član kanala družbenih medijev, ki ga uporabljamo za naše ukrepe spletnega trženja, in omrežje prej prejete podatke poveže z uporabniškim profilom.

Pri vseh oglaševalskih orodjih, ki jih uporabljamo in ki v svojih strežnikih shranjujejo vaše podatke, prejmemo le zbirne informacije in nikoli podatkov, na podlagi katerih bi vas lahko prepoznali kot posameznika. Ti podatki kažejo le, kako dobro so delovali določeni oglaševalski ukrepi. Vidimo na primer, kateri ukrepi so vas ali druge uporabnike prepričali, da ste prišli na naše spletno mesto in tam kupili storitev ali izdelek. Na podlagi analiz lahko v prihodnje izboljšamo svojo oglaševalsko ponudbo in jo še natančneje prilagodimo potrebam in željam zainteresiranih oseb.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le, dokler je to nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, ki so shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let. V ustreznih izjavah o zasebnosti posameznih ponudnikov običajno prejmete podrobne informacije o posameznih piškotkih, ki jih uporablja ponudnik.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, onemogočanjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. Zakonitost obdelave do preklica ostane nespremenjena.

Ker lahko spletna orodja za trženje običajno uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da si preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo tretjih ponudnikov, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri zbiranju s spletnimi trženjskimi orodji.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za merjenje ukrepov spletnega trženja v anonimizirani obliki, da bi s pomočjo pridobljenih podatkov optimizirali našo ponudbo in ukrepe. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6, odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih orodjih za spletno trženje – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

 

Facebook Conversions API Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebook Conversions API, orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika. Ponudnik storitve je ameriško podjetje Facebook Inc. Za evropsko regijo je to podjetje Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska), ki je odgovorno za evropsko regijo.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi pogoji obdelave podatkov, ki so v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo vmesnika API za konverzije v Facebooku, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Pravilnik o zasebnosti Facebookovih občinstev po meri

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika Facebook Custom Audiences. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Facebook Inc. Za evropsko regijo je to podjetje Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska), ki je odgovorno za evropsko regijo.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi pogoji obdelave podatkov, ki so skladni s standardnimi pogodbenimi klavzulami, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Facebook Custom Audiences, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Pravilnik o zasebnosti HubSpot

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za digitalno trženje HubSpot. Ponudnik storitev je ameriško podjetje HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, ZDA. Podjetje ima med drugim tudi registrirani sedež na Irskem, in sicer na naslovu 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska.

HubSpot med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

HubSpot kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se HubSpot zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogodba o obdelavi podatkov, ki ustreza standardnim pogodbenim klavzulam, je na voljo na spletni strani https://legal.hubspot.com/dpa.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo HubSpota, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 

LinkedIn Insight Tag Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje konverzijam LinkedIn Insight Tag. Ponudnik storitev je ameriško podjetje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Podjetje LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Irska) je odgovorno za vidike, pomembne za varstvo podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), EU in Švici.

LinkedIn med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja LinkedIn uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se LinkedIn zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah družbe LinkedIn je na voljo na spletnih straneh https://de.linkedin.com/legal/l/dpa ali https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Več o storitvi LinkedIn Insight-Tag lahko izveste na spletnem mestu https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo LinkedIn Insight-Tag, lahko preberete tudi v pravilniku o zasebnosti na https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Politika zasebnosti družbe Cloudflare

Povzetek pravilnika o zasebnosti družbe Cloudflare

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev (za hitrejše nalaganje spletne strani).
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na spletni strani: Podatki, kot so naslov IP, kontaktni podatki in podatki iz dnevnika, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnega mesta. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki so večinoma shranjeni manj kot 24 ur.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Cloudflare?

Na tem spletnem mestu uporabljamo storitev Cloudflare družbe Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ZDA), da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Pri tem Cloudflare uporablja piškotke in obdeluje uporabniške podatke. Cloudflare, Inc. je ameriško podjetje, ki zagotavlja omrežje za dostavo vsebine in različne varnostne storitve. Te storitve se nahajajo med uporabnikom in našim ponudnikom gostovanja. Kaj vse to natančno pomeni, bomo poskušali podrobneje pojasniti v nadaljevanju.

Omrežje za dostavo vsebin (CDN), kot ga zagotavlja podjetje Cloudflare, ni nič drugega kot omrežje povezanih strežnikov. Podjetje Cloudflare je takšne strežnike razporedilo po vsem svetu, da bi spletna mesta hitreje prikazalo na vašem zaslonu. Preprosto povedano, Cloudflare ustvari kopije našega spletnega mesta in jih namesti v svoje strežnike. Ko obiščete naše spletno mesto, sistem za porazdelitev obremenitve zagotavlja, da se največji deli našega spletnega mesta prenesejo iz strežnika, ki vam lahko naše spletno mesto prikaže najhitreje. Razdalja prenosa podatkov do vašega brskalnika se s CDN bistveno skrajša. Tako vam Cloudflare vsebine našega spletnega mesta ne bo dostavil le iz našega strežnika gostovanja, temveč iz strežnikov po vsem svetu. Uporaba storitve Cloudflare bo še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se tu spletno mesto lahko dostavi iz strežnika v bližini. Poleg hitre dostave spletnega mesta Cloudflare ponuja tudi različne varnostne storitve, kot sta zaščita pred DDoS ali požarni zid za spletne aplikacije.

Zakaj uporabljamo Cloudflare na našem spletnem mestu?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi najboljše možne storitve. Cloudflare nam pomaga, da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Cloudflare nam zagotavlja optimizacijo spletnih strani ter varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS in spletni požarni zid. To vključuje tudi povratni posrednik (Reverse-Proxy) in omrežje za distribucijo vsebine (CDN). Cloudflare blokira grožnje ter omejuje zlorabljajoče bote in brskalnike, ki zapravljajo našo pasovno širino in strežniške vire. S shranjevanjem naše spletne strani v lokalnih podatkovnih centrih in blokiranjem neželene programske opreme nam Cloudflare omogoča, da zmanjšamo porabo pasovne širine za približno 60 %. Posredovanje vsebine prek podatkovnega centra v vaši bližini in nekatere spletne optimizacije, ki se izvajajo tam, zmanjšajo povprečni čas nalaganja spletne strani za približno polovico. Uporaba nastavitve “I’m Under Attack Mode” lahko po podatkih podjetja Cloudflare ublaži nadaljnje napade, saj prikaže računsko nalogo JavaScript, ki jo je treba rešiti, preden lahko uporabnik dostopa do spletne strani. Na splošno je tako naše spletno mesto veliko zmogljivejše in manj ranljivo za neželeno pošto ali druge napade.

Katere podatke obdeluje družba Cloudflare?

Cloudflare na splošno posreduje le tiste podatke, ki jih nadzorujejo upravljavci spletnih mest. Vsebine torej ne določa Cloudflare, temveč vedno sam upravljavec spletnega mesta. Poleg tega lahko družba Cloudflare zbira določene informacije o uporabi našega spletnega mesta in obdeluje podatke, ki jih pošljemo mi ali za katere je družba Cloudflare prejela ustrezna navodila. V večini primerov družba Cloudflare prejme podatke, kot so naslov IP, podatki o stikih in dnevnikih, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnega mesta. Podatki iz dnevnikov pomagajo družbi Cloudflare na primer pri odkrivanju novih groženj. Tako lahko družba Cloudflare zagotavlja visoko raven varnostne zaščite našega spletnega mesta. Družba Cloudflare te podatke obdeluje kot del storitev v skladu z veljavnimi zakoni. To seveda vključuje tudi nemško uredbo o varstvu podatkov (DSGVO).

Družba Cloudflare iz varnostnih razlogov uporablja tudi piškotek. Piškotek (__cfduid) se uporablja za identifikacijo posameznih uporabnikov za skupnim naslovom IP in uporabo varnostnih nastavitev za vsakega posameznega uporabnika. Ta piškotek na primer postane zelo uporaben, če naše spletno mesto uporabljate z lokacije, kjer je več okuženih računalnikov. Če pa je vaš računalnik vreden zaupanja, lahko to prepoznamo iz piškotka. Tako lahko kljub okuženim računalnikom v vašem okolju nemoteno in brez skrbi brskate po našem spletnem mestu. Pomembno je tudi vedeti, da ta piškotek ne shranjuje nobenih osebnih podatkov. Ta piškotek je nujno potreben za varnostne funkcije Cloudflare in ga ni mogoče onemogočiti.

Piškotki družbe Cloudflare

Ime: __cfduid
Value: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78111895461-3
Predvidena uporaba: Varnostne nastavitve za vsakega posameznega obiskovalca
Datum prenehanja veljavnosti: Po enem letu

Cloudflare sodeluje tudi s ponudniki storitev tretjih oseb. Ti lahko obdelujejo osebne podatke le po navodilih družbe Cloudflare in v skladu s politiko zasebnosti ter drugimi ukrepi za zaupnost in varnost. Družba Cloudflare ne posreduje osebnih podatkov brez našega izrecnega soglasja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Cloudflare vaše podatke shranjuje predvsem v Združenih državah Amerike in Evropskem gospodarskem prostoru. Družba Cloudflare lahko zgoraj opisane podatke prenese in do njih dostopa z vsega sveta. Na splošno družba Cloudflare podatke na ravni uporabnika za domene v različicah Free, Pro in Business hrani manj kot 24 ur. Za domene Enterprise, ki imajo omogočeno funkcijo Cloudflare Logs (prej Enterprise LogShare ali ELS), se lahko podatki shranijo za največ 7 dni. Če pa naslovi IP sprožijo varnostna opozorila v podjetju Cloudflare, lahko pride do izjem od zgoraj navedenega obdobja hranjenja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba Cloudflare hrani dnevnike podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno, ti podatki pa se v večini primerov izbrišejo v 24 urah. Cloudflare tudi ne shranjuje nobenih osebnih podatkov, kot je vaš naslov IP. Vendar pa obstajajo informacije, ki jih družba Cloudflare v okviru svojih stalnih dnevnikov shranjuje za nedoločen čas, da bi izboljšala splošno delovanje rešilnika Cloudflare in ugotovila morebitna varnostna tveganja. Če si želite natančno ogledati, kateri stalni dnevniki so shranjeni, obiščite spletno mesto https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Vsi podatki, ki jih zbira družba Cloudflare (začasni ali trajni), so očiščeni vseh osebnih podatkov. Družba Cloudflare vse trajne dnevnike tudi anonimizira.

Družba Cloudflare v svojem pravilniku o zasebnosti navaja, da ni odgovorna za vsebino, ki jo prejme. Če na primer družbo Cloudflare prosite, naj posodobi ali izbriše vašo vsebino, vas družba Cloudflare v bistvu napoti na nas kot upravljavca spletnega mesta. Družbi Cloudflare lahko tudi popolnoma preprečite celotno zbiranje in obdelavo vaših podatkov, tako da onemogočite izvajanje skriptne kode v brskalniku ali v brskalnik namestite blokator skript.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Cloudflare, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbira družba Cloudflare.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za uporabo storitve Cloudflare za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo storitev Cloudflare le, če ste za to dali soglasje.

Cloudflare med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, torej zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države Cloudflare uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Te klavzule družbo Cloudflare zavezujejo, da pri obdelavi ustreznih podatkov tudi zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločbo in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Več informacij o varstvu podatkov v družbi Cloudflare najdete na spletnem mestu https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

 

Platforma za upravljanje soglasja za piškotke

Povzetek platforme za upravljanje soglasja za piškotke

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Pridobivanje in upravljanje soglasja za določene piškotke in s tem za uporabo določenih orodij.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, ki se uporabljajo za upravljanje nastavljenih nastavitev piškotkov, kot so naslov IP, čas soglasja, vrsta soglasja, posamezna soglasja. Več podrobnosti je na voljo pri ustreznem uporabljenem orodju.
📅 Obdobje shranjevanja: Odvisno od uporabljenega orodja, pripraviti se morate na večletna obdobja.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 1.  1(a) DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je platforma za upravljanje soglasja za piškotke?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo Consent Management Platform (CMP), ki nam in vam pomaga pravilno in varno ravnati z uporabljenimi skriptami in piškotki. Programska oprema samodejno ustvari pojavno okno za piškotke, pregleduje in nadzoruje vse skripte in piškotke, za vas zagotovi soglasje za piškotke, kot zahtevajo zakoni o varstvu podatkov, ter nam in vam pomaga slediti vsem piškotkom. Pri večini orodij za upravljanje soglasja za piškotke so vsi obstoječi piškotki prepoznani in razvrščeni. Obiskovalec spletnega mesta se nato sam odloči, ali in katere skripte in piškotke bo dovolil ali prepovedal. Naslednja grafika prikazuje razmerje med brskalnikom, spletnim strežnikom in CMP.

Zakaj uporabljamo orodje za upravljanje piškotkov?

Naš cilj je, da vam ponudimo najboljšo možno preglednost na področju varstva podatkov. Poleg tega smo k temu zavezani tudi po zakonu. Želimo vas čim bolje obvestiti o vseh orodjih in vseh piškotkih, ki lahko shranjujejo in obdelujejo vaše podatke. Vaša pravica je tudi, da se sami odločite, katere piškotke sprejmete in katerih ne. Da bi vam to pravico lahko zagotovili, moramo najprej natančno vedeti, kateri piškotki so se sploh znašli na naši spletni strani. Zahvaljujoč orodju za upravljanje piškotkov, ki redno pregleduje spletno mesto za vse obstoječe piškotke, vemo za vse piškotke in vam lahko o njih zagotovimo informacije v skladu z DSGVO. Nato lahko piškotke sprejmete ali zavrnete prek sistema za privolitev.

Kateri podatki se obdelujejo?

V okviru našega orodja za upravljanje piškotkov lahko sami upravljate vsak posamezen piškotek in imate popoln nadzor nad shranjevanjem in obdelavo svojih podatkov. Izjava o vaši privolitvi je shranjena, tako da nam je ni treba poizvedovati vsakič, ko ponovno obiščete našo spletno stran, in da lahko vašo privolitev tudi dokažemo, če to zahteva zakon. Ta je shranjena bodisi v piškotku za prijavo bodisi v strežniku. Odvisno od ponudnika orodja za upravljanje piškotkov se obdobje shranjevanja vaše privolitve razlikuje. V večini primerov se ti podatki (npr. psevdonimni ID uporabnika, čas privolitve, podrobnosti o kategorijah piškotkov ali orodjih, brskalnik, informacije o napravi) hranijo do dve leti.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le, dokler je to nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, ki so shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo že po tem, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let. Natančno trajanje obdelave podatkov je odvisno od uporabljenega orodja; v večini primerov se morate pripraviti na večletno obdobje shranjevanja. V ustreznih izjavah o zasebnosti posameznih ponudnikov boste običajno prejeli natančne informacije o trajanju obdelave podatkov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, onemogočanjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Informacije o posebnih orodjih za upravljanje piškotkov, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravna podlaga

Če se strinjate s piškotki, bodo vaši osebni podatki obdelani in shranjeni prek teh piškotkov. Če lahko piškotke uporabljamo na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) DSGVO), je ta privolitev tudi pravna podlaga za uporabo piškotkov ali obdelavo vaših podatkov. Da bi lahko upravljali soglasje za piškotke in vam omogočili, da podate soglasje, se uporablja programska oprema platforme za upravljanje soglasja za piškotke. Uporaba te programske opreme nam omogoča učinkovito upravljanje spletnega mesta v skladu z zakonom, kar predstavlja zakoniti interes (člen 6(1)(f) DSGVO).

 

Politika zasebnosti BorlabsCookie

Na našem spletnem mestu uporabljamo BorlabsCookie, ki je med drugim orodje za shranjevanje vaše privolitve za piškotke. Ponudnik storitev je nemško podjetje Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija. Več informacij o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo orodja BorlabsCookie, najdete v pravilniku o zasebnosti na
https://de.borlabs.io/datenschutz/.

 

 

Pravilnik o zasebnosti Vimeo

Povzetek pravilnika o zasebnosti Vimeo

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Hranijo se lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov. Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki se na splošno hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Vimeo?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tudi videoposnetke podjetja Vimeo. Z videoportalom upravlja podjetje Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. S pomočjo vtičnika vam lahko zanimivo video gradivo prikažemo neposredno na našem spletnem mestu. Pri tem se lahko določeni podatki od vas prenesejo na portal Vimeo. V tem pravilniku o zasebnosti vam bomo predstavili, za katere podatke gre, zakaj uporabljamo Vimeo in kako lahko upravljate ali preprečite svoje podatke ali prenos podatkov.

Vimeo je video platforma, ki je bila ustanovljena leta 2004, od leta 2007 pa omogoča pretakanje videoposnetkov v kakovosti HD. Od leta 2015 je mogoče pretakati tudi v ločljivosti 4k Ultra HD. Uporaba portala je brezplačna, vendar je mogoče objavljati tudi plačljive vsebine. Vimeo v primerjavi z vodilnim spletnim portalom YouTube daje prednost visokokakovostnim vsebinam. Na eni strani portal ponuja veliko umetniških vsebin, kot so glasbeni videospoti in kratki filmi, na drugi strani pa dokumentarne filme o najrazličnejših temah, ki jih je vredno poznati.

Zakaj uporabljamo Vimeo na našem spletnem mestu?

Cilj naše spletne prisotnosti je zagotoviti vam najboljšo možno vsebino. In to na kar se da enostaven način. Šele ko to dosežemo, smo s svojimi storitvami zadovoljni. Pri doseganju tega cilja nam pomaga video storitev Vimeo. Vimeo nam omogoča, da vam visokokakovostno vsebino predstavimo neposredno na našem spletnem mestu. Namesto da bi vam posredovali samo povezavo do zanimivega videoposnetka, si ga lahko ogledate kar na našem spletnem mestu. S tem razširimo naše storitve in vam olajšamo dostop do zanimivih vsebin. Tako vam poleg naših besedil in slik ponujamo tudi video vsebine.

Kateri podatki so shranjeni v storitvi Vimeo?

Ko obiščete stran na našem spletnem mestu, na kateri je vstavljen videoposnetek Vimeo, se vaš brskalnik poveže s strežniki družbe Vimeo. Pri tem pride do prenosa podatkov. Ti podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo na strežnikih Vimeo. Vimeo zbira podatke o vas ne glede na to, ali imate račun Vimeo ali ne. To vključuje vaš naslov IP, tehnične podatke o vrsti brskalnika, operacijskem sistemu ali zelo osnovne podatke o napravi. Poleg tega Vimeo shranjuje informacije o tem, na katerem spletnem mestu uporabljate storitev Vimeo in katera dejanja (spletne dejavnosti) izvajate na našem spletnem mestu. Te spletne dejavnosti vključujejo na primer trajanje seje, stopnjo odboja ali gumb, ki ste ga kliknili na našem spletnem mestu z vgrajeno funkcijo Vimeo. Vimeo lahko spremlja in shranjuje ta dejanja z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij.

Če ste v Vimeo prijavljeni kot registrirani član, je običajno mogoče zbrati več podatkov, saj je v vašem brskalniku morda že nastavljenih več piškotkov. Poleg tega so vaša dejanja na naši spletni strani neposredno povezana z vašim računom Vimeo. Če želite to preprečiti, se morate med “brskanjem” po naši spletni strani odjaviti iz storitve Vimeo.

Spodaj vam predstavljamo piškotke, ki jih Vimeo nastavi, ko ste na spletnem mestu z vgrajeno funkcijo Vimeo. Ta seznam ni izčrpen in predvideva, da nimate računa Vimeo.

Ime: igralec
Vrednost: “”
Predvidena uporaba: Ta piškotek shrani vaše nastavitve, preden predvajate vdelan videoposnetek Vimeo. Tako boste ob naslednjem ogledu videoposnetka Vimeo znova videli želene nastavitve.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: vuid
Value: pl1046149876.614422590111895461-4
Predvidena uporaba: Ta piškotek zbira informacije o vaših dejanjih na spletnih mestih, na katerih je vdelan videoposnetek Vimeo.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Opomba: Ta dva piškotka se vedno nastavita, ko ste na spletni strani z vdelanim videoposnetkom Vimeo. Ko si ogledate videoposnetek in kliknete gumb za “deljenje” ali “všečkanje” videoposnetka, se na primer nastavijo drugi piškotki. To so tudi piškotki tretjih oseb, na primer _ga ali _gat_UA-76641-8 iz storitve Google Analytics ali _fbp iz storitve Facebook. Kateri piškotki so tu natančno nastavljeni, je odvisno od vaše interakcije z videoposnetkom.

Naslednji seznam prikazuje vzorec možnih piškotkov, ki se nastavijo pri interakciji z videoposnetkom Vimeo:

Ime: _abexps
Vrednost: %5B%5D
Predvidena uporaba: Ta piškotek Vimeu pomaga, da si zapomni vaše nastavitve. To so lahko na primer prednastavljeni jezik, regija ali uporabniško ime. Na splošno piškotek shranjuje podatke o tem, kako uporabljate storitev Vimeo.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: continuous_play_v3
Vrednost: 1
Namen uporabe: Ta piškotek je piškotek prve stranke iz Vimea. Piškotek zbira informacije o tem, kako uporabljate storitev Vimeo. Piškotek na primer shranjuje podatke o tem, kdaj prekinete ali ponovno predvajate videoposnetek.
Datum izteka veljavnosti: Po enem letu

Ime: _ga
Vrednost: GA1.2.1522249635.1578401280111895461-7
Predvidena uporaba: Ta piškotek je piškotek tretje osebe od družbe Google. Privzeto program analytics.js uporablja piškotek _ga za shranjevanje ID uporabnika. V osnovi se uporablja za razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: _gcl_au
Value: 1.1.770887836.1578401279111895461-3
Predvidena uporaba: Ta piškotek tretje osebe iz storitve Google AdSense se uporablja za izboljšanje učinkovitosti oglaševanja na spletnih mestih.
Datum izteka veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: _fbp
Value: fb.1.1578401280585.310434968
Predvidena uporaba: To je Facebookov piškotek. Ta piškotek se uporablja za prikazovanje oglasov ali oglaševalskih izdelkov družbe Facebook ali drugih oglaševalcev.
Datum izteka veljavnosti: po 3 mesecih

Vimeo te podatke med drugim uporablja za izboljšanje lastnih storitev, komuniciranje z vami in določanje lastnih ciljno usmerjenih oglaševalskih ukrepov. Vimeo na svoji spletni strani poudarja, da se za vdelane videoposnetke uporabljajo samo piškotki prve osebe (tj. piškotki samega Vimea), če z videoposnetkom ne komunicirate.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Vimeo ima sedež v mestu White Plains v zvezni državi New York, ZDA. Vendar so storitve na voljo po vsem svetu. Pri tem uporablja računalniške sisteme, podatkovne zbirke in strežnike v ZDA in tudi v drugih državah. Vaši podatki so zato lahko shranjeni in obdelani tudi na strežnikih v Ameriki. Podatki ostanejo shranjeni pri podjetju Vimeo, dokler podjetje nima več ekonomskega razloga za njihovo hrambo. Nato bodo podatki izbrisani ali anonimizirani.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V brskalniku lahko vedno upravljate piškotke v skladu s svojimi željami. Če na primer ne želite, da Vimeo nastavi piškotke in tako zbira podatke o vas, lahko v nastavitvah brskalnika vedno izbrišete ali onemogočite piškotke. Odvisno od vašega brskalnika to deluje nekoliko drugače. Upoštevajte, da po onemogočanju/izbrisu piškotkov različne funkcije morda ne bodo več na voljo v celoti. V naslednjih navodilih je prikazano, kako upravljati ali izbrisati piškotke v vašem brskalniku.

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če ste registrirani član Vimea, lahko uporabljene piškotke upravljate tudi v nastavitvah Vimea.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo z vgrajenimi elementi Vimea, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente Vimeo uporabljamo le, če ste v to privolili. Vimeo v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Vimeo med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja družba Vimeo uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU, njihov namen pa je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Vimeo zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Za več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah družbe Vimeo obiščite https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights.

Več o tem, kako Vimeo uporablja piškotke, si lahko preberete na spletni strani https://vimeo.com/cookie_policy, informacije o Vimeovem pravilniku o zasebnosti pa na spletni strani https://vimeo.com/privacy.

 

Pravilnik o zasebnosti v YouTubu

Povzetek pravilnika o zasebnosti v YouTubu

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Shranjujejo se lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov. Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki se na splošno hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je YouTube?

Na svoje spletno mesto smo vključili videoposnetke iz YouTuba. Tako vam lahko predstavimo zanimive videoposnetke neposredno na našem spletnem mestu. YouTube je video portal, ki je od leta 2006 hčerinsko podjetje Googla. Video portal upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. Ko na našem spletnem mestu prikličete stran z vdelanim videoposnetkom YouTube, se vaš brskalnik samodejno poveže s strežniki YouTube ali Google. Pri tem se prenesejo različni podatki (odvisno od nastavitev). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vso obdelavo podatkov na evropskem območju.

V nadaljevanju želimo podrobneje pojasniti, katere podatke obdelujemo, zakaj smo vključili videoposnetke YouTube in kako lahko upravljate ali izbrišete svoje podatke.

V YouTubu lahko uporabniki brezplačno gledajo, ocenjujejo, komentirajo in sami nalagajo videoposnetke. V zadnjih nekaj letih je YouTube postal eden najpomembnejših družabnih medijev na svetu. YouTube nam za prikazovanje videoposnetkov na našem spletnem mestu zagotavlja delček kode, ki smo ga vključili na naše spletno mesto.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo videoposnetke YouTube?

YouTube je video platforma z največ obiskovalci in najboljšo vsebino. Zavezani smo, da vam na našem spletnem mestu zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. In seveda ne moremo brez zanimivih videoposnetkov. S pomočjo naših vdelanih videoposnetkov vam poleg besedila in slik zagotavljamo še druge koristne vsebine. Poleg tega vdelani videoposnetki omogočajo, da naše spletno mesto lažje najdete v iskalniku Google. Poleg tega lahko Google – zahvaljujoč zbranim podatkom – pri oglaševanju prek storitve Google Ads te oglase resnično prikazuje le ljudem, ki jih zanima naša ponudba.

Katere podatke shranjuje YouTube?

Takoj ko obiščete eno od naših strani z vdelanim videom YouTube, YouTube nastavi vsaj en piškotek, ki shrani vaš naslov IP in naš URL. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube vaše interakcije na našem spletnem mestu s pomočjo piškotkov običajno pripiše vašemu profilu. To vključuje podatke, kot so trajanje seje, stopnja odboja, približna lokacija, tehnične informacije, kot so vrsta brskalnika, ločljivost zaslona ali vaš internetni ponudnik. Drugi podatki lahko vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje med priljubljene v storitvi YouTube.

Če niste prijavljeni v Googlov račun ali račun YouTube, Google shrani podatke z edinstvenim identifikatorjem, povezanim z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo. Tako se na primer ohrani vaša želena jezikovna nastavitev. Veliko podatkov o interakciji pa ni mogoče shraniti, ker je nastavljenih manj piškotkov.

Na naslednjem seznamu so prikazani piškotki, ki so bili nastavljeni v preizkusu v brskalniku. Na eni strani prikazujemo piškotke, ki so bili nastavljeni brez prijavljenega računa YouTube. Na drugi strani pa prikazujemo piškotke, ki so nastavljeni s prijavljenim računom. Seznam ne more trditi, da je popoln, saj so podatki o uporabniku vedno odvisni od interakcij na YouTubu.

Ime: YSC
Vrednost: b9-CV6ojI5Y111895461-1
Predvidena uporaba: Ta piškotek zabeleži edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o gledanem videoposnetku.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000
Predvidena uporaba: Ta piškotek prav tako registrira vaš edinstven ID. Google prek piškotka PREF pridobi statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na našem spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: Po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen uporabe: GPS: 1: Ta piškotek zabeleži vaš edinstveni ID na mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Datum izteka veljavnosti: Po 30 minutah

Ime: OBISKOVALEC_INFO1_LIVE
Vrednost: 95Chz8bagyU
Predvidena uporaba: Ta piškotek poskuša oceniti uporabnikovo pasovno širino na naših spletnih straneh (z vdelanim videom YouTube).
Datum izteka veljavnosti: Po 8 mesecih

Drugi piškotki, ki so nastavljeni, ko ste prijavljeni v svoj račun YouTube:

Ime: APISID
Value: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111895461-
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila o vaših interesih. Podatki se uporabljajo za prilagojene oglase.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: SOGLASJE
Vrednost: YES+AT.de+20150628-20-0
Predvidena uporaba: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. CONSENT se uporablja tudi v varnostne namene za preverjanje uporabnikov in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi napadi.
Datum izteka veljavnosti: po 19 letih

Ime: HSID
Vrednost: AcRwpgUik9Dveht0I
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila o vaših interesih. Ti podatki pomagajo pri prikazovanju prilagojenega oglaševanja.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: LOGIN_INFO
Vrednost: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Predvidena uporaba: V tem piškotku so shranjene informacije o vaših prijavnih podatkih.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: SAPISID
Vrednost: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Predvidena uporaba: Ta piškotek deluje tako, da edinstveno identificira vaš brskalnik in napravo. Uporablja se za ustvarjanje profila o vaših interesih.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: SID
Vrednost: oQfNKjAsI111895461-
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje ID vašega računa Google in čas vaše zadnje prijave v digitalno podpisani in šifrirani obliki.
Datum izteka veljavnosti: Po dveh letih

Ime: SIDCC
Vrednost: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in katere oglase ste morda videli, preden ste obiskali naše spletno mesto.
Datum izteka veljavnosti: po 3 mesecih

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Podatki, ki jih YouTube prejme od vas in jih obdeluje, so shranjeni na Googlovih strežnikih. Večina teh strežnikov je v Ameriki. Kje natančno se nahajajo Googlovi podatkovni centri, si lahko ogledate na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de. Vaši podatki so porazdeljeni po strežnikih. Tako lahko do podatkov dostopate hitreje in so bolje zaščiteni pred manipulacijo.

Google zbrane podatke shranjuje različno dolgo. Nekatere podatke lahko kadar koli izbrišete, drugi se samodejno izbrišejo po določenem času, tretje pa Google hrani dlje časa. Nekateri podatki (na primer elementi iz “Moje dejavnosti”, fotografije ali dokumenti, izdelki), shranjeni v vašem računu Google, ostanejo shranjeni, dokler jih ne izbrišete. Tudi če niste prijavljeni v Googlov račun, lahko izbrišete nekatere podatke, povezane z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Podatke v Google Računu lahko izbrišete ročno. S funkcijo samodejnega brisanja podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki je bila uvedena leta 2019, se podatki shranijo glede na vašo odločitev – 3 ali 18 mesecev, nato pa se izbrišejo.

Ne glede na to, ali imate Googlov račun ali ne, lahko brskalnik nastavite tako, da izbriše ali onemogoči Googlove piškotke. Odvisno od tega, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. Naslednja navodila prikazujejo, kako upravljati piškotke v brskalniku:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če piškotkov načeloma ne želite, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Na ta način se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo z vgrajenimi elementi YouTube, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu vgrajene elemente YouTube uporabljamo le, če ste v to privolili. YouTube v vaš brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o piškotkih in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

YouTube med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

YouTube kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Te klavzule zavezujejo YouTube, da tudi pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Ker je YouTube hčerinsko podjetje Googla, je politika zasebnosti skupna. Če želite izvedeti več o tem, kako se obdelujejo vaši podatki, vam priporočamo pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Gumb za naročnino na YouTube Politika zasebnosti

Na naše spletno mesto smo namestili gumb za prijavo na YouTube. Gumb običajno prepoznate po klasičnem logotipu YouTube. Logotip prikazuje besede “Naročite se” ali “YouTube” z belimi črkami na rdeči podlagi in belo ikono “Predvajaj” na levi strani. Vendar je gumb lahko prikazan tudi v drugačni obliki.

Naš kanal YouTube vam vedno ponuja zabavne, zanimive ali razburljive videoposnetke. Z vgrajenim gumbom “Naročite se” se lahko na naš kanal naročite neposredno z našega spletnega mesta in vam ni treba posebej obiskati spletnega mesta YouTube. Na ta način vam želimo čim bolj olajšati dostop do naših obsežnih vsebin. Upoštevajte, da lahko YouTube zaradi tega shranjuje in obdeluje podatke o vas.

Če na našem spletnem mestu vidite vgrajen gumb za prijavo, YouTube po Googlovih podatkih nastavi vsaj en piškotek. Ta piškotek shrani vaš naslov IP in naš URL. YouTube lahko na ta način izve tudi podatke o vašem brskalniku, vaši približni lokaciji in nastavljenem jeziku. V našem preizkusu so bili naslednji štirje piškotki nastavljeni, ne da bi bili prijavljeni v YouTube:

Ime: YSC
Vrednost: b9-CV6ojI5111895461Y
Predvidena uporaba: Ta piškotek zabeleži edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o gledanem videoposnetku.
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000
Predvidena uporaba: Ta piškotek prav tako registrira vaš edinstven ID. Google prek piškotka PREF pridobi statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na našem spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: Po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen uporabe: GPS: 1: Ta piškotek zabeleži vaš edinstveni ID na mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Datum izteka veljavnosti: Po 30 minutah

Ime: OBISKOVALEC_INFO1_LIVE
Vrednost: 11189546195Chz8bagyU
Predvidena uporaba: Ta piškotek poskuša oceniti uporabnikovo pasovno širino na naših spletnih straneh (z vdelanim videom YouTube).
Datum izteka veljavnosti: Po 8 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu in ne morejo biti popolni.

Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube s pomočjo piškotkov shrani številna vaša dejanja/interakcije na našem spletnem mestu in jih dodeli vašemu računu YouTube. YouTube tako na primer prejme informacije o tem, kako dolgo brskate po našem spletnem mestu, katero vrsto brskalnika uporabljate, katero ločljivost zaslona preferirate ali katera dejanja izvajate.

YouTube te podatke po eni strani uporablja za izboljšanje svojih storitev in ponudb, po drugi strani pa za analize in statistične podatke za oglaševalce (ki uporabljajo Google Ads).

 

Pravilnik o zasebnosti Font Awesome

Font Awesome Povzetek pravilnika o zasebnosti

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: kot so naslov IP in in katere datoteke z ikonami so naložene. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: datoteke v obliki, ki jo je mogoče identificirati, so shranjene nekaj tednov.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je čudovita pisava?

Na našem spletnem mestu uporabljamo pisavo Font Awesome ameriškega podjetja Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, ZDA). Ko obiščete eno od naših spletnih mest, se spletna pisava Font Awesome (zlasti ikone) naloži prek omrežja za dostavo vsebine Font Awesome (CDN). Na ta način se besedila ali pisave in ikone ustrezno prikažejo v vsaki napravi. V tej izjavi o zasebnosti podrobneje opisujemo shranjevanje in obdelavo podatkov s to storitvijo.

Ikone imajo na spletnih mestih vedno pomembnejšo vlogo. Font Awesome je spletna pisava, zasnovana posebej za spletne oblikovalce in razvijalce. S Font Awesome lahko na primer ikone poljubno pomanjšate in obarvate z uporabo jezika CSS. Na ta način nadomestijo stare slikovne ikone. Font Awesome CDN je najlažji način za nalaganje ikon ali pisav na vaše spletno mesto. V ta namen smo morali na svoje spletno mesto dodati le majhno vrstico kode.

Zakaj uporabljamo Font Awesome na našem spletnem mestu?

Z uporabo Font Awesome lahko vsebino na našem spletnem mestu predstavite na boljši način. Tako lahko lažje krmarite po našem spletnem mestu in razumete vsebino. Z ikonami lahko včasih celo nadomestite celotne besede in prihranite prostor. To je še posebej priročno, ko vsebino optimiziramo posebej za pametne telefone.  Te ikone so vstavljene kot koda HMTL in ne kot slika. To nam omogoča, da ikone s CSS urejamo točno tako, kot želimo. Hkrati s Font Awesome izboljšamo tudi hitrost nalaganja, saj gre le za elemente HTML in ne za slike ikon. Vse te prednosti nam pomagajo, da je spletno mesto za vas še bolj pregledno, sveže in hitrejše.

Katere podatke shranjuje program Font Awesome?

Za nalaganje ikon in simbolov se uporablja omrežje CDN (Content Delivery Network). Omrežja CDN so omrežja strežnikov, ki so razporejeni po vsem svetu in omogočajo hitro nalaganje datotek z bližnjih lokacij. Tako so takoj, ko dostopate do ene od naših strani, tudi ustrezne ikone zagotovljene s strani Font Awesome.

Za nalaganje spletnih pisav se mora brskalnik povezati s strežniki družbe Fonticons, Inc. Pri tem se prepozna vaš naslov IP. Font Awesome zbira tudi podatke o tem, katere datoteke ikon so prenesene in kdaj. Poleg tega se posredujejo tudi tehnični podatki, kot so različica brskalnika, ločljivost zaslona ali čas dostopa do strani.

Ti podatki se zbirajo in shranjujejo iz naslednjih razlogov:

 • za optimizacijo omrežij za dostavo vsebine.
 • odkrivanje in odpravljanje tehničnih napak.
 • zaščito CDN pred zlorabami in napadi.
 • zaračunavanje pristojbin od strank Font Awesome Pro
 • poznavanje priljubljenosti ikon
 • vedeti, kateri računalnik in programsko opremo uporabljate.

Če brskalnik ne dovoljuje spletnih pisav, se samodejno uporabi privzeta pisava vašega računalnika. Kolikor nam je trenutno znano, se piškotki ne nastavljajo. Smo v stiku z oddelkom za zasebnost podjetja Font Awesome in vas bomo obvestili takoj, ko bomo izvedeli več.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Font Awesome shranjuje podatke o uporabi omrežja za dostavo vsebin na strežnikih, ki se prav tako nahajajo v Združenih državah Amerike. Vendar so strežniki CDN nameščeni po vsem svetu in shranjujejo uporabniške podatke, kjer koli ste. V prepoznavni obliki so podatki običajno shranjeni le nekaj tednov. Zbirni statistični podatki o uporabi iz strežnikov CDN se lahko hranijo dlje. Osebni podatki tu niso vključeni.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba Font Awesome po naši najboljši vednosti ne shranjuje nobenih osebnih podatkov o omrežjih za dostavo vsebine. Če ne želite, da se shranjujejo podatki o ikonah, ki jih uporabljate, žal ne boste mogli obiskati našega spletnega mesta. Če vaš brskalnik ne dovoljuje spletnih pisav, se podatki ne bodo prenesli ali shranili. V tem primeru bo preprosto uporabljena privzeta pisava vašega računalnika.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Font Awesome, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Font Awesome.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za uporabo Font Awesome za optimizacijo naše spletne storitve. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo Font Awesome samo, če ste dali soglasje.

Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelavo podatkov v glavnem izvaja podjetje Font Awesome. Zaradi tega se lahko zgodi, da se podatki ne obdelujejo in se po potrebi shranjujejo anonimno. Poleg tega imajo lahko državni organi ZDA dostop do posameznih podatkov. Prav tako je mogoče, da so ti podatki povezani s podatki iz morebitnih drugih storitev Font Awesome, kjer imate uporabniški račun.

Če želite izvedeti več o podjetju Font Awesome in o tem, kako ravna s podatki, vam svetujemo, da obiščete njihov pravilnik o zasebnosti na naslovu https://fontawesome.com/privacy in njihovo stran pomoči na naslovu https://fontawesome.com/help.

 

Politika zasebnosti Googlovih pisav

Povzetek pravilnika o zasebnosti Googlovih pisav

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so naslov IP ter zahteve za CSS in pisave. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Google hrani datoteke s pisavami eno leto.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 1. 6. odst. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj so Googlove pisave?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave. To so “Googlove pisave” podjetja Google Inc. Na evropskem območju je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Za uporabo Googlovih pisav se vam ni treba prijaviti ali navesti gesla. Poleg tega se v vašem brskalniku ne shranjujejo piškotki. Datoteke (CSS, pisave) se zahtevajo prek Googlovih domen fonts.googleapis.com in fonts.gstatic.com. Po navedbah Googla so zahteve za CSS in pisave popolnoma ločene od vseh drugih Googlovih storitev. Če imate račun Google, vam ni treba skrbeti, da bodo podatki o vašem računu Google med uporabo pisav Google Fonts posredovani Googlu. Google beleži uporabo CSS (Cascading Style Sheets) in uporabljenih pisav ter te podatke varno shranjuje. Podrobneje si bomo ogledali, kako točno je videti shranjevanje podatkov.

Google Fonts (prej Google Web Fonts) je imenik z več kot 800 pisavami, ki jih Google brezplačno da na voljo uporabnikom.

Številne od teh pisav so objavljene pod licenco SIL Open Font License, druge pa pod licenco Apache License. Obe sta licenci za prosto programsko opremo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave?

Z Googlovimi pisavami lahko pisave uporabljamo na svojem spletnem mestu in nam jih ni treba naložiti v svoj strežnik. Pisave Google Fonts so pomemben element za ohranjanje visoke kakovosti našega spletnega mesta. Vse Googlove pisave so samodejno optimizirane za splet, kar prihrani količino podatkov in je velika prednost zlasti pri uporabi na mobilnih napravah. Ko obiščete naše spletno mesto, majhna velikost datotek zagotavlja hitro nalaganje. Poleg tega so pisave Google varne spletne pisave. Različni sistemi sinteze slik (upodabljanja) v različnih brskalnikih, operacijskih sistemih in mobilnih napravah lahko povzročijo napake. Takšne napake lahko včasih vizualno popačijo besedila ali celotne spletne strani. Zaradi hitrega omrežja za dostavo vsebin (CDN) pri pisavah Google Fonts ni težav z različnimi platformami. Google Fonts podpira vse glavne brskalnike (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) in zanesljivo deluje na večini sodobnih mobilnih operacijskih sistemov, vključno z Androidom 2.2+ in iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Zato uporabljamo Googlove pisave, da so vse naše spletne storitve čim lepše in doslednejše.

Katere podatke hrani Google?

Ko obiščete naše spletno mesto, se pisave ponovno naložijo prek Googlovega strežnika. S tem zunanjim klicem se podatki prenesejo v Googlove strežnike. Na ta način Google tudi prepozna, da ste vi ali vaš naslov IP obiskali naše spletno mesto. API Googlovih pisav je zasnovan tako, da zmanjšuje uporabo, shranjevanje in zbiranje podatkov končnega uporabnika na količino, ki je potrebna za pravilno dostavo pisav. API mimogrede pomeni “vmesnik za programiranje aplikacij” in se med drugim uporablja kot prenosnik podatkov v programski opremi.

Google Fonts varno shranjuje zahtevke CSS in pisave pri Googlu in so tako zaščiteni. Z zbranimi podatki o uporabi lahko Google ugotovi, kako dobro so posamezne pisave sprejete. Google rezultate objavi na internih straneh za analizo, kot je Google Analytics. Poleg tega Google uporablja tudi podatke iz lastnega spletnega pregledovalnika, da ugotovi, katera spletna mesta uporabljajo Googlove pisave. Ti podatki so objavljeni v podatkovni zbirki Google Fonts BigQuery. Podjetniki in razvijalci uporabljajo Googlovo spletno storitev BigQuery, da lahko preučujejo in premikajo velike količine podatkov.

Vendar pa je še vedno pomembno vedeti, da vsaka zahteva za Googlovo pisavo Googlovim strežnikom samodejno posreduje tudi informacije, kot so jezikovne nastavitve, naslov IP, različica brskalnika, ločljivost zaslona brskalnika in ime brskalnika. Ali se ti podatki tudi shranjujejo, ni mogoče jasno ugotoviti oziroma jih Google ni jasno sporočil.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Google v svojih strežnikih, ki se večinoma nahajajo zunaj EU, en dan shranjuje zahtevke za sredstva CSS. To nam omogoča uporabo pisav s pomočjo Googlovega slogovnika. List stilov je oblikovna predloga, ki jo lahko uporabite za enostavno in hitro spreminjanje oblike ali na primer pisave na spletnem mestu.

Google hrani datoteke s pisavami eno leto. Google si tako prizadeva za bistveno izboljšanje časa nalaganja spletnih strani. Če se več milijonov spletnih strani sklicuje na iste pisave, se te po prvem obisku shranijo v predpomnilnik in se takoj znova pojavijo na vseh drugih spletnih straneh, ki jih obiščete pozneje. Včasih Google posodobi datoteke s pisavami, da zmanjša velikost datoteke, poveča jezikovno pokritost in izboljša oblikovanje.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Podatkov, ki jih Google hrani en dan ali eno leto, ni mogoče preprosto izbrisati. Podatki se samodejno posredujejo Googlu ob dostopu do strani. Če želite te podatke predčasno izbrisati, se morate obrniti na Googlovo podporo na naslov https://support.google.com/?hl=de&tid=111895461. Shranjevanje podatkov lahko v tem primeru preprečite le, če ne obiščete naše strani.

V nasprotju z drugimi spletnimi pisavami nam Google omogoča neomejen dostop do vseh pisav. Tako lahko dostopamo do neomejenega morja pisav in jih kar najbolje izkoristimo za svoje spletno mesto. Več o pisavah Google in drugih vprašanjih lahko izveste na spletnem mestu https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111895461. Google tam sicer obravnava vprašanja, povezana z zasebnostjo, vendar ne vključuje podrobnih informacij o shranjevanju podatkov. Od Googla je razmeroma težko dobiti res natančne informacije o shranjenih podatkih.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Googlovih pisav, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google Fonts.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za uporabo Googlove pisave za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Font uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji za obdelavo podatkov v Googlovih oglasih, ki ustrezajo tudi standardnim pogodbenim klavzulam za Googlove pisave, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Na spletni strani https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ lahko tudi preverite, katere podatke Google na splošno zbira in za kaj se ti podatki uporabljajo.

 

Google Fonts Local Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave družbe Google Inc. Za evropsko območje je odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Googlove pisave smo vgradili lokalno, tj. v naš spletni strežnik – in ne v Googlove strežnike. To pomeni, da ni povezave z Googlovimi strežniki in s tem prenosa ali shranjevanja podatkov.

Kaj so Googlove pisave?

Google Fonts se je včasih imenoval Google Web Fonts. To je interaktivni imenik z več kot 800 pisavami, ki jih Google ponuja brezplačno. Z Google Fonts ste lahko pisave uporabljali, ne da bi jih prenesli v svoj strežnik. Vendar smo pisave prenesli v naš strežnik, da bi preprečili prenos podatkov v Googlove strežnike v zvezi s tem. Na ta način delujemo v skladu z zasebnostjo in Googlovim Fonts ne pošiljamo nobenih podatkov.

 

Pravilnik o zasebnosti v Googlovih Zemljevidih

Povzetek pravilnika o zasebnosti v Googlovih Zemljevidih

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so vneseni iskalni izrazi, vaš IP naslov in tudi koordinate zemljepisne širine ali dolžine. Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Google Maps?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps družbe Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google Maps nam omogoča, da vam bolje prikažemo lokacije in tako prilagodimo naše storitve vašim potrebam. Z uporabo storitve Google Maps se podatki posredujejo družbi Google in shranijo na njenih strežnikih. Na tem mestu bomo zdaj podrobneje opisali, kaj so Google Maps, zakaj uporabljamo to Googlovo storitev, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to preprečite.

Google Maps je spletna storitev zemljevidov, ki jo zagotavlja podjetje Google. Z Googlovimi zemljevidi lahko prek računalnika, tabličnega računalnika ali aplikacije na spletu iščete natančne lokacije mest, znamenitosti, prenočišč ali podjetij. Če so podjetja predstavljena v storitvi Google My Business, so poleg lokacije prikazane tudi druge informacije o podjetju. Če želite prikazati, kako priti do kraja, lahko dele zemljevida z lokacijo vgradite v spletno mesto z uporabo kode HTML. Google Maps prikazuje zemeljsko površino kot ulični zemljevid ali kot zračno ali satelitsko sliko. Zaradi slik Street View in visokokakovostnih satelitskih posnetkov so možni zelo natančni prikazi.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps?

Vsa naša prizadevanja na tem spletnem mestu so usmerjena v to, da vam zagotovimo koristno in smiselno preživljanje časa na našem spletnem mestu. Z vključitvijo storitve Google Maps vam lahko zagotovimo najpomembnejše informacije o različnih lokacijah. Na prvi pogled lahko vidite, kje se nahajamo. Navodila vam vedno pokažejo najboljšo ali najhitrejšo pot do nas. Navodila lahko dobite za poti z avtomobilom, javnim prevozom, peš ali s kolesom. Zagotavljanje zemljevidov Google Maps je za nas del naše storitve za stranke.

Katere podatke shranjuje Google Maps?

Da lahko Google Maps v celoti ponudi svoje storitve, mora beležiti in shranjevati vaše podatke. To vključuje vnesene iskalne izraze, vaš naslov IP ter koordinate zemljepisne širine in dolžine. Če uporabljate funkcijo načrtovanja poti, se shrani tudi vneseni začetni naslov. Vendar se ti podatki shranjujejo na spletnih straneh Google Maps. O tem vas lahko le obvestimo, vendar na to nimamo vpliva. Ker smo Google Maps vključili v naše spletno mesto, Google v vaš brskalnik nastavi vsaj en piškotek (ime: NID). Ta piškotek shranjuje podatke o vašem uporabniškem vedenju. Google te podatke uporablja predvsem za optimizacijo lastnih storitev in za zagotavljanje individualnega, vam prilagojenega oglaševanja.

Naslednji piškotek je v vašem brskalniku nameščen zaradi integracije storitve Google Maps:

Ime: NID
Value: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ111895461-5
Predvidena uporaba: NID uporablja Google za prilagajanje oglasov vašim iskanjem v Googlu. S pomočjo piškotka si Google “zapomni” vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vašo prejšnjo interakcijo z oglasi. Tako boste vedno prejemali prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja za zbiranje vaših osebnih nastavitev za namene oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Opomba: Za popolnost shranjenih podatkov ne moremo jamčiti. Zlasti pri uporabi piškotkov nikoli ne moremo izključiti sprememb. Da bi ugotovili NID piškotka, je bila ustvarjena ločena preskusna stran, na kateri so bili integrirani samo Google Maps.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so nameščeni v podatkovnih središčih po vsem svetu. Vendar je večina strežnikov v Ameriki. Zato so tudi vaši podatki vse pogosteje shranjeni v ZDA. Tukaj si lahko preberete, kje natančno se nahajajo Googlovi podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google podatke razpošilja na različne nosilce podatkov. To pomeni, da je mogoče podatke hitreje priklicati in da so bolje zaščiteni pred morebitnimi poskusi manipulacije. Vsak podatkovni center ima tudi posebne programe za nujne primere. Če na primer pride do težav z Googlovo strojno opremo ali če naravna nesreča ohromi strežnike, bodo podatki vseeno ostali precej zaščiteni.

Google nekatere podatke shranjuje za določeno časovno obdobje. Za druge podatke Google ponuja le možnost, da jih ročno izbrišete. Poleg tega podjetje anonimizira tudi podatke (kot so podatki o oglaševanju) v dnevnikih strežnikov, tako da po 9 oziroma 18 mesecih izbriše del podatkov o naslovu IP in piškotkih.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

S samodejnim brisanjem podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki bo uvedeno leta 2019, bodo podatki o lokaciji in dejavnostih v spletu/aplikacijah shranjeni 3 ali 18 mesecev – odvisno od vaše odločitve – in nato izbrisani. Poleg tega lahko te podatke iz svoje zgodovine kadar koli ročno izbrišete prek svojega računa Google. Če želite popolnoma preprečiti sledenje lokaciji, morate v računu Google začasno ustaviti razdelek “Spletna dejavnost in dejavnost aplikacij”. Kliknite možnost “Podatki in personalizacija” in nato kliknite možnost “Nastavitev dejavnosti”. Tu lahko vklopite ali izklopite dejavnosti.

V brskalniku lahko posamezne piškotke dodatno onemogočite, izbrišete ali upravljate. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, to vedno deluje nekoliko drugače. V naslednjih navodilih je prikazano, kako upravljati piškotke v brskalniku:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če piškotkov načeloma ne želite, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Na ta način se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Zato se podatki v nezanesljive tretje države ne smejo preprosto prenašati, shranjevati in obdelovati v njih, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google Maps, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google Maps.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za uporabo Googlovih zemljevidov za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Maps uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Če želite izvedeti več o Googlovi obdelavi podatkov, vam priporočamo, da si preberete Googlov pravilnik o zasebnosti na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google reCAPTCHA Politika zasebnosti

Google reCAPTCHA Povzetek pravilnika o zasebnosti

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev in zaščita pred kibernetskimi napadi.
📓 Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so naslov IP, informacije o brskalniku, vaš operacijski sistem, omejena lokacija in podatki o uporabi. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe (ES) št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je reCAPTCHA?

Naš glavni cilj je, da naše spletno mesto čim bolje zavarujemo in zaščitimo za vas in za nas. Da bi to zagotovili, uporabljamo Google reCAPTCHA podjetja Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Z reCAPTCHA lahko ugotovimo, ali ste res človek iz mesa in krvi in ne robot ali druga spam programska oprema. S spamom mislimo na vse nezaželene informacije, ki so nam poslane v elektronski obliki. Pri klasičnih CAPTCHA ste morali za preverjanje običajno reševati besedilne ali slikovne uganke. Z reCAPTCHA od Googla nam običajno ni treba obremenjevati s takšnimi ugankami. Tu je v večini primerov dovolj, da preprosto označite polje in s tem potrdite, da niste bot. Z novo različico nevidnega reCAPTCHA vam sploh ni več treba nastaviti kljukice. Kako to natančno deluje in predvsem katere podatke uporabljamo v ta namen, boste izvedeli v tej politiki zasebnosti.

reCAPTCHA je brezplačna Googlova storitev captcha, ki spletna mesta ščiti pred neželeno programsko opremo in zlorabami obiskovalcev, ki niso ljudje. Ta storitev se najpogosteje uporablja pri izpolnjevanju obrazcev na internetu. Storitev captcha je vrsta samodejnega Turingovega testa, ki je zasnovan tako, da zagotavlja, da dejanje na internetu izvaja človek in ne robot. Pri klasičnem Turingovem testu (poimenovanem po računalničarju Alanu Turingu) človek določi razliko med botom in človekom. Pri kaptah to prav tako stori računalnik ali računalniški program. Klasične captche delujejo z majhnimi nalogami, ki jih ljudje zlahka rešijo, za stroje pa predstavljajo precejšnje težave. Z reCAPTCHA vam ni več treba aktivno reševati ugank. Orodje uporablja sodobne tehnike tveganja za razlikovanje ljudi od robotov. Pri tem morate le označiti besedilno polje “Nisem robot”, z nevidno reCAPTCHA pa tudi to ni več potrebno. Z reCAPTCHA je v izvorno kodo vgrajen element JavaScript, nato pa se orodje izvaja v ozadju in analizira vedenje vaših uporabnikov. Na podlagi teh uporabniških dejanj programska oprema izračuna tako imenovano oceno captcha. Google na podlagi te ocene izračuna, kako verjetno je, da ste človek, še preden vnesete kaptcho. reCAPTCHA ali kaptcha na splošno se vedno uporabljajo, kadar bi lahko roboti manipulirali ali zlorabili določena dejanja (kot so registracije, ankete itd.).

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo reCAPTCHA?

Na našem spletnem mestu želimo pozdraviti le ljudi iz mesa in krvi. Boti ali kakršna koli programska oprema za neželeno pošto lahko mirno ostanejo doma. Zato se trudimo, da bi se zaščitili in vam ponudili najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Zato uporabljamo Googlovo kodo reCAPTCHA podjetja Google. Tako smo lahko povsem prepričani, da smo še naprej spletno mesto brez botov. Z uporabo reCAPTCHA se Googlu posredujejo podatki, na podlagi katerih ugotovi, ali ste dejansko človek. reCAPTCHA tako služi varnosti našega spletnega mesta in posledično tudi vaši varnosti. Brez reCAPTCHA bi se na primer lahko zgodilo, da bi bot med registracijo registriral čim več e-poštnih naslovov, da bi “spamal” forume ali bloge z neželeno oglaševalsko vsebino. Z reCAPTCHA se lahko izognemo takšnim napadom botov.

Katere podatke shrani reCAPTCHA?

reCAPTCHA zbira osebne podatke uporabnikov, da bi ugotovila, ali dejanja na našem spletnem mestu dejansko izvirajo od ljudi. Naslov IP in drugi podatki, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, se zato lahko pošljejo Googlu. Naslovi IP se skoraj vedno predhodno skrajšajo v državah članicah EU ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden se podatki znajdejo na strežniku v ZDA. Naslov IP se ne združuje z drugimi podatki družbe Google, razen če ste med uporabo storitve reCAPTCHA prijavljeni s svojim računom Google. Algoritem reCAPTCHA najprej preveri, ali so v vašem brskalniku že nameščeni Googlovi piškotki iz drugih Googlovih storitev (YouTube. Gmail itd.). Nato reCAPTCHA v vaš brskalnik namesti dodaten piškotek in zbere posnetek okna brskalnika.

Naslednji seznam zbranih podatkov o brskalnikih in uporabnikih ni izčrpen. Gre za primere podatkov, ki jih po našem vedenju obdeluje Google.

 • URL napotitelja (naslov strani, s katere prihaja obiskovalec).
 • naslov IP (npr. 256.123.123.1)
 • Informacije o operacijskem sistemu (programska oprema, ki omogoča delovanje računalnika. Znani operacijski sistemi so Windows, Mac OS X ali Linux)
 • Piškotki (majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo podatke v vašem brskalniku).
 • obnašanje miške in tipkovnice (shranjeno je vsako dejanje, ki ga izvedete z miško ali tipkovnico).
 • nastavitve datuma in jezika (shranjen je jezik ali datum, ki ste ga prednastavili v računalniku).
 • Vsi objekti JavaScript (JavaScript je programski jezik, ki omogoča prilagajanje spletnih mest uporabniku. Objekti JavaScript lahko pod enim imenom zbirajo vse vrste podatkov)
 • Ločljivost zaslona (prikazuje, koliko slikovnih pik ima slikovni zaslon).

Nesporno je, da Google te podatke uporablja in analizira, še preden kliknete potrditveno polje “Nisem robot”. Pri različici Invisible reCAPTCHA je celo označevanje izpuščeno, celoten postopek prepoznavanja pa poteka v ozadju. Google vam ne pove podrobno, koliko in katere podatke hrani.

ReCAPTCHA uporablja naslednje piškotke: Tu se sklicujemo na demo različico reCAPTCHA od Googla na https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Vsi ti piškotki zahtevajo edinstven identifikator za namene sledenja. Tukaj je seznam piškotkov, ki jih je Google reCAPTCHA nastavil v demo različici:

Ime: IDE
Vrednost: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111895461-8
Predvidena uporaba: Ta piškotek nastavi podjetje DoubleClick (ki je tudi v lasti Googla) za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika na spletnem mestu pri obravnavi oglasov. Na ta način je mogoče izmeriti učinkovitost oglaševanja in sprejeti ustrezne ukrepe za optimizacijo. IDE je shranjen v brskalnikih pod domeno doubleclick.net.
Rok veljavnosti: Po enem letu

Ime: 1P_JAR
Vrednost: 2019-5-14-12
Predvidena uporaba: Ta piškotek zbira statistične podatke o uporabi spletnega mesta in meri konverzije. Konverzija se na primer zgodi, ko uporabnik postane kupec. Piškotek se uporablja tudi za prikazovanje ustreznih oglasov uporabnikom. Poleg tega se lahko piškotek uporablja za preprečevanje, da bi uporabnik isti oglas videl večkrat.
Datum veljavnosti: Po enem mesecu

Ime: ANID
Vrednost: U7j1v3dZa1118954610xgZFmiqWppRWKOr
Predvidena uporaba: O tem piškotku nismo uspeli izvedeti veliko informacij. V Googlovi politiki zasebnosti je piškotek omenjen v povezavi z “oglaševalskimi piškotki”, kot so “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID je shranjen v domeni google.com.
Datum izteka veljavnosti: po 9 mesecih

Ime: SOGLASJE
Vrednost: YES+AT.de+20150628-20-0
Predvidena uporaba: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. CONSENT se uporablja tudi v varnostne namene za preverjanje uporabnikov, preprečevanje goljufij pri prijavah in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi napadi.
Rok veljavnosti: po 19 letih

Ime: NID
Value: 0WmuWqy111895461zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Predvidena uporaba: NID uporablja Google za prilagajanje oglasov vašim iskanjem v Googlu. S pomočjo piškotka si Google “zapomni” vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vašo prejšnjo interakcijo z oglasi. Tako boste vedno prejemali prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID za zbiranje osebnih nastavitev uporabnika za namene oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Ime: DV
Value: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111895461-4
Predvidena uporaba: Ko označite polje “Nisem robot”, se ta piškotek nastavi. Piškotek uporablja Google Analytics za prilagojeno oglaševanje. DV zbira informacije v anonimni obliki, uporablja pa se tudi za razlikovanje uporabnikov.
Rok veljavnosti: Po 10 minutah

Opomba: Ta seznam ne more biti izčrpen, saj izkušnje kažejo, da Google občasno spreminja izbiro piškotkov.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Z vstavitvijo reCAPTCHA se podatki od vas prenesejo na Googlov strežnik. Kje točno so ti podatki shranjeni, Google ne pojasni niti po večkratnih poizvedbah. Ne da bi od Googla prejeli potrditev, lahko domnevamo, da so podatki, kot so interakcija z miško, čas, preživet na spletnem mestu, ali jezikovne nastavitve, shranjeni na Googlovih evropskih ali ameriških strežnikih. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje Googlu, na splošno ni združen z drugimi Googlovimi podatki iz drugih Googlovih storitev. Če pa ste med uporabo vtičnika reCAPTCHA prijavljeni v svoj račun Google, bodo podatki združeni. Za to veljajo različni predpisi o varstvu podatkov podjetja Google.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Če ne želite, da se Googlu posredujejo podatki o vas in vašem vedenju, se morate pred obiskom našega spletnega mesta ali uporabo programske opreme reCAPTCHA popolnoma odjaviti iz Googla in izbrisati vse Googlove piškotke. Načeloma se podatki samodejno prenesejo Googlu takoj, ko obiščete naše spletno mesto. Če želite te podatke ponovno izbrisati, se morate obrniti na Googlovo podporo na naslov https://support.google.com/?hl=de&tid=111895461.

Ko uporabljate naše spletno mesto, se strinjate, da Google LLC in njegovi zastopniki samodejno zbirajo, obdelujejo in uporabljajo podatke.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Podatkov v nezanesljive tretje države zato ni dovoljeno preprosto prenesti, shraniti in obdelati v njih, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google reCAPTCHA, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google reCAPTCHA.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za uporabo Googlove reCAPTCHA za optimizacijo naših spletnih storitev in njihovo večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google reCAPTCHA uporabljamo le, če ste v to privolili.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Več informacij o reCAPTCHA najdete na Googlovi strani za spletne razvijalce na naslovu https://developers.google.com/recaptcha/. Google tu sicer podrobneje opisuje tehnični razvoj reCAPTCHA, vendar boste tam zaman iskali natančne informacije o shranjevanju podatkov in temah, povezanih z zasebnostjo. Dober pregled Googlove osnovne uporabe podatkov je na voljo v lastni politiki zasebnosti na spletni strani https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Politika zasebnosti OpenStreetMap

Povzetek politike zasebnosti OpenStreetMap

👥 Predmeti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija delovanja naših storitev
📓 Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so naslov IP, informacije o brskalniku, vaš operacijski sistem, vsebina zahteve, omejena lokacija in podatki o uporabi. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju te politike zasebnosti.
📅 Čas shranjevanja: naslov IP se izbriše po 180 dneh.
⚖️ Pravna podlaga: Pravna podlaga: člen 4(1) Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.  1 lit. a DSGVO (privolitev), čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je OpenStreetMap?

Na naše spletno mesto smo vključili dele zemljevidov spletnega orodja za kartiranje “OpenStreetMap”. To je tako imenovano odprtokodno kartiranje, do katerega lahko dostopamo prek vmesnika API. To funkcijo ponuja fundacija OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Združeno kraljestvo. Z uporabo te funkcije zemljevida bo vaš naslov IP posredovan OpenStreetMap. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, zakaj uporabljamo funkcije orodja OpenStreetMap, kje se podatki shranjujejo in kako lahko to shranjevanje podatkov preprečite.

Projekt OpenStreetMap se je začel leta 2004. Cilj projekta je in je bil ustvariti brezplačen zemljevid sveta. Uporabniki po vsem svetu zbirajo podatke o stavbah, gozdovih, rekah in cestah. Z leti so uporabniki sami ustvarili obsežen digitalni zemljevid sveta. Zemljevid seveda ni popoln, vendar v večini regij vsebuje veliko podatkov.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo OpenStreetMap?

Naše spletno mesto vam mora biti predvsem v pomoč. Z našega vidika je vedno koristno, če lahko informacije najdete hitro in enostavno. Po eni strani gre seveda za naše storitve in izdelke, po drugi strani pa morate imeti dostop tudi do drugih koristnih informacij. Zato uporabljamo tudi kartografsko storitev OpenStreetMap. Na ta način vam namreč lahko na primer natančno pokažemo, kako najti naše podjetje. Zemljevid vam pokaže najboljšo pot do nas in vaša pot postane otročje lahka.

Katere podatke hrani OpenStreetMap?

Ko obiščete eno od naših spletnih mest, ki ponuja OpenStreetMap, se uporabniški podatki prenesejo v storitev in tam shranijo. OpenStreetMap zbira podatke o vaših interakcijah z digitalnim zemljevidom, vaš naslov IP, podatke o brskalniku, vrsti naprave, operacijskem sistemu ter na kateri dan in ob kateri uri ste uporabili storitev. Za beleženje interakcij uporabnikov se uporablja tudi programska oprema za sledenje. Podjetje v svoji politiki zasebnosti navaja orodje za analizo “Piwik”.

Zbrani podatki so nato na voljo ustreznim delovnim skupinam fundacije OpenStreetMap. Po navedbah podjetja se osebni podatki ne posredujejo drugim osebam ali podjetjem, razen če je to zakonsko potrebno. Tretji ponudnik Piwik sicer shranjuje vaš naslov IP, vendar v skrajšani obliki.

Naslednji piškotek se lahko nastavi v vašem brskalniku, ko sodelujete z OpenStreetMap na našem spletnem mestu:

Ime: _osm_lokacija
Value: 9.63312%7C52.41500%7C17%7CM
Predvidena uporaba: Piškotek je potreben za odklepanje vsebine OpenStreetMap.
Rok veljavnosti: Po 10 letih

Če si želite ogledati celozaslonski zemljevid, boste povezani s spletnim mestom OpenStreetMap. Tam se lahko v vaš brskalnik med drugim shranijo naslednji piškotki:

Ime: _osm_totp_token
Vrednost: 148253111895461-2
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za zagotavljanje delovanja razdelka zemljevida.
Datum izteka veljavnosti: Po eni uri

Ime: _osm_session
Value: 1d9bfa122e0259d5f6db4cb8ef653a1c
Predvidena uporaba: S pomočjo piškotka je mogoče shraniti informacije o seji (tj. vedenje uporabnika).
Datum izteka veljavnosti: Po koncu seje

Ime: _pk_id.1.cf09
Vrednost: 4a5.1593684142.2.1593688396.1593688396111895461-9
Predvidena uporaba: Ta piškotek Piwik nastavi za shranjevanje ali merjenje uporabniških podatkov, kot je vedenje ob kliku.
Rok veljavnosti: Po enem letu.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Strežniki API, podatkovne zbirke in strežniki pomožnih storitev se trenutno nahajajo v Združenem kraljestvu (Velika Britanija in Severna Irska) in na Nizozemskem. Vaš naslov IP in podatki o uporabniku, ki jih orodje za spletno analitiko Piwik shranjuje v skrajšani obliki, bodo izbrisani po 180 dneh.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Imate pravico, da kadar koli dostopate do svojih osebnih podatkov ter ugovarjate njihovi uporabi in obdelavi. Piškotke, ki jih lahko OpenStreetMap nastavi v vašem brskalniku, lahko kadar koli upravljate, izbrišete ali deaktivirate. Vendar pa to prepreči, da bi storitev delovala v polnem obsegu. Za vsak brskalnik upravljanje, brisanje ali onemogočanje piškotkov deluje nekoliko drugače. V nadaljevanju so na voljo povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike:

Chrome: Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov v Chromu

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu v brskalniku Safari

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik

Internet Explorer: Brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo OpenStreetMap, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s čl. 6 odst. 1(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani OpenStreetMap.

Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za uporabo OpenStreetMap za optimizacijo naše spletne storitve. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu OpenStreetMap uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Če želite izvedeti več o obdelavi podatkov s strani OpenStreetMap, vam priporočamo, da si preberete politiko zasebnosti podjetja na spletni strani https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Vsa besedila so zaščitena z avtorskimi pravicami.