Is een stoornis in cognitie en/of aandacht een uitsluitingscriterium?

Een belangrijke stoornis in de taal, cognitie en/of aandacht (zoals afasie van Wernicke of dementie), die de patiënt verhindert de taken te begrijpen en/of uit te voeren, is een uitsluitingscriterium.