recoveriX voor
revalidatie bij een
beroerte

Slechts 18 uur toegewijde recoveriX-training
kan opmerkelijke resultaten opleveren.

nine hole peg test

Hoewel volledig herstel mogelijk niet altijd mogelijk is na een beroerte, kan recoveriX-neurorehabilitatie nog steeds helpen het functioneren te optimaliseren, de kwaliteit van leven te verbeteren en de onafhankelijkheid van individuen in elke fase van hun hersteltraject te bevorderen. Deze positieve effecten kunnen worden verklaard door de activering van neuroplasticiteit tijdens de recoveriX-behandeling:

 • 99,9% van de patiënten verbetert de spasticiteit
 • 99% van de patiënten verbetert de grove motorische functies
 • 95% van de patiënten verbetert de fijne motoriek
 • 99,9% van de patiënten verbetert de mentale prestaties
 • 95% van de patiënten verbetert de concentratie
 • 0% bijwerkingen

Acuut stadium

Revalidatie is cruciaal in de eerste maanden en bepaalt het succes van het herstelproces. Patiënten hebben baat bij meer dan één therapievorm. Daarom zou recoveriX in deze fase geïntegreerd moeten worden.

Sub-acuut stadium

recoveriX kan worden gebruikt in intramurale zorg of poliklinische revalidatiecentra en vormt een perfecte aanvulling op fysiotherapie of ergotherapie. Revalidatiedoelen kunnen het vasthouden van een glas zijn, fietsen naar het werk of het verminderen van vermoeidheid.

Chronisch stadium

Uit ons onderzoek is gebleken dat patiënten met de recoveriX-therapie 10, 20 of 30 jaar na een beroerte beter kunnen worden. Het herstel stopt pas als je stopt met consequent sporten.

Wetenschappelijk bewijs

Neuroplasticiteit is een beproefd concept dat wordt ondersteund door uitgebreid klinisch bewijs. De klinische onderzoeken naar de neurorehabilitatie van recoveriX hebben significante resultaten laten zien bij het verbeteren van de motorische functies en het verminderen van spasticiteit bij patiënten met een beroerte, en deze zijn langdurig.

Ervaringen van patiënten

Getuigenissen

Waltraud Kranner kreeg een paar jaar geleden een beroerte. Haar linkerkant van haar lichaam is behoorlijk aangetast. Stap voor stap krijgt ze haar mobiliteit terug! In dit interview vertelt ze over haar verbeteringen met behulp van recoveriX!

Reinhold Ninaus kwam helemaal van Karinthië naar Schiedlberg om een recoveriX-therapie te krijgen. Hij had bijna 2 jaar geleden een beroerte voordat hij de ecoveriX-therapie kreeg. Reinhold was aan de rechterkant verlamd, hij zat zelfs in een rolstoel. Zijn doel was om uit de rolstoel te komen.

Marlene Mayrhofer leed aan hemiplegie nadat een hersentumor was verwijderd. Haar been, arm en spraakcentrum faalden daardoor. Spraak kwam snel terug, maar motorische functies waren ernstig beperkt. Ze had pijn en hevige spasticiteit, wat haar slapeloze nachten bezorgde. Na haar recoveriX therapie was ze pijnvrij, de spasticiteit nam af en het gevoel in haar arm verbeterde.

Manfred kreeg een paar jaar geleden een beroerte. Het trof hem uit het niets. Kort daarna kreeg hij veel pijn in zijn vingers en kon hij door de beroerte geen potlood meer vasthouden. Tijdens de recoveriX-therapie hielp functionele elektrische stimulatie van zijn aangedane hand hem om deze arm en vingers beter dan voorheen te bewegen. Hij voelt ook geen pijn meer.

Tijdens de eerste 17 recoveriX-trainingen kon Klaus de 9-Hole Peg Test niet uitvoeren. Maar plotseling en in de 18e recoveriX-sessie kon hij de 9HPT in 10:22 minuten uitvoeren, in zijn 25e sessie kon hij de 9HPT in 02:53 minuten uitvoeren. Zijn vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren verbeterde over het algemeen.

De heer Einböck heeft in 2015 een beroerte gehad. Na de beroerte had hij geen controle meer over zijn linkerarm. Tijdens de recoveriX-therapie merkte hij dat hij zijn motorische functies langzaam verbeterde. In dit interview vertelt hij ons zijn verhaal na de beroerte en zijn ervaringen met de recoveriX-therapie.

Julia Haberfellner heeft 2 jaar geleden een beroerte gehad, haar rechterhand was ernstig aangetast. Onze recoveriX therapie heeft haar heel goed geholpen! In deze video vertelt ze over haar verbeteringen en haar ervaringen met onze recoveriX beroerte revalidatietherapie!

Josef Unterbuchschachner was een beroertepatiënt in de recoveriX Gym Schiedlberg in Oostenrijk. Hij begon met de recoveriX-therapie omdat zijn linkerarm aangetast was. Nu kan hij zijn linkerarm veel beter bewegen, hij kan zijn hand gebruiken om bestek vast te houden, wat hij zeer op prijs stelt.

De heer Haslhofer kreeg in 2016 een beroerte. Toen hij over de recoveriX therapie hoorde, heeft hij onmiddellijk gebeld en zijn afspraken gemaakt. Zijn rechterzijde was verlamd. Na de recoveriX therapie verbeterden niet alleen zijn motorische functies van zijn rechterhand, maar ook die van zijn voet.

Johann Lichtenberger heeft 2 jaar geleden een beroerte gehad, zijn rechtervoet was het meest aangetast, en dat was de reden waarom hij met de recoveriX therapie in Schiedlberg begonnen is. In deze video vertelt hij u over zijn ervaringen met onze recoveriX beroerte therapie en hoe hij zijn mobiliteit verbeterd heeft!

Mevrouw Miglbauer kreeg 2 jaar geleden een beroerte. Toen zij in de recoveriX Gym Schiedlberg kwam, schreef zij zich in voor recoveriX therapie, waar zij veel motorische verbeteringen kreeg. Zij kan haar arm beter strekken en bewegen dan vroeger.

Herbert Rofner heeft de 10.000ste recoveriX therapie sessie gekregen in de recoveriX Gym Schiedlberg! Hij heeft ongeveer 2 jaar geleden een beroerte gehad en heeft recoveriX-therapie gehad voor zijn arm en zijn voet!

Dhr. Hufnagl had een beroerte meer dan een jaar geleden, toen hij voor het eerst recoveriX therapie kreeg. Hij is één van de eerste patiënten die recoveriX therapie voor zijn voet kreeg. In dit interview vertelt hij ons over zijn verbazingwekkende vooruitgang, hoe de recoveriX therapie hem tot nu toe is bevallen en over zijn doelen.

De rechterzijde van de heer Zimmermanns was sinds 1999 verlamd. Vóór de recoveriX therapie was zijn toestand veel slechter. Nu kan hij zijn arm weer echt hoog bewegen. Zijn vingers zijn minder gespannen en soepeler dan vroeger en hij kan zelfs zijn vuist openmaken. Hij kan de maaimachine weer vasthouden.

Bernhard Fösleitner heeft 18 maanden geleden een beroerte gehad. Hij zat een jaar lang in een rolstoel. Hij heeft veel plezier beleefd aan de recoveriX-therapie, want zijn reactievermogen en gevoeligheid zijn verbeterd. Hij kan zijn arm en schouder weer voelen.

Na haar beroerte in 2016 kon mevrouw Brandstätter de rechterkant van haar lichaam nog maar in beperkte mate bewegen. Op dat ogenblik kon zij haar beroep als kapster niet uitoefenen wegens de lichamelijke beperkingen aan haar hand. Na ongeveer 50 sessies recoveriX training slaagde zij erin haar mobiliteit te verbeteren en kon toen een schaar en een haardroger in haar hand houden en haar beroep als kapster weer opnemen.

Mevrouw Rebernik kreeg een hersenbloeding. Na haar operatie kon zij haar linkerkant niet meer voelen. Toen besefte zij dat zij een beroerte had gehad. Het is al 25 jaar geleden, maar Mevr. Rebernik probeert nog steeds te herstellen. Dankzij recoveriX zijn haar motorische functies zo sterk verbeterd dat zij weer in staat is het huishouden te doen, en ook haar gevoeligheid is teruggekomen. Deze video toont het recoveriX succesverhaal van Anita Rebernik.

De rechterzijde van de heer Tsohohey is dwingend verlamd – hij kon niets meer voelen na zijn beroerte twee jaar geleden. Maar na hersteliXe therapie is zijn gevoeligheid teruggekomen. Hij voelt zijn arm weer. Wanneer hij zich op zijn rechterarm concentreert, kan hij iets voelen. En hij kan zelfs zijn spieren weer onder controle houden.

Alois Gruber heeft een beroerte gehad, daarna leed hij aan een linkszijdige hemiplegie. Toen wij het interview deden, was de heer Gruber net bezig met zijn hersteltherapie, met nog 10 sessies voor de boeg. In het interview legt mevrouw Gruber uit welke verbeteringen hij al gerealiseerd heeft, zoals een betere slaap, of lopen zonder stok.

Alfred Mühlbacher kreeg een beroerte 50 maanden voordat hij in de recoveriX Gym Schiedlberg met de beroerte-therapie begon! Hij was verlamd aan de linkerkant van zijn lichaam! Bekijk dit interview om te zien welke verbeteringen hij in zijn dagelijks leven heeft aangebracht!

Gedurende de recoveriX-therapie ondervond deze patiënt opmerkelijke verbeteringen aan zijn bovenste ledematen. Hij was erg onhandig en kon geen dingen in zijn hand houden, hij kon zijn armen niet optillen, waardoor hij niet zelf auto of fiets kon besturen. Met behulp van recoveriX kan hij nu een mes of een bord vasthouden, autorijden of fietsen. Hij kan zijn armen veel beter bewegen en zijn fijne motoriek is enorm verbeterd.

Optimaliseer de bovenste en onderste ledematen

recoveriX meet EEG-activiteit terwijl een patiënt zich een hand- of voetbeweging voorstelt. Zodra recoveriX een motorische verbeelding detecteert, activeert het een functionele elektrische stimulatie van het ledemaat, zodat het ledemaat een echte beweging uitvoert. Patiënten zijn daar dol op, vooral als ze een paar jaar verlamd zijn geweest. Deze procedure wordt 6000 keer herhaald en verbindt cognitieve functies met motorisch gedrag. Door de hoeveelheid herhalingen vormen neuronen nieuwe verbindingen om de beweging opnieuw te leren. Een recoveriX -patiënt moet 25 sessies ondergaan van elk ongeveer 45 minuten, idealiter 2-3 keer per week.

De recoveriX handtherapie behandelt de linker- en rechterhand- en armfuncties en leidt tot een verminderde spasticiteit en een betere fijne en grove motoriek. De recoveriX voettherapie behandelt de paretische voet en de hand en arm en helpt tevens de spasticiteit te verminderen wat leidt tot een betere fijne en grove motoriek in been en voet.

Fijne motoriek

Het gaat om een patiënt met een subacute beroerte. De vooruitgang die is geboekt na 25 recoveriX-sessies is opmerkelijk, maar wat nog verbazingwekkender is, is dat de verbetering daar niet stopt. Na 50 therapieën was de patiënt getuige van een bijna gezonde handbeweging!

Grove motoriek

Deze patiënt begon 2 jaar na de beroerte met de recoveriX-therapie. Linkerzijde van de video toont de patiënt vóór de hersteliX-therapie; de rechterkant van de video toont haar na de recoveriX-therapie. De patiënt had moeite met het uitvoeren van specifieke bewegingen met de aangedane hand. Na de therapie vertelde ze dat ze nu staand haar eigen paardenstaart kan maken!

 • Box- en blokkentest: vóór recoveriX: 21 blokken. Na recoveriX: 39 blokken.
 • Peg-test met negen gaten: vóór recoveriX: 2:35 minuten; Na recoveriX: 1:04 minuten.
 • De handvaardigheid verbeterde bij ruim 85% en de vingervaardigheid bij 142%.
 • Spasticiteit: aanzienlijk verminderd, wat leidt tot uitgebreide beweging van de aangedane hand.

Loop- en looppatroon

 

Deze patiënt begon vier jaar na de beroerte met herstel. Voorafgaand aan de recoveriX-therapie moest hij de leuning met beide handen fixeren. Hij kan nu de trap op en af gaan zonder zich aan de leuning vast te houden. Hij kan zelfs koffers in elke hand dragen terwijl hij de trap oploopt. Na de recoveriX-behandeling vertoont zijn linkerhersenhelft een veel grotere activatie via de sensomotorische cortex.

 • Getimede Up and Go-test: Voor: 14; Na recoveriX: 11 seconden.
 • 10 meter looptest: Voor: 9; Na recoveriX 6 seconden.
 • Fugl Meyer bovenste extremiteit: voorheen: 14 punten; Na recoveriX: 21 punten. Hij heeft een groter bewegingsbereik bij zowel enkelrotatie als enkelflexie.

Loopsnelheid en complexe bewegingen

In 25 sessies was de recoveriX-nauwkeurigheid van de patiënt 96%. Deze patiënt begon vier jaar na de beroerte met de recoveriX-therapie. Ze beweerde dat hoewel ze vóór de recoveriX-behandeling slechts 300 meter kon lopen, ze nu 1000 meter kan lopen. Voor recoveriX gebruikte ze een rollator, maar nu is ze er zo zeker van dat ze niet eens meer een wandelstok gebruikt. Haar concentratievermogen werd ook beter.

 • De spasticiteit daalde van 3 naar 1,5 punt
 • Fugl-Meyer van de bovenste extremiteit verbeterde van 43 naar 54 punten
 • Fugl-Meyer aan de onderste extremiteit verbeterde van 25 naar 27 punten
 • De Timed Up and Go-test verbeterde van 26 naar 15,9 seconden
 • De 10 meter looptest verbeterde van 7,6 naar 6,4 seconden
 • Barthel Index verbeterde van 85 naar 90 punten

Belangrijker nog is dat de loopsnelheid en het uithoudingsvermogen van de patiënt zijn toegenomen en dat zij geen wandelstok meer nodig heeft. Het gaat aanzienlijk beter met de patiënt.

De video bevat veel verbazingwekkende verbeteringen:

 • Ze heeft nu zoveel zelfvertrouwen dat ze haar wandelstok niet meer nodig heeft
 • De houding van haar hele lichaam lijkt gezonder
 • Ze staat sneller op en gaat sneller zitten
 • Ze loopt sneller
 • Ze ziet er gezond uit als ze zit
 • De trilling in haar paretische hand is afgenomen

Objectieve maatregelen

Patiënten houden van tastbare resultaten. Om verbeteringen goed vast te stellen voert g.tec zowel voor als na de therapie een aantal testen uit.

Dit is het therapierapport van een patiënt waarin de positieve motorische verbeteringen vóór en na de recoveriX-behandeling worden aangetoond.

 • Spasticiteit
 • Bovenste extremiteit Fugl-Meyer
 • Fugl-Meyer onderste extremiteit
 • Getimede Up and Go-test
 • Looptest van 10 meter
 • Barthel-index

Training van de bovenste ledematen gevolgd door training van de onderste ledematen

In onze recente publicatie laten we de opmerkelijke effectiviteit zien van een gecombineerde behandeling van de bovenste en onderste ledematen bij recoveriX-patiënten. Het onderzoek, bestaande uit 25 sessies met therapie van de bovenste ledematen gevolgd door 25 sessies met therapie van de onderste ledematen, toonde significante verbeteringen aan op meerdere vlakken.

Na de eerste sessies met de bovenste ledematen vertoonden de patiënten zeer significante verbeteringen in de Fugl-Meyer Assessment for Upper Extremity (FMA-UE) scores, de Barthel Index voor activiteiten in het dagelijks leven en de Modified Ashworth Scale (MAS) voor spasticiteit van polsen en vingers (p<0,001).

Na nog eens 25 sessies voettherapie vertoonden de patiënten verdere substantiële verbeteringen, waaronder zeer significante verbeteringen in de 10-meter looptest, FMA-UE scores en de Timed Up and Go test (p<0,001). Daarnaast waren er opmerkelijke verbeteringen in Barthel Index scores en verminderingen in spasticiteit.

Deze gecombineerde therapeutische aanpak verbetert niet alleen de fijne en grove motoriek, maar verbetert ook aanzienlijk het lopen en het evenwicht. Belangrijk is dat de positieve effecten van de behandeling langer duren dan de eerste 25 sessies, waardoor patiënten blijvende hoop hebben.

Publication

Extremiteitstraining gevolgd door training van de onderste ledematen

Ons onlangs gepubliceerde artikel toont de effectiviteit aan van een gecombineerde therapieaanpak voor de bovenste en onderste ledematen voor herstelpatiënten. Patiënten vertoonden significante verbeteringen op meerdere vlakken, waaronder fijne en grove motoriek, lopen en evenwicht. Belangrijk is dat deze positieve effecten langer aanhielden dan de eerste 25 sessies, waardoor patiënten blijvende hoop hebben.

Lees de publicatie
Wetenschappelijke resultaten

Looprevalidatie bij patiënten met een beroerte

In dit recente onderzoek onder 25 patiënten met een beroerte lieten de resultaten zien hoe recoveriX substantiële verbeteringen in het looppatroon, de loopsnelheid, de vermindering van spasticiteit en een verbeterde motorische functie in de benen kan bevorderen. Deze patiënten ondervonden superieure motorische resultaten vergeleken met degenen die EGAIT_EE-therapie kregen.

Lees de publicatie
Wetenschappelijk onderzoek

Motorische revalidatie van de bovenste ledematen

recoveriX was effectief bij het bevorderen van langdurige functionele verbeteringen in de bovenste extremiteit bij patiënten met een beroerte met ernstige, matige en milde beperkingen. Deze functionele verbetering kan worden verklaard door verbeterde neuroplasticiteit in de hersenen.

Lees de publicatie
Frontiers for Young Minds

Hoe kunnen we de hersenen trainen om patiënten met een beroerte te helpen?

Frontiers for Young Minds is een innovatief wetenschappelijk tijdschrift dat jonge mensen wil betrekken bij het verkennen van de wereld van de wetenschap met toegang tot wetenschappelijke informatie van hoge kwaliteit. Daarom is de recoveriX-studie ingediend en beoordeeld door kinderen en jongvolwassenen. Het is gratis te lezen en biedt een dieper inzicht in de neurorevalidatie van recoveriX.

Lees de publicatie