Ali je motnja pozornosti izključitveno merilo?

Motnje v govoru, kogniciji in/ali pozornosti (na primer Wernickejeva afazija ali demenca), ki bolniku preprečuje razumevanje nalog in/ali izvajanje teh nalog oziroma terapije, je izključitveno merilo.