Vragen en antwoorden over de therapie

Vaak gestelde vragen

recoveriX is een geheel nieuwe en vernieuwende benadering van de therapie. Hier beantwoorden wij de meest gestelde vragen over de therapie en het proces ervan.

faq

Antwoorden vindt u hier...

De recoveriX therapie kan worden uitgevoerd door fysiotherapeuten, ergotherapeuten, artsen, verpleegkundigen of opgeleid personeel onder begeleiding van u of uw recoveriX franchisemanager. Idealiter worden de recoveriX-afspraken voor uw recoveriX Gyms centraal beheerd, evenals de werving van de patiënten en de facturatie.

De elektrische spierstimulatie doet geen pijn en het is volkomen veilig. Het enige dat patiënten melden is een licht gekriebel in de spieren.

Er zijn vele manieren om aan patiënten voor een beroerte te komen. Zorg ervoor dat u plaatselijke ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken, zelfhulpgroepen en artsen informeert over uw recoveriX Gym, zodat zij u patiënten kunnen sturen, b.v. met een therapie-pitch, patiëntenfolders of ander voorlichtingsmateriaal. Het is zeer gunstig als u over succesvolle recoveriX behandelingen met patiënten bericht in plaatselijke media en kranten. TV-podcasts zijn een geweldige manier om uw recoveriX-successen aan een breed publiek te laten zien.

Een blok recoveriX bevat 25 therapieën en elke therapiesessie duurt ongeveer 1 uur. Wij bevelen 3 therapiesessies per week aan, maar patiënten kunnen tot 2 behandelingen per dag krijgen met een pauze ertussen. Dit is vooral nuttig om de vermoeiende reistijd te verkorten.

Het is aan te bevelen om de recoveriX therapie uit te voeren gedurende een volledige kuur van 25 therapiesessies, met 3 sessies per week, die elk ongeveer 1 uur duren. Natuurlijk is het ook mogelijk om aan andere therapieën of revalidatieprogramma’s deel te nemen. Wij weten dat patiënten waarschijnlijk meer zullen verbeteren, naarmate hij/zij meer therapie krijgt.

De investering omvat een jaarlijkse vergoeding voor het recoveriX systeem gedurende de eerste 3 jaar. De jaaromzet per recoveriX systeem is € 180.000, berekend met een uurtarief voor therapie van € 80 en met 90 patiënten per jaar.

De patiënten hebben geen aparte therapiesessie nodig voor de instructie – zij kunnen onmiddellijk met de therapie beginnen. De patiënten hoeven alleen de algemene procedure en de eenvoudige instructies voor de therapiesessie te leren vóór de eerste sessie. De eerste sessie maakt al deel uit van de therapie.

De recoveriX-vergoeding hangt af van het plaatselijke gezondheidszorgsysteem. Gewoonlijk kunnen regionale vergoedingscodes worden gefactureerd, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, spiegelneurontherapie, functionele elektrische stimulatie of motor movement imagery. recoveriX therapie voert drie van deze therapieën in één keer uit:

  1. functionele elektrische stimulatie
  2. spiegelneurontherapie
  3. motorische bewegingsvoorstelling

Daarom zou u deze drie voor de recoveriX therapie in rekening kunnen brengen.

De recoveriX behandeling kan ook gebruikt worden voor patiënten met epilepsie, maar de uiteindelijke beslissing wordt door uw huisarts genomen.

Een belangrijke stoornis in de taal, cognitie en/of aandacht (zoals afasie van Wernicke of dementie), die de patiënt verhindert de taken te begrijpen en/of uit te voeren, is een uitsluitingscriterium.

Ja, dat raden wij ten zeerste aan! Patiënten die de recoveriX therapie herhalen gaan er voortdurend op vooruit. Na een geslaagde recoveriX handbehandeling raden wij patiënten aan om met de recoveriX voetbehandeling te beginnen met 25 sessies.

We kozen de belangrijkste steden in de regio’s op basis van bevolkingsaantallen, afstand en reistijd. Maar u bent van harte welkom om verschillende recoveriX locaties te selecteren op basis van andere criteria. U kunt ook meer recoveriX Gyms in een stad of regio plaatsen, met het uiteindelijke doel om de reistijd van uw patiënten te verminderen. Het is ideaal om de reistijd te verminderen tot minder dan 30 minuten.

Ja. Eigenlijk combineert recoveriX 3 standaard therapieën in één behandeling:

  • functionele elektrische stimulatie,
  • motor imagerie en
  • spiegelneurontherapie.

Aanvullende fysiotherapie kan gunstig zijn voor de patiënt.

De initiële kosten zijn verdeeld in vaste kosten en franchisekosten om het risico van de investering zo klein mogelijk te houden. De recoveriX therapie werkt 45 minuten lang zelf, hierdoor kunt u twee of meerdere patiënten tegelijk behandelen.

recoveriX kan gebruikt worden voor de revalidatie van beroertes in de acute, subacute en chronische stadia, zoals verschillende patiëntengevallen hebben aangetoond. Onze wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat recoveriX therapie zelfs 10, 20, 30,… jaar na het optreden van de beroerte of neurologische aandoening nog doeltreffend is.

Eerst moet u een regio kiezen en het aantal recoveriX Gyms dat u wilt openen, om een recoveriX franchise partner te worden. Vervolgens hebt u één of vele geschikte, toegankelijke plaats(en) met parkeerplaatsen nodig waar u de recoveriX therapieën uitvoert.

Zodra u de infrastructuur georganiseerd hebt, bent u klaar voor de recoveriX opleiding in een van de recoveriX Flagship Gyms. Daarna worden de recoveriX systeem(en) in uw behandelkamers geïnstalleerd.

Tenslotte is het tijd om patiënten aan te werven, afspraken te maken en de therapie te beginnen.

Patiënten kunnen de hand- en voetmotorische beeldspraak thuis uitvoeren om de sensorimotorische cortex te activeren. Het is belangrijk dat de patiënten verschillende taken uitvoeren om de hersenen bezig te houden. Als patiënten steeds aan dezelfde beweging denken, is het trainingseffect van de hersenen geringer. Wij raden aan om zich afwisselend bewegingen voor te stellen, bijvoorbeeld een linkerhandbeweging, dan een rechterhandbeweging en dan een voetbeweging.

De sleutel van recoveriX is de training van de hersenen. Maar, het is ook belangrijk dat de patiënten thuis wat lichamelijke oefeningen doen om de spieren te trainen, vooral de aangedane ledematen. recoveriX therapie kan de spasticiteit in de benen drastisch verminderen, maar dit gaat ook gepaard met meer spierkracht om te lopen.

Gewoonlijk lopen de patiënten na de eerste paar sessies van de recoveriX therapie wat langzamer, omdat de spasticiteit vermindert en het stijve been beter buigt. Met lichaamsbeweging en recoveriXtraining verbeteren de spierkracht en de spiercontrole. Na de 25e therapiesessie kunnen de patiënten veel sneller opstaan en lopen dan voorheen.

U hebt een therapieruimte nodig die bestaat uit een of meer behandelkamers, een ingang of wachtkamer en een toilet. Het recoveriX systeem wordt op een tafel geplaatst, waar de patiënt en de therapeut naast elkaar zitten. De huur of pacht voor uw therapieruimte hangt af van de grootte, de regio en het meubilair, maar u zult ongeveer 20-40 m² nodig hebben. Een recoveriX systeem heeft een jaarlijkse vergoeding + een franchisevergoeding per therapie, en er zijn de kosten van verbruiksgoederen zoals EEG gel of FES elektroden.

Neem contact op met g.tec om een offerte te krijgen.

recoveriX is een revalidatiesysteem dat speciaal ontwikkeld is voor patiënten met neurologische gebreken. Patiënten die een beroerte, een traumatisch hersenletsel of een ander hersenletsel hebben gehad, kunnen de therapie doen. Verder kunnen patiënten met hemiplegie, bewegingsstoornissen als gevolg van hersenletsel, pijn, spasticiteit of Multiple Sclerose baat hebben bij de therapie.

Ja, de verbeteringen zijn langdurig en blijvend.