Maak een nieuwe start!

Revalidatie na een beroerte met Brain-Computer Interface Technologie

recoveriX is de revolutionaire, wereldwijd unieke beroerte-therapie die 3 standaardtherapieën in 1 combineert.

Vind recoveriX in uw land
Herwin uw mobiliteit!

De reis van het herstel van een beroerte

Elk jaar krijgen ongeveer 15 miljoen mensen een beroerte, met een sterftecijfer van rond de 30 procent. Nog eens een derde van deze mensen lijdt aan blijvende lichamelijke aandoeningen, die niet volledig door standaardtherapie kunnen worden gerehabiliteerd. Andere neurologische ziekten, zoals traumatisch hersenletsel, kunnen ook motorische stoornissen, hemiplegie of spasticiteit veroorzaken.

Een langdurige periode van mobiliteitsbeperking tast niet alleen de levenskwaliteit van de patiënt aan, maar kan ook ernstiger complicaties met zich meebrengen, zoals longontsteking, trombose, contracturen, pijn of afasie, en dan hebben we het nog niet eens over de psychologische stress. Standaard fysio- of ergotherapie helpen, maar vaak kunnen patiënten eenmaal in de chronische stadium na een beroerte niet (meer) revalideren. Deze patiënten kunnen dus jaren na de beroerte nooit meer een bevredigende controle over de hand of voet krijgen.

Dit is het moment waarop recoveriX zijn intrede doet en een hernieuwde kans op revalidatie biedt, ongeacht hoelang het geleden is sinds de beroerte of de leeftijd van de patiënten!

Maak een nieuwe start!

Het is nooit te laat voor revalidatie!

recoveriX is een innovatieve en unieke brein-computer interface technologie voor de revalidatie van patiënten met een beroerte en patiënten met andere neurologische gebreken. Het helpt de patiënt functies en motorische bewegingen van de bovenste en onderste ledematen terug te krijgen, variërend van afname van pijn, spasticiteit, tremor, tot verbeteringen van concentratie, motorische bewegingen, passieve gewrichtsbewegingen, gevoeligheid en lopen.

recoveriX vult de standaard fysio- en ergotherapie aan met de kans op een sneller en succesvoller herstel. Ook wanneer standaardtherapiën geen verdere verbetering meer opleveren, biedt recoveriX een tweede kans. Het kan gebruikt worden in de acute, sub-acute, of chronische toestand – zelfs 10, 20 of 30 jaar na de beroerte!

Zoek een behandelcentrum

Therapie Succes

recoveriX zorgt voor verdere verbeteringen

Patiënten melden dat de bovenste en onderste ledematen warmer aanvoelen en soms verbeteren zelfs het geheugen, de concentratie en de spraakfuncties. Deze positieve effecten kunnen verklaard worden door de activering van beide hersenhelften door de recoveriX therapie.

  • 99.9% van de patiënten verbetert de spasticiteit in de vingers en de pols
  • 99.9% van de patiënten verbetert de dagelijkse activiteiten
  • 99% van de patiënten verbeteren hun grove motorische functies
  • 99% van de patiënten verbetert hun mentale prestaties
  • 95% van de patiënten verbetert hun fijne motoriek
  • 95% van de patiënten verbetert hun concentratie
  • 0% bijwerkingen

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

recoveriX gemakkelijk uitgelegd

Hoe recoveriX werkt

recoveriX is het eerste revalidatiesysteem voor patiënten met een beroerte dat mentale activiteiten koppelt aan motorische functies. Een neurologische aandoening remt misschien het vermogen om handen, armen of voeten te bewegen, maar misschien niet het vermogen om zich de beweging voor te stellen!

recoveriX is een fusie van 3 therapieën in 1

recoveriX is een unieke combinatie van 3 therapieën

Een neurologische aandoening remt misschien uw vermogen om te bewegen, maar misschien niet uw vermogen om zich beweging voor te stellen! Beeldt u zich een hand- of een voetbeweging in – de verbeelding veroorzaakt bijna dezelfde activiteit in de hersenen als een echte hand- of voetbeweging.

Dit is precies wat recoveriX gebruikt voor uw therapie! Met drie verschillende soorten neurofeedback verbetert recoveriX uw kansen op een succesvolle therapie.

Gedachte beweging

Stel u een handbeweging voor. recoveriX meet en analyseert uw hersensignalen (EEG) en bepaalt of u zich de beweging correct voorstelt. Zodra recoveriX uw idee van beweging herkent, wordt dit op het computerscherm gesimuleerd en door spierstimulatie op de aangedane hand gerealiseerd.

Therapie successen

De verantwoordelijke hersengebieden worden geactiveerd door de motorische activiteit, wat de hersenplasticiteit kan bevorderen. In tegenstelling tot de conventionele fysiotherapie garandeert BCI dat werkelijke bewegingen alleen plaatsvinden wanneer mensen zich de overeenkomstige beweging voorstellen.

De gelijktijdige activering van relevante corticale gebieden en perifere neuronen bevordert het Hebbisch leren.

Visuele feedback

De simulatie op het scherm maakt je ingebeelde beweging zichtbaar. De patiënt zit voor een scherm en ziet de handen of benen van een avatar beeld. Dit geeft de patiënt het gevoel dat hij/zij hun eigen bewegingen voor een spiegel zien. Wanneer recoveriX uw mentale idee van beweging herkent (b.v. een beweging van de rechterhand), beweegt de avatar ook de rechterhand.

Therapie successen

Deze real-time feedback is zeer gemakkelijk te begrijpen. Wanneer een patiënt zich een beweging voorstelt, voert de avatar de beweging uit.

De visuele feedback komt heel dicht bij het principe van de spiegeltherapie. Het kan de activering van spiegelneuronen vergemakkelijken.

Spierstimulatie

Voor deze stimulatie worden twee elektroden geplaatst op de dorsiflexoren van de onderarmen of op de benen. Wanneer recoveriX een correct idee van beweging detecteert, worden de spieren in real time elektrisch gestimuleerd, wat resulteert in een echte handbeweging. Op deze manier leren de hersenen nieuwe manieren te vinden om een beweging mogelijk te maken.

Therapie successen

De patiënt krijgt duidelijke, gebruiksvriendelijke feedback door actieve beweging. Stel je een beweging voor en je kunt zien hoe je lichaam dienovereenkomstig beweegt.

De patiënt is gemotiveerd omdat de recoveriX therapie de patiënt voortdurend herinnert aan het gewenste doel: weer of beter kunnen bewegen.

herstelproces

recoveriX in het herstelproces na een beroerte

Acuut stadium

Revalidatie is de sleutel in de eerste paar maanden en bepaalt het succes van het herstelproces. De patiënten hebben baat bij meer dan één soort therapie, en daarom moet recoveriX in deze fase geïntegreerd worden.

Sub-acute stadium

recoveriX kan in klinische of poliklinische revalidatie-inrichtingen gebruikt worden en is een perfecte aanvulling op fysische of ergotherapie. Revalidatiedoelen kunnen zijn het vasthouden van een glas of fietsen om aan hen te werken.

Chronisch stadium

Onze studie heeft aangetoond dat patiënten zelfs 10, 20 of 30 jaar na een beroerte beter kunnen blijven worden met de recoveriX therapie. Herstel stopt pas als u stopt met consequent oefenen.

Wetenschappelijk Bewijs

De klinische doeltreffendheid werd aangetoond in een groepsstudie met 52 patiënten die zeer significant verbeterden in motorische functies en spasticiteit.

De recoveriX beroerte-revalidatie begint waar de schade is ontstaan: in de hersenen. De feedback-lus van het zich voorstellen tot het uitvoeren van de beweging is een zeer vernieuwende manier om de hersencellen weer met elkaar te verbinden. Ik zie dit succes ook bij veel van onze patiënten.

 

Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim von Oertzen
Neuroloog bij recoveriX Linz

Tijd is brein

Vroeg herstel na een beroerte

Wanneer patiënten een beroerte of ander neurologisch letsel oplopen, worden zij in het ziekenhuis opgenomen. In deze acute fase zijn tijd hersenen. Dat betekent dat revalidatie het meest relevant is en bepalend voor het welslagen van het meestal langdurige herstelproces. recoveriX is gemakkelijk te gebruiken en mobiel, en kan al bij gehospitaliseerde patiënten aan het bed gebruikt worden.

recoveriX is een nieuwe kans!

Herstel na ontslag

Patiënten ondervinden vaak een vertraging in de vooruitgang van hun hersenherstel of hebben gewoon geen verschillende soorten therapieën om hun motorische functies te verbeteren. Dit is waar recoveriX een nieuwe kans biedt! Met recoveriX kunnen patiënten vooruitgang blijven boeken, omdat het de standaard fysiotherapie aanvult, zelfs tientallen jaren na de beroerte.

Nu beginnen

Maak een nieuwe start!

U kunt vooruitgang blijven boeken door op eigen houtje door te gaan met de therapie-activiteiten. Onze recoveriX studie heeft aangetoond dat het herstel pas stopt als u stopt. Zoek recoveriX therapie in uw land en plan uw eerste ontmoeting.

recoveriX therapie in de buurt

De therapie van recoveriX is briljant, omdat zij de conventionele therapeutische procedure van diagnose, therapie en her-diagnose automatisch maakt. De reactie van het recoveriX systeem is altijd gebaseerd op de concentratieprestaties van de patiënt en maakt neuraal leren mogelijk door precieze biofeedback. Dit is heel slim en gemakkelijk te gebruiken voor de therapeut.

Gerlinde Percht
Fysiotherapeut & bedrijfseigenaar van recoveriX Schladming, Graz & Wenen

Ervaringen van patiënten

Getuigenissen

Alfred Mühlbacher kreeg een beroerte 50 maanden voordat hij in de recoveriX Gym Schiedlberg met de beroerte-therapie begon! Hij was verlamd aan de linkerkant van zijn lichaam! Bekijk dit interview om te zien welke verbeteringen hij in zijn dagelijks leven heeft aangebracht!

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Alois Gruber heeft een beroerte gehad, daarna leed hij aan een linkszijdige hemiplegie. Toen wij het interview deden, was de heer Gruber net bezig met zijn hersteltherapie, met nog 10 sessies voor de boeg. In het interview legt mevrouw Gruber uit welke verbeteringen hij al gerealiseerd heeft, zoals een betere slaap, of lopen zonder stok.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

De rechterzijde van de heer Tsohohey is dwingend verlamd – hij kon niets meer voelen na zijn beroerte twee jaar geleden. Maar na hersteliXe therapie is zijn gevoeligheid teruggekomen. Hij voelt zijn arm weer. Wanneer hij zich op zijn rechterarm concentreert, kan hij iets voelen. En hij kan zelfs zijn spieren weer onder controle houden.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Mevrouw Rebernik kreeg een hersenbloeding. Na haar operatie kon zij haar linkerkant niet meer voelen. Toen besefte zij dat zij een beroerte had gehad. Het is al 25 jaar geleden, maar Mevr. Rebernik probeert nog steeds te herstellen. Dankzij recoveriX zijn haar motorische functies zo sterk verbeterd dat zij weer in staat is het huishouden te doen, en ook haar gevoeligheid is teruggekomen. Deze video toont het recoveriX succesverhaal van Anita Rebernik.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Na haar beroerte in 2016 kon mevrouw Brandstätter de rechterkant van haar lichaam nog maar in beperkte mate bewegen. Op dat ogenblik kon zij haar beroep als kapster niet uitoefenen wegens de lichamelijke beperkingen aan haar hand. Na ongeveer 50 sessies recoveriX training slaagde zij erin haar mobiliteit te verbeteren en kon toen een schaar en een haardroger in haar hand houden en haar beroep als kapster weer opnemen.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Bernhard Fösleitner heeft 18 maanden geleden een beroerte gehad. Hij zat een jaar lang in een rolstoel. Hij heeft veel plezier beleefd aan de recoveriX-therapie, want zijn reactievermogen en gevoeligheid zijn verbeterd. Hij kan zijn arm en schouder weer voelen.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

De rechterzijde van de heer Zimmermanns was sinds 1999 verlamd. Vóór de recoveriX therapie was zijn toestand veel slechter. Nu kan hij zijn arm weer echt hoog bewegen. Zijn vingers zijn minder gespannen en soepeler dan vroeger en hij kan zelfs zijn vuist openmaken. Hij kan de maaimachine weer vasthouden.

Gaby heeft 30 jaar geleden een beroerte gehad. Zij was zo blij toen zij over de recoveriX-therapie hoorde. Dit was gewoon een nieuwe kans om aan haar gehandicapte hand te werken. Tijdens de recoveriX-therapie leerde zij vork en mes weer te gebruiken om te eten, en nog veel meer.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Dhr. Hufnagl had een beroerte meer dan een jaar geleden, toen hij voor het eerst recoveriX therapie kreeg. Hij is één van de eerste patiënten die recoveriX therapie voor zijn voet kreeg. In dit interview vertelt hij ons over zijn verbazingwekkende vooruitgang, hoe de recoveriX therapie hem tot nu toe is bevallen en over zijn doelen.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Herbert Rofner heeft de 10.000ste recoveriX therapie sessie gekregen in de recoveriX Gym Schiedlberg! Hij heeft ongeveer 2 jaar geleden een beroerte gehad en heeft recoveriX-therapie gehad voor zijn arm en zijn voet!

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Mevrouw Miglbauer kreeg 2 jaar geleden een beroerte. Toen zij in de recoveriX Gym Schiedlberg kwam, schreef zij zich in voor recoveriX therapie, waar zij veel motorische verbeteringen kreeg. Zij kan haar arm beter strekken en bewegen dan vroeger.

Johann Lichtenberger heeft 2 jaar geleden een beroerte gehad, zijn rechtervoet was het meest aangetast, en dat was de reden waarom hij met de recoveriX therapie in Schiedlberg begonnen is. In deze video vertelt hij u over zijn ervaringen met onze recoveriX beroerte therapie en hoe hij zijn mobiliteit verbeterd heeft!

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

De heer Haslhofer kreeg in 2016 een beroerte. Toen hij over de recoveriX therapie hoorde, heeft hij onmiddellijk gebeld en zijn afspraken gemaakt. Zijn rechterzijde was verlamd. Na de recoveriX therapie verbeterden niet alleen zijn motorische functies van zijn rechterhand, maar ook die van zijn voet.

Josef Unterbuchschachner was een beroertepatiënt in de recoveriX Gym Schiedlberg in Oostenrijk. Hij begon met de recoveriX-therapie omdat zijn linkerarm aangetast was. Nu kan hij zijn linkerarm veel beter bewegen, hij kan zijn hand gebruiken om bestek vast te houden, wat hij zeer op prijs stelt.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Julia Haberfellner heeft 2 jaar geleden een beroerte gehad, haar rechterhand was ernstig aangetast. Onze recoveriX therapie heeft haar heel goed geholpen! In deze video vertelt ze over haar verbeteringen en haar ervaringen met onze recoveriX beroerte revalidatietherapie!

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

De heer Einböck heeft in 2015 een beroerte gehad. Na de beroerte had hij geen controle meer over zijn linkerarm. Tijdens de recoveriX-therapie merkte hij dat hij zijn motorische functies langzaam verbeterde. In dit interview vertelt hij ons zijn verhaal na de beroerte en zijn ervaringen met de recoveriX-therapie.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Klaus Brandstetter is een 53-jarige chronische patiënt die 11 maanden voor hij met de recoveriX motorische revalidatie in de recoveriX Schiedlberg, Oostenrijk, begon, een beroerte kreeg. Hij leefde met hemiplegie van zijn rechterzijde ten gevolge van een beroerte. In de eerste 17 recoveriXtrainingen was Klaus niet in staat om de 9-gaats Peg Test te doen. Maar plotseling en in de 18e recoveriXsessie was hij in staat de 9HPT uit te voeren. Het kostte hem slechts 7 recoveriX sessies, die 4 uur training zijn, om de snelheid te verbeteren: In zijn 18e sessie kostte 9HPT hem 10:22 minuten, in zijn 25e sessie kon hij 9HPT in 02:53 minuten uitvoeren. Zijn vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren is na recoveriX getest en over het geheel genomen verbeterd.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Speciale momenten vastgelegd

Highlights van de recoveriX-therapie

De therapie recoveriX is 5 jaar geleden in première gegaan in Schiedlberg (Oostenrijk), met handtherapie voor de eerste patiënt. Sindsdien heeft g.tec medical engineering een voettherapiemodus voor recoveriX ontwikkeld, die in alle recoveriX Gyms wereldwijd beschikbaar is.

Vandaag de dag hebben wij al meer dan 10.000 recoveriX therapiesessies in de wereld geteld en meer dan 100 patiënten die enorme verbeteringen hebben bereikt.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

recoveriX heeft mijn dagen weer de moeite van het leven waard gemaakt. Sinds de therapie zijn mijn motorische functies in mijn rechterhand sterk verbeterd. Ik leerde mijn hand weer te bewegen en te beheersen en ik kreeg zelfs mijn baan als kapster terug. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Mijn arm en mijn hand horen nu weer bij mijn lichaam.

Astrid Brandstaetter
Voormalig recoveriX-patiënt, Oostenrijk

Hoe kunnen wij de hersenen trainen om patiënten met een beroerte te helpen?

Frontiers for Young Minds biedt wetenschappelijke artikelen in een taal die voor een jonger publiek begrijpelijk is.

Daarom hebben wij onze recente recoveriX studie ingediend en in een gemakkelijke en meer begrijpelijke taal uitgelegd hoe recoveriX gebruikt kan worden voor mensen die een beroerte gehad hebben en problemen hebben met bewegen.

Lees het artikel