Tja Min Hie

Dr. Hie kreeg voor de derde keer een beroerte. Zijn linkerhersenhelft was aangetast. Hij leed aan een hemiplegie aan de rechterkant. Toen hij via de CVA-zelfhulpgroep hoorde van recoveriX-therapie, meldde hij zich direct aan voor recoveriX. Tijdens de therapie kreeg hij veel kracht.