Tja Min Hie

ד”ר היי לקה בשבץ מוחי בפעם השלישית. ההמיספרה השמאלית שלו נפגעה. הוא סבל מהמיפלגיה בצד ימין. כאשר שמע מטיפול recoveriX דרך קבוצת העזרה העצמית שבץ מוחי, הוא נרשם מיד ל- recoveriX. הוא צבר כוחות רבים במהלך הטיפול.