Tja Min Hie

คุณหมอฮีป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นครั้งที่สาม สมองซีกซ้ายของเขาได้รับผลกระทบ เขาป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกทางด้านขวา เมื่อเขาได้ยินเรื่องการบำบัดด้วย recoveriX ผ่านทางกลุ่มช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เขาก็สมัครเข้าร่วม recoveriX ทันที เขาได้รับความเข้มแข็งมากขึ้นระหว่างการบำบัด