Fes un nou començament

Neurorehabilitació per ictus i esclerosi múltiple

recoveriX ajuda el cervell a reconduir-se per tornar a aprendre les funcions motores perdudes.

Trobeu recoveriX al vostre país
MAXIMITZA LA TEVA INDEPENDÈNCIA

Millora de les capacitats funcionals

Si l’ictus, l’esclerosi múltiple o la lesió cerebral traumàtica afecten la capacitat de moure’s, no necessàriament es perd! Per aquest motiu, l’enginyeria mèdica g.tec va desenvolupar recoverX Neurotechnology, un enfocament rehabilitador únic basat en la tecnologia d’interfície cervell-ordinador que ajuda el cervell a reconduir-se.

Mentre dóna la tasca d’imaginar un moviment de mà o de peu, recoveriX proporciona retroalimentació en temps real mitjançant l’estimulació muscular i la simulació visual. Aquest procés indueix la neuroplasticitat dins del cervell per tornar a aprendre les funcions motores perdudes.

recoveriX per a l'esclerosi múltiple

FER UN NOU COMENÇAR

Mai és massa tard per a la rehabilitació!

recoveriX ajuda als pacients amb ictus o esclerosi múltiple a disminuir el dolor, l’espasticitat i el tremolor, cosa que condueix a millores addicionals de les funcions motores, la concentració, els moviments articulars passius, la sensibilitat, el control de la bufeta, la funció sexual, l’equilibri, la marxa i l’adormiment de la cara, el cos o les extremitats. És especialment sorprenent que els pacients se sentin menys fatigats i experimentin una disminució de la congelació del peu o la caiguda del peu.

recoveriX complementa la teràpia física i ocupacional amb l’oportunitat d’una recuperació més ràpida i més exitosa. Es pot utilitzar en estats aguts, subaguts o crònics, fins i tot 10, 20 o 30 anys després del diagnòstic d’EM o de l’ictus!

recoveriX per a l'ictus

La rehabilitació d’ictus recoveriX comença on es va produir el dany: al cervell. El bucle de retroalimentació des d’imaginar fins a executar el moviment és una manera molt innovadora de reconnectar les cèl·lules cerebrals. També veig aquest èxit amb molts dels nostres pacients.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim von Oertzen
Neurologist at recoveriX Linz

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

recoveriX s'explica fàcilment

La teràpia recoveriX és brillant perquè fa que el procediment terapèutic convencional de diagnòstic, teràpia i re-diagnòstic sigui automàtic. La resposta del sistema recoveriX sempre es basa en el rendiment de concentració del pacient i permet l’aprenentatge neuronal mitjançant una biofeedback precisa. Això és molt intel·ligent i fàcil d’utilitzar per al terapeuta.

Gerlinde Percht
Physiotherapist & Business Owner of recoveriX Schladming, Graz & Vienna

recoveriX és una fusió de 3 teràpies en 1

recoveriX és una combinació única de 3 teràpies

Un trastorn neurològic pot inhibir la vostra capacitat de moviment, però potser no la vostra capacitat d’imaginar moviment! Imagineu un moviment de mà o de peu: la imaginació desencadena gairebé la mateixa activitat al cervell que un moviment real de mà o peu. Això és exactament el que recoveriX utilitza per a la vostra teràpia! Amb tres tipus diferents de neurofeedback, recoveriX millora les possibilitats d’una teràpia reeixida.

Imatges del motor (MI)

Imagineu un moviment de mà o de peu. recoveriX mesura i analitza les ones cerebrals, que reflecteixen les imatges motores i determina si les imatges motores eren correctes.

Un cop reconeguda la imatge motora, s’activarà la realitat virtual i l’estimulació elèctrica funcional.

Els impactes positius

Les àrees responsables del cervell són activades per la imatge motora, que pot facilitar la plasticitat cerebral. A diferència de la fisioteràpia convencional, el BCI garanteix que els moviments reals només es produeixen quan la gent imagina el corresponent
moviment.

L’activació simultània d’àrees corticals i neurones perifèriques rellevants fomenta l’aprenentatge de Hebbian.

Realitat virtual (VR)

La simulació a la pantalla fa que les imatges motores siguin visibles. Els pacients s’asseuen davant d’una pantalla, on veuen les mans i els peus d’un avatar. Això dóna als pacients la sensació de veure els seus propis moviments davant d’un mirall.

Si el recoveriX reconeix imatges motrius del moviment (com ara un moviment de la mà dreta), l’avatar mou la mà dreta.

Els impactes positius

Aquest comentari en temps real és molt fàcil d’entendre. Si un pacient imagina un moviment, llavors l’avatar realitza el moviment.

L’experiència és semblant a veure’t en un mirall. Pot facilitar l’activació de la neurona mirall.

Estimulació elèctrica (FES)

Per a aquesta estimulació, es col·loquen dos elèctrodes (per exemple) als dorsiflexors del canell o a la cama. Si el sistema reconeix una imatge motriu correcta, els músculs s’estimulan elèctricament, provocant un moviment real.

Això us hauria d’ajudar a tornar a aprendre com iniciar el moviment i així tornar a fer possible el moviment.

Els impactes positius

El pacient rep un feedback clar i fàcil d’utilitzar mitjançant el moviment actiu. Imagineu-vos un moviment i podreu veure que el vostre cos es mou en conseqüència.

El pacient està motivat perquè l’experiència li recorda repetidament l’objectiu desitjat: poder tornar a moure’s.

recoveriX va fer que els meus dies valguessin la pena tornar a viure. Des de la teràpia, les meves funcions motrius a la mà dreta han millorat molt. Vaig tornar a aprendre a moure’m i controlar la mà i fins i tot vaig recuperar la feina de perruquer. Mai m’he imaginat que això podria ser possible. El meu braç i la meva mà pertanyen ara de nou al meu cos.

Astrid Brandstaetter
Antiguo paciente de recoveriX, Austria