Izboljšanje motoričnih funkcij 24 let po kapi

Intervju Pacientov napredek

Anita Rebernik je pred 24 leti, ko je bila stara 27 let, doživela možgansko kap. Možganska kap je prizadela levo stran. Preberite intervju s Christophom Gugerjem, ki pojasnjuje pacientkine izboljšave in pomen visoke natančnosti pri terapiji recoveriX.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Kako je potekala terapija recoveriX?

Christoph Guger: »Gospa Rebernik je opravila običajnih 25 terapij recoveriX, od katerih je vsaka trajala 40 minut. Na prvi terapiji je dosegla približno 85-odstotno natančnost klasifikacije, kar kaže, da je bila motivirana in da je nalogo opravljala pravilno. Njena skupna povprečna natančnost je bila 92,2 % za vseh 25 terapij. To je zelo pomemben rezultat, saj iz naše skupinske študije vemo, da se bolniki, ki imajo natančnost nad 80 %, v povprečju izboljšajo za 8 točk v Fugl-Meyerjevi oceni. Poleg tega se je izboljšala pasivna gibljivost sklepov, zaradi terapije je imela manj bolečin in več občutka.«

Accuracy Rebernik recoverix.com

Ali poleg desinhronizacije, povezane z dogodki, opazujete tudi druge parametre EEG?

Christoph Guger: »Pred terapijo recoveriX in po njej uporabljamo tudi naš sistem za ocenjevanje možganov mindBEAGLE. MindBEAGLE je sistem možgansko-računalniškega vmesnika, ki omogoča ocenjevanje možganskih funkcij. Izvajamo poskuse s slušnim P300 (AEP), vibro-taktilnim P300 (VTP) in motoričnim slikanjem (MI).

P300 je označevalec EEG za pozornost, za vsak test pa potrebujemo od 2,5 minuti do 8 minut časa. Uporabljamo tudi natančnost klasifikacije BCI kot parameter, ki kaže, kako dobro lahko bolnik opravi nalogo. V njenem primeru je slušna paradigma P300 dosegla 100 %, kar kaže, da je pacientka pozorna in lahko razlikuje nizke od visokih tonov. Tudi ocena vibro-taktilnega P300 (VTP) je pokazala 100-odstotno natančnost, kar kaže, da so se bolnikovi možgani sposobni pravilno osredotočiti na dražljaje desne ali leve roke.
Ocena mindBEAGLE pri gospe Rebernik kaže izboljšanje vibrotaktilnega P300 za stimulacijo leve in desne roke po terapiji recoveriX.«

Ocena možganov mindBEAGLE AEP VTP2 Leva roka VTP2 Desna roka
1. Testiranje pred terapijo 100 95 70
2. Testiranje pred terapijo 100 100 100
1. Po terapiji 100 100 75
2. Po terapiji 100 100 80
3. Po terapiji 100 100 100

Kakšen je bil končni rezultat za gospo Rebernik?

Christoph Guger: »Rebernikova je izboljšala svoj skupni rezultat na Fugl-Meyerjevi lestvici za 11 točk na skupno 50 točk. Funkcija zgornjih okončin se je izboljšala s 7 točk na 26 točk. Funkcija zapestja je ostala nespremenjena, funkcija rok se je izboljšala s 3 točke na 12, koordinacija in hitrost pa z 1 točke na 5. Funkcija spodnjih okončin po Fugl-Meyerjevi lestvici se je izboljšala s 3 točk na 29 točk. Poleg tega je pacientka izboljšala tudi svoj Bartheljev indeks na največ 100 točk in zmanjšala Fahnovo lestvico tremorja s 5 na 2 točki, kar je zelo dober rezultat. To ponovno kaže, da je zelo pomembno, da je natančnost nad 80 %. Gospa Rebernik je celo izboljšala Fugl-Meyerjevo lestvico za 11 točk v samo približno 15 urah usposabljanja, in to 24 let po možganski kapi.«

Fugl Meyer Score 2 Rebernik recoverix.com