שיפור תפקוד מוטורי 24 שנים לאחר שבץ מוחי

הצלחת המטופל ראיונות

אניטה רברניק עברה שבץ מוחי לפני 24 שנים כשהייתה בת 27. השבץ השפיע כאן בצד שמאל. קרא את הראיון עם כריסטוף גוגר שמסביר את השיפורים של המטופל ואת החשיבות של דיוק גבוה במהלך הטיפול בהחלמה.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

כיצד נעשה הטיפול ב-recoveriX?

כריסטוף גוגר: גברת רברניק עשתה את 25 המפגשים הרגילים של recoveriX שכל אחד מהם נמשך 40 דקות אימון. היא הגיעה בפגישה הראשונה לכ-85% דיוק סיווג מה שמראה שהיא בעלת מוטיבציה ועשתה את המשימה בצורה נכונה. הדיוק הממוצע הגדול שלה היה 92.2% עבור כל 25 הפגישות. זוהי תוצאה חשובה מאוד מכיוון שאנו יודעים מהמחקר הקבוצתי שלנו שמטופלים בעלי דיוק מעל 80% משתפרים בממוצע ב-8 נקודות בציון פוגל-מאייר. בנוסף, תנועת מפרקים פסיבית השתפרה, היא סבלה פחות כאב ויותר תחושה בגלל הטיפול.

Accuracy Rebernik recoverix.com

האם אתה מסתכל גם על פרמטרים אחרים של EEG מלבד דה-סינכרון הקשור לאירועים?

כריסטוף גוגר: אנחנו גם משתמשים במערכת הערכת המוח mindBEAGLE שלנו לפני ואחרי טיפול recoveriX. ה-mindBEAGLE היא מערכת ממשק מוח-מחשב המאפשרת להעריך את תפקודי המוח. אנו מפעילים ניסויים P300 שמיעתיים (AEP), P300 עם מישוש ויברו (VTP) ודמיון מוטורי (MI).

ה-P300 הוא סמן EEG לתשומת לב וכל בדיקה צריכה בין 2.5 דקות ל-8 דקות זמן. אנו משתמשים גם בדיוק הסיווג של BCI כפרמטר של כמה טוב מטופל יכול לבצע את המשימה. במקרה שלה פרדיגמת ה-P300 השמיעתית הגיעה ל-100% מה שמראה שלמטופל יש תשומת לב והוא יכול להבחין בין צלילים נמוכים לבין צלילים גבוהים. הערכת ה-Vibro-Tactile P300 (VTP) הראתה גם דיוק של 100% אשר מראה כי מוחו של המטופל מסוגל להתרכז בגירויים של יד ימין או שמאל בצורה נכונה.
הערכת mindBEAGLE עם גברת רברניק מראה שיפור ב-Vibro-tactile P300 עבור גירוי יד שמאל וימין לאחר טיפול recoveriX.

הערכת מוח של mindBEAGLE AEP VTP2 יד שמאל VTP2 יד ימין
1. בדיקה מוקדמת 100 95 70
2. בדיקה מוקדמת 100 100 100
1. לאחר בדיקה 100 100 75
2. לאחר בדיקה 100 100 80
3. לאחר בדיקה 100 100 100

איך הייתה התוצאה הסופית עבור גברת רברניק?

כריסטוף גוגר: גברת רברניק שיפרה את סולם פוגל-מאייר הכולל שלה ב-11 נקודות ל-50 בסך הכל. תפקוד הגפיים העליונות השתפר ב-7 נקודות ל-26. תפקוד שורש כף היד נשאר קבוע, תפקוד היד השתפר ב-3 נקודות ל-12 והקואורדינציה והמהירות השתפרו ב-1 נקודה ל-5. ציון הגפה התחתונה Fugl-Mayer השתפר ב-3 נקודות ל-29. שהמטופלת שיפרה גם את מדד ה-Barthel שלה למקסימום של 100 נקודות והפחיתה את סולם ה-Fahn Tremor מ-5 ל-2 שזו תוצאה יפה מאוד. זה מראה שוב שחשוב מאוד להגיע לדיוק מעל 80%. הגברת רברניק אף שיפרה את סולם פוגל-מאייר ב-11 נקודות תוך כ-15 שעות בלבד של אימון וזה הושג 24 שנים לאחר השבץ.

Fugl Meyer Score 2 Rebernik recoverix.com