Alois Gruber

Alois Gruber je doživio moždani udar, nakon čega je pretrpio lijevostranu hemiplegiju. Kad smo radili intervju, gospodin Gruber je bio upravo usred svoje recoveriX terapije, pred njim je bilo 10 sesija. U intervjuu gospođa Gruber objašnjava koja je poboljšanja već ostvario, poput boljeg sna ili hodanja bez štapa.