Alois Gruber

Alois Gruber เป็นโรคหลอดเลือดสมอง หลังจากนั้นเขาก็มีอาการอัมพาตซีกซ้าย เมื่อเราสัมภาษณ์ คุณกรูเบอร์อยู่ในระหว่างการบำบัดด้วย recoveriX โดยมีอีก 10 ครั้งข้างหน้า ในการสัมภาษณ์ Mrs. Gruber อธิบายถึงการปรับปรุงที่เขารับรู้แล้ว เช่น การนอนหลับที่ดีขึ้น หรือการเดินโดยไม่ใช้ไม้เท้า