Politika privatnosti

Uvod i pregled

Napisali smo ovu izjavu o privatnosti (verzija 07.12.2021-111895461) kako bismo vam objasnili, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i primjenjivim nacionalnim zakonima, koje osobne podatke (skraćeno podatke) kako voditelj obrade – i izvršitelji obrade (npr. pružatelji) koje mi naručimo – obrađuju, obrađuju u budućnosti i koje zakonske mogućnosti imate. Korištene izraze treba shvatiti kao rodno neutralne.
Ukratko, pružamo vam sveobuhvatne informacije o podacima koje obrađujemo o vama.

Izjave o privatnosti obično zvuče vrlo tehnički i koriste pravnu terminologiju. Ova izjava o privatnosti, s druge strane, ima za cilj opisati najvažnije stvari za vas što je moguće jednostavnije i transparentnije. U onoj mjeri u kojoj je to pogodno za transparentnost, tehnički pojmovi objašnjeni su na način prikladan za čitatelje, navedene su poveznice na dodatne informacije i korištene su grafike . Ovim vas jasnim i jednostavnim jezikom obavještavamo da osobne podatke obrađujemo u okviru svog poslovanja samo ako za to postoji odgovarajuća zakonska osnova. To svakako nije moguće davanjem što jezgrovitijih, nejasnijih i legalističkih objašnjenja, što je česta praksa na internetu kada je u pitanju zaštita podataka. Nadam se da će vam sljedeća objašnjenja biti zanimljiva i informativna, a možda postoji jedna ili dvije informacije koje još niste znali.
Ako i dalje imate pitanja, zamolili bismo vas da se obratite odgovornoj strani navedenoj u nastavku ili u impresumu, da slijedite navedene poveznice i pogledate dodatne informacije na stranicama trećih strana. Naše podatke za kontakt također možete pronaći u impresumu.

Opseg

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na sve osobne podatke koje obrađujemo u tvrtki i na sve osobne podatke koje obrađuju tvrtke koje smo mi naručili (obrađivači narudžbi). Pod osobnim podacima podrazumijevamo informacije u smislu čl. 4 br. 1 DSGVO, kao što je ime osobe, adresa e-pošte i poštanska adresa. Obrada osobnih podataka osigurava da možemo nuditi i fakturirati naše usluge i proizvode, bilo online ili offline. Opseg ove politike privatnosti uključuje:

 • sve online prisutnosti (web stranice, online trgovine) kojima upravljamo
 • Istupi na društvenim mrežama i komunikacija e-poštom
 • mobilne aplikacije za pametne telefone i druge uređaje

Ukratko, izjava o zaštiti podataka odnosi se na sva područja u kojima se osobni podaci obrađuju na strukturiran način unutar tvrtke putem gore navedenih kanala. Ako s vama stupimo u pravne odnose izvan ovih kanala, po potrebi ćemo vas posebno obavijestiti.

Pravna osnova

U sljedećoj izjavi o privatnosti dajemo vam transparentne informacije o pravnim načelima i propisima, odnosno pravnim osnovama Opće uredbe o zaštiti podataka, koji nam omogućuju obradu osobnih podataka.
Što se tiče zakona EU-a, pozivamo se na UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. Ovu Opću uredbu EU-a o zaštiti podataka možete, naravno, pročitati online na EUR-Lexu, pristup pravu EU, na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vaše podatke obrađujemo samo ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Privola (članak 6. stavak 1. lit. a DSGVO): Dali ste nam privolu za obradu podataka za određenu svrhu. Primjer bi bila pohrana vaših podataka u obrascu za kontakt.
 2. Ugovor (članak 6. stavak 1. točka (b) DSGVO-a): Kako bismo ispunili ugovorne ili predugovorne obveze s vama, obrađujemo vaše podatke. Na primjer, ako s vama sklopimo kupoprodajni ugovor, potrebni su nam osobni podaci unaprijed.
 3. Pravna obveza (članak 6. stavak 1. točka (c) DSGVO-a): Ako podliježemo zakonskoj obvezi, obrađujemo vaše podatke. Na primjer, zakonski smo obvezni čuvati račune u računovodstvene svrhe. Oni obično sadrže osobne podatke.
 4. Legitimni interesi (članak 6(1)(f) DSGVO): U slučaju legitimnih interesa koji ne ograničavaju vaša temeljna prava, zadržavamo pravo obrade osobnih podataka. Na primjer, moramo obraditi određene podatke kako bismo upravljali našim web mjestom na siguran i ekonomski učinkovit način. Ova obrada je stoga legitiman interes.

Daljnji uvjeti poput obavljanja snimanja u javnom interesu i obnašanja službene ovlasti kao i zaštite vitalnih interesa kod nas se u pravilu ne pojavljuju. Ako bi takva pravna osnova bila relevantna, bit će naznačena na odgovarajućem mjestu.

Osim Uredbe EU-a, primjenjuju se i nacionalni zakoni:

 • U Austriji je to Savezni zakon o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka ( Zakon o zaštiti podataka ) ili skraćeno DSG .
 • U Njemačkoj se primjenjuje Savezni zakon o zaštiti podataka ili skraćeno BDSG .

Ako se primjenjuju drugi regionalni ili nacionalni zakoni, obavijestit ćemo vas o njima u sljedećim odjeljcima.

Kontakt podaci odgovorne osobe

Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, kontakt podatke odgovorne osobe ili ureda pronaći ćete u nastavku:
g.tec Medical Engineering GmbHSarah BreinbauerSierningstraße 14, 4521 Schiedlberg, Austrija

Ovlašteni za zastupanje: Christoph Guger

E-mail: office@gtec.at

Telefon: +43 (0)7251 222 40

Impresum: gtec.at/imprint

Trajanje skladištenja

Činjenica da osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je prijeko potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda kod nas se primjenjuje kao opći kriterij. To znači da osobne podatke brišemo čim više ne postoji razlog za obradu podataka. U nekim smo slučajevima po zakonu dužni pohraniti određene podatke čak i nakon što je izvorna svrha prestala postojati, na primjer u računovodstvene svrhe.

Ukoliko želite da se Vaši podaci izbrišu ili opozovete svoju privolu za obradu podataka, podaci će biti izbrisani u najkraćem mogućem roku i ukoliko ne postoji obveza pohranjivanja istih.

Obavijestit ćemo vas o određenom trajanju dotične obrade podataka u nastavku, pod uvjetom da imamo dodatne informacije o tome.

Prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka

Prema članku 13. GDPR-a imate sljedeća prava kako biste osigurali poštenu i transparentnu obradu podataka:

 • Prema članku 15. GDPR-a, imate pravo znati obrađujemo li podatke o vama. Ako je to slučaj, imate pravo dobiti kopiju podataka i sljedeće informacije:
  • svrhu za koju vršimo obradu;
  • kategorije, odnosno vrste podataka koji se obrađuju;
  • tko prima te podatke i ako se podaci prenose u treće zemlje, kako se može zajamčiti sigurnost;
  • koliko će dugo podaci biti pohranjeni;
  • postojanje prava na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
  • da se možete žaliti nadzornom tijelu (veze na ta tijela nalaze se u nastavku);
  • podrijetlo podataka ako ih nismo prikupili od vas;
  • da li se vrši profiliranje, odnosno da li se automatski procjenjuju podaci kako bi se došlo do vašeg osobnog profila.
 • Imate pravo na ispravak podataka prema članku 16. GDPR-a, što znači da moramo ispraviti podatke ako pronađete pogreške.
 • Prema članku 17. GDPR-a imate pravo na brisanje („pravo na zaborav“), što konkretno znači da možete zatražiti brisanje svojih podataka.
 • Prema članku 18. GDPR-a imate pravo na ograničenje obrade, što znači da podatke smijemo samo pohraniti, ali ih ne smijemo dalje koristiti.
 • Prema članku 19. GDPR-a imate pravo na prenosivost podataka, što znači da ćemo vam na zahtjev dati vaše podatke u zajedničkom formatu.
 • U skladu s člankom 21. GDPR-a, imate pravo na prigovor koji, nakon što se provede, uključuje promjenu obrade.
  • Ako se obrada Vaših podataka temelji na članku 6. st. 1 lit. e (javni interes, obnašanje službenih ovlasti) ili članka 6. st. 1 lit. f (legitimni interes), možete se usprotiviti obradi. Zatim ćemo što je prije moguće provjeriti možemo li zakonski udovoljiti ovom prigovoru.
  • Ako se podaci koriste za provođenje izravnog marketinga, možete se u bilo kojem trenutku usprotiviti ovoj vrsti obrade podataka. Nakon toga ne možemo koristiti vaše podatke za izravni marketing.
  • Ako se podaci koriste za profiliranje, u bilo kojem trenutku možete prigovoriti ovoj vrsti obrade podataka. Nakon toga ne možemo koristiti vaše podatke za profiliranje.
 • Prema članku 22. GDPR-a, možete imati pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (na primjer, profiliranje).

Ukratko, imate prava – nemojte se ustručavati kontaktirati s nama gore navedenu odgovornu stranu!

Ako smatrate da se obradom Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili da su Vam na bilo koji drugi način povrijeđena prava na zaštitu podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu. Za Austriju, to je tijelo za zaštitu podataka, čija se web stranica može pronaći na https://www.dsb.gv.at/ . U Njemačkoj za svaku saveznu državu postoji službenik za zaštitu podataka. Za više informacija možete se obratiti Saveznom povjereniku za zaštitu podataka i slobodu informacija (BfDI) . Za našu tvrtku odgovorno je sljedeće lokalno tijelo za zaštitu podataka:

 

Web hosting

Sažetak webhostinga 👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: profesionalni hosting web stranice i osiguranje njezina rada
📓 Obrađeni podaci: IP adresa, vrijeme posjete web stranici, korišteni preglednik i drugi podaci. Više pojedinosti možete pronaći u nastavku ili kod korištenog davatelja web hostinga.
📅 Period skladištenja: ovisno o dobavljaču, ali obično 2 tjedna
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit.f DSGVO (legitimni interesi)

Što je web hosting?

U današnje vrijeme, kada posjećujete web stranice, određene informacije – uključujući osobne podatke – automatski se stvaraju i pohranjuju, uključujući i na ovoj web stranici. Ove podatke treba obrađivati što je štedljivije moguće i samo uz opravdanje. Pod web stranicom, inače, podrazumijevamo cjelinu svih web stranica na domeni, dakle sve od početne (homepage) do zadnje podstranice (kao što je ova). Pod domenom mislimo, na primjer, na example.de ili sampleexample.com.

Ako želite vidjeti web stranicu na zaslonu, za to koristite program koji se zove web preglednik. Vjerojatno poznajete neke web preglednike po imenu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Ovaj web preglednik treba se povezati s drugim računalom na kojem je pohranjen kod web stranice: web poslužiteljem. Pokretanje web poslužitelja je kompliciran i skup zadatak, zbog čega to obično rade profesionalni pružatelji usluga, pružatelji usluga. Oni nude web hosting i tako osiguravaju pouzdanu pohranu podataka web stranice bez grešaka.

Kada se preglednik na vašem računalu (stolno računalo, prijenosno računalo, pametni telefon) poveže i tijekom prijenosa podataka na i s web poslužitelja, osobni podaci mogu se obrađivati. S jedne strane, vaše računalo pohranjuje podatke, a s druge strane, web poslužitelj također treba neko vrijeme pohranjivati podatke kako bi osigurao pravilan rad.

Zašto obrađujemo osobne podatke?

Svrhe obrade podataka su:

 1. Profesionalno hosting web stranice i osiguranje rada
 2. Za održavanje operativne i IT sigurnosti
 3. Anonimna procjena ponašanja pristupa za poboljšanje naše ponude i, ako je potrebno, za kazneni progon ili gonjenje potraživanja

Koji se podaci obrađuju?

Čak i dok upravo sada posjećujete našu web stranicu, naš web poslužitelj, koji je računalo na kojem je ova web stranica pohranjena, obično automatski pohranjuje podatke kao što su

 • potpunu internetsku adresu (URL) web stranice kojoj se pristupa (npr. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111895461)
 • Preglednik i verzija preglednika (npr. Chrome 87)
 • Operativni sustav koji se koristi (npr. Windows 10)
 • Adresa (URL) prethodno posjećene stranice (URL preporuke) (npr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • Naziv glavnog računala i IP adresa uređaja s kojeg se pristupa (npr. COMPUTERNAME i 194.23.43.121)
 • Datum i vrijeme
 • U datotekama, takozvanim log datotekama web poslužitelja

Koliko dugo se podaci pohranjuju?

U pravilu se gore navedeni podaci čuvaju dva tjedna, a zatim se automatski brišu. Ne dijelimo te podatke, ali ne možemo isključiti mogućnost da te podatke mogu vidjeti vlasti u slučaju nezakonitog ponašanja.

Ukratko, vaš posjet bilježi naš provider (tvrtka koja vodi našu web stranicu na posebnim računalima (serverima)), ali ne dijelimo vaše podatke bez pristanka!

Pravna osnova

Zakonitost obrade osobnih podataka u kontekstu web hostinga proizlazi iz čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (zaštita legitimnih interesa), jer je korištenje profesionalnog hostinga kod pružatelja potrebno kako bi se tvrtka predstavila na internetu na siguran i korisniku jednostavan način te kako bi se mogli suzbiti napadi i potraživanja iz iste ako je potrebno.

Između nas i hosting providera najčešće postoji ugovor o naručenoj obradi prema čl. 28 f. DSGVO, koji osigurava usklađenost sa zaštitom podataka i jamči sigurnost podataka.

DomainFactory Politika privatnosti

Za našu web stranicu koristimo DomainFactory, pružatelja web hostinga između ostalih. Pružatelj usluge je njemačka tvrtka domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Njemačka. Više o podacima koji se obrađuju korištenjem DomainFactory možete saznati u politici privatnosti na https://www.df.eu/de/datenschutz/ .

Sustavi za izradu web stranica

Sažetak pravila o privatnosti sustava sastavnih blokova web stranica

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su informacije o tehničkoj upotrebi kao što su aktivnost preglednika, aktivnost toka klikova, toplinske karte sesija, kao i podaci za kontakt, IP adresa ili vaša geografska lokacija. Više detalja možete pronaći u nastavku u ovoj politici privatnosti i politici privatnosti pružatelja usluga.
📅 Trajanje pohrane: Ovisno o pružatelju usluga
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Zakoniti interesi), čl. 6. st. 1 lit. DSGVO (pristanak)

Što su sustavi za izradu web stranica?

Za našu web stranicu koristimo sustav građevnih blokova web stranice. Building block sustavi su posebni oblici sustava za upravljanje sadržajem (CMS). Sa sustavom građevnih blokova, vlasnici web stranica mogu izraditi web stranicu vrlo jednostavno i bez znanja programiranja. U mnogim slučajevima web domaćini također nude sustave građevnih blokova. Korištenjem modularnog sustava mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati i Vaši osobni podaci. U ovom tekstu o zaštiti podataka pružamo vam opće informacije o obradi podataka modularnim sustavima. Detaljnije informacije možete pronaći u izjavama pružatelja o zaštiti podataka.

Zašto koristimo sustave za izradu web stranica za naše web stranice?

Najveća prednost modularnog sustava je jednostavnost korištenja. Želimo vam pružiti jasnu, jednostavnu i konciznu web stranicu kojom možemo sami lako upravljati i održavati je – bez vanjske podrške. U međuvremenu, modularni sustav nudi mnoge korisne funkcije koje možemo koristiti čak i bez znanja programiranja. To nam omogućuje da dizajniramo svoju web prisutnost prema našim željama i da vam ponudimo informativan i ugodan boravak na našoj web stranici.

Koje podatke pohranjuje modularni sustav?

Koji se točno podaci pohranjuju ovisi, naravno, o korištenom sustavu za izradu web stranica. Svaki pružatelj obrađuje i prikuplja različite podatke posjetitelja web stranice. Ali u pravilu se prikupljaju tehnički podaci o korištenju kao što su operativni sustav, preglednik, razlučivost zaslona, postavke jezika i tipkovnice, pružatelj usluga hostinga i datum posjeta vašoj web stranici. Nadalje, podaci o praćenju (npr. aktivnost preglednika, aktivnost toka klikova, toplinske karte sesija itd.) također se mogu obrađivati. Osim toga, osobni podaci također se mogu prikupljati i pohranjivati. To su uglavnom podaci za kontakt kao što su e-mail adresa, telefonski broj (ako ste ga naveli), IP adresa i podaci o zemljopisnom položaju. Možete saznati koji su točno podaci pohranjeni u politici privatnosti pružatelja usluga.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Obavijestit ćemo vas o trajanju obrade podataka u nastavku u vezi s korištenim sustavom kompleta za izradu web stranice, pod uvjetom da imamo dodatne informacije o tome. Detaljne informacije o tome pronaći ćete u politici privatnosti pružatelja usluga. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Može se dogoditi da pružatelj pohranjuje vaše podatke prema vlastitim specifikacijama, nad kojima mi nemamo kontrolu.

Pravo na prigovor

Uvijek imate pravo na informaciju, ispravak i brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, također se u bilo kojem trenutku možete obratiti osobi odgovornoj za sustav izrade web stranice koji se koristi. Podatke za kontakt možete pronaći ili u našim pravilima o privatnosti ili na web stranici relevantnog pružatelja usluga.

Možete izbrisati, deaktivirati ili upravljati kolačićima koje davatelji usluga koriste za svoje funkcije u vašem pregledniku. Ovisno o pregledniku koji koristite, ovo funkcionira na različite načine. Međutim, imajte na umu da sve funkcije tada možda više neće raditi kao inače.

Pravna osnova

Imamo legitiman interes za korištenje sustava kompleta za izradu web stranica kako bismo optimizirali našu online uslugu i kako bismo je predstavili učinkovito i vama na jednostavan način. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi). Unatoč tome, mi koristimo samo građevinski komplet ako ste dali svoj pristanak.

Ukoliko obrada podataka nije prijeko potrebna za rad web stranice, podaci će se obrađivati samo na temelju Vašeg pristanka. To se posebno odnosi na aktivnosti praćenja. Pravni temelj u tom pogledu je čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO.

Ovom politikom privatnosti približili smo vam najvažnije opće informacije o obradi podataka. Ako želite dobiti detaljnije informacije u vezi s tim, pronaći ćete dodatne informacije – ako su dostupne – u sljedećem odjeljku ili u politici privatnosti pružatelja usluga.

WordPress.com Pravila privatnosti

Za našu web stranicu koristimo WordPress.com, sustav za izradu web stranica. Pružatelj usluge je američka tvrtka Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD.

WordPress također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti popraćeno raznim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, dakle posebno u SAD-u) ili prijenos podataka tamo, WordPress koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula WordPress se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Ugovori o obradi podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/ .

Možete saznati više o podacima koji se obrađuju korištenjem WordPress.com u politici privatnosti na https://automattic.com/de/privacy/ .

Politika privatnosti za Facebook Pixel

Na našoj web stranici koristimo Facebook piksel s Facebooka. U tu svrhu implementirali smo kod na našu web stranicu. Facebook piksel je isječak JavaScript koda koji učitava kolekciju funkcija koje omogućuju Facebooku praćenje vaših korisničkih radnji ako ste došli na našu web stranicu putem Facebook oglasa. Na primjer, kada kupite proizvod na našoj web stranici, Facebook piksel se pokreće i pohranjuje vaše radnje na našoj web stranici u jedan ili više kolačića. Ovi kolačići omogućuju Facebooku da poveže vaše korisničke podatke (podatke o klijentu kao što su IP adresa, korisnički ID) s podacima vašeg Facebook računa. Zatim Facebook ponovno briše te podatke. Prikupljeni podaci su anonimni i nama nisu vidljivi te se mogu koristiti samo u kontekstu postavljanja oglasa. Ako ste i sami korisnik Facebooka i prijavljeni ste, posjet našoj web stranici automatski se pripisuje vašem Facebook korisničkom računu.

Naše usluge ili proizvode želimo prikazati samo onim ljudima koji su za njih stvarno zainteresirani. Uz pomoć Facebook piksela, naše mjere oglašavanja mogu se bolje prilagoditi vašim željama i interesima. Tako korisnici Facebooka (ako su dopustili personalizirano oglašavanje) mogu vidjeti odgovarajuće oglašavanje. Nadalje, Facebook koristi prikupljene podatke za potrebe analize i vlastite reklame.

U nastavku vam prikazujemo one kolačiće koji su postavljeni ugradnjom Facebook Pixela na testnu stranicu. Imajte na umu da su ovo samo ogledni kolačići. Ovisno o interakciji na našoj web stranici postavljaju se različiti kolačići.

Naziv: _fbp
Vrijednost: fb.1.1568287647279.257405483-6111895461-7
Namjena: Facebook koristi ovaj kolačić za prikaz reklamnih proizvoda.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Naziv: fr
Vrijednost: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.
Namjena: Ovaj se kolačić koristi za pravilan rad Facebook Pixela.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Naziv: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111895461-3
Vrijednost: Ime autora
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje tekst i ime korisnika koji npr. ostavlja komentar.
Rok trajanja: Nakon 12 mjeseci

Naziv: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrijednost: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL autora)
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje URL web stranice koji korisnik unese u tekstualno polje na našoj web stranici.
Rok trajanja: Nakon 12 mjeseci

Ime: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrijednost: E-mail adresa autora
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje adresu e-pošte korisnika ako ju je naveo na web stranici.
Rok trajanja: Nakon 12 mjeseci

Napomena: Gore navedeni kolačići odnose se na ponašanje pojedinog korisnika. Osobito s upotrebom kolačića, promjene na Facebooku nikada se ne mogu isključiti.

Sve dok ste prijavljeni na Facebook, možete sami promijeniti postavke oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Ako niste korisnik Facebooka, u osnovi možete upravljati svojim mrežnim oglašavanjem na temelju upotrebe na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ . Tamo imate opciju onemogućiti ili omogućiti pružatelje usluga.

Facebook također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Facebook koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula, Facebook se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi uvjeti obrade podataka, koji su u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Ako želite saznati više o Facebookovim pravilima o privatnosti, preporučujemo da pročitate vlastita pravila o podacima tvrtke na https://www.facebook.com/policy.php .

Facebook Automatic Advanced Match Politika privatnosti

Također smo omogućili automatsko napredno podudaranje kao dio značajke Facebook Pixel. Ova značajka piksela omogućuje nam slanje raspršenih e-poruka, imena, spola, grada, države, poštanskog broja i datuma rođenja ili telefonskog broja kao dodatne informacije Facebooku ako ste nam dostavili te podatke. Ova nam aktivacija omogućuje da reklamne kampanje na Facebooku još preciznije prilagodimo osobama koje su zainteresirane za naše usluge ili proizvode.

Pravila o privatnosti usluge Google Analytics

Google Analytics Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice.
🤝 Svrha: Procjena informacija posjetitelja za optimizaciju web ponude.
📓 Obrađeni podaci: Statistika pristupa, koja uključuje podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje i vrijeme pristupa, ponašanje pri kretanju, ponašanje klikova i IP adrese. Više detalja možete pronaći u nastavku ove politike privatnosti.
📅 Trajanje skladištenja: Ovisno o korištenim svojstvima
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi)

Što je Google Analytics?

Na našim stranicama koristimo alat za praćenje analize Google Analytics (GA) američke tvrtke Google Inc. Za europsko područje za sve Googleove usluge odgovorna je tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google Analytics prikuplja podatke o vašim radnjama na našoj web stranici. Na primjer, kada kliknete na poveznicu, ta se radnja pohranjuje u kolačić i šalje Google Analyticsu. Koristeći izvješća koja primamo od Google Analyticsa, možemo bolje prilagoditi našu web stranicu i uslugu vašim željama. U nastavku ćemo detaljnije govoriti o alatu za praćenje, a posebno ćemo vas obavijestiti o tome koji se podaci pohranjuju i kako to možete spriječiti.

Google Analytics je alat za praćenje koji se koristi za analizu prometa na našoj web stranici. Kako bi Google Analytics radio, u kôd naše web stranice ugrađen je kod za praćenje. Kada posjetite našu web stranicu, ovaj kod bilježi razne radnje koje poduzmete na našoj web stranici. Nakon što napustite našu web stranicu, ti se podaci šalju na Google Analytics poslužitelje i tamo pohranjuju.

Google obrađuje podatke i prima izvješća o vašem ponašanju korisnika. Ova izvješća mogu uključivati, ali nisu ograničena na:

 • Izvještaji ciljnih skupina: Kroz izvješća ciljnih skupina bolje upoznajemo naše korisnike i točnije znamo tko je zainteresiran za našu uslugu.
 • Izvješća o oglasima: Izvješća o oglasima olakšavaju nam analizu i poboljšanje našeg online oglašavanja.
 • Izvješća o kupnji: Izvješća o kupnji daju nam korisne informacije o tome kako zainteresirati više ljudi za našu uslugu.
 • Izvješća o ponašanju: Ovdje saznajemo kako komunicirate s našim web mjestom. Možemo pratiti kojim putem idete na našoj stranici i koje poveznice kliknete.
 • Izvješća o pretvorbi: pretvorba je naziv za proces u kojem poduzimate željenu radnju kao rezultat marketinške poruke. Na primjer, kada od običnog posjetitelja web stranice postanete kupac ili pretplatnik na bilten. Ova izvješća nam pomažu da saznamo više o tome kako naši marketinški napori rade za vas. Ovo je način na koji želimo povećati našu stopu konverzije.
 • Izvješća u stvarnom vremenu: Ovdje uvijek odmah znamo što se događa na našoj web stranici. Na primjer, možemo vidjeti koliko korisnika čita ovaj tekst.

Zašto koristimo Google Analytics na našoj web stranici?

Naš cilj s ovom web stranicom je jasan: želimo vam pružiti najbolju moguću uslugu. Statistika i podaci Google Analyticsa pomažu nam u postizanju ovog cilja.

Statistički obrađeni podaci daju nam jasnu sliku prednosti i slabosti naše web stranice. S jedne strane, možemo optimizirati našu stranicu kako bi je zainteresirani lakše pronašli na Googleu. S druge strane, podaci nam pomažu da Vas bolje razumijemo kao posjetitelja. Stoga vrlo dobro znamo što moramo poboljšati na našoj web stranici kako bismo vam pružili najbolju moguću uslugu. Podaci nam također pomažu da svoje mjere oglašavanja i marketinga provodimo na individualniji i troškovno učinkovitiji način. Uostalom, naše proizvode i usluge ima smisla pokazati samo ljudima koji su za njih zainteresirani.

Koje podatke pohranjuje Google Analytics?

Google Analytics koristi kod za praćenje za stvaranje nasumičnog, jedinstvenog ID-a povezanog s kolačićem vašeg preglednika. Ovako vas Google Analytics prepoznaje kao novog korisnika. Sljedeći put kada posjetite našu stranicu, bit ćete prepoznati kao “ponovni” korisnik. Svi prikupljeni podaci pohranjuju se zajedno s ovim korisničkim ID-om. To omogućuje procjenu pseudonimnih korisničkih profila.

Kako bismo analizirali našu web stranicu s Google Analyticsom, ID svojstva mora biti umetnut u kod za praćenje. Podaci se zatim pohranjuju u odgovarajuće svojstvo. Za svaki novostvoreni entitet, Google Analytics 4 entitet je standardan. Alternativno, također možete stvoriti svojstvo Universal Analytics. Ovisno o korištenom svojstvu, podaci se pohranjuju različito dugo.

Oznake kao što su kolačići i ID-ovi instanci aplikacije koriste se za mjerenje vaših interakcija na našoj web stranici. Interakcije su sve vrste radnji koje poduzmete na našoj web stranici. Ako također koristite druge Google sustave (kao što je Google račun), podaci generirani putem Google Analyticsa mogu biti povezani s kolačićima trećih strana. Google ne dijeli Google Analytics podatke osim ako mi, kao operater web stranice, to ne odobrimo. Mogu se pojaviti iznimke ako to zahtijeva zakon.

Google Analytics koristi sljedeće kolačiće:

Naziv: _ga
Vrijednost: 2.1326744211.152111895461-5
Namjena: Prema zadanim postavkama, analytics.js koristi kolačić _ga za pohranjivanje ID-a korisnika. U osnovi, koristi se za razlikovanje posjetitelja web stranice.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: _gid
Vrijednost: 2.1687193234.152111895461-1
Namjena: Kolačić se također koristi za razlikovanje posjetitelja web stranice
Datum isteka: Nakon 24 sata

Naziv: _gat_gtag_UA_<property-id>
Vrijednost: 1
Namjena: Koristi se za smanjenje stope zahtjeva. Kada se Google Analytics implementira putem Google Tag Managera, ovaj se kolačić naziva _dc_gtm_ <property-id>.
Rok valjanosti: Nakon 1 minute

Naziv: AMP_TOKEN
Vrijednost: Nije navedeno
Namjena: Kolačić ima token koji se može koristiti za dohvaćanje korisničkog ID-a iz AMP usluge ID klijenta. Ostale moguće vrijednosti označavaju odjavu, zahtjev ili pogrešku.
Rok trajanja: Nakon 30 sekundi do godinu dana

Naziv: __utma
Vrijednost: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Namjena: Ovaj kolačić može se koristiti za praćenje vašeg ponašanja na web stranici i mjerenje učinka. Kolačić se ažurira svaki put kada se informacija pošalje Google Analyticsu.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: __utmt
Vrijednost: 1
Namjena: Kolačić se koristi poput _gat_gtag_UA_<property-id> za smanjenje stope zahtjeva.
Rok valjanosti: Nakon 10 minuta

Naziv: __utmb
Vrijednost: 3.10.1564498958
Namjena: Ovaj se kolačić koristi za određivanje novih sesija. Ažurira se svaki put kada se novi podaci ili informacije pošalju Google Analyticsu.
Rok valjanosti: Nakon 30 minuta

Naziv: __utmc
Vrijednost: 167421564
Namjena: Ovaj se kolačić koristi za postavljanje novih sesija za ponovne posjetitelje. Ovo je kolačić sesije i pohranjuje se samo dok ponovno ne zatvorite preglednik.
Rok valjanosti: Nakon zatvaranja preglednika

Naziv: __utmz
Vrijednost: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Namjena: Kolačić se koristi za prepoznavanje izvora prometa na našoj web stranici. Odnosno, trgovine kolačićima odakle ste došli na našu web stranicu. Ovo je možda bila druga stranica ili oglas.
Rok upotrebe: Nakon 6 mjeseci

Naziv: __utmv
Vrijednost: Nije navedeno
Namjena: Kolačić se koristi za pohranu prilagođenih korisničkih podataka. Ažurira se svaki put kada se podaci pošalju Google Analyticsu.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Napomena: za ovaj se popis ne može tvrditi da je potpun, budući da Google uvijek iznova mijenja izbor svojih kolačića.

Ovdje vam prikazujemo pregled najvažnijih podataka koji se prikupljaju Google Analyticsom:

Toplinske karte: Google stvara tzv. toplinske karte. Toplinske karte omogućuju vam da vidite točno ona područja na koja kliknete. To nam daje informacije o tome gdje ste “u pokretu” na našoj stranici.

Trajanje sesije: Google definira trajanje sesije kao vrijeme koje provedete na našoj stranici bez napuštanja. Ako ste bili neaktivni 20 minuta, sesija se automatski završava.

Stopa napuštanja stranice: Napuštanje stranice je kada pogledate samo jednu stranicu na našoj stranici i zatim napustite našu stranicu.

Izrada računa: Kada kreirate račun ili napravite narudžbu na našoj web stranici, Google Analytics prikuplja ove podatke.

IP adresa: IP adresa se prikazuje samo u skraćenom obliku tako da nije moguće jasno dodjeljivanje.

Lokacija: IP adresa se može koristiti za određivanje zemlje i vaše približne lokacije. Ovaj se postupak također naziva određivanje IP lokacije.

Tehnički podaci: Tehnički podaci uključuju, ali nisu ograničeni na, vašu vrstu preglednika, pružatelja internetskih usluga ili razlučivost zaslona.

Izvor podrijetla: Google Analytics i naravno zanima nas s koje web stranice ili s koje reklame ste došli na našu stranicu.

Ostali podaci uključuju podatke za kontakt, bilo kakve ocjene, reprodukciju medija (npr. kada reproducirate video putem naše stranice), dijeljenje sadržaja putem društvenih medija ili dodavanje u favorite. Popis ne tvrdi da je potpun i služi samo kao opća orijentacija pohranjivanja podataka u Google Analyticsu.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Google ima vaše poslužitelje raširene po cijelom svijetu. Većina poslužitelja nalazi se u Americi te su stoga vaši podaci uglavnom pohranjeni na američkim poslužiteljima. Ovdje možete pročitati gdje se točno nalaze Google podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Vaši podaci se distribuiraju na različitim fizičkim nositeljima podataka. To ima prednost jer se podaci mogu brže dohvatiti i bolje su zaštićeni od manipulacije. U svakom Google podatkovnom centru postoje odgovarajući hitni programi za vaše podatke. Ako, primjerice, hardver u Googleu zakaže ili prirodne katastrofe paraliziraju poslužitelje, rizik od prekida usluge u Googleu i dalje ostaje nizak.

Razdoblje čuvanja podataka ovisi o korištenim svojstvima. Kada koristite novija svojstva Google Analytics 4, razdoblje zadržavanja vaših korisničkih podataka je fiksno na 14 mjeseci. Za ostale takozvane podatke o događajima imamo mogućnost odabrati razdoblje čuvanja od 2 mjeseca ili 14 mjeseci.

Za svojstva Universal Analyticsa, Google Analytics prema zadanim postavkama postavlja razdoblje zadržavanja vaših korisničkih podataka od 26 mjeseci. Tada se vaši korisnički podaci brišu. Međutim, imamo mogućnost sami odabrati razdoblje čuvanja korisničkih podataka. U tu svrhu imamo pet dostupnih varijanti:

 • Brisanje nakon 14 mjeseci
 • Brisanje nakon 26 mjeseci
 • Brisanje nakon 38 mjeseci
 • Brisanje nakon 50 mjeseci
 • Nema automatskog brisanja

Osim toga, postoji i opcija da će podaci biti izbrisani samo ako više ne posjećujete našu web stranicu u razdoblju koje smo odabrali. U tom slučaju, razdoblje zadržavanja se poništava svaki put kada ponovno posjetite našu web stranicu unutar navedenog razdoblja.

Nakon isteka navedenog razdoblja podaci se brišu jednom mjesečno. Ovo razdoblje čuvanja odnosi se na vaše podatke povezane s kolačićima, prepoznavanjem korisnika i oglašivačkim ID-ovima (npr. kolačići domene DoubleClick). Rezultati izvješćivanja temelje se na agregiranim podacima i pohranjuju se odvojeno od korisničkih podataka. Agregirani podaci su spajanje pojedinačnih podataka u veću cjelinu.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Prema zakonu Europske unije o zaštiti podataka, imate pravo dobiti informacije o svojim podacima, ažurirati ih, izbrisati ili ograničiti. Korištenjem dodatka za preglednik za onemogućavanje Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js), možete spriječiti Google Analytics da koristi vaše podatke. Možete preuzeti i instalirati dodatak pregledniku na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Imajte na umu da ovaj dodatak onemogućuje samo prikupljanje podataka od strane Google Analytics.

Ako općenito želite onemogućiti, izbrisati ili upravljati kolačićima (neovisno o Google Analyticsu), postoje zasebne upute za svaki preglednik:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Pravna osnova

Korištenje Google Analyticsa zahtijeva vaš pristanak, koji smo dobili u našem skočnom prozoru za kolačiće. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja alatima za web analitiku.

Osim privole, s naše strane postoji legitiman interes da analiziramo ponašanje posjetitelja web stranice i na taj način tehnički i ekonomski unaprijedimo svoju ponudu. Uz pomoć Google Analyticsa otkrivamo pogreške na web stranicama, možemo identificirati napade i poboljšati ekonomsku učinkovitost. Pravna osnova za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Google Analytics koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Google koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads Uvjeti obrade podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama i također su primjenjivi na Google Analytics, mogu se pronaći na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Nadamo se da smo Vam uspjeli pružiti najvažnije informacije o obradi Google Analytics podataka. Ako želite saznati više o usluzi praćenja, preporučujemo ove dvije poveznice: http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de .

Google Analytics izvještava o demografskim karakteristikama i interesima

Uključili smo značajke izvješća o oglašavanju u Google Analyticsu. Demografska izvješća i izvješća o interesima sadrže podatke o dobi, spolu i interesima. To nam omogućuje – bez mogućnosti dodjele tih podataka pojedinim osobama – da dobijemo bolju sliku naših korisnika. Možete saznati više o funkcijama oglašavanja na auf https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Možete zaustaviti korištenje aktivnosti i informacija vašeg Google računa pod “Postavke oglašavanja” na https://adssettings.google.com/authenticated putem potvrdnog okvira.

Google Analytics Google Signals Pravila o privatnosti

Omogućili smo Google signale u Google Analyticsu. Time se ažuriraju postojeće značajke Google Analyticsa (izvješća o oglasima, remarketing, izvješća o različitim uređajima te izvješća o interesima i demografska izvješća) kako bi se od vas dobili skupni i anonimizirani podaci ako ste dopustili prilagođene oglase na svom Google računu.

Ono što ovo čini posebnim je to što se radi o praćenju različitih uređaja. To znači da se vaši podaci mogu analizirati na svim uređajima. Omogućavanjem Google signala podaci se prikupljaju i povezuju s Google računom. Google tako može prepoznati, na primjer, ako proizvod na našoj web stranici pregledavate putem pametnog telefona i tek kasnije kupite proizvod putem prijenosnog računala. Zahvaljujući aktivaciji Google signala, možemo pokrenuti cross-device remarketing kampanje koje inače ne bi bile moguće u ovom obliku. Remarketing znači da vam našu ponudu možemo prikazati i na drugim web stranicama.

U Google Analyticsu, Google signali prikupljaju i druge podatke o posjetiteljima kao što su lokacija, povijest pretraživanja, YouTube povijest i podaci o vašim radnjama na našoj web stranici. To nam daje bolja izvješća o oglašavanju od Googlea i korisnije informacije o vašim interesima i demografiji. To uključuje vašu dob, koji jezik govorite, gdje živite ili kojeg ste spola. Nadalje, dodaju se i društveni kriteriji poput profesije, bračnog statusa ili prihoda. Sve ove karakteristike pomažu Google Analyticsu da definira skupine ljudi ili ciljne skupine.

Izvještaji nam također pomažu da bolje procijenimo Vaše ponašanje, Vaše želje i interese. To nam omogućuje da optimiziramo i prilagodimo naše usluge i proizvode vama. Prema zadanim postavkama ovi podaci istječu nakon 26 mjeseci. Imajte na umu da se ovo prikupljanje podataka događa samo ako ste dopustili prilagođeno oglašavanje na svom Google računu. To su uvijek skupni i anonimni podaci, a nikada podaci o pojedinačnim osobama. Na svom Google računu možete upravljati ovim podacima ili ih izbrisati.

Google Analytics IP anonimizacija

Na ovoj web stranici implementirali smo Google Analytics anonimizaciju IP adrese. Ovu je značajku razvio Google kako bi ovoj web stranici omogućio usklađivanje s važećim propisima o zaštiti podataka i preporukama lokalnih tijela za zaštitu podataka kada zabranjuju pohranjivanje pune IP adrese. Anonimizacija ili maskiranje IP-a odvija se čim IP adrese stignu u mrežu za prikupljanje podataka Google Analytics i prije bilo kakve pohrane ili obrade podataka.

Više informacija o anonimizaciji IP-a možete pronaći na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Dodatak o obradi podataka usluge Google Analytics

Sklopili smo izravni korisnički ugovor s Googleom za korištenje Google Analyticsa prihvaćanjem “Dodatka za obradu podataka” u Google Analyticsu.

Ovdje možete saznati više o dodatku obrade podataka za Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Pravila o privatnosti Google upravitelja oznaka

Google Tag Manager Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: organizacija pojedinačnih alata za praćenje
📓 Obrađeni podaci: Google Tag Manager sam ne pohranjuje nikakve podatke. Podaci se prikupljaju pomoću oznaka korištenih alata za web analitiku.
📅 Trajanje pohrane: ovisno o korištenom alatu za web analitiku
⚖️ Pravna osnova: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi)

Što je Google Tag Manager?

Za našu web stranicu koristimo Google Tag Manager tvrtke Google Inc. Za europsko područje tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovorna je za sve Google usluge. Ovaj upravitelj oznaka jedan je od mnogih Googleovih korisnih marketinških proizvoda. Preko Google Tag Managera možemo centralno uključiti i upravljati odjeljcima koda iz raznih alata za praćenje koje koristimo na našoj web stranici.

U ovim pravilima o privatnosti želimo detaljnije objasniti što Google Tag Manager radi, zašto ga koristimo i u kojem se obliku podaci obrađuju.

Google Tag Manager je organizacijski alat koji nam omogućuje centralno uključivanje i upravljanje oznakama web stranica i putem korisničkog sučelja. Oznake su mali dijelovi koda koji, na primjer, bilježe (prate) vaše aktivnosti na našoj web stranici. U tu svrhu, dijelovi JavaScript koda umetnuti su u izvorni kod naše stranice. Oznake često dolaze iz Googleovih internih proizvoda kao što su Google Ads ili Google Analytics, ali oznake drugih tvrtki također se mogu uključiti i upravljati putem upravitelja. Takve oznake obavljaju različite zadatke. Oni mogu prikupljati podatke preglednika, unositi podatke u marketinške alate, ugrađivati gumbe, postavljati kolačiće i pratiti korisnike na više web stranica.

Zašto koristimo Google Tag Manager za našu web stranicu?

Kako se kaže: organizacija je pola zdravlja! A to se naravno odnosi i na održavanje naše web stranice. Kako bismo našu web stranicu učinili što boljom za vas i sve ljude koji su zainteresirani za naše proizvode i usluge, potrebni su nam razni alati za praćenje kao što je Google Analytics. Prikupljeni podaci iz ovih alata pokazuju nam što vas najviše zanima, gdje možemo poboljšati naše usluge i kojim ljudima još trebamo pokazati naše ponude. A da bi ovo praćenje funkcioniralo, moramo ugraditi odgovarajuće JavaScript kodove u našu web stranicu. U načelu, mogli bismo uključiti svaki dio koda svakog alata za praćenje zasebno u naš izvorni kod. Međutim, to zahtijeva relativno puno vremena i lako je izgubiti trag. Zato koristimo Google Tag Manager. Lako možemo ugraditi potrebne skripte i njima upravljati s jednog mjesta. Štoviše, Google Tag Manager nudi sučelje jednostavno za korištenje i ne trebaju vam nikakve programerske vještine. Ovako uspijevamo održati red u našoj džungli oznaka.

Koje podatke pohranjuje Google upravitelj oznaka?

Sam Tag Manager je domena koja ne postavlja kolačiće niti pohranjuje podatke. Djeluje kao puki “upravitelj” implementiranih oznaka. Podaci se prikupljaju pomoću pojedinačnih oznaka različitih alata za web analitiku. Podaci se virtualno prosljeđuju pojedinačnim alatima za praćenje u Google upravitelju oznaka i ne pohranjuju se.

Međutim, situacija je sasvim drugačija s ugrađenim oznakama raznih alata za web analitiku, kao što je Google Analytics. Ovisno o alatu za analizu, različiti podaci o vašem ponašanju na webu obično se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju uz pomoć kolačića. U tu svrhu pročitajte naše tekstove o privatnosti o pojedinačnim alatima za analizu i praćenje koje koristimo na našoj web stranici.

U postavkama računa Tag Managera dopustili smo Googleu da od nas prima anonimizirane podatke. Međutim, ovdje se radi samo o upotrebi i korištenju našeg Upravitelja oznaka, a ne o vašim podacima pohranjenim putem odjeljaka koda. Dopuštamo Googleu i drugima primanje odabranih podataka u anonimiziranom obliku. Stoga pristajemo na anonimno dijeljenje podataka naše web stranice. Koji se sažeti i anonimni podaci točno prosljeđuju, unatoč dugotrajnom istraživanju nismo uspjeli doznati. U svakom slučaju, Google briše sve podatke koji bi mogli identificirati našu web stranicu. Google kombinira podatke sa stotinama drugih anonimnih podataka web-mjesta i stvara korisničke trendove kao dio mjera usporedbe. Benchmarking uspoređuje naše vlastite rezultate s onima naših konkurenata. Procesi se mogu optimizirati na temelju prikupljenih informacija.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Kada Google pohranjuje podatke, ti se podaci pohranjuju na Googleove vlastite poslužitelje. Serveri su raspoređeni po cijelom svijetu. Većina ih se nalazi u Americi. Na https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de možete pročitati gdje se točno nalaze Googleovi poslužitelji.

Koliko dugo pojedinačni alati za praćenje pohranjuju vaše podatke možete pronaći u našim pojedinačnim tekstovima o privatnosti za pojedinačne alate.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Sam Google Tag Manager ne postavlja kolačiće, ali upravlja oznakama s raznih web stranica za praćenje. U našim tekstovima o privatnosti za pojedinačne alate za praćenje pronaći ćete detaljne informacije o tome kako izbrisati ili upravljati svojim podacima.

Imajte na umu da se prilikom korištenja ovog alata vaši podaci mogu pohraniti i obraditi i izvan EU-a. Većina trećih zemalja (uključujući SAD) ne smatraju se sigurnima prema trenutnom europskom zakonu o zaštiti podataka. Podaci u nesigurne treće zemlje stoga se tamo ne smiju jednostavno prenositi, pohranjivati i obrađivati osim ako ne postoje odgovarajuća jamstva (kao što su standardne ugovorne klauzule EU) između nas i neeuropskog pružatelja usluga.

Pravna osnova

Za korištenje Google Tag Managera potreban je vaš pristanak, koji smo dobili u skočnom prozoru za kolačiće. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja alatima za web analitiku.

Osim privole, s naše strane postoji legitiman interes da analiziramo ponašanje posjetitelja web stranice i na taj način tehnički i ekonomski unaprijedimo našu ponudu. Uz pomoć Google Tag Managera može se poboljšati ekonomska učinkovitost. Pravna osnova za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, koristimo Google Tag Manager samo ako ste dali privolu.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Google koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads uvjeti obrade podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama i također su primjenjivi na Google Tag Manager, mogu se pronaći na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Ako želite saznati više o Google Tag Manageru, preporučujemo FAQ na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html .

Pravila o privatnosti Hotjara

Hotjar Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Procjena informacija posjetitelja za optimizaciju korisničkog iskustva.
📓 Obrađeni podaci: Statistika pristupa, koja uključuje podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje i vrijeme pristupa, ponašanje pri kretanju, ponašanje klikova i IP adrese.
📅 Rok čuvanja: Podaci se brišu nakon godinu dana
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi)

Što je Hotjar?

Koristimo Hotjar iz Hotjar Limited (Razina 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) na našoj web stranici za statističku analizu podataka o posjetiteljima. Hotjar je usluga koja analizira ponašanje i povratne informacije vas, korisnika, na našoj web stranici kombinacijom alata za analitiku i povratne informacije. Od Hotjara primamo izvješća i vizuale koji nam pokazuju gdje i kako se “kretate” na našoj stranici. Osobni podaci automatski se anonimiziraju i nikada ne dospijevaju na Hotjarove poslužitelje. To znači da niste osobno identificirani kao korisnik web-mjesta i još uvijek učimo puno o vašem korisničkom ponašanju.

Kao što je spomenuto u gornjem odjeljku, Hotjar nam pomaže analizirati ponašanje posjetitelja naše stranice. Ovi alati koje nudi Hotjar uključuju toplinske karte, tokove pretvorbe, bilježenje posjetitelja, dolazne povratne informacije, ankete s povratnim informacijama i ankete (za više informacija o tome posjetite https://www.hotjar.com/ ). Stoga nam Hotjar pomaže da vam pružimo bolje korisničko iskustvo i uslugu. Dakle, s jedne strane pruža dobru analizu o online ponašanju, s druge strane također dobivamo dobre povratne informacije o kvaliteti naše web stranice. Jer osim svih aspekata analize, naravno, jednostavno želimo znati vaše mišljenje o našoj web stranici. A s alatom za povratne informacije, to je upravo ono što možemo učiniti.

Zašto koristimo Hotjar na našoj web stranici?

Posljednjih godina značajno je porasla važnost korisničkog iskustva na web stranicama. I to s dobrim razlogom. Web stranica treba biti izgrađena na način da se vi kao posjetitelj osjećate ugodno i da se lako snalazite. Zahvaljujući Hotjarovim alatima za analitiku i povratne informacije, našu web stranicu i našu ponudu možemo učiniti privlačnijima. Toplinske karte iz Hotjara pokazale su se posebno vrijednima za nas. Toplinske karte su oblik prikaza za vizualizaciju podataka. Kroz Hotjarove toplinske karte vidimo, primjerice, vrlo precizno što želite kliknuti, dodirnuti i gdje skrolate.

Koje podatke pohranjuje Hotjar?

Dok pregledavate našu web stranicu, Hotjar automatski prikuplja informacije o vašem ponašanju korisnika. Kako bismo mogli prikupljati te podatke, implementirali smo vlastiti kod za praćenje na našoj web stranici. Sljedeći podaci mogu se prikupljati putem vašeg računala ili preglednika:

 • IP adresa vašeg računala (prikupljena i pohranjena u anonimnom formatu)
 • Veličina ekrana
 • Informacije o pregledniku (koji preglednik, koja verzija, itd.)
 • Vaša lokacija (ali samo država)
 • Vaša željena postavka jezika
 • Posjećene web stranice (podstranice)
 • Datum i vrijeme pristupa jednoj od naših podstranica (web stranica)

Osim toga, kolačići također spremaju podatke koji se nalaze na vašem računalu (obično u vašem pregledniku). U njima se ne prikupljaju osobni podaci. U načelu, Hotjar ne dijeli nikakve prikupljene podatke s trećim stranama. No, Hotjar izričito ističe da je ponekad potrebno dijeliti podatke s Amazon Web Services. Zatim se dijelovi vaših podataka pohranjuju na njihovim poslužiteljima. Međutim, Amazon je vezan obvezom povjerljivosti da ne otkriva ove podatke.

Samo ograničeni broj ljudi (zaposlenici Hotjara) ima pristup pohranjenim informacijama. Hotjar poslužitelji zaštićeni su vatrozidom i IP ograničenjima (pristup samo odobrenim IP adresama). Vatrozidi su sigurnosni sustavi koji štite računala od neželjenog pristupa mreži. Namijenjeni su da služe kao barijera između sigurne interne mreže Hotjara i interneta. Nadalje, Hotjar također koristi tvrtke treće strane, kao što su Google Analytics ili Optimizely, za svoje usluge. Te tvrtke također mogu pohranjivati informacije koje vaš preglednik šalje našoj web stranici.

Sljedeće kolačiće koristi Hotjar. Budući da se, između ostalog, pozivamo na popis kolačića iz pravila o privatnosti tvrtke Hotjar na https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information , nema svaki kolačić uzornu vrijednost. Popis prikazuje primjere korištenih Hotjar kolačića i ne tvrdi se da je potpun.

Naziv : ajs_anonymous_id
Vrijednost: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111895461-5
Namjena: Kolačić se obično koristi u analitičke svrhe i pomaže u brojanju posjetitelja naše stranice praćenjem jeste li već bili na ovoj stranici.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv : ajs_group_id
Vrijednost: 0
Namjena: Ovaj kolačić prikuplja podatke o ponašanju korisnika. Ti se podaci zatim mogu dodijeliti određenoj skupini posjetitelja na temelju sličnosti među posjetiteljima web stranice.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv : _hjid
Vrijednost: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Namjena: Kolačić se koristi za održavanje Hotjar korisničkog ID-a koji je jedinstven za web stranicu u pregledniku. Ovo omogućuje povezivanje ponašanja korisnika s istim korisničkim ID-om prilikom sljedećih posjeta.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _hjMinimizedPolls
Vrijednost: 462568111895461-8
Namjena: Kad god minimizirate widget Anketa povratnih informacija, Hotjar postavlja ovaj kolačić. Kolačić osigurava da widget ostane minimiziran dok pregledavate naše stranice.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _hjIncludedInSample
Vrijednost: 1
Namjena: Ovaj kolačić sesije postavljen je da informira Hotjar jeste li dio odabranih osoba (uzorak) korištenih za generiranje tokova.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Ime : _hjClosedSurveyInvites
Namjena: Ovaj kolačić postavlja se kada vidite poziv na anketu s povratnim informacijama putem skočnog prozora. Kolačić se koristi kako bi se osiguralo da vam se ova pozivnica pojavi samo jednom.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _hjDonePolls
Namjena: Čim završite “krug pitanja” s povratnim informacijama s takozvanim widgetom Anketa s povratnim informacijama, ovaj se kolačić postavlja u vaš preglednik. To sprječava Hotjar da vam ubuduće ponovno šalje iste ankete.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _hjDoneTestersWidgets
Namjena: Ovaj se kolačić koristi čim unesete svoje podatke u “Widget za regrutiranje korisnika testera”. S ovim widgetom želimo vas zaposliti kao testera. Kako se ovaj obrazac ne bi stalno ponavljao, koristi se kolačić.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _hjMinimizedTestersWidgets
Namjena: Ovaj kolačić postavljen je tako da “Recruit User Tester” ostane minimiziran na svim našim stranicama nakon što ga minimizirate.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _hjShownFeedbackMessage
Namjena: Ovaj se kolačić postavlja kada ste minimizirali ili dopunili dolazne povratne informacije. To je učinjeno tako da se dolazna povratna informacija odmah učitava kao minimizirana kada prijeđete na drugu stranicu na kojoj bi trebala biti prikazana.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Uključili smo kod za praćenje na našu web stranicu koji se prenosi na Hotjar poslužitelje u Irskoj (EU). Ovaj kod za praćenje kontaktira Hotjarove poslužitelje i šalje skriptu na vaše računalo ili uređaj koji koristite za pristup našoj stranici. Skripta prikuplja određene podatke koji se odnose na vašu interakciju s našom stranicom. Ti se podaci zatim šalju Hotjarovim poslužiteljima na obradu. Hotjar je sam sebi nametnuo rok čuvanja podataka od 365 dana. To znači da se svi podaci prikupljeni od strane Hotjara koji su stariji od godinu dana automatski brišu.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Hotjar ne pohranjuje nikakve osobne podatke o vama za analizu. Tvrtka se čak reklamira sloganom “Mi pratimo ponašanje, a ne pojedince”. Također uvijek imate mogućnost spriječiti prikupljanje vaših podataka. Da biste to učinili, samo trebate otići na “ Opt-out Page ” i kliknuti na “Disable Hotjar”. Imajte na umu da će brisanje kolačića, korištenje privatnog načina vašeg preglednika ili korištenje drugog preglednika uzrokovati ponovno prikupljanje podataka. Nadalje, također možete aktivirati gumb “Ne prati” u svom pregledniku. U pregledniku Chrome, na primjer, morate kliknuti na tri trake u gornjem desnom kutu i otići na “Postavke”. Tamo ćete u odjeljku “Privatnost” pronaći opciju “Pošalji zahtjev “Ne prati” s pristupima pregledniku”. Sada samo aktivirajte ovaj gumb i Hotjar neće prikupljati podatke.

Pravna osnova

Korištenje Hotjara zahtijeva vaš pristanak, koji smo dobili u našem skočnom prozoru za kolačiće. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka, koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja alatima za web analitiku.

Osim privole, s naše strane postoji legitiman interes da analiziramo ponašanje posjetitelja web stranice i na taj način tehnički i ekonomski unaprijedimo našu ponudu. Uz pomoć Hotjara otkrivamo pogreške na web stranicama, možemo identificirati napade i poboljšati ekonomsku učinkovitost. Pravna osnova za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Hotjar koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Više detalja o politici privatnosti te koje podatke Hotjar prikuplja i na koji način možete pronaći na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111895461 .

Marketing putem e-pošte

Sažetak marketinga putem e-pošte

👥 Pogođeno : pretplatnici na newsletter
🤝 Svrha: izravno oglašavanje putem e-pošte, obavještavanje o događajima bitnim za sustav.
📓 Obrađeni podaci: Podaci uneseni prilikom registracije, ali najmanje e-mail adresa. Više pojedinosti o tome možete pronaći u odgovarajućem marketinškom alatu putem e-pošte.
📅 Rok čuvanja: trajanje postojanja pretplate
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je marketing putem e-pošte?

Kako bismo uvijek bili u tijeku, koristimo i mogućnost e-mail marketinga. Ako ste pristali na primanje naše e-pošte ili newslettera, vaši će podaci također biti obrađeni i pohranjeni. E-mail marketing je potpodručje online marketinga. Uključuje slanje vijesti ili općih informacija o tvrtki, proizvodima ili uslugama e-poštom određenoj skupini ljudi koji su za njih zainteresirani.

Ako želite sudjelovati u našem e-mail marketingu (obično putem newslettera), obično se samo trebate registrirati sa svojom e-mail adresom. Da biste to učinili, ispunite online obrazac i pošaljite ga. Međutim, također se može dogoditi da vas pitamo za vašu titulu i ime, na primjer, kako bismo vam mogli osobno pisati.

U principu, registracija za newslettere funkcionira uz pomoć tzv. “double opt-in procedure”. Nakon što se registrirate za naš newsletter na našoj web stranici, primit ćete e-mail za potvrdu prijave na newsletter. Time se osigurava da adresa e-pošte pripada vama i da se nitko nije registrirao s adresom e-pošte treće strane. Mi ili alat za obavijesti koji koristimo bilježi svaku pojedinačnu pretplatu. To je potrebno kako bismo mogli dokazati i pravno ispravan postupak registracije. U pravilu se pohranjuje vrijeme registracije, vrijeme potvrde registracije i vaša IP adresa. Osim toga, također se bilježi kada izvršite izmjene svojih pohranjenih podataka.

Zašto koristimo email marketing?

Naravno, želimo ostati u kontaktu s Vama i uvijek Vas upoznati s najvažnijim novostima o našoj tvrtki. Da bismo to učinili, koristimo, između ostalog, marketing e-poštom – koji se često naziva samo “bilteni” – kao bitan dio našeg online marketinga. Pod uvjetom da se s tim slažete ili je to zakonski dopušteno, slat ćemo vam biltene, sistemsku e-poštu ili druge obavijesti putem e-pošte. Kada u tekstu koji slijedi koristimo termin “newsletter”, uglavnom mislimo na redovito slane e-mailove. Naravno, ne želimo vas ni na koji način zamarati našim biltenima. Zato se zaista uvijek trudimo pružiti samo relevantan i zanimljiv sadržaj. Na primjer, saznat ćete više o našoj tvrtki, našim uslugama ili proizvodima. Budući da stalno poboljšavamo naše ponude, naš newsletter će vas također obavijestiti kada ima novosti ili kada nudimo posebne, unosne promocije. Ako koristimo pružatelja usluga koji nudi profesionalni alat za slanje e-pošte za naš marketing putem e-pošte, to činimo kako bismo vam mogli ponuditi brze i sigurne biltene. Svrha našeg e-mail marketinga je u osnovi informirati vas o novim ponudama, ali i približiti se našim poslovnim ciljevima.

Koji se podaci obrađuju?

Kada postanete pretplatnik na naš newsletter putem naše web stranice, e-mailom potvrđujete da ste član liste e-pošte. Osim IP adrese i adrese e-pošte, može se pohraniti i vaša titula, ime, adresa i telefonski broj. Međutim, samo ako pristajete na ovu pohranu podataka. Podaci označeni kao takvi potrebni su Vam za sudjelovanje u ponuđenoj usluzi. Pružanje ovih informacija je dobrovoljno, ali ako ih ne pružite, nećete moći koristiti uslugu. Osim toga, podaci o vašem uređaju ili željeni sadržaj na našoj web stranici mogu biti pohranjeni. Više o pohrani podataka možete saznati kada posjetite web stranicu u odjeljku „Automatska pohrana podataka“. Bilježimo vašu izjavu o pristanku kako bismo uvijek mogli dokazati da je to u skladu s našim zakonima.

Trajanje obrade podataka

Ako otkažete pretplatu na svoju adresu e-pošte s našeg popisa za distribuciju e-pošte/biltena, možemo pohraniti vašu adresu do tri godine na temelju naših legitimnih interesa kako bismo još uvijek mogli dokazati vaš pristanak u tom trenutku. Ove podatke možemo obrađivati samo ako se moramo obraniti od bilo kakvih potraživanja.

Međutim, ako potvrdite da ste nam dali privolu za pretplatu na newsletter, u svakom trenutku možete podnijeti pojedinačni zahtjev za brisanje. Ako se trajno usprotivite privoli, zadržavamo pravo pohraniti vašu e-mail adresu na crnu listu. Sve dok ste dobrovoljno pretplaćeni na naš newsletter, mi ćemo naravno također zadržati vašu e-mail adresu.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate mogućnost otkazati pretplatu na newsletter. Sve što trebate učiniti je povući svoj pristanak za pretplatu na newsletter. To obično traje samo nekoliko sekundi ili jedan ili dva klika. U većini slučajeva na kraju svake e-pošte pronaći ćete poveznicu za otkazivanje pretplate na bilten. Ako stvarno ne možete pronaći poveznicu u newsletteru, kontaktirajte nas poštom i odmah ćemo otkazati vašu pretplatu na newsletter.

Pravna osnova

Slanje našeg biltena temelji se na vašem pristanku (članak 6. stavak 1. lit. a DSGVO). To znači da vam možemo slati newsletter samo ako ste se prethodno aktivno registrirali za njega. Ako je primjenjivo, također vam možemo slati reklamne poruke na temelju odjeljka 7 (3) njemačkog Zakona o nepoštenoj konkurenciji (UWG), pod uvjetom da ste postali naš klijent i da se niste protivili korištenju vaše adrese e-pošte za izravno oglašavanje.

Informacije o posebnim uslugama e-mail marketinga i načinu na koji obrađuju osobne podatke – ako su dostupni – mogu se pronaći u sljedećim odjeljcima.

Politika privatnosti za CleverReach

Na našoj web stranici koristimo CleverReach, uslugu za naš marketing putem e-pošte. Pružatelj usluge je njemačka tvrtka CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Njemačka. Možete saznati više o podacima koji se obrađuju korištenjem CleverReacha u Politici privatnosti na https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ .

Messenger i komunikacija

Sažetak pravila o privatnosti programa Messenger & Communication

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Zahtjevi za kontakt i opća komunikacija između nas i vas.
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, opći podaci o sadržaju, IP adresa ako je primjenjivo. Više pojedinosti o tome možete pronaći u odgovarajućim korištenim alatima.
📅 Trajanje pohrane: ovisno o korištenim funkcijama glasnika i komunikacije.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi), čl. 6. st. 1 str. 1 lit. b. DSGVO (ugovorne ili predugovorne obveze).

Što su glasničke i komunikacijske funkcije?

Nudimo razne opcije na našoj web stranici (kao što su funkcije glasnika i chata, mrežni obrazac, e-pošta, telefon ili društveni mediji) za komunikaciju s nama. U tom se procesu vaši podaci također obrađuju i pohranjuju u mjeri potrebnoj za odgovor na vaš upit i naše naknadne mjere.

Uz klasična sredstva komunikacije kao što su e-mail, kontakt forme ili telefon, koristimo se i chatovima ili messengerima. Trenutno je WhatsApp najčešće korištena funkcija glasnika, ali naravno postoji mnogo različitih pružatelja koji nude funkcije glasnika posebno za web stranice. Ako je sadržaj šifriran od kraja do kraja, to je naznačeno u pojedinačnim tekstovima o privatnosti ili u politici privatnosti dotičnog pružatelja usluga. End-to-end enkripcija ne znači ništa osim da sadržaj same poruke nije vidljiv pružatelju. Međutim, podaci o vašem uređaju, postavkama lokacije i drugi tehnički podaci i dalje se mogu obrađivati i pohranjivati.

Zašto koristimo značajke Messenger & Communication?

Mogućnosti komunikacije s Vama su nam od velike važnosti. Uostalom, želimo razgovarati s vama i odgovoriti na sva moguća pitanja o našoj usluzi na najbolji mogući način. Komunikacija koja dobro funkcionira važan je dio naše usluge. Uz praktične funkcije glasnika i komunikacije, uvijek možete odabrati one koje preferirate. Međutim, u iznimnim slučajevima možda nećemo moći odgovoriti na određena pitanja putem chata ili glasnika. To je slučaj, na primjer, kada su u pitanju interna ugovorna pitanja. U tom slučaju preporučujemo druga sredstva komunikacije poput e-pošte ili telefona.

Općenito pretpostavljamo da ostajemo odgovorni prema zakonu o zaštiti podataka, čak i ako koristimo usluge platforme društvenih medija. Međutim, Europski sud pravde presudio je da u određenim slučajevima operater platforme društvenih medija može biti solidarno odgovoran s nama u smislu članka 26. GDPR-a. U koliko je to slučaj, to posebno ističemo i u tom smislu radimo na temelju dogovora. Bit sporazuma je reproducirana u nastavku za dotičnu platformu.

Imajte na umu da se pri korištenju naših ugrađenih elemenata vaši podaci mogu obrađivati i izvan Europske unije jer su mnogi pružatelji usluga, na primjer Facebook Messenger ili WhatsApp američke tvrtke. Kao rezultat toga, možda više nećete moći tako lako tražiti ili provoditi svoja prava u vezi s vašim osobnim podacima.

Koji se podaci obrađuju?

Koji se podaci točno pohranjuju i obrađuju ovisi o dotičnom pružatelju poruka i komunikacijskih funkcija. U osnovi, to su podaci kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte i podaci o sadržaju kao što su svi podaci koje unesete u obrazac za kontakt. U većini slučajeva pohranjuju se i podaci o vašem uređaju i IP adresa. Podaci koji se prikupljaju putem funkcije glasnika i komunikacije također se pohranjuju na poslužiteljima pružatelja usluga.

Ako želite točno znati koje podatke pohranjuju i obrađuju odgovarajući pružatelji usluga i kako se možete usprotiviti obradi podataka, trebali biste pažljivo pročitati odnosnu politiku privatnosti tvrtke.

Koliko dugo se podaci pohranjuju?

Koliko dugo se podaci obrađuju i pohranjuju ovisi prvenstveno o alatima koje koristimo. U nastavku možete saznati više o obradi podataka pojedinačnih alata. Izjave o privatnosti pružatelja usluga obično točno navode koji se podaci pohranjuju i obrađuju i koliko dugo. U načelu, osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših usluga. Ako su podaci pohranjeni u kolačićima, razdoblje pohrane uvelike varira. Podaci se mogu izbrisati odmah nakon napuštanja web stranice, ali mogu ostati pohranjeni i nekoliko godina. Stoga biste trebali detaljno pogledati svaki pojedinačni kolačić ako želite saznati više o pohrani podataka. U većini slučajeva također ćete pronaći informativne informacije o pojedinačnim kolačićima u izjavama o privatnosti pojedinačnih pružatelja usluga.

Pravo na prigovor

Također imate pravo i mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na korištenje kolačića ili pružatelja usluga trećih strana. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, također možete spriječiti prikupljanje podataka putem kolačića upravljanjem, onemogućavanjem ili brisanjem kolačića u svom pregledniku. Za više informacija pogledajte odjeljak o pristancima.

Budući da značajke Messengera i komunikacije mogu koristiti kolačiće, također preporučujemo da pročitate našu opću politiku privatnosti o kolačićima. Da biste točno saznali koji se vaši podaci pohranjuju i obrađuju, trebali biste pročitati izjave o privatnosti odgovarajućih alata.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću integriranih funkcija za slanje poruka i komunikacije, taj se pristanak smatra pravnim temeljem za obradu podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . Vaš zahtjev obrađujemo i upravljamo vašim podacima u kontekstu ugovornih ili predugovornih odnosa kako bismo ispunili svoje predugovorne i ugovorne obveze ili odgovorili na zahtjeve. Temelj za to je čl. 6. st. 1 str. 1 lit. b. DSGVO . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima, ako je za to data suglasnost.

 

Politika privatnosti HubSpot korisničke službe

Na našoj web stranici koristimo HubSpot, između ostalog i alat za korisničku podršku. Pružatelj usluge je američka tvrtka HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, USA. Tvrtka također ima registrirani ured u Irskoj na adresi 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska.

HubSpot također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, HubSpot koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula HubSpot se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Ugovor o obradi podataka, koji odgovara standardnim ugovornim klauzulama, nalazi se na https://legal.hubspot.com/dpa .

Možete saznati više o podacima koji se obrađuju korištenjem HubSpota u Politici privatnosti na https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

 

Chatbotovi

Sažetak pravila o privatnosti chatbota

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Zahtjevi za kontakt i opća komunikacija između nas i vas.
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, opći podaci o sadržaju, IP adresa ako je primjenjivo. Više pojedinosti o tome možete pronaći u odgovarajućim korištenim alatima.
📅 Trajanje pohrane: ovisno o korištenim chatbotovima i chat funkcijama.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi), čl. 6. st. 1 str. 1 lit. b. DSGVO (ugovorne ili predugovorne obveze).

Što su chatbotovi?

Također možete komunicirati s nama putem chatbota ili sličnih chat funkcija. Chat nudi mogućnost međusobnog pisanja ili razgovora uz vrlo malu odgodu. Chatbot je softver koji pokušava odgovoriti na vaše pitanje i po potrebi vas obavještava o novostima. Korištenjem ovih sredstava komunikacije mogu se obrađivati i pohranjivati i Vaši osobni podaci.

Zašto koristimo chatbotove?

Mogućnosti komunikacije s vama su nam važne. Uostalom, želimo razgovarati s vama i odgovoriti na sva moguća pitanja o našoj usluzi na najbolji mogući način. Komunikacija koja dobro funkcionira važan je dio naše usluge. Chatbotovi imaju veliku prednost jer uz pomoć ovog softvera možemo automatski odgovoriti na često postavljana pitanja. To nam štedi vrijeme, a vi i dalje dobivate detaljne i korisne odgovore. Ako chatbot ne može pomoći, također imate mogućnost kontaktirati nas osobno u bilo kojem trenutku, naravno.

Imajte na umu da kada koristite naše ugrađene elemente, vaši podaci mogu biti obrađeni i izvan Europske unije, jer su mnogi pružatelji američkih tvrtki. Kao rezultat toga, možda više nećete moći tako lako tražiti ili provoditi svoja prava u vezi s vašim osobnim podacima.

Koji se podaci obrađuju?

Može se dogoditi da također koristite chat usluge na drugim web stranicama/platformama. U tom će slučaju vaš korisnički ID također biti pohranjen na poslužiteljima ove web stranice. Također možemo biti obaviješteni o tome koji je korisnik koristio chat u koje vrijeme. Sadržaj je također pohranjen. Koji se točno podaci pohranjuju ovisi o dotičnoj usluzi. No u pravilu se radi o kontaktnim podacima kao što su e-mail adresa ili telefonski broj, IP adresa i razni podaci o korištenju.

Ako ste pristali na korištenje funkcije chata, taj se pristanak također pohranjuje ili bilježi, zajedno s bilo kojom registracijom. To činimo kako bismo također mogli dokazati registraciju ili suglasnost ako je to propisano zakonom.

Davatelj platforme za chat također može saznati kada razgovarate i također prima tehničke informacije o uređaju koji koristite. Koji se podaci točno pohranjuju i obrađuju također ovisi o postavkama vašeg računala. U mnogim slučajevima, primjerice, mogu se prikupljati podaci o vašoj približnoj lokaciji. To je učinjeno s jedne strane kako bi se optimizirale usluge chata, a s druge strane kako bi se osigurala veća sigurnost. Nadalje, informacije se također mogu koristiti za postavljanje personaliziranih mjera oglašavanja i marketinga.

Ako ste pristali da vam chatbot može poslati poruku, tu aktivaciju naravno možete deaktivirati u bilo kojem trenutku. Chatbot ovdje također služi kao pomoć i pokazuje vam kako se odjaviti s ove funkcije. Svi vaši podaci u vezi s tim naknadno će biti izbrisani iz imenika primatelja.

Gore navedene podatke koristimo, na primjer, kako bismo vam se mogli osobno obratiti putem chata, kako bismo mogli odgovoriti na vaša pitanja i upite ili vam poslati mogući sadržaj. Osim toga, možemo ga koristiti i za temeljno poboljšanje naših usluga chata.

Koliko dugo se podaci pohranjuju?

Koliko dugo se podaci obrađuju i pohranjuju ovisi prvenstveno o alatima koje koristimo. U nastavku možete saznati više o obradi podataka pojedinačnih alata. Izjave o privatnosti pružatelja usluga obično točno navode koji se podaci pohranjuju i obrađuju i koliko dugo. U načelu, osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših usluga. Ako su podaci pohranjeni u kolačićima, razdoblje pohrane uvelike varira. Podaci se mogu izbrisati odmah nakon napuštanja web stranice, ali mogu ostati pohranjeni i nekoliko godina. Stoga biste trebali detaljno pogledati svaki pojedinačni kolačić ako želite saznati više o pohrani podataka. U većini slučajeva također ćete pronaći informativne informacije o pojedinačnim kolačićima u izjavama o privatnosti pojedinačnih pružatelja usluga.

Pravo na prigovor

Također imate pravo i mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na korištenje kolačića ili pružatelja usluga trećih strana. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, također možete spriječiti prikupljanje podataka putem kolačića upravljanjem, onemogućavanjem ili brisanjem kolačića u svom pregledniku.

Budući da chat usluge mogu koristiti kolačiće, također preporučujemo da pročitate našu opću politiku privatnosti o kolačićima. Da biste točno saznali koje podatke pohranjujete i obrađujete, trebali biste pročitati izjave o privatnosti odgovarajućih alata.

Pravna osnova

Tražimo vaše dopuštenje putem skočnog prozora za obradu vaših podataka u sklopu usluga za chat. Ako pristanete, ta privola također služi kao pravna osnova (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) za obradu podataka. Osim toga, obrađujemo vaše upite i upravljamo vašim podacima u kontekstu ugovornih ili predugovornih odnosa kako bismo ispunili svoje predugovorne i ugovorne obveze ili odgovorili na upite. Temelj za to je čl. 6. st. 1 str. 1 lit. b. DSGVO . U načelu, vaši se podaci također pohranjuju i obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

 

HubSpot (Chatbot) Pravila privatnosti

Također koristimo funkciju chatbota HubSpot. Pružatelj usluge je američka tvrtka HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA.

HubSpot također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, HubSpot koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula HubSpot se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Također koristimo funkciju chatbota. Ugovor o obradi podataka, koji je u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama, možete pronaći na https://legal.hubspot.com/dpa .

Možete saznati više o podacima koji se obrađuju korištenjem HubSpota u Politici privatnosti na https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

 

Facebook politika privatnosti

Sažetak Facebookove politike privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su podaci o korisnicima, podaci o ponašanju korisnika, informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više detalja možete pronaći u nastavku u Politici privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: dok podaci više nisu korisni za potrebe Facebooka
⚖️ Pravna osnova: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi)

Što su Facebook alati?

Na našoj web stranici koristimo odabrane alate s Facebooka. Facebook je mreža društvenih medija tvrtke Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Uz pomoć ovih alata Vama i ljudima koji su zainteresirani za naše proizvode i usluge možemo ponuditi najbolju moguću ponudu.

Ako se podaci prikupljaju od vas i proslijeđuju putem naših ugrađenih Facebook elemenata ili putem naše Facebook stranice (Fanpage), za to smo odgovorni i mi i Facebook Ireland Ltd. Facebook je isključivo odgovoran za daljnju obradu ovih podataka. Naše zajedničke obveze također su navedene u javno dostupnom ugovoru na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . To, na primjer, navodi da vas moramo jasno obavijestiti o korištenju Facebook alata na našoj stranici. Nadalje, također smo odgovorni osigurati da su alati sigurno integrirani u našu web stranicu u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Facebook je, s druge strane, odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda, na primjer. Ako imate pitanja o prikupljanju i obradi podataka od strane Facebooka, možete se obratiti izravno tvrtki. Ukoliko pitanje uputite nama, dužni smo ga proslijediti Facebooku.

U nastavku ćemo dati pregled različitih Facebookovih alata, koji se podaci šalju Facebooku i kako te podatke možete izbrisati.

Uz mnoge druge proizvode, Facebook nudi i takozvane “Facebook Business Tools”. Ovo je službeni naziv Facebooka. No, budući da je pojam malo poznat, odlučili smo ih jednostavno nazvati Facebook Tools. Među njima su:

 • Facebook piksel
 • Društveni dodaci (kao što su gumb “Sviđa mi se” ili “Podijeli”)
 • Facebook prijava
 • Komplet računa
 • API-ji (programsko sučelje)
 • SDK-ovi (zbirka alata za programiranje)
 • Platformske integracije
 • Dodaci
 • Kodovi
 • Tehnički podaci
 • Dokumentacija
 • Tehnologije i usluge

Putem ovih alata Facebook proširuje usluge i ima mogućnost dobivanja informacija o aktivnostima korisnika izvan Facebooka.

Zašto koristimo Facebook alate na našoj web stranici?

Naše usluge i proizvode želimo pokazati samo ljudima koji su stvarno zainteresirani za njih. Uz pomoć reklama (Facebook reklama) možemo doći upravo do tih ljudi. No, kako bi korisnicima pokazao prikladne oglase, Facebooku su potrebne informacije o željama i potrebama ljudi. Time su podaci o ponašanju korisnika (i kontakt podaci) na našoj web stranici dostupni tvrtki. Kao rezultat toga, Facebook prikuplja bolje korisničke podatke i zainteresiranim osobama može prikazati odgovarajuće reklame o našim proizvodima ili uslugama. Alati tako omogućuju prilagođene reklamne kampanje na Facebooku.

Podatke o vašem ponašanju na našoj web stranici Facebook naziva “podacima o događajima”. Ovo se također koristi za usluge mjerenja i analize. Facebook tako može kreirati “izvješća o kampanji” u naše ime o učinku naših reklamnih kampanja. Nadalje, analitika nam daje bolji uvid u to kako koristite naše usluge, web stranicu ili proizvode. Kao rezultat toga, koristimo neke od ovih alata za optimizaciju vašeg korisničkog iskustva na našoj web stranici. Na primjer, dodaci za društvene mreže omogućuju vam dijeljenje sadržaja s naše stranice izravno na Facebooku.

Koje podatke pohranjuju Facebook alati?

Korištenjem pojedinačnih Facebook alata osobni podaci (podaci o kupcima) mogu se slati Facebooku. Ovisno o korištenim alatima, mogu se slati podaci o korisnicima kao što su ime, adresa, telefonski broj i IP adresa.

Facebook koristi ove informacije kako bi uskladio podatke s podacima koje sam ima od vas (ako ste član Facebooka). Prije nego što se podaci o kupcima pošalju Facebooku, odvija se proces koji se naziva “hashing”. To znači da se zapis podataka bilo koje veličine pretvara u niz znakova. Ovo također služi za šifriranje podataka.

Osim podataka o kontaktima, prenose se i “podaci o događaju”. Podaci o događajima” odnose se na podatke koje o vama primamo na našoj web stranici. Na primjer, koje podstranice posjećujete ili koje proizvode kupujete od nas. Facebook ne dijeli informacije koje dobije s trećim stranama (kao što su oglašivači) osim ako tvrtka nema izričito dopuštenje ili je zakonski obvezna to učiniti. “Podaci o događaju” također mogu biti povezani s podacima za kontakt. To omogućuje Facebooku da ponudi bolje personalizirano oglašavanje. Nakon već spomenutog procesa usklađivanja, Facebook ponovno briše kontakt podatke.

Kako bi mogao isporučivati oglase na optimiziran način, Facebook koristi podatke o događajima samo ako su kombinirani s drugim podacima (koje Facebook prikuplja na druge načine). Facebook također koristi ove podatke o događajima za sigurnosne, zaštitne, razvojne i istraživačke svrhe. Velik dio ovih podataka prenosi se na Facebook putem kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se koriste za pohranu podataka ili informacija u preglednicima. Ovisno o alatima koje koristite i o tome jeste li Facebook član, u vašem se pregledniku stvara različiti broj kolačića. Detaljnije o pojedinačnim Facebook kolačićima idemo u opisima svakog Facebook alata. Opće informacije o korištenju Facebook kolačića također možete pronaći na https://www.facebook.com/policies/cookies .

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Uglavnom, Facebook pohranjuje podatke dok više nisu potrebni za vlastite usluge i Facebook proizvode. Facebook ima servere po cijelom svijetu na kojima su pohranjeni njegovi podaci. Međutim, podaci o klijentima se brišu u roku od 48 sati nakon što su uspoređeni s vlastitim korisničkim podacima.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Sukladno Osnovnoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na informaciju, ispravak, prenosivost i brisanje svojih podataka.

Potpuno brisanje podataka događa se samo ako potpuno izbrišete svoj Facebook račun. A ovako funkcionira brisanje vašeg Facebook računa:

1) Na desnoj strani Facebooka kliknite Postavke.

2) Zatim kliknite na “Vaši Facebook podaci” u lijevom stupcu.

3) Sada kliknite “Deaktivacija i brisanje”.

4) Sada odaberite “Izbriši račun”, a zatim kliknite “Nastavi i izbriši račun”.

5) Sada unesite svoju lozinku, kliknite “Nastavi”, a zatim kliknite “Izbriši račun”.

Pohranjivanje podataka koje Facebook prima putem naše stranice vrši se, između ostalog, putem kolačića (npr. za društvene dodatke). U svom pregledniku možete onemogućiti, izbrisati ili upravljati pojedinačnim ili svim kolačićima. Ovisno o pregledniku koji koristite, ovo funkcionira na različite načine. Sljedeće upute pokazuju kako upravljati kolačićima u svom pregledniku:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Ako načelno ne želite imati kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da vas uvijek obavještava kada treba postaviti kolačić. Na taj način za svaki pojedini kolačić možete odlučiti hoćete li ga dopustiti ili ne.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću integriranih alata Facebooka, ta se privola smatra pravnim temeljem za obradu podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Zato preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate Facebookovu politiku privatnosti ili politiku kolačića.

Facebook također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Facebook koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula, Facebook se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi uvjeti obrade podataka, koji su u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Nadamo se da smo Vam približili najvažnije informacije o korištenju i obradi podataka Facebook alata. Ako želite saznati više o tome kako Facebook koristi vaše podatke, preporučujemo da pročitate pravila o podacima na https://www.facebook.com/about/privacy/update .

 

Politika privatnosti Facebookovih društvenih dodataka

Na našoj web stranici instalirani su takozvani društveni dodaci tvrtke Facebook Inc. Ove gumbe možete prepoznati po klasičnom logotipu Facebooka, kao što je gumb “Like” (ruka s podignutim palcem) ili po jasnoj oznaci “Facebook Plug-in”. Društveni dodatak mali je dio Facebooka koji je integriran u našu stranicu. Svaki dodatak ima svoju funkciju. Najčešće korištene funkcije su dobro poznati gumbi “Like” i “Share”.

Facebook nudi sljedeće društvene dodatke:

 • Gumb “Spremi”.
 • Gumb “Sviđa mi se”, dijeli, šalji i citiraj
 • Dodatak stranice
 • Odjeljak za komentare
 • Dodatak za Messenger
 • Ugrađeni postovi i video player
 • Dodatak za grupe

Na https://developers.facebook.com/docs/plugins pronaći ćete detaljnije informacije o tome kako se koriste pojedinačni dodaci. Društvene dodatke koristimo s jedne strane kako bismo vam ponudili bolje korisničko iskustvo na našoj stranici, a s druge strane jer Facebook može optimizirati naše oglase.

Ako imate Facebook račun ili ste već posjetili facebook.com , Facebook je već postavio barem jedan kolačić u vaš preglednik. U tom slučaju, vaš preglednik šalje informacije Facebooku putem ovog kolačića čim posjetite našu stranicu ili stupite u interakciju s društvenim dodacima (npr. gumb “Sviđa mi se”).

Dobiveni podaci se brišu ili ponovno anonimiziraju u roku od 90 dana. Prema Facebooku, ti podaci uključuju vašu IP adresu, web stranicu koju ste posjetili, datum, vrijeme i druge informacije koje se tiču vašeg preglednika.

Kako biste spriječili da Facebook prikuplja mnogo podataka tijekom vašeg posjeta našoj web stranici i povezuje ih s Facebook podacima, morate se odjaviti s Facebooka tijekom posjete web stranici (log out).

Ako niste prijavljeni na Facebook ili nemate Facebook račun, vaš će preglednik slati manje informacija Facebooku jer imate manje Facebook kolačića. Unatoč tome, podaci poput vaše IP adrese ili web stranice koju posjećujete mogu se prenijeti na Facebook. Ipak, izričito ističemo da ne znamo točan sadržaj podataka. Međutim, nastojimo vas što bolje informirati o obradi podataka prema našem trenutnom stanju znanja. O tome kako Facebook koristi podatke možete pročitati i u politici podataka tvrtke na https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Sljedeći kolačići postavljeni su u vašem pregledniku barem kada posjetite web stranicu s društvenim dodacima s Facebooka:

Naziv: dpr
Vrijednost: Nije navedeno
Namjena: Ovaj se kolačić koristi za funkcioniranje društvenih dodataka na našoj web stranici.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: fr
Vrijednost: 0jieyh4111895461c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Namjena: Također je kolačić neophodan za pravilan rad dodataka.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Napomena: Ovi su kolačići postavljeni nakon testa, čak i ako niste član Facebooka.

Pod uvjetom da ste prijavljeni na Facebook, možete sami promijeniti postavke oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Ako niste korisnik Facebooka, možete upravljati svojim online oglašavanjem na temelju upotrebe na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ . Tamo imate opciju deaktivirati ili aktivirati pružatelje usluga.

Ako želite saznati više o Facebookovim pravilima o privatnosti, preporučujemo da pročitate vlastita pravila o podacima tvrtke na https://www.facebook.com/policy.php .

 

Pravila privatnosti za Instagram

LinkedIn Sažetak pravila o privatnosti

👥 Predmet podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su podaci o ponašanju korisnika, informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više detalja možete pronaći u nastavku u politici privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: podaci se uglavnom brišu u roku od 30 dana.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Instagram?

Integrirali smo funkcije Instagrama na našu web stranicu. Instagram je platforma društvenih medija tvrtke Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, SAD. Instagram je podružnica Facebook Inc. od 2012. i jedan je od proizvoda Facebooka. Ugradnja Instagram sadržaja na našu web stranicu naziva se ugradnja. To nam omogućuje da vam prikažemo sadržaj poput gumba, fotografija ili videozapisa s Instagrama izravno na našoj web stranici. Kada pozovete web stranice na našoj web stranici koje imaju integriranu Instagram funkciju, podaci se prenose na Instagram, pohranjuju i obrađuju. Instagram koristi iste sustave i tehnologije kao i Facebook. Vaši podaci se tako obrađuju u svim Facebook tvrtkama.

U nastavku vam želimo dati detaljniji uvid u to zašto Instagram prikuplja podatke, o kakvim se podacima radi i na koji način možete uvelike kontrolirati obradu podataka. Budući da Instagram pripada tvrtki Facebook Inc., svoje podatke dobivamo s jedne strane iz pravila Instagrama, ali s druge strane i iz samih pravila o podacima Facebooka.

Instagram je jedna od najpopularnijih društvenih mreža na svijetu. Instagram spaja prednosti bloga s prednostima audiovizualnih platformi kao što su YouTube ili Vimeo. Na “Insta” (kako mnogi korisnici ležerno zovu platformu) možete uploadati fotografije i kratke video zapise, uređivati ih raznim filterima te ih također distribuirati na drugim društvenim mrežama. A ako ne želite sami biti aktivni, možete jednostavno pratiti druge zanimljive korisnike.

Zašto koristimo Instagram na našoj web stranici?

Instagram je platforma društvenih medija koja je posljednjih godina stvarno prošla kroz krov. I naravno, mi smo također odgovorili na ovaj bum. Želimo da se na našoj web stranici osjećate što ugodnije. Zato nam je raznolika priprema sadržaja nešto što se podrazumijeva. Putem ugrađenih značajki Instagrama, možemo obogatiti naš sadržaj korisnim, smiješnim ili uzbudljivim sadržajem iz svijeta Instagrama. Budući da je Instagram podružnica Facebooka, prikupljeni podaci mogu nam poslužiti i za personalizirano oglašavanje na Facebooku. Na taj način samo ljudi koji su stvarno zainteresirani za naše proizvode ili usluge primaju naše oglase.

Instagram također koristi prikupljene podatke u svrhu mjerenja i analize. Dobivamo zbirnu statistiku i time bolji uvid u vaše sklonosti i interese. Važno je napomenuti da ova izvješća ne identificiraju vas osobno.

Koje podatke pohranjuje Instagram?

Kada naiđete na neku od naših stranica koja ima ugrađene Instagram značajke (kao što su Instagram slike ili dodaci), vaš se preglednik automatski povezuje s Instagramovim poslužiteljima. Pritom se podaci šalju Instagramu, pohranjuju i obrađuju. I to bez obzira imate li Instagram račun ili ne. To uključuje informacije o našoj web stranici, o vašem računalu, o obavljenim kupnjama, o reklamama koje vidite i kako koristite našu ponudu. Nadalje, datum i vrijeme vaše interakcije s Instagramom također se pohranjuju. Ako imate Instagram račun ili ste prijavljeni, Instagram pohranjuje znatno više podataka o vama.

Facebook razlikuje podatke o kupcima i podatke o događajima. Pretpostavljamo da je upravo to slučaj s Instagramom. Podaci o kupcima su, na primjer, ime, adresa, telefonski broj i IP adresa. Ovi će se podaci o klijentima prenijeti na Instagram samo ako ste prethodno bili “raspršeni”. Raspršivanje znači da se zapis podataka pretvara u niz znakova. To omogućuje šifriranje podataka o kontaktu. Osim toga, također se prenose gore spomenuti “podaci o događaju”. Pod “podacima o događajima” Facebook – a posljedično i Instagram – razumije podatke o vašem ponašanju korisnika. Također se može dogoditi da se podaci o kontaktima kombiniraju s podacima o događajima. Prikupljeni kontakt podaci uspoređuju se s podacima koje Instagram već ima od vas.

Putem malih tekstualnih datoteka (kolačića), koji su obično postavljeni u vašem pregledniku, prikupljeni podaci se prenose Facebooku. Ovisno o funkcijama Instagrama koje se koriste i imate li sami Instagram račun, pohranjuju se različite količine podataka.

Pretpostavljamo da Instagramova obrada podataka funkcionira na isti način kao i Facebookova. To znači da ako imate Instagram račun ili ste posjetili www.instagram.com , Instagram je barem postavio kolačić. Ako je to slučaj, vaš preglednik šalje informacije Instagramu putem kolačića čim dođete u kontakt s funkcijom Instagrama. Najkasnije nakon 90 dana (nakon podudaranja), ti se podaci ponovno brišu ili anonimiziraju. Iako smo intenzivno proučavali Instagramovu obradu podataka, ne možemo točno reći koje podatke Instagram prikuplja i pohranjuje.

U nastavku vam prikazujemo kolačiće koji se postavljaju u vašem pregledniku barem kada kliknete na Instagram značajku (kao što je gumb ili Insta slika). U našem testu pretpostavljamo da nemate Instagram račun. Naravno, ako ste prijavljeni na Instagram, znatno više kolačića postavljeno je u vaš preglednik.

Ovi kolačići korišteni su u našem testu:

Naziv: csrftoken
Vrijednost: “”
Namjena: Ovaj je kolačić najvjerojatnije postavljen iz sigurnosnih razloga, kako bi se spriječilo krivotvorenje zahtjeva. No, više o tome nismo uspjeli doznati.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: mid
Vrijednost: “”
Namjena: Instagram postavlja ovaj kolačić za optimizaciju vlastitih usluga i ponuda na Instagramu i izvan njega. Kolačić postavlja jedinstveni korisnički ID.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: fbsr_111895461124024
Vrijednost: Nije navedeno
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje zahtjev za prijavu za korisnike aplikacije Instagram.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: rur
Vrijednost: ATN
Namjena: Ovo je Instagram kolačić koji osigurava funkcionalnost na Instagramu.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: urlgen
Vrijednost: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111895461”
Namjena: Ovaj kolačić koristi se u marketinške svrhe Instagrama.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Napomena: ovdje ne možemo tvrditi da je to potpuno. Koji se kolačići postavljaju u pojedinačnim slučajevima ovisi o ugrađenim značajkama i vašoj upotrebi Instagrama.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Instagram dijeli informacije koje prima između Facebook kompanija s vanjskim partnerima i s ljudima s kojima se povezujete diljem svijeta. Obrada podataka provodi se u skladu s vlastitom politikom podataka. Vaši podaci distribuiraju se, između ostalog iz sigurnosnih razloga, na Facebook poslužiteljima diljem svijeta. Većina tih poslužitelja nalazi se u SAD-u.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Zahvaljujući Osnovnoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na pristup, prijenos, ispravak i brisanje svojih podataka. Svojim podacima možete upravljati u postavkama Instagrama. Ako želite potpuno izbrisati svoje podatke na Instagramu, morate trajno izbrisati svoj Instagram račun.

A ovako funkcionira brisanje Instagram računa:

Prvo otvorite aplikaciju Instagram. Na stranici svog profila idite prema dolje i kliknite na “Odjeljak za pomoć”. Sada ćete doći na web stranicu tvrtke. Na web stranici kliknite “Upravljanje računom”, a zatim kliknite “Izbriši svoj račun”.

Ako u potpunosti izbrišete svoj račun, Instagram će izbrisati objave poput vaših fotografija i ažuriranja statusa. Podaci koje su drugi ljudi podijelili o vama ne pripadaju vašem računu i stoga neće biti izbrisani.

Kao što je gore spomenuto, Instagram pohranjuje vaše podatke prvenstveno putem kolačića. Ovim kolačićima možete upravljati, onemogućiti ih ili izbrisati u svom pregledniku. Ovisno o vašem pregledniku, upravljanje uvijek funkcionira malo drugačije. Ovdje vam pokazujemo upute za najvažnije preglednike.

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Također možete u osnovi postaviti svoj preglednik tako da uvijek budete obaviješteni kada se kolačić treba postaviti. Tada uvijek možete pojedinačno odlučiti želite li dopustiti kolačić ili ne.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću integriranih elemenata društvenih medija, ta se privola smatra pravnim temeljem obrade podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, integrirane elemente društvenih medija koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Zbog toga preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate politiku privatnosti ili politiku kolačića odgovarajućeg pružatelja usluga.

Instagram i Facebook, između ostalog, također obrađuju podatke u SAD-u. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Facebook koristi standardne ugovorne klauzule odobrene od strane EU Komisije (= čl. 46. stavak 2. i 3. DSGVO). Ove klauzule obvezuju Facebook na usklađenost s EU razinom zaštite podataka pri obradi relevantnih podataka i izvan EU. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Pokušali smo vam približiti najvažnije informacije o Instagram obradi podataka. Možete saznati više o Instagramovim pravilima o podacima na https://help.instagram.com/519522125107875 .

 

Politika privatnosti za LinkedIn

LinkedIn Sažetak pravila o privatnosti

👥 Predmet podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su podaci o ponašanju korisnika, informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više detalja možete pronaći u nastavku u politici privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: podaci se uglavnom brišu u roku od 30 dana.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je LinkedIn?

Na našoj web stranici koristimo društvene dodatke mreže društvenih medija LinkedIn, tvrtke LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD. Društveni dodaci mogu biti feedovi, dijeljenje sadržaja ili veze na našu LinkedIn stranicu. Društveni dodaci jasno su označeni poznatim logotipom LinkedIn i omogućuju, primjerice, dijeljenje zanimljivog sadržaja izravno putem naše web stranice. Za Europski gospodarski prostor i Švicarsku, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place u Dublinu odgovorna je za obradu podataka.

Ugradnjom takvih dodataka podaci se mogu slati na LinkedIn, tamo pohranjivati i obrađivati. U ovim pravilima o privatnosti želimo vas obavijestiti o tome koji su podaci uključeni, kako mreža koristi te podatke i kako možete upravljati ili spriječiti pohranu podataka.

LinkedIn je najveća društvena mreža za poslovne kontakte. Za razliku od Facebooka, primjerice, tvrtka se fokusira isključivo na izgradnju poslovnih kontakata. Na platformi tvrtke mogu predstavljati usluge i proizvode te uspostaviti poslovne odnose. Mnogi ljudi također koriste LinkedIn za traženje poslova ili pronalaženje odgovarajućih zaposlenika za vlastitu tvrtku. Samo u Njemačkoj mreža ima preko 11 milijuna članova. U Austriji ih je oko 1,3 milijuna.

Zašto koristimo LinkedIn na našoj web stranici?

Znamo koliko ste zaposleni. Ne možete pratiti sve kanale društvenih medija pojedinačno. Čak i kad bi se isplatilo, kao u našem slučaju. Jer uvijek iznova objavljujemo zanimljive vijesti ili izvješća koja vrijedi širiti. Zato smo na našoj web stranici omogućili dijeljenje zanimljivog sadržaja izravno na LinkedInu ili izravno povezivanje na našu LinkedIn stranicu. Ugrađene društvene dodatke smatramo proširenom uslugom na našoj web stranici. Podaci koje LinkedIn prikuplja također nam pomažu da moguće reklamne mjere pokažemo samo osobama koje su zainteresirane za našu ponudu.

Koje podatke pohranjuje LinkedIn?

Samo putem puke integracije društvenih dodataka LinkedIn ne pohranjuje nikakve osobne podatke. LinkedIn ove podatke koje generiraju dodaci naziva pasivnim pojavljivanjima. Ali kada kliknete na društveni dodatak, na primjer da biste podijelili naš sadržaj, platforma pohranjuje osobne podatke kao takozvana “aktivna pojavljivanja”. I to neovisno o tome imate li LinkedIn račun ili ne. Ako ste prijavljeni, prikupljeni podaci se dodjeljuju vašem računu.

Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s LinkedInovim poslužiteljima kada komunicirate s našim dodacima. Na taj način tvrtka bilježi različite podatke o korištenju. Uz vašu IP adresu, to mogu biti podaci za prijavu, informacije o uređaju ili informacije o vašem internetskom ili mobilnom davatelju usluga, na primjer. Ako uslugama LinkedIn pristupate putem svog pametnog telefona, vaša lokacija (nakon što to dopustite) također može biti određena. LinkedIn također može dijeliti ove podatke u “raspršenom” obliku s oglašivačima treće strane. Raspršivanje znači pretvaranje zapisa u niz znakova. To se može koristiti za šifriranje podataka na takav način da se pojedinci više ne mogu identificirati.

Većina podataka o vašem ponašanju korisnika pohranjuje se u kolačićima. To su male tekstualne datoteke koje se obično postavljaju u vašem pregledniku. Nadalje, LinkedIn također može koristiti web beacone, pikselne oznake, prikazne oznake i druge identifikatore uređaja.

Razni testovi također pokazuju koji se kolačići postavljaju kada korisnik stupi u interakciju s društvenim dodatkom. Pronađeni podaci ne mogu se smatrati iscrpnim i navedeni su samo kao primjer. Sljedeći kolačići postavljeni su bez prijave na LinkedIn:

Naziv: bcookie
Vrijednost: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111895461-
Namjena: Kolačić je takozvani “kolačić ID preglednika” i stoga pohranjuje vaš identifikacijski broj (ID).
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: lang
Vrijednost: v=2&lang=de-de
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje vaš unaprijed postavljeni ili preferirani jezik.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: lidc
Vrijednost: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111895461…
Namjena: Ovaj kolačić koristi se za usmjeravanje. Usmjeravanje bilježi načine na koje ste došli na LinkedIn i kako se tamo krećete kroz web mjesto.
Rok valjanosti: Nakon 24 sata

Naziv: rtc
Vrijednost: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Namjena: Nije moguće dobiti dodatne informacije o ovom kolačiću.
Rok valjanosti: Nakon 2 minute

Naziv: JSESSIONID
Vrijednost: ajax:1118954612900777718326218137
Namjena: Ovo je kolačić sesije koji LinkedIn koristi za održavanje anonimnih korisničkih sesija putem poslužitelja.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: bscookie
Vrijednost: “v=1&201910230812…
Namjena: Ovaj kolačić je sigurnosni kolačić. LinkedIn ga opisuje kao sigurni ID kolačić preglednika.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: fid
Vrijednost: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Namjena: Nije moguće pronaći dodatne informacije o ovom kolačiću.
Rok upotrebe: Nakon 7 dana

Napomena: LinkedIn također radi s dobavljačima trećih strana. Zbog toga smo tijekom našeg testa otkrili i dva Google Analytics kolačića _ga i _gat.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Općenito, LinkedIn će zadržati vaše osobne podatke onoliko dugo koliko smatra potrebnim za pružanje svojih usluga. Međutim, LinkedIn briše vaše osobne podatke kada izbrišete svoj račun. U nekim iznimnim slučajevima LinkedIn zadržava neke podatke u skupnom i anonimiziranom obliku čak i nakon što izbrišete svoj račun. Nakon što izbrišete svoj račun, drugi ljudi neće moći vidjeti vaše podatke u roku od jednog dana. LinkedIn općenito briše podatke unutar 30 dana. Međutim, LinkedIn zadržava podatke ako je to potrebno zbog zakonske obveze. Podaci koji se više ne mogu dodijeliti pojedincima ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja računa. Podaci se pohranjuju na raznim poslužiteljima u Americi, a vjerojatno iu Europi.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Imate pravo pristupa i brisanja svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Na svom LinkedIn računu možete upravljati, mijenjati i brisati svoje podatke. Osim toga, također možete zatražiti kopiju svojih osobnih podataka od LinkedIna.

Da biste pristupili informacijama o računu u svom LinkedIn profilu:

Na LinkedInu kliknite ikonu svog profila i odaberite odjeljak “Postavke i privatnost”. Sada kliknite na “Privatnost”, a zatim u odjeljku “Kako LinkedIn koristi vaše podatke” kliknite na “Promijeni”. Za samo kratko vrijeme moći ćete preuzeti odabrane podatke o vašoj web aktivnosti i povijesti računa.

Također imate opciju u svom pregledniku da spriječite LinkedIn da obrađuje vaše podatke. Kao što je gore spomenuto, LinkedIn pohranjuje većinu podataka putem kolačića koji su postavljeni u vašem pregledniku. Ovim kolačićima možete upravljati, deaktivirati ih ili izbrisati. Ovisno o pregledniku koji imate, upravljanje funkcionira malo drugačije. Ovdje možete pronaći upute za najčešće preglednike:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Također možete u osnovi postaviti svoj preglednik tako da uvijek budete obaviješteni kada se kolačić treba postaviti. Tada uvijek možete pojedinačno odlučiti želite li dopustiti kolačić ili ne.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću integriranih elemenata društvenih medija, ta se privola smatra pravnim temeljem obrade podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, integrirane elemente društvenih medija koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Zbog toga preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate politiku privatnosti ili politiku kolačića odgovarajućeg pružatelja usluga.

LinkedIn također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, LinkedIn koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula LinkedIn se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Više informacija o standardnim ugovornim klauzulama LinkedIna možete pronaći na https://de.linkedin.com/legal/l/dpa ili https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Pokušali smo vam približiti najvažnije informacije o obradi podataka od strane LinkedIna. Na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy možete saznati još više o obradi podataka društvene mreže LinkedIn.

 

Društveni mediji

Sažetak pravila o privatnosti društvenih medija

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Prezentacija i optimizacija naše usluge, kontakt s posjetiteljima, zainteresiranima itd., oglašavanje.
📓 Obrađeni podaci: podaci kao što su telefonski brojevi, adrese e-pošte, podaci za kontakt, podaci o ponašanju korisnika, podaci o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više pojedinosti o tome možete pronaći pomoću odgovarajućeg korištenog alata društvenih medija.
📅 Trajanje pohrane: ovisno o korištenim platformama društvenih medija.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što su društveni mediji?

Osim na našoj web stranici, aktivni smo i na raznim društvenim mrežama. U tom kontekstu, podaci korisnika mogu se obrađivati kako bismo mogli ciljati korisnike koji su zainteresirani za nas putem društvenih mreža. Osim toga, elementi platforme društvenih medija također mogu biti ugrađeni izravno na našu web stranicu. To je slučaj, na primjer, kada kliknete na takozvani društveni gumb na našoj web stranici i preusmjeravate se izravno na našu prisutnost na društvenim medijima. Takozvani društveni mediji ili društveni mediji su web-mjesta i aplikacije putem kojih registrirani članovi mogu proizvoditi sadržaj, dijeliti sadržaj otvoreno ili u određenim grupama te se umrežavati s drugim članovima.

Zašto koristimo društvene mreže?

Godinama su platforme društvenih medija bile mjesto gdje ljudi komuniciraju i stupaju u kontakt putem interneta. Naša prisutnost na društvenim mrežama omogućuje nam da svoje proizvode i usluge približimo potencijalnim kupcima. Elementi društvenih medija ugrađeni na našu web stranicu pomažu vam da se brzo i bez komplikacija prebacite na sadržaj naših društvenih medija.

Podaci koji se pohranjuju i obrađuju vašom upotrebom kanala društvenih medija primarno su u svrhu mogućnosti provođenja web analiza. Cilj ovih analiza je razviti preciznije i personalizirane marketinške i reklamne strategije. Ovisno o vašem ponašanju na platformi društvenih mreža, uz pomoć procijenjenih podataka mogu se izvući odgovarajući zaključci o vašim interesima i izraditi tzv. korisnički profili. To također omogućuje platformama da vam prikazuju prilagođene oglase. U većini slučajeva, kolačići su postavljeni u vašem pregledniku u tu svrhu, koji pohranjuju podatke o vašem ponašanju pri korištenju.

Općenito pretpostavljamo da ostajemo odgovorni prema zakonu o zaštiti podataka, čak i ako koristimo usluge platforme društvenih medija. Međutim, Europski sud pravde presudio je da u određenim slučajevima operater platforme društvenih medija može biti solidarno odgovoran s nama u smislu čl. 26 DSGVO. U koliko je to slučaj, to posebno ističemo i u tom smislu radimo na temelju dogovora. Suština sporazuma zatim je reproducirana u nastavku s dotičnom platformom.

Imajte na umu da kada koristite platforme društvenih medija ili naše ugrađene elemente, vaši podaci mogu biti obrađeni i izvan Europske unije, budući da su mnogi kanali društvenih medija, na primjer Facebook ili Twitter, američke tvrtke. Kao rezultat toga, možda više nećete moći tako lako tražiti ili provoditi svoja prava u vezi s vašim osobnim podacima.

Koji se podaci obrađuju?

Koji se podaci točno pohranjuju i obrađuju ovisi o pružatelju platforme društvenih medija. Ali obično su to podaci kao što su telefonski brojevi, adrese e-pošte, podaci koje unosite u obrazac za kontakt, podaci o korisniku kao što su koje tipke kliknete, koga volite ili pratite, kada ste posjetili koje stranice, informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi . Većina ovih podataka pohranjuje se u kolačićima. Osobito ako sami imate profil na posjećenom kanalu društvenih medija i prijavljeni ste, podaci se mogu povezati s vašim profilom.

Svi podaci prikupljeni putem platforme društvenih medija također se pohranjuju na poslužiteljima pružatelja usluga. Dakle, samo davatelji također imaju pristup podacima i mogu vam dati odgovarajuće informacije ili izvršiti izmjene.

Ako želite točno znati koje podatke pohranjuju i obrađuju pružatelji društvenih medija i kako se možete usprotiviti obradi podataka, trebali biste pažljivo pročitati odnosnu politiku privatnosti tvrtke. Također preporučujemo da kontaktirate izravno pružatelja usluga ako imate bilo kakvih pitanja o pohranjivanju i obradi podataka ili ako želite ostvariti odgovarajuća prava.

Trajanje obrade podataka

U nastavku ćemo vas obavijestiti o trajanju obrade podataka, ako imamo dodatne informacije o tome. Na primjer, platforma društvenih medija Facebook pohranjuje podatke sve dok više nisu potrebni za vlastitu svrhu. Međutim, podaci o klijentima koji se podudaraju s našim vlastitim korisničkim podacima već se brišu unutar dva dana. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Ako je to propisano zakonom, primjerice u slučaju računovodstva, ovo razdoblje skladištenja može se prekoračiti.

Pravo na prigovor

Također imate pravo i mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na korištenje kolačića ili pružatelja usluga trećih strana kao što su ugrađeni elementi društvenih medija. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, također možete spriječiti prikupljanje podataka putem kolačića upravljanjem, onemogućavanjem ili brisanjem kolačića u svom pregledniku.

Budući da alati društvenih medija mogu koristiti kolačiće, također preporučujemo da pročitate našu opću politiku privatnosti o kolačićima. Da biste točno saznali koje podatke pohranjujete i obrađujete, trebali biste pročitati izjave o privatnosti odgovarajućih alata.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću integriranih elemenata društvenih medija, ta se privola smatra pravnim temeljem obrade podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, ako je privola dana, vaši podaci će također biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Zbog toga preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate politiku privatnosti ili politiku kolačića odgovarajućeg pružatelja usluga.

Informacije o određenim platformama društvenih medija – ako su dostupne – možete pronaći u sljedećim odjeljcima.

 

TikTok Pravila privatnosti

Također koristimo TikTok, društveni medij i video kanal. Pružatelj usluge je kineska tvrtka Beijing Bytedance Technology Ltd. Irska tvrtka TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska, odgovorna je za europsku regiju.

TikTok također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti popraćeno raznim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, TikTok koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula, TikTok se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Kako biste saznali više o standardnim ugovornim klauzulama i podacima koji se obrađuju korištenjem TikTok Pixela, pogledajte Pravila o privatnosti na https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de i https://ads .tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller .

 

Twitter pravila o privatnosti

Sažetak pravila o privatnosti za Twitter

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su podaci o ponašanju korisnika, informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više detalja možete pronaći u nastavku u politici privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: prikupljene podatke s drugih web stranica Twitter briše najkasnije nakon 30 dana.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Twitter?

Integrirali smo Twitter funkcije na našoj web stranici. To su, primjerice, ugrađeni tweetovi, vremenske trake, gumbi ili hashtagovi. Twitter je usluga kratkih poruka i platforma društvenih medija tvrtke Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irska.

Koliko znamo, u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj nikakvi osobni podaci ili podaci koji se odnose na vaše web aktivnosti ne prenose se na Twitter samim uključivanjem funkcije Twitter. Samo kada komunicirate s funkcijama Twittera, kao što je klik na gumb, podaci se mogu poslati na Twitter, tamo pohraniti i obraditi. Nemamo utjecaja na ovu obradu podataka i ne snosimo odgovornost za nju. U okviru ove politike privatnosti, želimo vam dati pregled podataka koje Twitter pohranjuje, što Twitter radi s tim podacima i kako se u velikoj mjeri možete zaštititi od prijenosa podataka.

Za neke je Twitter usluga vijesti, za druge platforma društvenih medija, a treći govore o usluzi mikroblogiranja. Svi ovi izrazi imaju svoje opravdanje i znače više-manje isto.

I privatne osobe i tvrtke koriste Twitter za komunikaciju sa zainteresiranima putem kratkih poruka. Twitter dopušta samo 280 znakova po poruci. Te se poruke nazivaju “tweetovi”. Za razliku od Facebooka, na primjer, usluga se ne fokusira na širenje mreže za “prijatelje”, već želi biti shvaćena kao svjetska i otvorena platforma za vijesti. Twitter također omogućuje korisnicima da imaju anonimni račun, a tweetove mogu brisati kompanija s jedne strane i sami korisnici s druge strane.

Zašto koristimo Twitter na našoj web stranici?

Kao i mnoge druge web stranice i tvrtke, nastojimo ponuditi svoje usluge i komunicirati s našim korisnicima kroz različite kanale. Posebno nam je Twitter prirastao srcu kao korisna “mala” služba za vijesti. Iznova i iznova tvitamo ili retweetamo uzbudljiv, smiješan ili zanimljiv sadržaj. Shvaćamo da ne možete pratiti svaki kanal zasebno. Uostalom, imate i nešto drugo za raditi. Zato smo uključili funkcije Twittera na našu web stranicu. Možete pratiti naše Twitter aktivnosti “na licu mjesta” ili slijediti izravnu poveznicu na našu Twitter stranicu. Kroz ovu integraciju želimo ojačati našu uslugu i jednostavnost korištenja naše web stranice.

Koje podatke pohranjuje Twitter?

Na nekim od naših podstranica pronaći ćete ugrađene Twitter funkcije. Kada komunicirate sa sadržajem Twittera, kao što je klik na gumb, Twitter može prikupljati i pohranjivati podatke. To je slučaj čak i ako sami nemate Twitter račun. Twitter ove podatke naziva “podaci iz dnevnika”. Uključuje demografske podatke, ID-ove kolačića preglednika, ID vašeg pametnog telefona, raspršene adrese e- pošte i informacije o tome koje ste stranice posjetili na Twitteru i koje ste radnje poduzeli. Twitter, naravno, pohranjuje više podataka ako imate Twitter račun i ako ste prijavljeni. U većini slučajeva to se pohranjivanje događa putem kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se obično postavljaju u vaš preglednik i prenose različite informacije na Twitter.

Sada ćemo vam pokazati koji se kolačići postavljaju kada niste prijavljeni na Twitter, ali posjećujete web stranicu s ugrađenim značajkama Twittera. Uzmite ovaj popis kao primjer. Ovdje ni na koji način ne možemo jamčiti tvrdnju o potpunosti, budući da se izbor kolačića uvijek mijenja i ovisi o vašim pojedinačnim radnjama sa sadržajem Twittera.

Ovi kolačići korišteni su u našem testu:

Naziv: personalization_id
Vrijednost: “v1_cSJIsogU51SeE111895461”
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje informacije o tome kako koristite web stranicu i putem kojih ste reklama došli na Twitter.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: lang
Vrijednost: de
Namjena: Ovaj kolačić sprema vaš unaprijed postavljeni ili preferirani jezik.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: guest_id
Vrijednost: 111895461v1%3A157132626
Namjena: Ovaj kolačić je postavljen da vas identificira kao gosta.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: fm
Vrijednost: 0
Namjena: Nažalost, nismo mogli saznati svrhu ovog kolačića.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: external_referer
Vrijednost: 1118954612beTA0sf5lkMrlGt
Namjena: Ovaj kolačić prikuplja anonimne podatke, kao što je koliko često posjećujete Twitter i koliko dugo ga posjećujete.
Rok upotrebe: Nakon 6 dana

Naziv: eu_cn
Vrijednost: 1
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje korisničke aktivnosti i služi u razne reklamne svrhe Twittera.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: ct0
Vrijednost: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Namjena: Nažalost, nismo pronašli nikakve informacije o ovom kolačiću.
Rok valjanosti: Nakon 6 sati

Naziv: _twitter_sess
Vrijednost: 53D%253D–dd0248111895461-
Namjena: Ovaj vam kolačić omogućuje korištenje funkcija unutar web stranice Twitter.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Napomena: Twitter također radi s dobavljačima trećih strana. Zbog toga smo tijekom našeg testa otkrili i tri Google Analytics kolačića _ga, _gat, _gid.

Twitter koristi prikupljene podatke s jedne strane kako bi bolje razumio ponašanje korisnika i na taj način poboljšao vlastite usluge i reklamne ponude, as druge strane podaci također služe internim sigurnosnim mjerama.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Kada Twitter prikuplja podatke s drugih web stranica, oni se brišu, prikupljaju ili na drugi način skrivaju nakon najviše 30 dana. Twitterovi poslužitelji nalaze se u različitim poslužiteljskim centrima u Sjedinjenim Državama. Sukladno tome, može se pretpostaviti da se prikupljeni podaci prikupljaju i pohranjuju u Americi. Nakon našeg istraživanja nismo mogli jasno utvrditi ima li Twitter i svoje servere u Europi. U principu, Twitter može pohraniti prikupljene podatke sve dok više ne budu korisni za tvrtku, vi izbrišete podatke ili postoji zakonski rok za brisanje.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Twitter opetovano naglašava u svojoj politici privatnosti da ne pohranjuje nikakve podatke o vanjskim posjetima web stranicama ako se vi ili vaš preglednik nalazite u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj. Međutim, ako izravno komunicirate s Twitterom, Twitter će naravno pohraniti podatke o vama.

Ako imate Twitter račun, možete upravljati svojim podacima klikom na “Više” ispod gumba “Profil”. Zatim kliknite na “Postavke i privatnost”. Ovdje možete pojedinačno upravljati obradom podataka.

Ako nemate Twitter račun, možete otići na twitter.com i kliknuti na “Individualizacija”. Pod stavkom “Individualizacija i podaci” možete upravljati svojim prikupljenim podacima.

Većina podataka pohranjuje se putem kolačića, kao što je gore navedeno, a njima možete upravljati, onemogućiti ih ili izbrisati u svom pregledniku. Imajte na umu da kolačiće “uređujete” samo u pregledniku koji ste odabrali. To znači: ako u budućnosti budete koristili neki drugi preglednik, tamo ćete morati ponovno upravljati svojim kolačićima prema svojim željama. Ovdje su upute za upravljanje kolačićima najpopularnijih preglednika.

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Također možete upravljati svojim preglednikom na način da budete obaviješteni za svaki pojedinačni kolačić. Tada uvijek možete pojedinačno odlučiti dopuštate li kolačić ili ne.

Twitter također koristi podatke za personalizirano oglašavanje unutar i izvan Twittera. U postavkama možete onemogućiti personalizirano oglašavanje pod “Individualizacija i podaci”. Ako koristite Twitter u pregledniku, možete onemogućiti prilagođeno oglašavanje na http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN .

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću integriranih elemenata društvenih medija, ta se privola smatra pravnim temeljem obrade podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, integrirane elemente društvenih medija koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Zbog toga preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate politiku privatnosti ili politiku kolačića odgovarajućeg pružatelja usluga.

Twitter također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Twitter koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Twitter se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Više informacija o standardnim ugovornim klauzulama Twittera možete pronaći na https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html .

Nadamo se da smo vam dali osnovni pregled obrade podataka na Twitteru. Ne primamo nikakve podatke od Twittera i nismo odgovorni za ono što Twitter radi s vašim podacima. Ako imate dodatnih pitanja o ovoj temi, preporučujemo da pročitate Twitter izjavu o privatnosti na https://twitter.com/de/privacy .

 

Google Ads (Google AdWords) Pravila o privatnosti praćenja konverzija

Google Ads (Google AdWords) Sažetak pravila o privatnosti praćenja konverzija

👥 Subjekti podataka: posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: ekonomski uspjeh i optimizacija performansi naše usluge.
📓 Obrađeni podaci: statistika pristupa koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje i vrijeme pristupa, ponašanje pri kretanju, ponašanje pri klikovima i IP adrese. Osobni podaci kao što su ime ili adresa e-pošte također se mogu obrađivati.
📅 Razdoblje pohrane: Kolačići konverzije obično istječu nakon 30 dana i ne prenose nikakve osobne podatke.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit.f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Google Ads praćenje konverzija?

Koristimo Google Ads (bivši Google AdWords) kao mrežnu marketinšku mjeru za promociju naših proizvoda i usluga. Na ovaj način želimo što više ljudi skrenuti pozornost na visoku kvalitetu naše ponude na internetu. Kao dio naših mjera oglašavanja putem Google Adsa, na našoj web stranici koristimo praćenje konverzija tvrtke Google Inc. U Europi je pak tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovorna za sve Googleove usluge. Uz pomoć ovog besplatnog alata za praćenje možemo bolje prilagoditi ponudu oglašavanja vašim interesima i potrebama. U sljedećem ćemo članku detaljnije objasniti zašto koristimo praćenje konverzija, koji se podaci pohranjuju u tom procesu i kako možete spriječiti to pohranjivanje podataka.

Google Ads (ranije Google AdWords) je interni sustav online oglašavanja Google Inc. Uvjereni smo u kvalitetu naše ponude i želimo da što više ljudi upozna našu web stranicu. U online sektoru Google Ads nudi najbolju platformu za to. Naravno, također želimo dobiti točan pregled faktora isplativosti naših reklamnih kampanja. Zato koristimo Google Ads alat za praćenje konverzija.

Ali što je zapravo obraćenje? Pretvorba se događa kada iz čisto zainteresiranog posjetitelja web stranice postanete aktivni posjetitelj. To se događa kad god kliknete na naš oglas i nakon toga izvršite neku drugu radnju, kao što je posjet našoj web stranici. S Googleovim alatom za praćenje konverzija bilježimo što se događa nakon što korisnik klikne na naš Google Ads oglas. Na primjer, možemo vidjeti jesu li proizvodi kupljeni, koriste li se usluge ili jesu li se korisnici prijavili na naš newsletter.

Zašto koristimo Google Ads praćenje konverzija na našoj web stranici?

Google Ads koristimo kako bismo skrenuli pozornost na našu ponudu i na drugim web stranicama. Cilj je osigurati da naše reklamne kampanje doista dopru samo do onih ljudi koji su zainteresirani za naše ponude. Pomoću alata za praćenje konverzija vidimo koje ključne riječi, oglasi, grupe oglasa i kampanje dovode do željenih radnji korisnika. Vidimo koliko kupaca stupa u interakciju s našim oglasima na uređaju i zatim ostvaruje konverziju. Pomoću ovih podataka možemo izračunati naš čimbenik troškova i koristi, izmjeriti uspjeh pojedinačnih mjera oglašavanja i posljedično optimizirati naše marketinške mjere na mreži. Također možemo koristiti dobivene podatke kako bismo našu web stranicu učinili zanimljivijom za vas i našu ponudu oglašavanja još više individualno prilagodili vašim potrebama.

Koji se podaci pohranjuju uz Google Ads praćenje konverzija?

Uključili smo oznaku za praćenje konverzija ili isječak koda na našu web stranicu kako bismo bolje analizirali određene radnje korisnika. Ako sada kliknete na jedan od naših Google Ads oglasa, Google domena pohranjuje kolačić “Konverzija” na vašem računalu (uglavnom u pregledniku) ili mobilnom uređaju. Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju informacije na vašem računalu.

Ovdje su podaci o najvažnijim Google kolačićima za praćenje konverzija:

Naziv: Vrijednost konverzije :
EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111895461-3
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje svaku konverziju koju napravite na našoj stranici nakon što dođete do nas putem Google oglasa.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Naziv: _gac
Vrijednost: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Namjena: Ovo je klasični Google Analytics kolačić i koristi se za bilježenje različitih radnji na našoj web stranici.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Napomena: kolačić _gac pojavljuje se samo u vezi s Google Analytics. Gornji popis nije konačan jer Google također koristi druge kolačiće za analitičku procjenu.

Čim izvršite radnju na našoj web stranici, Google prepoznaje kolačić i sprema vašu radnju kao tzv. konverziju. Sve dok surfate našom web stranicom i kolačić još nije istekao, mi i Google prepoznajemo da ste nas pronašli putem našeg Google Ads oglasa. Kolačić se čita i šalje natrag u Google Ads s podacima o konverziji. Također je moguće da se drugi kolačići koriste za mjerenje konverzija. Praćenje konverzija Google Adsa može se dodatno doraditi i poboljšati uz pomoć Google Analyticsa. Za oglase koje Google prikazuje na različitim lokacijama na webu, kolačići pod nazivom “__gads” ili “_gac” mogu biti postavljeni pod našom domenom. Od rujna 2017. različite informacije o kampanji iz analytics.js pohranjuju se s kolačićem _gac. Kolačić pohranjuje ove podatke čim posjetite neku od naših stranica za koje je postavljeno automatsko označavanje Google Adsa. Za razliku od kolačića postavljenih za Google domene, Google može čitati ove kolačiće konverzije samo kada ste na našoj web stranici. Ne prikupljamo niti primamo nikakve osobne podatke. Od Googlea primamo izvješće sa statističkim procjenama. Na primjer, saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i vidimo koje su oglašivačke mjere bile dobro prihvaćene.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

U ovom trenutku želimo istaknuti da nemamo utjecaja na to kako Google koristi prikupljene podatke. Prema Googleu, podaci su šifrirani i pohranjeni na sigurnim poslužiteljima. U većini slučajeva kolačići konverzije istječu nakon 30 dana i ne prenose nikakve osobne podatke. Kolačići pod nazivom “Conversion” i “_gac” (koji se koristi u kombinaciji s Google Analyticsom) imaju rok valjanosti od 3 mjeseca.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Imate mogućnost ne sudjelovati u Google Ads praćenju konverzija. Ako deaktivirate Google kolačić za praćenje konverzija putem svog preglednika, blokirat ćete praćenje konverzija. U tom slučaju nećete biti uključeni u statistiku alata za praćenje. Postavke kolačića možete promijeniti u svom pregledniku u bilo kojem trenutku. Za svaki preglednik ovo funkcionira malo drugačije. Ovdje možete pronaći upute kako upravljati kolačićima u svom pregledniku:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Ako načelno ne želite imati kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da vas uvijek obavještava kada treba postaviti kolačić. Na taj način za svaki pojedini kolačić možete odlučiti hoćete li dopustiti kolačić ili ne. Preuzimanje i instaliranje ovog dodatka za preglednik na https://support.google.com/ads/answer/7395996 također će onemogućiti sve “oglašavačke kolačiće”. Imajte na umu da onemogućavanjem ovih kolačića ne sprječavate oglase, već samo prilagođene oglase.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje Google Ads praćenja konverzija, pravni temelj za odgovarajuću obradu podataka je ovaj pristanak. Prema čl. 6. st. 1 lit. DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja putem Google Ads praćenja konverzija.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje Google Ads praćenja konverzija za optimizaciju naše online usluge i naših marketinških mjera. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Google Ads praćenje konverzija koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Google koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Uvjeti obrade podataka za Google oglašivačke proizvode (Google Ads Controller Data Protection Terms), koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama i primjenjivi su i na Google Ads, mogu se pronaći na https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

Ako želite saznati više o Googleovim pravilima o privatnosti, preporučujemo da pročitate Googleova opća pravila o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Online marketing

Sažetak pravila o privatnosti internetskog marketinga

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Procjena informacija posjetitelja za optimizaciju web ponude.
📓 Obrađeni podaci: statistika pristupa koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje i vrijeme pristupa, ponašanje pri kretanju, ponašanje pri klikovima i IP adrese. Osobni podaci kao što su ime ili adresa e-pošte također se mogu obrađivati. Više pojedinosti o tome možete pronaći u odgovarajućem korištenom mrežnom marketinškom alatu.
📅 Trajanje pohrane: ovisno o korištenim online marketinškim alatima.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit.f DSGVO (legitimni interesi).

Što je online marketing?

Internetski marketing odnosi se na sve mjere koje se provode na internetu radi postizanja marketinških ciljeva kao što je povećanje svijesti o robnoj marki ili sklapanje posla. Nadalje, naše mrežne marketinške mjere imaju za cilj privući pozornost ljudi na našu web stranicu. Kako bismo našu ponudu mogli prikazati velikom broju zainteresiranih, bavimo se online marketingom. To obično uključuje internetsko oglašavanje, sadržajni marketing ili optimizaciju za tražilice. Kako bismo mogli učinkovito i ciljano koristiti online marketing, osobni podaci se također pohranjuju i obrađuju. S jedne strane, podaci nam pomažu da naš sadržaj prikazujemo samo onim ljudima koji su za njega stvarno zainteresirani, as druge strane, možemo mjeriti uspjeh oglašavanja naših mrežnih marketinških mjera.

Zašto koristimo online marketinške alate?

Našu web stranicu želimo prikazati svakoj osobi koju zanima naša ponuda. Svjesni smo da to nije moguće bez svjesno postavljenih mjera. Zato radimo online marketing. Postoje različiti alati koji nam olakšavaju rad na našim mrežnim marketinškim mjerama i, osim toga, uvijek daju prijedloge za poboljšanje putem podataka. To nam omogućuje da svoje kampanje preciznije usmjerimo prema našoj ciljnoj skupini. Stoga je svrha ovih mrežnih marketinških alata koje koristimo u konačnici optimizirati našu ponudu.

Koji se podaci obrađuju?

Kako bi naš online marketing funkcionirao i kako bi se uspješnost mjera mogla mjeriti, kreiraju se korisnički profili i podaci se pohranjuju, primjerice, u kolačiće (to su male tekstualne datoteke). Uz pomoć ovih podataka ne samo da možemo postavljati oglase u klasičnom smislu, već i izravno na našoj web stranici, prikazati naš sadržaj na način koji vama odgovara. U tu svrhu postoje različiti alati trećih strana koji nude ove funkcije i u skladu s tim prikupljaju i pohranjuju vaše podatke. U imenovanim kolačićima pohranjuju se, na primjer, koje web-stranice ste posjetili na našoj web-stranici, koliko ste dugo pregledavali te stranice, koje poveznice ili gumbe kliknete ili s koje web-stranice ste došli do nas. Osim toga, tehničke informacije također mogu biti pohranjene. Na primjer, vaša IP adresa, koji preglednik koristite, s kojeg uređaja posjećujete našu web stranicu ili vrijeme kada ste pristupili našoj web stranici i kada ste je ponovno napustili. Ako ste pristali da također možemo odrediti vašu lokaciju, to također možemo pohraniti i obraditi.

Vaša IP adresa je pohranjena u pseudonimiziranom obliku (tj. skraćena). Jedinstveni podaci koji vas izravno identificiraju kao osobu, kao što su vaše ime, adresa ili adresa e-pošte, također se pohranjuju samo u pseudonimiziranom obliku kao dio procesa oglašavanja i online marketinga. Stoga vas ne možemo identificirati kao osobu, već imamo samo pseudonimizirane pohranjene podatke u korisničkim profilima.

Pod određenim okolnostima, kolačići se također mogu postaviti na druge web stranice koje rade s istim alatima za oglašavanje, analizirati i koristiti u svrhe oglašavanja. Podaci se zatim mogu pohraniti i na poslužiteljima pružatelja alata za oglašavanje.

U iznimnim slučajevima u korisničkim profilima mogu se pohraniti i jedinstveni podaci (ime, e-mail adresa itd.). Ovo pohranjivanje se događa, na primjer, ako ste član kanala društvenih medija koji koristimo za naše online marketinške mjere i mrežne veze prethodno primljene podatke s korisničkim profilom.

Sa svim alatima za oglašavanje koje koristimo, a koji pohranjuju vaše podatke na svojim poslužiteljima, uvijek primamo samo skupne informacije, a nikada podatke koji vas čine prepoznatljivim kao pojedinca. Podaci samo pokazuju koliko su dobro postavljene mjere oglašavanja djelovale. Na primjer, vidimo koje su mjere uvjerile vas ili druge korisnike da dođu na našu web stranicu i tamo kupe uslugu ili proizvod. Na temelju analiza možemo u budućnosti unaprijediti ponudu oglašavanja i još je preciznije prilagoditi potrebama i željama zainteresiranih osoba.

Trajanje obrade podataka

U nastavku ćemo vas obavijestiti o trajanju obrade podataka, ako imamo dodatne informacije o tome. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Podaci koji su pohranjeni u kolačićima pohranjuju se različito dugo. Neki se kolačići brišu čim napustite web stranicu, drugi mogu biti pohranjeni u vašem pregledniku nekoliko godina. U odgovarajućim izjavama o privatnosti pojedinačnih pružatelja obično ćete dobiti detaljne informacije o pojedinačnim kolačićima koje koristi pružatelj.

Pravo na prigovor

Također imate pravo i mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na korištenje kolačića ili pružatelja usluga trećih strana. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, također možete spriječiti prikupljanje podataka putem kolačića upravljanjem, onemogućavanjem ili brisanjem kolačića u svom pregledniku. Zakonitost obrade do opoziva ostaje nepromijenjena.

Budući da online marketinški alati općenito mogu koristiti kolačiće, također preporučujemo da pročitate našu opću politiku privatnosti o kolačićima. Da biste točno saznali koji se vaši podaci pohranjuju i obrađuju, trebali biste pročitati izjave o privatnosti odgovarajućih alata.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje pružatelja trećih strana, pravna osnova odgovarajuće obrade podataka je ova privola. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti kada se prikupljaju online marketinškim alatima.

S naše strane također postoji legitiman interes za mjerenje mrežnih marketinških mjera u anonimiziranom obliku kako bismo uz pomoć dobivenih podataka optimizirali svoju ponudu i svoje mjere. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Informacije o određenim mrežnim marketinškim alatima – ako su dostupni – mogu se pronaći u sljedećim odjeljcima.

 

Politika privatnosti za Facebook Conversions API

Na našoj web stranici koristimo Facebook Conversions API, alat za praćenje događaja na strani poslužitelja. Pružatelj usluge je američka tvrtka Facebook Inc. Za europsku regiju za europsku regiju odgovorna je tvrtka Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska).

Facebook također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Facebook koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula, Facebook se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi uvjeti obrade podataka, koji su u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Možete saznati više o podacima koji se obrađuju korištenjem Facebook Conversions API-ja u Politici privatnosti na https://www.facebook.com/about/privacy .

 

Politika privatnosti Facebook Custom Audiences

Na našoj web stranici koristimo Facebook Custom Audiences, alat za praćenje događaja na strani poslužitelja. Pružatelj usluge je američka tvrtka Facebook Inc. Za europsku regiju za europsku regiju odgovorna je tvrtka Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska).

Facebook također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Facebook koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula, Facebook se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebookovi uvjeti obrade podataka, koji su u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

Možete saznati više o podacima koji se obrađuju upotrebom Facebook Custom Audiences u Politici privatnosti na https://www.facebook.com/about/privacy .

 

HubSpot Pravila privatnosti

Na našoj web stranici koristimo HubSpot, alat za digitalni marketing. Pružatelj usluge je američka tvrtka HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, USA. Tvrtka također ima registrirani ured u Irskoj, između ostalog, na adresi 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska.

HubSpot također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, HubSpot koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula HubSpot se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Ugovor o obradi podataka, koji odgovara standardnim ugovornim klauzulama, nalazi se na https://legal.hubspot.com/dpa .

Možete saznati više o podacima koji se obrađuju korištenjem HubSpota u Politici privatnosti na https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

 

LinkedIn Insight Tag Politika privatnosti

Na našoj web stranici koristimo alat za praćenje konverzija LinkedIn Insight Tag. Pružatelj usluge je američka tvrtka LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD. Tvrtka LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Irska) odgovorna je za aspekte relevantne za zaštitu podataka u Europskom gospodarskom prostoru (EEA), EU i Švicarskoj.

LinkedIn također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, LinkedIn koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula LinkedIn se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i upravljaju u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Više informacija o standardnim ugovornim klauzulama LinkedIna možete pronaći na https://de.linkedin.com/legal/l/dpa ili https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Više o LinkedIn Insight-Tagu možete saznati na https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660 . Također možete saznati više o podacima koji se obrađuju upotrebom LinkedIn Insight-Taga u politici privatnosti na https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 

Cloudflare pravila o privatnosti

Cloudflare Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge (za brže učitavanje web stranice).
📓 Obrađeni podaci: podaci kao što su IP adresa, podaci za kontakt i prijavu, sigurnosni otisci prstiju i podaci o izvedbi web stranice. Više detalja možete pronaći u nastavku ove politike privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: većinu vremena podaci se čuvaju kraće od 24 sata.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Cloudflare?

Na ovoj web stranici koristimo Cloudflare tvrtke Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, SAD) kako bi naša web stranica bila brža i sigurnija. Pritom Cloudflare koristi kolačiće i obrađuje korisničke podatke. Cloudflare, Inc. je američka tvrtka koja pruža mrežu za isporuku sadržaja i razne sigurnosne usluge. Ove usluge nalaze se između korisnika i našeg pružatelja usluga hostinga. Što to sve točno znači, pokušat ćemo detaljnije objasniti u nastavku.

Mreža za isporuku sadržaja (CDN), koju nudi tvrtka Cloudflare, nije ništa više od mreže povezanih poslužitelja. Cloudflare je distribuirao takve poslužitelje po cijelom svijetu kako bi brže doveo web stranice na vaš zaslon. Jednostavno rečeno, Cloudflare stvara kopije naše web stranice i postavlja ih na vlastite poslužitelje. Sada, kada posjetite našu web stranicu, sustav balansiranja opterećenja osigurava da se najveći dijelovi naše web stranice isporučuju s poslužitelja koji vam može najbrže prikazati našu web stranicu. Udaljenost prijenosa podataka do vašeg preglednika znatno je skraćena CDN-om. Stoga će vam Cloudflare isporučiti sadržaj naše web stranice ne samo s našeg poslužitelja za hosting, već i s poslužitelja diljem svijeta. Korištenje Cloudflarea bit će posebno korisno za korisnike iz inozemstva, budući da se ovdje stranica može isporučiti s poslužitelja u blizini. Osim brze dostave web stranica, Cloudflare nudi i razne sigurnosne usluge, poput DDoS zaštite ili vatrozida web aplikacija.

Zašto koristimo Cloudflare na našoj web stranici?

Naravno, želimo vam ponuditi najbolju moguću uslugu s našom web stranicom. Cloudflare nam pomaže da našu web stranicu učinimo bržom i sigurnijom. Cloudflare nam pruža web optimizacije kao i sigurnosne usluge, kao što su DDoS zaštita i web vatrozid. Ovo također uključuje Reverse-Proxy i mrežu za distribuciju sadržaja (CDN). Cloudflare blokira prijetnje i ograničava zlonamjerne robote i alate za indeksiranje koji troše našu propusnost i resurse poslužitelja. Pohranjivanjem naše web stranice u lokalne podatkovne centre i blokiranjem softvera za neželjenu poštu, Cloudflare nam omogućuje smanjenje korištenja propusnosti za oko 60%. Posluživanje sadržaja putem podatkovnog centra u vašoj blizini i neke web optimizacije provedene tamo smanjuju prosječno vrijeme učitavanja web stranice za otprilike polovicu. Korištenje postavke “I’m Under Attack Mode” može ublažiti daljnje napade, prema Cloudflareu, prikazivanjem JavaScript računalnog zadatka koji treba riješiti prije nego što korisnik može pristupiti web stranici. Sveukupno, ovo našu web stranicu čini mnogo moćnijom i manje ranjivom na spam ili druge napade.

Koje podatke obrađuje Cloudflare?

Cloudflare općenito prosljeđuje samo one podatke koje kontroliraju operateri web stranica. Sadržaj stoga ne određuje Cloudflare, već uvijek sam operater web stranice. Osim toga, Cloudflare može prikupljati određene informacije o korištenju naše web stranice i obrađivati podatke koje smo mi poslali ili za koje je Cloudflare dobio odgovarajuće upute. U većini slučajeva Cloudflare prima podatke kao što su IP adresa, podaci o kontaktu i zapisniku, sigurnosni otisci prstiju i podaci o performansama web stranice. Podaci dnevnika pomažu Cloudflareu u otkrivanju novih prijetnji, na primjer. To omogućuje Cloudflareu da pruži visoku razinu sigurnosne zaštite za naše web mjesto. Cloudflare obrađuje ove podatke kao dio usluga u skladu s primjenjivim zakonima. To naravno uključuje Njemačku uredbu o zaštiti podataka (DSGVO).

Iz sigurnosnih razloga, Cloudflare također koristi kolačić. Kolačić (__cfduid) koristi se za identifikaciju pojedinačnih korisnika iza zajedničke IP adrese i za primjenu sigurnosnih postavki za svakog pojedinog korisnika. Na primjer, ovaj kolačić postaje vrlo koristan ako koristite našu web stranicu s lokacije na kojoj postoji veliki broj zaraženih računala. Međutim, ako je vaše računalo pouzdano, to možemo prepoznati iz kolačića. Dakle, unatoč zaraženim računalima u vašem okruženju, možete neometano i bezbrižno surfati našom web stranicom. Također je važno znati da ovaj kolačić ne pohranjuje nikakve osobne podatke. Ovaj je kolačić apsolutno neophodan za sigurnosne značajke Cloudflarea i ne može se onemogućiti.

Kolačići tvrtke Cloudflare

Naziv: __cfduid
Vrijednost: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78111895461-3
Namjena: Sigurnosne postavke za svakog pojedinog posjetitelja
Rok valjanosti: Nakon godinu dana

Cloudflare također surađuje s pružateljima usluga trećih strana. Oni mogu obrađivati osobne podatke samo prema uputama Cloudflarea iu skladu s politikom privatnosti i drugim mjerama povjerljivosti i sigurnosti. Cloudflare ne dijeli osobne podatke bez našeg izričitog pristanka.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Cloudflare pohranjuje vaše podatke prvenstveno u Sjedinjenim Državama i Europskom gospodarskom prostoru. Cloudflare može prenositi i pristupati gore opisanim informacijama iz cijelog svijeta. Općenito, Cloudflare pohranjuje podatke na razini korisnika za domene u verzijama Free, Pro i Business manje od 24 sata. Za poslovne domene koje imaju omogućene Cloudflare zapise (bivši Enterprise LogShare ili ELS), podaci se mogu pohraniti do 7 dana. Međutim, ako IP adrese pokreću sigurnosna upozorenja na Cloudflareu, mogu postojati iznimke od gore navedenog razdoblja zadržavanja.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Cloudflare čuva zapise podataka samo onoliko koliko je potrebno, a ti se podaci u većini slučajeva također brišu unutar 24 sata. Cloudflare također ne pohranjuje nikakve osobne podatke, poput vaše IP adrese. Međutim, postoje informacije koje Cloudflare pohranjuje na neodređeno vrijeme kao dio svojih trajnih zapisa kako bi poboljšao cjelokupnu izvedbu Cloudflare Resolvera i identificirao sve sigurnosne rizike. Da biste vidjeli koji su točno trajni zapisnici pohranjeni, posjetite https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ . Svi podaci koje Cloudflare prikuplja (privremeni ili trajni) očišćeni su od bilo kakvih osobnih podataka. Cloudflare također anonimizira sve trajne zapise.

Cloudflare u svojim pravilima o privatnosti navodi da nisu odgovorni za sadržaj koji primaju. Na primjer, ako tražite od Cloudflarea da ažurira ili izbriše vaš sadržaj, Cloudflare vas u osnovi upućuje na nas kao operatera web stranice. Također možete potpuno spriječiti cjelokupno prikupljanje i obradu vaših podataka od strane Cloudflarea tako da onemogućite izvršavanje koda skripte u svom pregledniku ili instaliranjem blokatora skripti u vašem pregledniku.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje Cloudflarea, pravni temelj za odgovarajuću obradu podataka je ovaj pristanak. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti kada ih prikuplja Cloudflare.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje Cloudflarea za optimizaciju naše internetske usluge i njezinu sigurnost. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Cloudflare koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Cloudflare također obrađuje podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, dakle posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Cloudflare koristi standardne ugovorne klauzule odobrene od strane EU Komisije (= čl. 46. stavak 2. i 3. DSGVO). Ove klauzule obvezuju Cloudflare na usklađenost s EU razinom zaštite podataka pri obradi relevantnih podataka i izvan EU. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Više informacija o zaštiti podataka u Cloudflareu možete pronaći na https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

 

Platforma za upravljanje pristankom na kolačiće

Sažetak platforme za upravljanje pristankom na kolačiće

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Dobivanje i upravljanje privolom za određene kolačiće, a time i korištenje određenih alata.
📓 Obrađeni podaci: Podaci koji se koriste za upravljanje postavljenim postavkama kolačića kao što su IP adresa, vrijeme privole, vrsta privole, pojedinačni privoli. Više detalja možete pronaći na dotičnom korištenom alatu.
📅 Razdoblje skladištenja: Ovisno o korištenom alatu, morate biti spremni na razdoblja od nekoliko godina.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (suglasnost), čl. 6. st. 1 lit.f DSGVO (legitimni interesi).

Što je platforma za upravljanje pristankom na kolačiće?

Na našem web-mjestu koristimo softver Consent Management Platform (CMP), koji pomaže nama i vama da pravilno i sigurno postupamo s korištenim skriptama i kolačićima. Softver automatski stvara skočni prozor za kolačiće, skenira i kontrolira sve skripte i kolačiće, daje vam privolu za kolačiće u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i pomaže nama i vama da pratimo sve kolačiće. Kod većine alata za upravljanje pristankom na kolačiće svi postojeći kolačići identificirani su i kategorizirani. Vi kao posjetitelj web stranice tada sami odlučujete hoćete li i koje skripte i kolačiće dopustiti ili zabraniti. Sljedeća slika ilustrira odnos između preglednika, web poslužitelja i CMP-a.

Zašto koristimo alat za upravljanje kolačićima?

Naš cilj je ponuditi vam najbolju moguću transparentnost u području zaštite podataka. Osim toga, to smo i zakonski dužni učiniti. Želimo vas što bolje informirati o svim alatima i svim kolačićima koji mogu pohraniti i obrađivati vaše podatke. Također je vaše pravo da sami odlučite koje kolačiće prihvaćate, a koje ne. Kako bismo vam dali to pravo, prvo moramo točno znati koji su kolačići uopće završili na našoj web stranici. Zahvaljujući alatu za upravljanje kolačićima koji redovito skenira web stranicu u potrazi za svim postojećim kolačićima, znamo za sve kolačiće i možemo vam pružiti informacije o njima usklađene s DSGVO-om. Zatim možete prihvatiti ili odbiti kolačiće putem sustava pristanka.

Koji se podaci obrađuju?

U okviru našeg alata za upravljanje kolačićima možete sami upravljati svakim pojedinačnim kolačićem i imati potpunu kontrolu nad pohranom i obradom Vaših podataka. Izjava o vašem pristanku pohranjuje se kako vas ne bismo morali ispitivati svaki put kada ponovno posjetite našu web stranicu, a također možemo dokazati vaš pristanak ako to zahtijeva zakon. To se pohranjuje u opt-in kolačiću ili na poslužitelju. Ovisno o pružatelju alata za upravljanje kolačićima, razdoblje pohrane vašeg pristanka na kolačiće varira. U većini slučajeva ti se podaci (npr. pseudonimni korisnički ID, vrijeme pristanka, pojedinosti o kategorijama ili alatima kolačića, preglednik, informacije o uređaju) pohranjuju do dvije godine.

Trajanje obrade podataka

U nastavku ćemo vas obavijestiti o trajanju obrade podataka, ako imamo dodatne informacije o tome. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Podaci koji su pohranjeni u kolačićima pohranjuju se različito dugo. Neki su kolačići već izbrisani nakon što napustite web stranicu, drugi mogu biti pohranjeni u vašem pregledniku nekoliko godina. Točno trajanje obrade podataka ovisi o korištenom alatu; u većini slučajeva trebali biste biti spremni na razdoblje skladištenja od nekoliko godina. U dotičnim izjavama o privatnosti pojedinih pružatelja obično ćete dobiti točne informacije o trajanju obrade podataka.

Pravo na prigovor

Također imate pravo i mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na korištenje kolačića. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, također možete spriječiti prikupljanje podataka putem kolačića upravljanjem, onemogućavanjem ili brisanjem kolačića u svom pregledniku.

Informacije o određenim alatima za upravljanje kolačićima, ako su dostupni, mogu se pronaći u sljedećim odjeljcima.

Pravna osnova

Ako pristanete na kolačiće, osobni podaci o vama bit će obrađeni i pohranjeni putem ovih kolačića. Ako nam je dopušteno korištenje kolačića putem vaše privole (članak 6. stavak 1. lit. a DSGVO), ta je privola također pravni temelj za korištenje kolačića ili obradu vaših podataka. Kako bismo mogli upravljati privolom na kolačiće i kako bismo vam omogućili da date svoju privolu, koristi se softver platforme za upravljanje privolom za kolačiće. Korištenje ovog softvera omogućuje nam da web stranicu upravljamo na učinkovit način u skladu sa zakonom, što predstavlja legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f DSGVO).

 

BorlabsCookie Politika privatnosti

Na našoj web stranici koristimo BorlabsCookie, koji je, između ostalog, alat za pohranjivanje vašeg pristanka na kolačiće. Pružatelj usluga je njemačka tvrtka Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Njemačka. Možete saznati više o podacima koji se obrađuju upotrebom BorlabsCookie u Politici privatnosti na
https://de.borlabs.io/datenschutz/ .

 

 

Vimeo Pravila privatnosti

Vimeo Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Mogu se pohraniti podaci poput podataka za kontakt, podataka o ponašanju korisnika, informacija o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više pojedinosti o tome možete pronaći niže u ovoj politici privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: Podaci se u pravilu čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe usluge
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Vimeo?

Također koristimo video zapise tvrtke Vimeo na našoj web stranici. Video portalom upravlja Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD. Uz pomoć dodatka, možemo vam prikazati zanimljive video materijale izravno na našoj web stranici. Tijekom procesa, određeni podaci mogu biti preneseni s vas na Vimeo. U ovim pravilima o privatnosti pokazat ćemo vam koji su podaci uključeni, zašto koristimo Vimeo i kako možete upravljati ili spriječiti svoje podatke ili prijenos podataka.

Vimeo je video platforma koja je osnovana 2004. i od 2007. omogućuje streamanje videa u HD kvaliteti. Od 2015. moguće je streamati i u 4k Ultra HD. Portal je besplatan za korištenje, ali se mogu objavljivati i plaćeni sadržaji. U usporedbi s tržišnim liderom YouTubeom, Vimeo daje prioritet visokokvalitetnom sadržaju. Portal s jedne strane nudi mnoštvo umjetničkih sadržaja, poput glazbenih spotova i kratkih filmova, as druge dokumentarne filmove o najrazličitijim temama koje vrijedi upoznati.

Zašto koristimo Vimeo na našoj web stranici?

Cilj naše web prisutnosti je pružiti vam najbolji mogući sadržaj. I to učiniti što lakše dostupnim. Tek kada to postignemo, zadovoljni smo našom uslugom. Video servis Vimeo pomaže nam u ostvarenju ovog cilja. Vimeo nam daje priliku da vam predstavimo visokokvalitetan sadržaj izravno na našoj web stranici. Umjesto da vam samo damo poveznicu na zanimljiv video, možete ga pogledati upravo na našoj stranici. Time proširujemo našu uslugu i olakšavamo vam pristup zanimljivom sadržaju. Tako uz naše tekstove i slike nudimo i video sadržaje.

Koji se podaci pohranjuju na Vimeu?

Kada posjetite stranicu na našoj web stranici koja ima ugrađen Vimeo video, vaš se preglednik povezuje s poslužiteljima Vimea. To rezultira prijenosom podataka. Ovi se podaci prikupljaju, pohranjuju i obrađuju na Vimeo poslužiteljima. Bez obzira imate li Vimeo račun ili ne, Vimeo prikuplja podatke o vama. To uključuje vašu IP adresu, tehničke podatke o vrsti preglednika, operativnom sustavu ili vrlo osnovne informacije o uređaju. Nadalje, Vimeo pohranjuje informacije o tome koje web stranice koristite Vimeo uslugu i koje radnje (web aktivnosti) obavljate na našoj web stranici. Te web aktivnosti uključuju, na primjer, trajanje sesije, stopu napuštanja stranice ili koji ste gumb kliknuli na našoj web stranici s ugrađenom funkcijom Vimeo. Vimeo može pratiti i pohranjivati te radnje pomoću kolačića i sličnih tehnologija.

Ako ste prijavljeni na Vimeo kao registrirani član, obično se može prikupiti više podataka jer je u vašem pregledniku možda već postavljeno više kolačića. Osim toga, vaše radnje na našoj web stranici izravno su povezane s vašim Vimeo računom. Kako biste to spriječili, morate se odjaviti s Vimea dok “surfate” našom web stranicom.

U nastavku vam prikazujemo kolačiće koje postavlja Vimeo kada ste na web stranici s integriranom funkcijom Vimeo. Ovaj popis nije konačan i pretpostavlja da nemate Vimeo račun.

Naziv: player
Vrijednost: “”
Namjena: Ovaj kolačić sprema vaše postavke prije reprodukcije ugrađenog Vimeo videa. Na ovaj način, sljedeći put kada budete gledali Vimeo video, ponovno ćete dobiti željene postavke.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv : vuid
Vrijednost: pl1046149876.614422590111895461-4
Namjena: Ovaj kolačić prikuplja informacije o vašim radnjama na web stranicama koje imaju ugrađen Vimeo video.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Napomena: ova dva kolačića uvijek se postavljaju kada ste na web stranici s ugrađenim Vimeo videom. Kada pogledate video i kliknete gumb za “dijeljenje” ili “sviđa mi se” videozapisa, na primjer, postavljaju se drugi kolačići. To su također kolačići treće strane kao što su _ga ili _gat_UA-76641-8 s Google Analyticsa ili _fbp s Facebooka. Koji su točno kolačići ovdje postavljeni ovisi o vašoj interakciji s videozapisom.

Sljedeći popis prikazuje uzorak mogućih kolačića koji se postavljaju kada komunicirate s Vimeo videom:

Naziv: _abexps
Vrijednost: %5B%5D
Namjena: Ovaj Vimeo kolačić pomaže Vimeu zapamtiti postavke koje ste napravili. Na primjer, to može biti unaprijed postavljeni jezik, regija ili korisničko ime. Općenito, kolačić pohranjuje podatke o tome kako koristite Vimeo.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: continuous_play_v3
Vrijednost: 1
Namjena: Ovaj kolačić je kolačić prve strane iz Vimea. Kolačić prikuplja informacije o tome kako koristite uslugu Vimeo. Na primjer, kolačić se pohranjuje kada pauzirate ili ponovno pustite video.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: _ga
Vrijednost: GA1.2.1522249635.1578401280111895461-7
Namjena: Ovaj kolačić je Googleov kolačić treće strane. Prema zadanim postavkama, analytics.js koristi kolačić _ga za pohranjivanje korisničkog ID-a. U osnovi, koristi se za razlikovanje posjetitelja web stranice.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: _gcl_au
Vrijednost: 1.1.770887836.1578401279111895461-3
Namjena: Ovaj kolačić treće strane od Google AdSense koristi se za poboljšanje učinkovitosti oglasa na web stranicama.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Naziv: _fbp
Vrijednost: fb.1.1578401280585.310434968
Namjena: Ovo je Facebook kolačić. Ovaj se kolačić koristi za prikazivanje oglasa ili reklamnih proizvoda Facebooka ili drugih oglašivača.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Vimeo koristi te podatke, između ostalog, za poboljšanje vlastite usluge, komunikaciju s vama i postavljanje vlastitih ciljanih mjera oglašavanja. Vimeo na svojoj web stranici naglašava da se samo kolačići prve strane (tj. kolačići samog Vimea) koriste za ugrađene videozapise, sve dok nemate interakciju s videozapisom.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Vimeo ima sjedište u White Plainsu, država New York, SAD. Međutim, usluge se nude diljem svijeta. Pritom se tvrtka koristi računalnim sustavima, bazama podataka i poslužiteljima u SAD-u i drugim zemljama. Vaši podaci stoga mogu biti pohranjeni i obrađeni i na poslužiteljima u Americi. Podaci ostaju pohranjeni na Vimeu sve dok tvrtka više nema ekonomski razlog za njihovo pohranjivanje. Tada će podaci biti izbrisani ili anonimizirani.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Uvijek imate mogućnost upravljanja kolačićima u svom pregledniku prema svojim željama. Na primjer, ako ne želite da Vimeo postavlja kolačiće i tako prikuplja informacije o vama, uvijek možete izbrisati ili onemogućiti kolačiće u postavkama preglednika. Ovisno o vašem pregledniku, ovo funkcionira malo drugačije. Imajte na umu da nakon onemogućavanja/brisanja kolačića razne značajke možda više neće biti dostupne u punoj mjeri. Sljedeće upute pokazuju kako upravljati ili izbrisati kolačiće u vašem pregledniku.

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Ako ste registrirani član Vimea, također možete upravljati kolačićima koji se koriste u postavkama na Vimeu.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati pomoću ugrađenih Vimeo elemenata, ta se privola smatra pravnim temeljem za obradu podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, integrirane Vimeo elemente koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Vimeo također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate politiku privatnosti ili politiku kolačića odgovarajućeg pružatelja usluga.

Vimeo također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Vimeo koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula, Vimeo se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Za više informacija o standardnim ugovornim klauzulama Vimea posjetite https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights .

Više o tome kako Vimeo koristi kolačiće možete saznati na https://vimeo.com/cookie_policy , a informacije o Vimeovim pravilima o privatnosti možete pročitati na https://vimeo.com/privacy .

 

YouTube pravila o privatnosti

Sažetak pravila o privatnosti usluge YouTube

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Mogu se pohraniti podaci poput podataka za kontakt, podataka o ponašanju korisnika, informacija o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Više pojedinosti o tome možete pronaći niže u ovoj politici privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: Podaci se u pravilu čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe usluge
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je YouTube?

Uključili smo YouTube videozapise na našu web stranicu. Na taj način vam možemo predstaviti zanimljive videozapise izravno na našoj stranici. YouTube je video portal koji je podružnica Googlea od 2006. Video portalom upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SAD. Kada pozovete stranicu na našoj web stranici koja ima ugrađen YouTube video, vaš preglednik se automatski povezuje s YouTube ili Google poslužiteljima. Pritom se prenose različiti podaci (ovisno o postavkama). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovoran je za svu obradu podataka na europskom području.

U nastavku bismo željeli detaljnije objasniti koji se podaci obrađuju, zašto smo integrirali YouTube videozapise i kako možete upravljati svojim podacima ili ih izbrisati.

Na YouTubeu korisnici mogu sami besplatno gledati, ocjenjivati, komentirati i postavljati videozapise. U posljednjih nekoliko godina YouTube je postao jedan od najvažnijih kanala društvenih medija na svijetu. Kako bismo mogli prikazati videozapise na našoj web stranici, YouTube nudi isječak koda koji smo uključili na našu web stranicu.

Zašto koristimo YouTube videozapise na našoj web stranici?

YouTube je video platforma s najviše posjetitelja i najboljim sadržajem. Predani smo pružanju najboljeg mogućeg korisničkog iskustva na našoj web stranici. I naravno, ne možemo bez zanimljivih videa. Uz pomoć naših ugrađenih videozapisa, osim teksta i slika, pružamo vam i druge korisne sadržaje. Osim toga, ugrađeni videozapisi olakšavaju pronalaženje naše web stranice na Google tražilici. Također, kada prikazujemo oglase putem Google Adsa, Google – zahvaljujući prikupljenim podacima – zaista može prikazati te oglase samo ljudima koji su zainteresirani za naše ponude.

Koje podatke pohranjuje YouTube?

Čim posjetite jednu od naših stranica koja ima ugrađen YouTube video, YouTube postavlja barem jedan kolačić koji pohranjuje vašu IP adresu i naš URL. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, YouTube obično može dodijeliti vaše interakcije na našoj web stranici vašem profilu pomoću kolačića. To uključuje podatke kao što su trajanje sesije, stopa napuštanja stranice, približna lokacija, tehničke informacije kao što je vrsta preglednika, razlučivost zaslona ili vaš internetski davatelj. Ostali podaci mogu uključivati podatke za kontakt, bilo kakve ocjene, dijeljenje sadržaja putem društvenih medija ili dodavanje u vaše favorite na YouTubeu.

Ako niste prijavljeni na Google račun ili YouTube račun, Google pohranjuje podatke s jedinstvenim identifikatorom povezanim s vašim uređajem, preglednikom ili aplikacijom. Na primjer, vaša željena postavka jezika je zadržana. Ali mnogo podataka o interakciji ne može se pohraniti jer je postavljeno manje kolačića.

Na sljedećem popisu prikazujemo kolačiće koji su postavljeni u testu u pregledniku. S jedne strane, prikazujemo kolačiće koji su postavljeni bez prijavljenog YouTube računa. S druge strane, prikazujemo kolačiće koji su postavljeni s prijavljenim računom. Popis se ne može smatrati potpunim jer podaci o korisniku uvijek ovise o interakcijama na YouTubeu.

Naziv: YSC
Vrijednost: b9-CV6ojI5Y111895461-1
Namjena: Ovaj kolačić registrira jedinstveni ID za pohranu statistike pogledanog videa.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: PREF
Vrijednost: f1=50000000
Namjena: Ovaj kolačić također registrira vaš jedinstveni ID. Google dobiva statistiku o tome kako koristite YouTube videozapise na našoj web stranici putem PREF-a.
Rok upotrebe: Nakon 8 mjeseci

Naziv: GPS
Vrijednost: 1
Namjena: Ovaj kolačić registrira vaš jedinstveni ID na mobilnim uređajima za praćenje GPS lokacije.
Rok valjanosti: Nakon 30 minuta

Naziv: VISITOR_INFO1_LIVE
Vrijednost: 95Chz8bagyU
Namjena: Ovaj kolačić pokušava procijeniti propusnost korisnika na našim web stranicama (s ugrađenim YouTube video zapisom).
Rok upotrebe: Nakon 8 mjeseci

Ostali kolačići koji se postavljaju kada ste prijavljeni sa svojim YouTube računom:

Naziv: APISID
Vrijednost: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111895461-
Namjena: Ovaj se kolačić koristi za izradu profila o vašim interesima. Podaci se koriste za personalizirane oglase.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: CONSENT
Vrijednost: YES+AT.de+20150628-20-0
Namjena: Kolačić pohranjuje status pristanka korisnika za korištenje različitih Google usluga. CONSENT se također koristi u sigurnosne svrhe za provjeru korisnika i zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenih napada.
Rok trajanja: Nakon 19 godina

Naziv: HSID
Vrijednost: AcRwpgUik9Dveht0I
Namjena: Ovaj se kolačić koristi za izradu profila o vašim interesima. Ovi podaci pomažu u prikazivanju prilagođenog oglašavanja.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: LOGIN_INFO
Vrijednost: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Namjena: Informacije o vašim podacima za prijavu pohranjuju se u ovaj kolačić.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: SAPISID
Vrijednost: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Namjena: Ovaj kolačić funkcionira tako da jedinstveno identificira vaš preglednik i uređaj. Koristi se za izradu profila o vašim interesima.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: SID
Vrijednost: oQfNKjAsI111895461-
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje vaš ID Google računa i vaše posljednje vrijeme prijave u digitalno potpisanom i šifriranom obliku.
Rok trajanja: Nakon 2 godine

Naziv: SIDCC
Vrijednost: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Namjena: Ovaj kolačić pohranjuje informacije o tome kako koristite web stranicu i koje ste reklame mogli vidjeti prije nego što ste posjetili našu stranicu.
Rok upotrebe: Nakon 3 mjeseca

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Podaci koje YouTube prima od vas i obrađuje pohranjuju se na Google poslužiteljima. Većina tih poslužitelja nalazi se u Americi. Možete vidjeti gdje se točno Google podatkovni centri nalaze na https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de . Vaši se podaci distribuiraju po poslužiteljima. Time se podacima može brže pristupiti i bolje su zaštićeni od manipulacije.

Google pohranjuje prikupljene podatke različito dugo. Neke podatke možete izbrisati u bilo kojem trenutku, drugi se automatski brišu nakon određenog vremena, a treće Google pohranjuje dulje vrijeme. Neki podaci (kao što su stavke iz “Moje aktivnosti”, fotografije ili dokumenti, proizvodi) pohranjeni na vašem Google računu ostat će pohranjeni dok ih ne izbrišete. Čak i ako niste prijavljeni na Google račun, možete izbrisati neke podatke povezane s vašim uređajem, preglednikom ili aplikacijom.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

U osnovi, podatke na Google računu možete izbrisati ručno. Uz funkciju automatskog brisanja podataka o lokaciji i aktivnostima uvedenu 2019., podaci se pohranjuju ovisno o vašoj odluci – 3 ili 18 mjeseci, a zatim se brišu.

Bez obzira imate li Google račun ili ne, možete konfigurirati svoj preglednik da izbriše ili onemogući kolačiće s Googlea. Ovisno o pregledniku koji koristite, ovo funkcionira na različite načine. Sljedeće upute pokazuju kako upravljati kolačićima u svom pregledniku:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Ako načelno ne želite imati kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da vas uvijek obavještava kada treba postaviti kolačić. Na taj način za svaki pojedini kolačić možete odlučiti hoćete li ga dopustiti ili ne.

Pravna osnova

Ako ste pristali da se vaši podaci mogu obrađivati i pohranjivati ugrađenim YouTube elementima, taj se pristanak smatra pravnim temeljem za obradu podataka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO) . U načelu, vaši podaci također će biti pohranjeni i obrađeni na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Unatoč tome, ugrađene YouTube elemente koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. YouTube također postavlja kolačiće u vaš preglednik za pohranu podataka. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate politiku privatnosti ili politiku kolačića dotičnog pružatelja usluga.

YouTube također obrađuje podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka s primateljima koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, YouTube koristi standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Komisija EU (= čl. 46. stavak 2. i 3. DSGVO). Ove klauzule obvezuju YouTube na usklađenost s EU razinom zaštite podataka pri obradi relevantnih podataka i izvan EU. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Budući da je YouTube podružnica Googlea, postoji zajednička politika privatnosti. Ako želite saznati više o tome kako se postupa s vašim podacima, preporučujemo pravila o privatnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Pravila o privatnosti gumba za pretplatu na YouTubeu

Instalirali smo YouTube gumb Pretplati se na našu web stranicu. Gumb obično možete prepoznati po klasičnom logotipu YouTubea. Logo prikazuje riječi “Pretplati se” ili “YouTube” bijelim slovima na crvenoj pozadini i bijelu ikonu “Play” s lijeve strane. Međutim, gumb se također može prikazati u drugačijem dizajnu.

Naš YouTube kanal uvijek vam nudi smiješne, zanimljive ili uzbudljive videozapise. Uz ugrađeni gumb “Pretplati se”, možete se pretplatiti na naš kanal izravno s naše web stranice i ne morate posebno ići na web stranicu YouTube. Na ovaj način želimo vam maksimalno olakšati pristup našem opsežnom sadržaju. Napominjemo da YouTube zbog toga može pohranjivati i obrađivati podatke o vama.

Ako na našoj stranici vidite ugrađeni gumb za pretplatu, YouTube postavlja – prema Googleu – barem jedan kolačić. Ovaj kolačić pohranjuje vašu IP adresu i naš URL. YouTube na ovaj način također može saznati informacije o vašem pregledniku, vašoj približnoj lokaciji i unaprijed postavljenom jeziku. U našem testu, sljedeća četiri kolačića postavljena su bez prijave na YouTube:

Naziv: YSC
Vrijednost: b9-CV6ojI5111895461Y
Namjena: Ovaj kolačić registrira jedinstveni ID za pohranu statistike pogledanog videa.
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: PREF
Vrijednost: f1=50000000
Namjena: Ovaj kolačić također registrira vaš jedinstveni ID. Google dobiva statistiku o tome kako koristite YouTube videozapise na našoj web stranici putem PREF-a.
Rok upotrebe: Nakon 8 mjeseci

Naziv: GPS
Vrijednost: 1
Namjena: Ovaj kolačić registrira vaš jedinstveni ID na mobilnim uređajima za praćenje GPS lokacije.
Rok valjanosti: Nakon 30 minuta

Naziv: VISITOR_INFO1_LIVE
Vrijednost: 11189546195Chz8bagyU
Namjena: Ovaj kolačić pokušava procijeniti propusnost korisnika na našim web stranicama (s ugrađenim YouTube video zapisom).
Rok upotrebe: Nakon 8 mjeseci

Napomena: Ovi su kolačići postavljeni nakon testa i ne mogu tvrditi da su potpuni.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, YouTube može pohraniti mnoge vaše radnje/interakcije na našoj web stranici uz pomoć kolačića i dodijeliti ih vašem YouTube računu. YouTube tako prima, na primjer, informacije o tome koliko dugo surfate našim stranicama, koju vrstu preglednika koristite, koju razlučivost zaslona preferirate ili koje radnje izvodite.

YouTube te podatke koristi s jedne strane za poboljšanje vlastitih usluga i ponuda, as druge strane za pružanje analiza i statistika za oglašivače (koji koriste Google Ads).

 

Pravila o privatnosti Font Awesome

Font Awesome Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: kao što su IP adresa i koje su datoteke ikona učitane. Više detalja možete pronaći u nastavku ove politike privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: datoteke u prepoznatljivom obliku pohranjuju se nekoliko tjedana.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Font Awesome?

Na našoj web stranici koristimo Font Awesome američke tvrtke Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Kada posjetite neku od naših web stranica, Font Awesome web font (posebno ikone) učitava se putem Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Na taj način se tekstovi ili fontovi i ikone prikazuju na odgovarajući način na svakom uređaju. U ovoj izjavi o privatnosti ulazimo u detalje o pohranjivanju i obradi podataka od strane ove usluge.

Ikone igraju sve važniju ulogu za web stranice. Font Awesome je web font dizajniran posebno za web dizajnere i web programere. Uz Font Awesome, na primjer, ikone se mogu skalirati i bojati po želji pomoću jezika CSS stylesheet. Na taj način zamjenjuju stare slikovne ikone. Font Awesome CDN je najlakši način za učitavanje ikona ili fontova na vaše web mjesto. Za ovo smo samo morali dodati malu liniju koda na našu web stranicu.

Zašto koristimo Font Awesome na našoj web stranici?

Font Awesome omogućuje bolju prezentaciju sadržaja na našoj web stranici. To vam olakšava navigaciju našom web stranicom i razumijevanje sadržaja. S ikonama čak možete ponekad zamijeniti cijele riječi i uštedjeti prostor. To je posebno zgodno kada optimiziramo sadržaj posebno za pametne telefone. Ove ikone umetnute su kao HMTL kod umjesto slike. To nam omogućuje uređivanje ikona pomoću CSS-a točno onako kako želimo. U isto vrijeme, također poboljšavamo našu brzinu učitavanja s Font Awesome jer su to samo HTML elementi, a ne slike ikona. Sve ove prednosti pomažu nam da web stranicu učinimo još preglednijom, svježijom i bržom za vas.

Koje podatke pohranjuje Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) koristi se za učitavanje ikona i simbola. CDN-ovi su mreže poslužitelja koji su raspoređeni diljem svijeta, što omogućuje brzo učitavanje datoteka s obližnjih lokacija. Stoga, čim pristupite jednoj od naših stranica, Font Awesome također nudi odgovarajuće ikone.

Kako bi se web fontovi učitali, vaš preglednik se mora povezati s poslužiteljima Fonticons, Inc. U procesu se prepoznaje vaša IP adresa. Font Awesome također prikuplja podatke o tome koje su datoteke ikona preuzete i kada. Nadalje, tehnički podaci kao što su verzija vašeg preglednika, rezolucija zaslona ili vrijeme pristupa stranici također se prenose.

Ovi se podaci prikupljaju i pohranjuju iz sljedećih razloga:

 • za optimizaciju mreža za isporuku sadržaja
 • otkrivanje i otklanjanje tehničkih grešaka
 • za zaštitu CDN-ova od zlouporabe i napada
 • za naplatu naknada od korisnika Font Awesome Pro
 • znati popularnost ikona
 • znati koje računalo i softver koristite

Ako vaš preglednik ne dopušta web fontove, automatski će se koristiti zadani font vašeg računala. Koliko znamo u ovom trenutku, kolačići nisu postavljeni. U kontaktu smo s odjelom za privatnost Font Awesomea i javit ćemo vam čim saznamo više.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Font Awesome pohranjuje podatke o korištenju mreže za isporuku sadržaja na poslužiteljima koji se također nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, CDN poslužitelji nalaze se diljem svijeta i pohranjuju korisničke podatke gdje god se nalazili. U obliku koji se može identificirati, podaci se obično pohranjuju samo nekoliko tjedana. Skupna statistika o korištenju iz CDN-ova može se pohraniti dulje. Ovdje nisu uključeni osobni podaci.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Font Awesome, koliko znamo, ne pohranjuje nikakve osobne podatke o mrežama za isporuku sadržaja. Nažalost, ako ne želite da se pohranjuju podaci o ikonama koje koristite, nećete moći posjetiti našu web stranicu. Ako vaš preglednik ne dopušta web fontove, podaci se neće prenositi niti pohranjivati. U ovom slučaju jednostavno će se koristiti zadani font vašeg računala.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje Font Awesome, pravna osnova za odgovarajuću obradu podataka je ova privola. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja od strane Font Awesome.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje Font Awesome za optimizaciju naše online usluge. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, koristimo Font Awesome samo ako ste dali svoj pristanak.

Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. Obradu podataka u osnovi provodi Font Awesome. To može dovesti do toga da se podaci ne obrađuju i pohranjuju anonimno, gdje je to primjenjivo. Nadalje, državna tijela SAD-a mogu imati pristup osobnim podacima. Također je moguće da ti podaci mogu biti povezani s podacima iz mogućih drugih Font Awesome usluga na kojima imate korisnički račun.

Ako želite saznati više o Font Awesomeu i kako postupaju s podacima, preporučujemo vam da posjetite njihovu politiku privatnosti na https://fontawesome.com/privacy i njihovu stranicu za pomoć na https://fontawesome.com/help .

 

Pravila o privatnosti Google Fontova

Sažetak pravila o privatnosti Google Fontova

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su IP adresa i CSS i zahtjevi za fontovima. Više detalja možete pronaći u nastavku ove politike privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: Google pohranjuje datoteke fontova godinu dana.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što su Google fontovi?

Na našoj web stranici koristimo Google Fontove. Ovo su “Google Fontovi” tvrtke Google Inc. Za europsko područje, tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovorna je za sve Google usluge.

Za korištenje Google Fontova ne morate se prijaviti niti dati lozinku. Nadalje, kolačići se ne pohranjuju u vašem pregledniku. Datoteke (CSS, fontovi) traže se putem Google domena fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Prema Googleu, zahtjevi za CSS i fontove potpuno su odvojeni od svih ostalih Googleovih usluga. Ako imate Google račun, ne morate se brinuti da će se informacije o vašem Google računu, dok koristite Google Fontove, prenijeti Googleu. Google bilježi korištenje CSS-a (Cascading Style Sheets) i korištenih fontova te te podatke pohranjuje na siguran način. Detaljnije ćemo pogledati kako točno izgleda pohrana podataka.

Google Fontovi (bivši Google Web Fontovi) direktorij je s preko 800 fontova koje Google besplatno stavlja na raspolaganje vašim korisnicima.

Mnogi od ovih fontova objavljeni su pod licencom SIL Open Font, dok su drugi objavljeni pod licencom Apache. Obje su licence za besplatni softver.

Zašto koristimo Google Fontove na našoj web stranici?

Pomoću Google Fontova možemo koristiti fontove na vlastitoj web stranici, a ne moramo ih postavljati na vlastiti poslužitelj. Google Fontovi važna su komponenta za održavanje visoke kvalitete naše web stranice. Svi Google Fontovi automatski su optimizirani za web i to štedi količinu podataka i velika je prednost, posebno za mobilnu upotrebu. Kada posjetite našu stranicu, mala veličina datoteke osigurava brzo vrijeme učitavanja. Nadalje, Google Fontovi sigurni su web fontovi. Različiti sustavi sinteze slike (renderiranja) u različitim preglednicima, operativnim sustavima i mobilnim uređajima mogu dovesti do pogrešaka. Takve pogreške ponekad mogu vizualno iskriviti tekstove ili cijele web stranice. Zahvaljujući brzoj mreži za isporuku sadržaja (CDN), nema problema s Google fontovima na više platformi. Google Fontovi podržavaju sve glavne preglednike (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i pouzdano rade na većini modernih mobilnih operativnih sustava, uključujući Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Dakle, koristimo Google Fontove kako bismo sve naše online usluge učinili što ljepšima i dosljednijima.

Koje podatke pohranjuje Google?

Kada posjetite našu web stranicu, fontovi se ponovno učitavaju putem Google poslužitelja. Ovim vanjskim pozivom podaci se prenose na Google poslužitelje. Na ovaj način Google također prepoznaje da vi ili vaša IP adresa posjećujete našu web stranicu. Google Fonts API osmišljen je da smanji upotrebu, pohranu i prikupljanje podataka krajnjeg korisnika na ono što je potrebno za pravilnu isporuku fontova. API, inače, znači “Application Programming Interface” i koristi se, između ostalog, kao prijenosnik podataka u softveru.

Google Fontovi sigurno pohranjuju CSS i zahtjeve za fontove u Googleu i stoga su zaštićeni. Pomoću prikupljenih podataka o korištenju Google može odrediti koliko su pojedini fontovi dobro primljeni. Google objavljuje rezultate na internim stranicama za analizu, kao što je Google Analytics. Osim toga, Google također koristi podatke iz vlastitog alata za indeksiranje kako bi utvrdio koje web stranice koriste Google fontove. Ovi se podaci objavljuju u bazi podataka Google Fonts BigQuery. Poduzetnici i programeri koriste Googleovu web uslugu BigQuery kako bi mogli pregledati i premjestiti velike količine podataka.

Ipak, važno je upamtiti da svaki zahtjev Google Fonta također automatski prenosi informacije kao što su jezične postavke, IP adresa, verzija preglednika, razlučivost zaslona preglednika i naziv preglednika Googleovim poslužiteljima. Ne može se jasno utvrditi jesu li i ti podaci pohranjeni ili ih Google nije jasno priopćio.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Google pohranjuje zahtjeve za CSS sredstva na jedan dan na svojim poslužiteljima koji se uglavnom nalaze izvan EU. To nam omogućuje korištenje fontova uz pomoć Googleove tablice stilova. Stilska tablica je predložak formata koji se može koristiti za jednostavnu i brzu promjenu dizajna ili fonta web stranice, na primjer.

Google pohranjuje datoteke fontova godinu dana. Google stoga teži cilju suštinskog poboljšanja vremena učitavanja web stranica. Ako se milijuni web stranica odnose na iste fontove, oni se pohranjuju u predmemoriju nakon prvog posjeta i odmah se ponovno pojavljuju na svim drugim web stranicama koje ste kasnije posjetili. Ponekad Google ažurira datoteke fontova kako bi smanjio veličinu datoteke, povećao jezičnu pokrivenost i poboljšao dizajn.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Podaci koje Google pohranjuje za jedan dan ili godinu ne mogu se jednostavno izbrisati. Podaci se automatski prenose Googleu kada se pristupi stranici. Kako biste prerano izbrisali ove podatke, morate kontaktirati Google podršku na https://support.google.com/?hl=de&tid=111895461 . U tom slučaju možete spriječiti pohranjivanje podataka samo ako ne posjetite našu stranicu.

Za razliku od drugih web fontova, Google nam omogućuje neograničen pristup svim fontovima. Tako možemo pristupiti neograničenom moru fontova i izvući maksimum iz njih za našu web stranicu. Možete saznati više o Google fontovima i drugim problemima na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111895461 . Google tu rješava probleme vezane uz privatnost, ali zapravo ne uključuje detaljne informacije o pohrani podataka. Od Googlea je relativno teško dobiti stvarno precizne informacije o pohranjenim podacima.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje Google Fontova, pravni temelj za odgovarajuću obradu podataka je ovaj pristanak. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja Google Fontova.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje Google Fonta za optimizaciju naše online usluge. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Google font koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Google koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads uvjeti obrade podataka, koji također odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama za Google Fontove, mogu se pronaći na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Također možete saznati koje podatke općenito prikuplja Google i za što se ti podaci koriste na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

Lokalna pravila o privatnosti Google Fontova

Na našoj web stranici koristimo Google Fontove tvrtke Google Inc. Za europsko područje odgovorna je tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Googleove fontove ugradili smo lokalno, tj. na naš web poslužitelj – ne na Googleove poslužitelje. To znači da nema veze s Googleovim poslužiteljima, a time ni prijenosa niti pohrane podataka.

Što su Google fontovi?

Google Fontovi su se prije zvali Google Web Fontovi. Ovo je interaktivni direktorij s preko 800 fontova koje Google nudi besplatno. S Google Fontovima možete koristiti fontove bez da ih učitate na vlastiti poslužitelj. Međutim, kako bismo spriječili bilo kakav prijenos informacija na Google poslužitelje u vezi s tim, preuzeli smo fontove na naš poslužitelj. Na taj način djelujemo usklađeno s privatnošću i ne šaljemo nikakve podatke Google Fontovima.

 

Pravila o privatnosti Google karata

Google Maps Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su uneseni pojmovi za pretraživanje, vaša IP adresa i također koordinate zemljopisne širine ili dužine. Više pojedinosti o tome možete pronaći niže u ovoj politici privatnosti.
📅 Trajanje pohrane: ovisno o pohranjenim podacima.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi).

Što je Google Maps?

Na našoj web stranici koristimo Google Maps tvrtke Google Inc. Za europsko područje tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovorna je za sve Googleove usluge. Google karte nam omogućuju da vam bolje pokažemo lokacije i na taj način prilagodimo našu uslugu vašim potrebama. Korištenjem Google karata podaci se prenose Googleu i pohranjuju na Google poslužiteljima. Ovdje ćemo sada detaljnije objasniti što su Google Maps, zašto koristimo ovu Googleovu uslugu, koji se podaci pohranjuju i kako to možete spriječiti.

Google Maps je usluga internetske karte koju nudi tvrtka Google. S Google kartama možete pretraživati točne lokacije gradova, znamenitosti, smještaja ili tvrtki na mreži putem osobnog računala, tableta ili aplikacije. Ako su tvrtke zastupljene na Google My Businessu, osim lokacije prikazuju se i drugi podaci o tvrtki. Da biste pokazali kako doći tamo, dijelovi karte lokacije mogu se ugraditi u web stranicu pomoću HTML koda. Google karte prikazuju zemljinu površinu kao kartu ulica ili kao zračnu ili satelitsku sliku. Zahvaljujući slikama Street Viewa i visokokvalitetnim satelitskim snimkama, mogući su vrlo precizni prikazi.

Zašto koristimo Google karte na našoj web stranici?

Svi naši napori na ovoj stranici usmjereni su na to da vam pružimo korisno i smisleno vrijeme na našoj web stranici. Integracijom Google karata možemo vam pružiti najvažnije informacije o raznim lokacijama. Na prvi pogled možete vidjeti gdje se nalazimo. Upute vam uvijek pokazuju najbolji ili najbrži put do nas. Možete dobiti upute za rute automobilom, javnim prijevozom, pješice ili biciklom. Za nas je pružanje Google karata dio naše korisničke službe.

Koje podatke pohranjuje Google karte?

Kako bi Google Maps mogao u potpunosti ponuditi svoju uslugu, tvrtka mora zabilježiti i pohraniti vaše podatke. Ovo uključuje unesene pojmove za pretraživanje, vašu IP adresu i također koordinate zemljopisne širine i dužine. Ako koristite funkciju planiranja rute, unesena početna adresa također se pohranjuje. Međutim, ovo pohranjivanje podataka događa se na web stranicama Google karata. O tome vas možemo samo obavijestiti, ali nemamo utjecaja. Budući da smo integrirali Google karte u našu web stranicu, Google postavlja najmanje jedan kolačić (naziv: NID) u vaš preglednik. Ovaj kolačić pohranjuje podatke o vašem ponašanju korisnika. Google koristi ove podatke prvenstveno za optimizaciju vlastitih usluga i pružanje individualnog, personaliziranog oglašavanja za vas.

Sljedeći kolačić postavljen je u vaš preglednik zbog integracije Google karata:

Naziv: NID
Vrijednost: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ111895461-5
Namjena: NID koristi Google za prilagodbu oglasa vašim Google pretraživanjima. Uz pomoć kolačića Google “pamti” vaše najčešće unesene upite za pretraživanje ili vašu prethodnu interakciju s oglasima. Na taj način ćete uvijek dobiti prilagođene oglase. Kolačić sadrži jedinstveni ID koji Google koristi za prikupljanje vaših osobnih postavki u svrhe oglašavanja.
Rok upotrebe: Nakon 6 mjeseci

Napomena: Ne možemo jamčiti potpunost pohranjenih podataka. Osobito kod korištenja kolačića, promjene se nikad ne mogu isključiti. Kako bi se identificirao NID kolačića, stvorena je zasebna testna stranica na koju su integrirane samo Google karte.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Googleovi poslužitelji nalaze se u podatkovnim centrima diljem svijeta. Međutim, većina poslužitelja nalazi se u Americi. Zbog toga se vaši podaci sve više pohranjuju iu SAD-u. Ovdje možete pročitati gdje se točno nalaze Google podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google distribuira podatke na različitim nositeljima podataka. To znači da se podaci mogu brže dohvatiti i bolje su zaštićeni od bilo kakvih pokušaja manipulacije. Svaki podatkovni centar također ima posebne programe za hitne slučajeve. Na primjer, ako postoje problemi s Googleovim hardverom ili prirodna katastrofa paralizira poslužitelje, podaci će ionako uglavnom ostati zaštićeni.

Google pohranjuje neke podatke na određeno vremensko razdoblje. Za ostale podatke Google nudi samo mogućnost ručnog brisanja. Nadalje, tvrtka također anonimizira informacije (kao što su podaci o oglašavanju) u zapisnicima poslužitelja brisanjem dijela IP adrese i informacija o kolačićima nakon 9 odnosno 18 mjeseci.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

S automatskim brisanjem podataka o lokaciji i aktivnostima koje je uvedeno 2019. godine, informacije o lokaciji i aktivnosti na webu/aplikaciji pohranjivat će se 3 ili 18 mjeseci – ovisno o vašoj odluci – a zatim će se izbrisati. Osim toga, te podatke također možete ručno izbrisati iz svoje povijesti u bilo kojem trenutku putem svog Google računa. Ako želite potpuno spriječiti praćenje svoje lokacije, trebate pauzirati odjeljak “Aktivnost na webu i u aplikaciji” na Google računu. Kliknite “Podaci i personalizacija”, a zatim kliknite opciju “Postavke aktivnosti”. Ovdje možete uključiti ili isključiti aktivnosti.

U svom pregledniku možete dodatno onemogućiti, izbrisati ili upravljati pojedinačnim kolačićima. Ovisno o tome koji preglednik koristite, ovo uvijek radi malo drugačije. Sljedeće upute pokazuju kako upravljati kolačićima u svom pregledniku:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Ako načelno ne želite imati kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da vas uvijek obavještava kada treba postaviti kolačić. Na taj način za svaki pojedini kolačić možete odlučiti hoćete li ga dopustiti ili ne.

Imajte na umu da se prilikom korištenja ovog alata vaši podaci mogu pohraniti i obraditi i izvan EU-a. Većina trećih zemalja (uključujući SAD) ne smatraju se sigurnima prema trenutnom europskom zakonu o zaštiti podataka. Stoga se podaci u nesigurne treće zemlje ne smiju jednostavno prenositi, pohranjivati i obrađivati tamo osim ako ne postoje odgovarajuće zaštitne mjere (kao što su standardne ugovorne klauzule EU) između nas i neeuropskog pružatelja usluga.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje Google karata, pravni temelj za odgovarajuću obradu podataka je ovaj pristanak. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja putem Google karata.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje Google karata za optimizaciju naše online usluge. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Google karte koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao temelj za obradu podataka kod primatelja koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, tj. posebno u SAD-u) ili tamošnji prijenos podataka, Google koristi tzv. standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2. i 3. DSGVO). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads uvjeti obrade podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Ako želite saznati više o Googleovoj obradi podataka, preporučujemo da pročitate vlastita pravila o privatnosti tvrtke na https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Pravila o privatnosti Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA Sažetak pravila o privatnosti

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: Optimizacija performansi naše usluge i zaštita od kibernetičkih napada.
📓 Obrađeni podaci: podaci kao što su IP adresa, informacije o pregledniku, vaš operativni sustav, ograničena lokacija i podaci o korištenju. Više detalja možete pronaći u nastavku ove politike privatnosti.
📅 Razdoblje pohrane: ovisno o pohranjenim podacima.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi)

Što je reCAPTCHA?

Naš primarni cilj je osigurati i zaštititi našu web stranicu za vas i za nas na najbolji mogući način. Kako bismo to osigurali, koristimo Google reCAPTCHA tvrtke Google Inc. Za europsko područje tvrtka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovorna je za sve Googleove usluge. Pomoću reCAPTCHA možemo utvrditi jeste li doista ljudsko biće od krvi i mesa, a ne robot ili neki drugi softver za spam. Pod neželjenom poštom podrazumijevamo sve neželjene informacije poslane elektroničkim putem. S klasičnim CAPTCHAS-om obično ste morali rješavati tekstualne ili slikovne zagonetke za provjeru. Uz reCAPTCHA od Googlea, obično vas ne moramo gnjaviti takvim zagonetkama. Ovdje je u većini slučajeva dovoljno jednostavno označiti kućicu i tako potvrditi da niste bot. S novom verzijom Invisible reCAPTCHA više ne morate ni stavljati kvačicu. Kako to točno funkcionira i prije svega koji se podaci koriste u tu svrhu saznat ćete u ovoj politici privatnosti.

reCAPTCHA je Googleova besplatna captcha usluga koja štiti web-mjesta od neželjenog softvera i zlouporabe od strane neljudskih posjetitelja. Ova usluga se najčešće koristi kada ispunjavate obrasce na internetu. Captcha usluga je vrsta automatskog Turingovog testa koji je osmišljen kako bi osigurao da radnju na internetu izvodi čovjek, a ne bot. U klasičnom Turingovom testu (nazvanom po informatičkom znanstveniku Alanu Turingu), čovjek određuje razliku između bota i čovjeka. Kod captcha, to također radi računalo ili softverski program. Klasični captcha radi s malim zadacima koje je ljudima lako riješiti, ali predstavljaju značajne poteškoće za strojeve. Uz reCAPTCHA više ne morate aktivno rješavati zagonetke. Alat koristi moderne tehnike rizika za razlikovanje ljudi od botova. Ovdje samo trebate označiti tekstualno polje “Ja nisam robot” ili s Invisible reCAPTCHA čak i to više nije potrebno. Uz reCAPTCHA, JavaScript element integriran je u izvorni kod, a zatim alat radi u pozadini i analizira vaše ponašanje korisnika. Iz tih radnji korisnika softver izračunava takozvani captcha rezultat. Google koristi ovaj rezultat kako bi izračunao koliko je vjerojatno da ste čovjek čak i prije nego što se unese captcha. reCAPTCHA ili captcha općenito se uvijek koriste kada botovi mogu manipulirati ili zlorabiti određene radnje (kao što su registracije, ankete itd.).

Zašto koristimo reCAPTCHA na našoj web stranici?

Želimo poželjeti dobrodošlicu samo ljudima od krvi i mesa na našoj stranici. Botovi ili softver za neželjenu poštu bilo koje vrste mogu sigurno ostati kod kuće. Zato činimo sve da se zaštitimo i ponudimo najbolje moguće korisničko iskustvo za vas. Iz tog razloga koristimo Google reCAPTCHA od Googlea. Na taj način možemo biti prilično sigurni da ostajemo web stranica bez robota. Korištenjem reCAPTCHA podaci se prenose Googleu kako bi se utvrdilo jeste li zapravo ljudsko biće. reCAPTCHA stoga služi sigurnosti naše web stranice i, kao proširenje, vašoj sigurnosti. Na primjer, bez reCAPTCHA-e moglo bi se dogoditi da bot tijekom registracije registrira što više adresa e-pošte kako bi “spamio” forume ili blogove s neželjenim reklamnim sadržajem. S reCAPTCHA-om možemo izbjeći takve napade botova.

Koje podatke pohranjuje reCAPTCHA?

reCAPTCHA prikuplja osobne podatke od korisnika kako bi se utvrdilo potječu li radnje na našoj web stranici od ljudi. IP adresa i drugi podaci koje Google zahtijeva za uslugu reCAPTCHA stoga se mogu poslati Googleu. IP adrese se gotovo uvijek skraćuju prije nego što podaci završe na poslužitelju u SAD-u. IP adresa se ne kombinira s drugim Googleovim podacima osim ako niste prijavljeni sa svojim Google računom dok koristite reCAPTCHA. Najprije reCAPTCHA algoritam provjerava jesu li Google kolačići s drugih Googleovih usluga (YouTube, Gmail, itd.) već postavljeni na vaš preglednik. Zatim reCAPTCHA postavlja dodatni kolačić u vaš preglednik i prikuplja snimku vašeg prozora preglednika.

Sljedeći popis prikupljenih podataka preglednika i korisnika ne tvrdi se da je iscrpan. Umjesto toga, oni su primjeri podataka koje, prema našim saznanjima, obrađuje Google.

 • URL preporuke (adresa stranice s koje dolazi posjetitelj)
 • IP adresa (npr. 256.123.123.1)
 • Informacije o operativnom sustavu (softver koji omogućuje rad vašeg računala. Poznati operativni sustavi su Windows, Mac OS X ili Linux)
 • Kolačići (male tekstualne datoteke koje pohranjuju podatke u vaš preglednik)
 • Ponašanje miša i tipkovnice (svaka radnja koju izvedete s mišem ili tipkovnicom pohranjuje se)
 • Postavke datuma i jezika (spremljen je jezik ili datum koji ste unaprijed postavili na računalu)
 • Svi JavaScript objekti (JavaScript je programski jezik koji web stranicama omogućuje prilagođavanje korisniku. JavaScript objekti mogu prikupljati sve vrste podataka pod jednim imenom)
 • Razlučivost zaslona (pokazuje od koliko se piksela sastoji prikaz slike)

Nedvojbeno je da Google koristi i analizira te podatke čak i prije nego što kliknete na potvrdni okvir “Ja nisam robot”. S verzijom Invisible reCAPTCHA izostavljeno je čak i otkucavanje i cijeli proces prepoznavanja radi u pozadini. Google vam ne govori detaljno koliko i koje podatke pohranjuje.

Sljedeće kolačiće koristi reCAPTCHA: Ovdje se pozivamo na demo verziju reCAPTCHA od Googlea na https://www.google.com/recaptcha/api2/demo . Svi ti kolačići zahtijevaju jedinstveni identifikator u svrhu praćenja. Evo popisa kolačića koje je Google reCAPTCHA postavio na demo verziju:

Naziv: IDE
Vrijednost: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111895461-8
Namjena: Ovaj kolačić postavila je tvrtka DoubleClick (također u vlasništvu Googlea) za registraciju i izvješćivanje o radnjama korisnika na web stranici kada radi s oglasima. Na taj način se može mjeriti učinkovitost oglašavanja i poduzeti odgovarajuće mjere optimizacije. IDE je pohranjen u preglednicima pod domenom doubleclick.net.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Naziv: 1P_JAR
Vrijednost: 2019-5-14-12
Namjena: Ovaj kolačić prikuplja statistiku o korištenju web stranice i mjeri konverzije. Konverzija se događa, na primjer, kada korisnik postane kupac. Kolačić se također koristi za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima. Nadalje, kolačić se može koristiti kako bi se spriječilo da korisnik vidi isti oglas više puta.
Rok trajanja: Nakon mjesec dana

Naziv: ANID
Vrijednost: U7j1v3dZa1118954610xgZFmiqWppRWKOr
Namjena: Nismo uspjeli saznati mnogo informacija o ovom kolačiću. U Googleovim pravilima o privatnosti, kolačić se spominje u vezi s “oglašavačkim kolačićima” kao što su “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID je pohranjen pod domenom google.com.
Rok upotrebe: Nakon 9 mjeseci

Naziv: CONSENT
Vrijednost: YES+AT.de+20150628-20-0
Namjena: Kolačić pohranjuje status pristanka korisnika za korištenje različitih Google usluga. CONSENT se također koristi u sigurnosne svrhe za provjeru korisnika, sprječavanje prijevara prilikom prijave i zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenih napada.
Rok trajanja: Nakon 19 godina

Naziv: NID
Vrijednost: 0WmuWqy111895461zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Namjena: NID koristi Google za prilagodbu oglasa vašim Google pretraživanjima. Uz pomoć kolačića Google “pamti” vaše najčešće unesene upite za pretraživanje ili vašu prethodnu interakciju s oglasima. Na taj način ćete uvijek dobiti prilagođene oglase. Kolačić sadrži jedinstveni ID za prikupljanje osobnih postavki korisnika u svrhe oglašavanja.
Rok trajanja: Nakon 6 mjeseci

Naziv: DV
Vrijednost: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111895461-4
Namjena: Nakon što ste označili polje “Ja nisam robot”, ovaj kolačić je postavljen. Kolačić koristi Google Analytics za personalizirano oglašavanje. DV prikuplja podatke u anonimnom obliku, a koristi se i za razlikovanje korisnika.
Rok valjanosti: Nakon 10 minuta

Napomena: Ovaj popis ne može se smatrati iscrpnim jer je iskustvo pokazalo da Google s vremena na vrijeme mijenja svoj izbor kolačića.

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

Umetanjem reCAPTCHA podaci se prenose s vas na Google poslužitelj. Gdje su točno ti podaci pohranjeni, Google ne navodi jasno, čak ni nakon ponovljenih upita. Bez primitka potvrde od Googlea, može se pretpostaviti da su podaci kao što su interakcija mišem, vrijeme provedeno na web stranici ili jezične postavke pohranjeni na Googleovim europskim ili američkim poslužiteljima. IP adresa koju vaš preglednik šalje Googleu općenito se ne spaja s drugim Googleovim podacima iz drugih Googleovih usluga. Međutim, ako ste prijavljeni na svoj Google račun dok koristite reCAPTCHA dodatak, podaci će se spojiti. Za to se primjenjuju odstupajući propisi o zaštiti podataka tvrtke Google.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

Ako ne želite da se podaci o vama i vašem ponašanju prenose Googleu, morate se u potpunosti odjaviti s Googlea i izbrisati sve Google kolačiće prije nego što posjetite našu web stranicu ili upotrijebite reCAPTCHA softver. U načelu, podaci se automatski prenose Googleu čim posjetite našu stranicu. Za ponovno brisanje ovih podataka morate kontaktirati Google podršku na https://support.google.com/?hl=de&tid=111895461 .

Dakle, kada koristite našu web stranicu, pristajete na to da Google LLC i njegovi agenti automatski prikupljaju, obrađuju i koriste podatke.

Imajte na umu da se prilikom korištenja ovog alata vaši podaci mogu pohraniti i obraditi i izvan EU-a. Većina trećih zemalja (uključujući SAD) ne smatraju se sigurnima prema trenutnom europskom zakonu o zaštiti podataka. Podaci u nesigurne treće zemlje stoga se ne smiju jednostavno prenositi, pohranjivati i obrađivati tamo osim ako ne postoje odgovarajuće zaštitne mjere (kao što su standardne ugovorne klauzule EU) između nas i neeuropskog pružatelja usluga.

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje Google reCAPTCHA, pravni temelj za odgovarajuću obradu podataka je ovaj pristanak. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja od strane Google reCAPTCHA.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje Google reCAPTCHA za optimizaciju naše internetske usluge i njezinu sigurnost. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, Google reCAPTCHA koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u, između ostalog. Napominjemo da prema mišljenju Europskog suda pravde trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može biti povezano s različitim rizicima za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Google koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= čl. 46. st. 2 i 3 DSGVO) kao osnovu za obradu podataka za primatelje koji se nalaze u trećim zemljama (izvan Europske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, tj. posebno u SAD) ili prijenos podataka tamo. Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje daje Europska komisija i namijenjeni su osiguravanju usklađenosti vaših podataka s europskim standardima zaštite podataka čak i ako se prenose u treće zemlje (kao što je SAD) i tamo se pohranjuju. Putem ovih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Ove klauzule temelje se na provedbenoj odluci Komisije EU. Odluku i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje, između ostalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google Ads uvjeti obrade podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći na https://business.safety.google/adsprocessorterms/ .

Možete saznati nešto više o reCAPTCHA-i na Googleovoj stranici za razvojne programere na https://developers.google.com/recaptcha/ . Google ovdje ulazi u više detalja o tehničkom razvoju reCAPTCHA, ali ćete i tamo uzalud tražiti precizne informacije o pohrani podataka i temama vezanim uz privatnost. Dobar pregled Googleove osnovne upotrebe podataka može se pronaći u vlastitoj politici privatnosti tvrtke na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

Politika privatnosti OpenStreetMap

Sažetak pravila o privatnosti OpenStreetMap

👥 Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice
🤝 Svrha: optimizacija performansi naše usluge
📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su IP adresa, informacije o pregledniku, vaš operativni sustav, sadržaj zahtjeva, ograničena lokacija i podaci o korištenju. Više detalja možete pronaći u nastavku ove politike privatnosti.
📅 Period pohrane: IP adresa se briše nakon 180 dana.
⚖️ Pravni temelj: čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (Pristanak), čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (legitimni interesi)

Što je OpenStreetMap?

Integrirali smo dijelove karte online alata za mapiranje “OpenStreetMap” na našoj web stranici. Riječ je o tzv. mapiranju otvorenog koda, kojemu možemo pristupiti putem API-ja (sučelja). Ovu funkciju nudi OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ujedinjeno Kraljevstvo. Korištenjem ove funkcije karte vaša IP adresa bit će proslijeđena OpenStreetMapu. Ova pravila o privatnosti objašnjavaju zašto koristimo značajke alata OpenStreetMap, gdje se pohranjuju podaci i kako možete spriječiti to pohranjivanje podataka.

Projekt OpenStreetMap pokrenut je 2004. godine. Cilj projekta je i bio je izraditi besplatnu kartu svijeta. Korisnici diljem svijeta prikupljaju podatke o zgradama, šumama, rijekama i cestama. Tijekom godina opsežnu digitalnu kartu svijeta izradili su sami korisnici. Naravno, karta nije potpuna, ali u većini regija sadrži mnogo podataka.

Zašto koristimo OpenStreetMap na našoj web stranici?

Naša web stranica prije svega bi trebala biti od pomoći vama. A s naše točke gledišta, uvijek je korisno kada informacije možete pronaći brzo i jednostavno. S jedne strane, naravno, radi se o našim uslugama i proizvodima, ali s druge strane, trebali biste imati pristup i drugim korisnim informacijama. Zato koristimo i kartografski servis OpenStreetMap. Zato što vam na taj način možemo pokazati, na primjer, kako točno pronaći našu tvrtku. Karta vam pokazuje najbolji put do nas i vaše putovanje postaje dječja igra.

Koje podatke pohranjuje OpenStreetMap?

Kada posjetite neku od naših web stranica koja nudi OpenStreetMap, korisnički podaci se prenose u uslugu i tamo pohranjuju. OpenStreetMap prikuplja informacije o vašim interakcijama s digitalnom kartom, vašoj IP adresi, podatke o vašem pregledniku, vrsti uređaja, operativnom sustavu te o tome koji dan i u koje vrijeme ste koristili uslugu. Softver za praćenje također se koristi za bilježenje interakcija korisnika. Tvrtka navodi alat za analizu “Piwik” u vlastitoj politici privatnosti.

Prikupljeni podaci naknadno su dostupni relevantnim radnim skupinama Zaklade OpenStreetMap. Prema tvrtki, osobni podaci se ne prosljeđuju drugim osobama ili tvrtkama osim ako je to zakonski potrebno. Pružatelj treće strane Piwik pohranjuje vašu IP adresu, ali u skraćenom obliku.

Sljedeći kolačić može biti postavljen u vašem pregledniku kada komunicirate s OpenStreetMap na našoj web stranici:

Naziv: _osm_location
Vrijednost: 9.63312%7C52.41500%7C17%7CM
Namjena: Kolačić je potreban za otključavanje sadržaja OpenStreetMapa.
Rok trajanja: Nakon 10 godina

Ako želite vidjeti kartu preko cijelog zaslona, bit ćete povezani na web stranicu OpenStreetMap. Tu se, između ostalog, u vašem pregledniku mogu pohraniti sljedeći kolačići:

Naziv: _osm_totp_token
Vrijednost: 148253111895461-2
Namjena: Ovaj kolačić se koristi za osiguranje rada odjeljka karte.
Rok valjanosti: Nakon sat vremena

Naziv: _osm_session
Vrijednost: 1d9bfa122e0259d5f6db4cb8ef653a1c
Namjena: Uz pomoć kolačića mogu se pohraniti informacije o sesiji (tj. ponašanje korisnika).
Rok valjanosti: Nakon završetka sesije

Naziv: _pk_id.1.cf09
Vrijednost: 4a5.1593684142.2.1593688396.1593688396111895461-9
Namjena: Piwik postavlja ovaj kolačić za pohranjivanje ili mjerenje korisničkih podataka kao što je ponašanje klikova.
Rok trajanja: Nakon godinu dana

Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?

API poslužitelji, baze podataka i poslužitelji pomoćnih usluga trenutno se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu (Velika Britanija i Sjeverna Irska) i Nizozemskoj. Vaša IP adresa i korisnički podaci koje je alat za web analitiku Piwik pohranio u skraćenom obliku bit će izbrisani nakon 180 dana.

Kako mogu izbrisati svoje podatke ili spriječiti pohranu podataka?

U svakom trenutku imate pravo pristupa svojim osobnim podacima i prigovora na njihovo korištenje i obradu. U svakom trenutku možete upravljati, brisati ili deaktivirati kolačiće koje može postaviti OpenStreetMap u vašem pregledniku. Međutim, to će spriječiti da usluga radi u punoj mjeri. Za svaki preglednik, upravljanje, brisanje ili onemogućavanje kolačića funkcionira malo drugačije. U nastavku ćete pronaći poveznice na upute za najpopularnije preglednike:

Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranice pomoću Safarija

Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka koje su web stranice postavile na vaše računalo

Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima

Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima

Pravna osnova

Ako ste pristali na korištenje OpenStreetMapa, pravni temelj za odgovarajuću obradu podataka je ovaj pristanak. Prema čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO (pristanak) , ovaj pristanak predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se mogu pojaviti tijekom prikupljanja od strane OpenStreetMapa.

S naše strane također postoji legitiman interes za korištenje OpenStreetMapa za optimizaciju naše online usluge. Odgovarajući pravni temelj za to je čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO (Legitimni interesi) . Unatoč tome, koristimo OpenStreetMap samo ako ste dali svoj pristanak.

Ako želite saznati više o obradi podataka od strane OpenStreetMapa, preporučujemo da pročitate politiku privatnosti tvrtke na https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Svi tekstovi su zaštićeni autorskim pravom.