Alois Gruber

אלואיס גרובר עבר אירוע מוחי, לאחר מכן סבל מהמיפלגיה בצד שמאל. כשעשינו את הראיון, מר גרובר היה בדיוק בעיצומו של טיפול ההחלמה שלו, לפני 10 מפגשים. בראיון גברת גרובר מסבירה אילו שיפורים הוא כבר הבין, כמו שינה טובה יותר, או הליכה ללא מקל.