האם השיפורים מחזיקים מעמד לאורך זמן?

כן, השיפורים נמשכים לאורך זמן ונשארים לצמיתות.