การปรับปรุงมีอายุการใช้งานยาวนานหรือไม่?

ใช่ การปรับปรุงจะคงอยู่ยาวนานและคงอยู่อย่างถาวร