Jesu li poboljšanja dugotrajna?

Da, poboljšanja su dugotrajna i trajna.