Les millores són de llarga durada?

Sí, les millores són de llarga durada i es mantenen permanentment.