La teràpia recoveriX també és adequada per a persones amb antecedents d’epilèpsia?

El tractament recoveriX també es pot utilitzar per a pacients amb epilèpsia, però la decisió final la fa el vostre metge de família.