การบำบัดด้วย recoveriX เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชักหรือไม่?

การรักษา recoveriX สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคลมชักได้เช่นกัน แต่แพทย์ประจำครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย