Boli li električna stimulacija mišića?

Električna stimulacija mišića ne boli i potpuno je sigurna. Jedino što pacijenti navode je lagano škakljanje u mišićima.