การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเจ็บหรือไม่?

การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าไม่เจ็บและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ สิ่งเดียวที่ผู้ป่วยรายงานคือกล้ามเนื้อกระตุกเล็กน้อย