Mikey d’Israel

Després de l’entrenament de recoveriX, malgrat la condició subjacent del pacient de síndrome de Conus Cauda, ​​els resultats de la seva prova Timed Up and Go van millorar notablement de 21,3 segons a 15,6 segons, cosa que indica una millora significativa de la mobilitat i la funcionalitat.