Karl Einböck

นาย Einböck เป็นโรคหลอดเลือดสมองในปี 2558 หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เขาไม่สามารถควบคุมแขนซ้ายได้ ระหว่างการบำบัดด้วย recoveriX เขาตระหนักว่าเขาปรับปรุงการทำงานของมอเตอร์อย่างช้าๆ ในบทสัมภาษณ์นี้ เขาได้บอกเล่าเรื่องราวของเขาหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองและประสบการณ์ของเขากับการบำบัดด้วย recoveriX