Karl Einböck

מר איינבאק קיבל שבץ בשנת 2015. לאחר השבץ לא הייתה לו שליטה על זרועו השמאלית. במהלך טיפול recoveriX, הוא הבין שהוא שיפר את התפקודים המוטוריים שלו לאט. בראיון זה הוא מספר לנו את סיפורו לאחר השבץ ואת חוויותיו בטיפול recoveriX.