Carita Nikkari

ความเจ็บปวดและความรู้สึกกดทับในมือของผู้ป่วยลดลง และช่วงของการเคลื่อนไหวดีขึ้น การทำงานของมอเตอร์และการประสานงานได้รับการพักฟื้น ซึ่งสามารถเห็นได้ในกิจวัตรประจำวัน เช่น การกิน ดื่ม หรือขับรถ