Carita Nikkari

הכאב ותחושת הלחץ ביד המטופל פחתו וטווחי התנועה השתפרו. התפקודים המוטוריים והקואורדינציה התאוששו, אשר ניתן לראות בפעילויות יומיומיות כמו אכילה, שתייה או נהיגה במכונית.