ฉันต้องการกำลังคนเท่าใดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ของ recoveriX?

การบำบัดด้วย recoveriX สามารถทำได้โดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้การดูแลของคุณหรือผู้จัดการแฟรนไชส์ recoveriX ของคุณ ตามหลักการแล้ว การนัดหมายของ recoveriX สำหรับ recoveriX Gyms ของคุณจะได้รับการจัดการจากส่วนกลาง เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้ป่วยและการออกใบแจ้งหนี้