Quina mà d’obra necessito per al meu negoci de franquícies recoveriX?

La teràpia recoveriX pot ser realitzada per fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metges, infermeres o personal format sota la supervisió de vostè o del seu gerent de franquícia recoveriX. Idealment, les cites de recoveriX per als teus gimnasos recoveriX es gestionen de manera centralitzada, així com la contractació dels pacients i la facturació.