Kolawole Ishola

Ovo je prvi pacijent koji je završio recoveriX terapiju moždanog udara u Nigeriji.