Klaus Brandstetter

ในการฝึกซ้อม recoveriX 17 เซสชันแรก Klaus ไม่สามารถทำการทดสอบ 9-Hole Peg Test ได้ แต่ทันใดนั้นในเซสชั่น recoveriX ครั้งที่ 18 เขาสามารถทำ 9HPT ได้ในเวลา 10:22 นาที ในเซสชั่นที่ 25 ของเขา เขาสามารถทำ 9HPT ได้ในเวลา 02:53 นาที ความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันของเขาดีขึ้นโดยรวม