Jose Antonio Hernández

อันโตนิโอเป็นโรคหลอดเลือดสมองในปี 2016 เขามีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกขวาอย่างรุนแรง การรักษาด้วย recoveriX ในปี 2018 ช่วยให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง และด้วยวิธีนี้ ชีวิตบางส่วนที่เขาทิ้งไว้ข้างหลัง ตอนนี้เขาขับรถได้แล้ว!