Günther Hufnagl

Mr. Hufnagl เป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อ 1 ปีก่อน ตอนที่เขาเข้ารับการบำบัดด้วย recoveriX เป็นครั้งแรก เขาเป็นหนึ่งในผู้ป่วยรายแรกๆ ที่ได้รับการบำบัดด้วย recoveriX สำหรับเท้าของเขา ในการสัมภาษณ์นี้ เขาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับความก้าวหน้าอันน่าทึ่งของเขา เขาชอบการบำบัดด้วย recoveriX อย่างไรจนถึงตอนนี้ และเป้าหมายของเขา