Bernhard Fösleitner

Bernhard Fösleitner เป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อ 18 เดือนที่แล้ว เขานั่งอยู่บนรถเข็นเป็นเวลาหนึ่งปี เขาชอบการบำบัดด้วย recoveriX มากเพราะปฏิกิริยาตอบสนองและประสาทสัมผัสของเขาดีขึ้น เขารู้สึกได้ถึงแขนและไหล่ของเขาอีกครั้ง