Marc Sebastián Romagosa, PhD

recoveriX ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับที่สูงขึ้น เทคโนโลยีประสาทนี้ทำให้สามารถผสมผสานเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกันและปรับปรุงความเป็นพลาสติกของสมองเพื่อฟื้นฟูการทำงานของมอเตอร์และเพิ่มคุณภาพชีวิต การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวทางเฉพาะนี้ก่อให้เกิดการปรับปรุงการทำงานในระยะยาว แม้ในผู้ป่วยเรื้อรัง