ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์บำบัด recoveriX ให้ประสบความสำเร็จ?

คุณต้องการพื้นที่บำบัดที่ประกอบด้วยห้องทรีตเมนต์ 1 ห้องหรือหลายห้อง บริเวณทางเข้าหรือห้องรอ และห้องน้ำ ระบบ recoveriX วางอยู่บนโต๊ะ โดยผู้ป่วยและนักบำบัดจะนั่งติดกัน ค่าเช่าหรือสัญญาเช่าพื้นที่บำบัดของคุณขึ้นอยู่กับขนาด ภูมิภาค และเฟอร์นิเจอร์ แต่คุณจะต้องใช้พื้นที่ประมาณ 20-40ตรม. ระบบ recoveriX มีค่าธรรมเนียมรายปี + ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ต่อการบำบัด และมีค่าใช้จ่ายของวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เจล EEG หรืออิเล็กโทรด FES

ติดต่อ g.tec เพื่อรับข้อเสนอ