การบำบัดด้วย recoveriX เหมาะสมกับผู้ป่วยรายใด?

recoveriX เป็นระบบการฟื้นฟูที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง หรือการบาดเจ็บทางสมองอื่นๆสามารถทำการรักษาได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวอันเป็นผลมาจากการทำลายสมอง ความเจ็บปวด อาการเกร็ง หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งสามารถได้รับประโยชน์จากการบำบัด