ฉันสามารถเลือกภูมิภาคหรือเมืองที่ต้องการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ recoveriX ได้หรือไม่?

เราเลือกเมืองที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคโดยพิจารณาจากจำนวนประชากร ระยะทาง และเวลาเดินทาง แต่คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งของ recoveriX ที่แตกต่างกันตามเกณฑ์อื่นๆ ได้ คุณยังสามารถเพิ่ม recoveriX Gyms ในเมืองหรือภูมิภาคเดียว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อลดเวลาเดินทางของผู้ป่วย เหมาะอย่างยิ่งที่จะลดเวลาเดินทางให้เหลือน้อยกว่า 30 นาที