Julia Haberfellner

ג’וליה הברפלנר עברה שבץ מוחי לפני שנתיים, ידה הימנית נפגעה באופן חמור. טיפול recoveriX שלנו עזר לה מאוד! בסרטון זה היא מדברת על השיפורים שלה ועל החוויות שלה עם הטיפול בשיקום השבץ recoveriX שלנו!