Anita Rebernik

גברת רברניק סבלה מדימום מוחי. לאחר הניתוח שלה, היא לא הצליחה להרגיש יותר את הצד השמאלי שלה. זה הזמן שבו היא הבינה שעברה אירוע מוחי. עברו כבר 25 שנים אבל הגברת רברניק עדיין מנסה להתאושש. בגלל recoveriX, התפקודים המוטוריים שלה השתפרו עד כדי כך שהיא מסוגלת לעבוד שוב במשק הבית, וגם הרגישות שלה חזרה. סרטון זה מציג את סיפור ההצלחה של recoveriX של אניטה רברניק.