Ursula Seufer-Wasserthal – MS

27 ปีหลังจากการวินิจฉัยโรค MS ผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการฝึกอบรม recoveriX เป็นเวลา 22 ชั่วโมง เธอรายงานว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับเท้าลดลง การกำจัดอาการเกร็งของเท้า ความสามารถในการยืนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เดินได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีสมาธิดีขึ้น และรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากผ่านไปเพียงเซสชันเดียว