Michaela Insamer – MS

นางอินซาเมอร์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งเมื่อปี 2554 โดยมีอาการชาที่ขาทั้งสองข้างและสะดุดล้มตลอดเวลา เมื่อเธอเริ่มการฝึกอบรม recoveriX ในปี 2023 การทำงานของมอเตอร์ของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เธอมีพลังงานมากขึ้น ควบคุมร่างกายได้ดีขึ้น ทรงตัวดีขึ้น และความเมื่อยล้าของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน