Matthias Haltmayr

ตลอดระยะเวลาการบำบัดด้วย recoveriX ผู้ป่วยรายนี้มีพัฒนาการของแขนขาส่วนบนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาเป็นคนงุ่มง่ามมากและไม่สามารถถือสิ่งของในมือได้ เขายกแขนขึ้นไม่ได้ซึ่งทำให้เขาขับรถหรือจักรยานตามลำพังไม่ได้ ด้วยความช่วยเหลือของ recoveriX ตอนนี้เขาสามารถถือมีดหรือจาน ขับรถหรือขี่จักรยานได้ เขาสามารถขยับแขนได้ดีขึ้นมาก และทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็พัฒนาขึ้นมาก