Jana López

จานาเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่ออายุ 14 ปี ทำให้เกิดมอเตอร์ที่แขนและเท้าข้างซ้าย สี่ปีต่อมา เธอเข้ารับการบำบัดด้วย recoveriX การเดิน การเคลื่อนไหวของขาที่ได้รับผลกระทบและการทรงตัวดีขึ้น