ก่อน/หลัง – stroke – TUG – ST25

ลูกค้าดำเนินการหมดเวลาและไปทดสอบที่นี่ การทดสอบนี้เป็นการประเมินความคล่องตัวและต้องมีความสมดุลและการประสานงาน การทดสอบวัดเวลาเป็นวินาที โดยลูกค้าต้องลุกจากเก้าอี้ เดิน 3 เมตร หันหลังแล้วนั่งอีกครั้ง