ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง LTR1027 #1

หลังจากการฝึก recoveriX แม้ว่าคนไข้จะมีอาการพื้นฐานคือ Conus Cauda Syndrome แต่ผลการทดสอบ Timed Up and Go ของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 21.3 วินาทีเป็น 15.6 วินาที ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงที่สำคัญในด้านความคล่องตัวและฟังก์ชันการทำงาน ก่อนที่จะฟื้นตัว เขามีอาการปวดเรื้อรัง (5/10 คะแนน) หลังจาก recoveriX เขาก็ปราศจากความเจ็บปวด