ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง Koffler #1

ในการทดสอบ Nine-hole Peg Test ประสิทธิภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น โดยเวลาเสร็จสิ้นลดลงจาก 144 วินาทีก่อนการบำบัดด้วย recoveriX เหลือเพียง 75 วินาทีหลังจาก 25 เซสชัน และ 39 วินาทีหลังจาก 50 เซสชัน recoveriX หลังจากเซสชันที่ 50 มือที่ได้รับผลกระทบของเขาดูแข็งแรงสมบูรณ์